“วันสตรีไทย” ปธ.สภาสตรีแห่งชาติฯ ปลุกพลังสตรีไทยช่วยเหลือสังคม

  1 สิงหาคม “วันสตรีไทย” 2562 สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานเทิดพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ปลุกพลังสตรีไทยเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือสังคม พร้อมมอบเข็มสตรีไทยดีเด่น 150 ราย และมอบทุนการศึกษาเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 ราย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง...

รองผบช.ตชด. รับมอบรถวีลแชร์จาก จส.100 และ ธ.กรุงเทพ จำนวน 59 คัน นำมอบผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ภาคอีสาน

วันนี้ (28 ก.พ.62)  เวลา 11.00 น. ณ​ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่​ 21​ (กก.ตชด.21)​ พลตำรวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (รอง​ผบช.ต​ชด.)​ เป็นประธานรับมอบรถวีลแชร์ จำนวน 59 คัน จาก จส.100 เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคุณวัฒนาพร​ วัฒนบูรพากูล หัวหน้าฝ่ายควบคุมรายการ...

อธิบดีพช.-ประธานสภาสตรีฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้านุชบาและ กองทุนพัฒนาสตรี จ.อำนาจเจริญ

หนุนสืบสานพระประณิธาน "สมเด็จพระพันปีหลวง" อนุรักษ์ผ้าไทย วอนผู้ว่าฯผลักดันให้มีวิชาเกี่ยวกับผ้าเสริมในหลักสูตรของทุกโรงเรียน รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร วันนี้ (6 มิ.ย.63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้านุชบา กลุ่ม OTOP ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้าทอมือ และการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมสตรีร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย ของคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี...

พช. เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” มุ่งเน้นในการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

วันนี้  (22 เมษายน 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายนิวัติ  น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก...

อธิบดีพช. น้อมนำพัฒนาคือสร้างสรรค์ ปลุกพลังสร้างอุดมการณ์พัฒนากร ร่วมใจ มุ่งมั่น เป็นแสงสว่างสานประโยชน์สุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (พช.) นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว...

รองผวจ.ร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ รอบตัดสิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 รอบที่ 2 รอบตัดสินระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์...

ภาคประชาชน จี้รัฐเร่งออกมาตรการเชิงรุกจัดระเบียบงานบวช หนุนมติ มส. วอนปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรม ถอนน้ำเมาจากงานบุญเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.62  เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล  เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนมติมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์...

สถ.กำหนดแล้ว อัตราค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ของ อปท.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัด และอำเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ทราบว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมานั้น ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)...

ศธ. หนุนสพฐ. – สสส. – เครือข่ายงดเหล้า จัดมอบโล่รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” หวังรวมพลังป้องกันแก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ด้วยคำพ่อสอน

ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอ 2 ประเด็นลงสู่ระบบการศึกษา ชู “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข : สุขกับการแบ่งปัน” ปี 2565 เริ่มทั่วประเทศ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2564  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวผ่านวีดีโอคลิป ชื่นชมให้กำลังใจครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่10) ...

ศพช.ลำปาง เสริมแกร่งผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ดำเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ผ่านระบบ Online TrueVRoom ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยมีนางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง  เปิดโครงการและชี้แจงวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และเสริมความรู้ทักษะอาชีพเพิ่มเติม ให้กับผู้นำชุมชน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2566

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน...

ศน. ต่อยอดศาสนทายาท จัดพิธีถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณร

เมื่อวันที่ 26 กันยายน เวลา 13.30 น. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีพระภิกษุและสามเณรในส่วนกลาง จำนวน...

รัฐบาลอนุมัติแล้ว! งบการศึกษาพระปริยัติธรรม (จสป.) กว่า 346 ล้านบาท

   วันนี้ (26 กย.) พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้กล่าวถึงกรณีที่พระผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมได้ประกาศใช้แล้วแต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศก็ยังไม่ได้รับงบประมาณในหมวดค่าตอบแทนบุคลากร การบริหารการจัดการและอื่นๆตามที่ควรจะเป็น ตามที่รัฐได้ตราออกมาเป็นกฎหมายแล้วนั้น พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อว่า เมื่อรัฐบาลเก่าหมดวาระลงและมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศและได้มีรัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำกับดูแลและสั่งราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)...