เปิดงาน “ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” คึกคัก อธิบดี พช.ปลุกชาวศรีสะเกษร่วมรักษาอัตลักษณ์ล้ำค่าของดินแดนสี่เผ่าไท

  ชูของดีความโดดเด่นด้านศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต ผ้าทอศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 พ.ย.63 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในกิจกรรม “ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” ณ บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา...

พช. จับมือสภาสตรีฯ เปิดพิธีฝึกอบรมพร้อมมอบกี่ทอผ้า โครงการ “ส่งเสริมผู้ประกอบการทอผ้าจังหวัดตราด”

สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย หนุนกลุ่มอาชีพทอผ้าเสริมความรู้ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน วันนี้ (วันที่ 1 มีนาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทักษะการทอผ้าและส่งมอบกี่ทอผ้า พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายสุรศักดิ์ อักษรกุล...

กรมการพัฒนาชุมชน จัดใหญ่ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์ เที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 9 เส้นทางมรดกวัฒนธรรมวิถีไทย

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีการจัดงาน “เที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วไทย” โดยมี นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน ณ มนตรีสตูดิโอ 101 ซอยโพธิ์แก้ว...

พระปัญญาวชิรโมลี วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี พระผู้ยึดหลัก “บวร” ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา พช.” สู่การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายภคิน ศรีวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือกับ นายอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา...

เครือข่ายงดเหล้าและภาคี เปิดเวทีเสวนาสงกรานต์วิถีชุมชน สะท้อนปัญหา ผลกระทบและความรุนแรงทางสังคมที่เกิดจากการดื่ม

แนะใช้มิติคุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมด้วยพลังของชุมชนท้องถิ่น เดินหน้าสร้างมาตรการเชิงรุกที่จะช่วยให้สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด วันนี้ (31 มีนาคม 2564) ที่โรงแรมเดอะฮอลล์ วิภาวดีรังสิต 64 กรุงเทพ ในเวทีเสวนา “สงกรานต์วิถีชุมชน ปลอดเหล้าปลอดภัย ห่างไกลโควิด” นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา กล่าวว่า แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์แล้วอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งจากการเล่นน้ำ การเดินทาง...

สถ. เร่งซักซ้อม อปท. ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่า เริ่มมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562 ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ทั้งการเตรียมการก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และการดำเนินการหลังเกิดภัย ด้านการเตรียมการก่อนเกิดภัย ก็ให้ อปท. พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย...

ผู้บริหารจังหวัดสระบุรี ปลื้ม ปฏิบัติการ 90 วัน ชวนพช.ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เฟส 2 ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเปิดบ้านพักแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยการนำของนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ บริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี...

พช.ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนพี่น้องประชาชนชมนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” การสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP การแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้เยี่ยมชมการออกร้าน OTOP และเยี่ยมให้กำลังใจที่บูทของสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า...

มาแล้วเทศกาลช้อป OTOP ของขวัญปีใหม่ อธิบดีพช. เชิญชวนคนไทยอุดหนุนกระเช้าของขวัญจากฝีมือภูมิปัญญาไทย ในงาน “OTOP City 2020”

วันที่ 19 - 27 ธันวาคม นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมส่งมอบความสุขปีใหม่ สุขใจทั่วไทยทั้งผู้ผลิต ผู้ให้และผู้ได้รับของขวัญ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นทั่วถึง หนุนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งยั่งยืน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน “OTOP City 2020” ระหว่างวันที่ 19 -...

สภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมอนาคตเด็ก มอบ 200 ทุนการศึกษา “วันเด็กวิถีใหม่”

วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ  นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคกลาง เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)...

วธ.ผลักดันผู้บริหารรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พัฒนาข้าราชการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน – เป็นนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อเร็วๆนี้ วธ. จึงได้จัดโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับต้น (นบต.วธ.) ปี 2566 ขึ้น ให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการพัฒนาตนเองได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ให้พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะที่จำเป็นและทันสมัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดแนวคิดสู่การพัฒนาและนำไปปฏิบัติได้จริง ปลัด...

วธ.เผย 21 แหล่งเรียนรู้ในงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เปิดไหว้พระ เที่ยววัด ยลวัง สัมผัสพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก  21 – 25 เม.ย. 2566 ณ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสวนสันติชัยปราการ 21 เม.ย. – 7 พ.ค. 2566 พร้อมจัดรถขสมก.-รถรางรับส่งฟรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม...