อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี / ผู้ว่าฯ นำทัพ! ลุยตรวจพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.ตาลสุม น้อมนำศาสตร์พระราชา...

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 11.11 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบพัฒนาจังหวัด แปลงตัวอย่าง...

สมาคม NCDs จับมือ เครือข่ายงดเหล้า และ สสส. เปิดเสวนาออนไลน์ NCDs กับนักดื่มหน้าใหม่

ถกปัญหาท้าทายในยุคสื่อสังคมออนไลน์ จับตาแอลกอฮอล์รุกคืบ ต้องเร่งสร้างมาตรการเพื่อลดปัญหาในกลุ่มเยาวชน เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ประเด็น “NCDs และนักดื่มหน้าใหม่ ปัญหาท้าทายในสื่อสังคมออนไลน์” โดยเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เปิดเผยว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก โดยทั้งโลกมีผู้เสียชีวิตปีละมากกว่า 40 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ...

“ผู้ว่าฯชัชชาติ” เชิญชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา “พักตับรักสุขภาพ” หันมาวิ่งออกกำลังกายให้ตับแข็งแรง ดูแลสุขภาพในช่วงเข้าพรรษานี้

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2565 ) นายธีระ วัชรปราณี  ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)  โดยการสนับสนุนจาก สสส. เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทีมงานประชาคมงดเหล้าสมุทรปราการ ได้ร่วมทำกิจกรรมวิ่งชมเมือง (CITY RUN) ร่วมกับ นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทีมนักวิ่ง บริเวณสวนสาธารณะสวนศรีนครเขื่อนขันธ์...

ปลื้ม!! นศ. เทคโนฯ พงษ์สวัสดิ์ (PSC) คว้า 7 รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เนื่องในงานวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2565

ว่าที่ร้อยตรีกฤษณศักดิ์ กัณฐสุทธิ์ กรรมการบริหารฝ่ายสาราณียกร ผู้ช่วยเลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2476 ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “พุทธธรรมสมาคม” โดยมีพระราชธรรมนิเทศ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคม เป็นท่านแรก และในสมัย ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน...

ร้อง “ครูหยุย” ปรับร่างกม.พืชกระท่อม ปกป้องเด็กเยาวชนกลุ่มเปราะบาง

สภาเด็กฯ จับมือเครือข่ายเยาวชนฯ ยื่น “ครูหยุย” ปรับร่างกม.พืชกระท่อม ปกป้องเด็ก เยาวชน กลุ่มเปราะบาง ระบุหลักฐานใช้ผิดยังเป็นยาเสพติดให้โทษ ชงห้ามขายเด็กต่ำกว่า 20 ปี-คุมการโฆษณา ไม่ปล่อยผ่านสูตรผสมมอมเมารูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต   เมื่อวันที่13 ก.ย.64 ที่อาคารวุฒิสภา เกียกกาย นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง นายโยธิน  ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย...

อธิบดี สถ. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ กว่า 250 คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ อธิบดี...

อธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดและรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี จากกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 11.40 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารมูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ โดยมีคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล คุณกมล ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์...

สถ. – สภาสตรี ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันนี้ (11 สิงหาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสันติธร ยิ้มละมัย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ...

ศพช.ลำปาง จัดกิจกรรม“เอามื้อสามัคคี” ลงแขกเกี่ยวข้าว และปลูกแฝก ห่มดินพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ศพช. ลำปาง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ และทีมมดงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง (ศพช.ลำปาง) ร่วมกันจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ลงแขกเกี่ยวข้าวตามฤดูเก็บเกี่ยวในพื้นที่สร้างความมั่งคงทางอาหาร  และปลูกแฝกห่มดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ศพช. ลำปาง โดยมีกิจกรรมดังนี้ - ลงแขกเกี่ยวข้าว...

เชิดชูพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาดินสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต พช.นาตาล ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี พร้อมปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล พร้อมด้วย นายวันนชัย ไชยโกฎิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชน และชาวบ้านผู้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์ Focus 2023 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว​ และเจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์​ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Focus 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566 ณ Business Design Center กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมงาน Focus ครั้งนี้...

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ มจร เผยมหาจุฬาฯพร้อมสำหรับพิธีประสาทปริญญา ปี 2566

     พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2566 นี้มหาวิทยาลัยกำหนดประสาทปริญญาสำหรับบัณฑิตในทุกระดับ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 4,600 รูป/คน โดยในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ภาคเช้า เป็นพิธีซ้อมใหญ่สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและอภิธรรมบัณฑิต ภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมสำหรับผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ บัณฑิตระดับปริญญาเอกและสถาบันสมทบในต่างประเทศ พิธีประสาทปริญญากำหนดในวันอาทิตย์ที่ 10...

วัดไผ่ล้อม ถือฤกษ์ 5 ธันวาคม นำร่องบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้บริการประชาชน

“หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ดีเดย์ 5 ธันวาคม เดินหน้าโครงการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วัดไผ่ล้อม โดยร่วมมือกับสมาคมแพทย์ทางร่วมนานาชาติ เปิดบริการประชาชนโรคเบาหวานและโรคสตรีเรื้อรัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งวันเปิดตัวนำแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์เปิดให้บริการฟรี โดยตั้งเป้าจัดระบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ประชาชนมีทางเลือก เข้าถึงได้มากขึ้น เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ภายในบริเวณด้านหน้าศาลาหลวงพ่อพูล อัตตรักโข วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม...