ศพช.ลำปาง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นำโดยนางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ฯ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 43 พรรษา...

ชาว สถ. น้อมนำ “หลักราชการ 10 ประการ” ของ ร. 6 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยได้แนะนำให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป น้อมนำหลักราชการ 10 ประการในพระราชนิพนธ์ เรื่อง “หลักราชการ”...

สถ. กำชับแนวทางของผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันนี้ ( 8 ส.ค.62 ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 9,893 คน  และได้มีกำหนดให้มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่...

เครือข่ายเยาวชนนครศรีฯ ปลุกพลังสร้างสรรค์การ์ดอย่าตกในพื้นที่ชุมชน ร้านค้า หลังคลายล็อกดาวน์เฟส 4

เผย ลงพื้นที่มอบถุงยิ้ม 500 ครอบครัว พร้อมติดตั้งตู้ปันยิ้ม จัดกิจกรรมในครอบครัว หวังลดปัญหาเด็กติดเกม ที่ CLP อุทยานการเรียนรู้ นครศรีธรรมราช เครือข่ายเยาวชนนครศรีฯดีจังฮู้  ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา  สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบนภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเสวนาหัวข้อ “เยาวชนนครศรีฯพลังสร้างสรรค์ฝ่าวิกฤติโควิด” เพื่อผนึกกำลังคนรุ่นใหม่ร่วมสู้ภัยโควิด–19 ด้วยปฏิบัติการเชิงรุก สร้างชุมชนปลอดภัยปลอดเชื้อพื้นที่สร้างสรรค์ปันยิ้มกิจกรรมสร้างสุขในบ้าน  และเตรียมความพร้อมวิธีใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal หลังวิกฤติโควิด-19 นายสุทธิศักดิ์ กลึงสัตย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนนครศรีฯดีจังฮู้...

พช.โคราช นำร่อง “1 วัด 1 สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด – 19” เพิ่มพื้นที่ขยายผลการปลูกพืชสมุนไพรไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวธัญลักษณ์ ชันไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำกิจกรรมศูนย์แบ่งปันขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรไทย “1 วัด...

ผอ.กองสาธารณสุขท้องถิ่น ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้อบจ.พิษณุโลก

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น ร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการถ่ายโอนสถานีอนามัย ฯ...

อธิบดีพช. ปลื้ม ผวจ.นราธิวาส น้อมนำแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัว รอบ 2

พร้อมรณรงค์เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน วันนี้ (22 มีนาคม 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมชมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส...

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประกาศเกียรติคุณ สถ. ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดี

วันนี้ (4 เมษายน 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมบัญชีกลาง มีหน่วยงานได้รับรางวัล 27 หน่วยงาน...

อธิบดี สถ. เปิดอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. พร้อมฝาก 3 ข้อคิด ซื่อสัตย์สุจริต วินัย และการปฏิบัติตามระเบียบ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น ประจำปี 2561 มอบเข็มเกียรติคุณ และมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายประวิทย์...

จับตา!! 15 มีนา คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบ “มาตรการห้ามจำหน่ายสุราสงกรานต์” เผยผลสำรวจ 70.1% เห็นด้วยงดขาย รอลุ้นบังคับใช้ปีนี้

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ และนักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) กล่าวถึงมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 13 เม.ย. และได้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะประชุมและพิจารณาในวันที่15 มี.ค.2562 นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์ Focus 2023 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว​ และเจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์​ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Focus 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566 ณ Business Design Center กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมงาน Focus ครั้งนี้...

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ มจร เผยมหาจุฬาฯพร้อมสำหรับพิธีประสาทปริญญา ปี 2566

     พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2566 นี้มหาวิทยาลัยกำหนดประสาทปริญญาสำหรับบัณฑิตในทุกระดับ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 4,600 รูป/คน โดยในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ภาคเช้า เป็นพิธีซ้อมใหญ่สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและอภิธรรมบัณฑิต ภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมสำหรับผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ บัณฑิตระดับปริญญาเอกและสถาบันสมทบในต่างประเทศ พิธีประสาทปริญญากำหนดในวันอาทิตย์ที่ 10...

วัดไผ่ล้อม ถือฤกษ์ 5 ธันวาคม นำร่องบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้บริการประชาชน

“หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ดีเดย์ 5 ธันวาคม เดินหน้าโครงการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วัดไผ่ล้อม โดยร่วมมือกับสมาคมแพทย์ทางร่วมนานาชาติ เปิดบริการประชาชนโรคเบาหวานและโรคสตรีเรื้อรัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งวันเปิดตัวนำแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์เปิดให้บริการฟรี โดยตั้งเป้าจัดระบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ประชาชนมีทางเลือก เข้าถึงได้มากขึ้น เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ภายในบริเวณด้านหน้าศาลาหลวงพ่อพูล อัตตรักโข วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม...