“หลวงพี่น้ำฝน” แนะหน้ากากผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” ยังใช้ได้ดีกับการป้องกันโควิด-19

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในสถานการณ์ขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างรุนแรงอีกครั้ง ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลก ทำให้หลายคนรู้สึกวิตกกังวลต่างหาวิธีป้องกันตัวเอง หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า หน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” วัดไผ่ล้อม ที่ยังมีอยู่และยังสามารถนำมาใช้ได้อีก หรือจะมาร่วมทำบุญบูชาหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” โดยตรงได้ทันทีที่วัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม...

“หลวงพี่น้ำฝน” นำคณะสงฆ์ช่วยหมอ ผู้สูงวัยสู้ภัยโควิด ย้ำพระสงฆ์ต้องเป็นกำลังใจญาติโยมยามวิกฤติ

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวเดินทางมาที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีประชาชนที่ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ที่อาศัยในพื้นเขตอำเภอเมืองนครปฐม เดินทางเข้ามารับการตรวจเลือดและรับยาจากหน่วยแพทย์ที่มาตั้งศูนย์บริการซึ่งโรงพยาบาลนครปฐม ได้ขอใช้สถานที่วัดไผ่ล้อม เป็นที่ตั้งหน่วยการบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน  “คลินิกหมอครอบครัว” สาขาวัดไผ่ล้อม เนื่องจากสถานที่ภายในโรงพยาบาลนครปฐมเริ่มจะไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เริ่มจะมีมากขึ้นทุกวัน และจากสถานการณ์ล่าสุด จังหวัดนครปฐมมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพิ่มขึ้น จนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรวมแล้วเกือบ...

“เจ้าคุณประสาร” โอด ถูกจับโยงการเมือง-ชนพระผู้ใหญ่

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวข้องกับอาตมาที่ปรากฏทางสื่อซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความจริงได้ เช่น เกี่ยวกับการเมือง นักการเมือง หรือการออกมาพยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองโต้พระเถระผู้ใหญ่ เป็นต้น ข้อเท็จจริงนั้นอาตมาอยากบอกทุกท่านผ่านทางสื่อว่า หลายปีที่ผ่านมานั้นอาตมาเลือกใช้วิธีเงียบ สงบ และปฏิบัติศาสนกิจในทางพระพุทธศาสนา โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในทางการเมือง ซึ่งงานในทุกวันนี้นั้นได้เน้นงานบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ งานสอนหนังสือ ตรวจวิทยานิพนธ์พระนิสิต เป็นต้น ในส่วนกิจการงานพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลายด้ามขวานของไทยนั้นได้มีการหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ...

พิธีปิดค่าย “คุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 จัดโดยศาลเยาวชนฯ เน้นการใช้มิติทางศาสนาช่วยแก้ปัญหาให้กับเยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้ (20 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.) นายสุรเกียรติ์ อุทัยเชฏฐ์   ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนใช้ศีล สมาธิ สติ และปัญญา นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างงสงบสุขโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้กับเยาวชนและผู้ปกครองจำนวน 53 ครอบครัว...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานเครื่องอุปโภคบริโภค 1500 ชุด ให้ผู้กักตัวในสถานการณ์โควิด 19

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค.2563​  นายวีระศักดิ์​  วิจิตร์แสงศรี​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร​ มอบหมายนางหนึ่งฤทัย​ พูลลาภ​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ผอ.พศจ.)สมุทรสาคร​ เป็นตัวแทน รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค​จำนวน 1,500 ชุด​ จากพระครูสิริสุตวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาไชย (ธ) เป็นผู้ส่งมอบ ทั้งนี้ เครื่องอุปโภค-บริโภคดังกล่าวได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก​  ประทานให้เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้กักตัวในสถานการณ์ covid...

หวั่นวัดเป็นพื้นที่เสี่ยง!! ประกาศปิดวัดบวรฯ 2 เดือนป้องกันโควิด

“สมเด็จพระวันรัต” ออกประกาศวัดบวรฯ ปิดศาสนสถานทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2563 – 28 ก.พ.2564 หวั่นเป็นพื้นที่เสี่ยงการระบาด เหตุวัดมีคนเข้า-ออกจำนวนมาก แต่ยังอนุญาตจัดพิธีบวชได้    วันนี้ (28 ธ.ค.63) สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ลงนามในประกาศวัดบวรฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากภายในวัดบวรฯ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2563...

วัดราชบพิธฯ สร้างสถานปฏิบัติธรรม-พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่

เนื่องในโอกาสครบ 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธฯ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 3 พระองค์แห่งวัดราชบพิธฯ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.63 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ที่ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมฯ เจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานส.ค.ส.ปีใหม่ 2564 เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรมประทานพรความสุขปีใหม่ 2564

“สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ” ด้านสำนักพุทธฯร่วมมือกับวัดอรุณฯ ส่วนกรมการศาสนาจับมือวัดยานนาวา จัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ วันนี้ (25 ธ.ค. 2563) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานส.ค.ส.เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 โดยเป็นพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พ.ศ.2564 ว่า “สพฺเพสํ...

รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธฯ ขอเชิญชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ออนไลน์ ที่บ้านพร้อมกันทั่วประเทศ

นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนได้ทราบ   ก่อนหน้านั้น เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลถึงการพบจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายราย ทางมหาเถรสมาคม(มส.) จึงได้มีมติยกเลิกการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๔ รวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และงดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก  ตามมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ นั้น นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ...

ไม่หยุดสวดมนต์ข้ามปี!! วัดไผ่ล้อม จัดไลฟ์สด “เคาท์ดาวน์ รับพรปีใหม่” ทวนกระแสโควิด ส่งตรงถึงบ้านญาติโยม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม กล่าวเอาใจชาวพุทธเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลข้ามปี ด้วยการจัดไลฟ์สดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ออนไลน์ ทวนกระแสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งตรงถึงบ้านญาติโยม  ทั้งนี้ จากกรณีที่มีคำสั่งงดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ห้ามไม่ให้มีกิจกรรมใดๆ ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก (500)...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช. สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เตรียมการประกวดลายผ้า ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร กรมการพัฒนาชุมชน นาย อัครชญ แก้วอาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย...

วธ.เร่งฝึกอบรมข้าราชการยุค New Normal ปรับหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1

ในรูปแบบออนไลน์ แต่ยังคงเนื้อหาสาระตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้ความรู้ 25-29 ม.ค. นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom...

อธิบดีพช. น้อมนำพัฒนาคือสร้างสรรค์ ปลุกพลังสร้างอุดมการณ์พัฒนากร ร่วมใจ มุ่งมั่น เป็นแสงสว่างสานประโยชน์สุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (พช.) นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว...