แจกฟรี!! สุดยอดเหรียญแสตมป์ “หลวงพ่อพูล” ปลุกเสกปี 53 ที่ระลึก 18 พ.ค. 62 พิธีย้ายสังขารหลวงพ่อพูล ประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธเมตตา

กล่าวถึงสำหรับ เหรียญพิมพ์แสตมป์ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม รุ่นนี้ สร้างขึ้นเมื่อคราปีพ.ศ. 2553 ห้วงนั้นหลวงพี่น้ำฝน รังสรรค์ขึ้นในโอกาส ครบรอบ 5 ปี หลวงพ่อพูลละสังขารนับเป็นความสุดยอดในรูปลักษณ์พิมพ์ทรง ที่โดดเด่นพุทธศิลป์ เปี่ยมพุทธคุณ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ รูปแบบของเหรียญพิมพ์แสตมป์ของ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข สุดยอดพระอมตะเถราจารย์...

มจร.เตรียมเปิดหลักสูตรอินเตอร์ “พุทธศิลปะ” เปิดให้ชาวโลกหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำนิสิตภาคอินเตอร์ ปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา ที่กำลังศึกษาในรายวิชาพุทธศิลปะ เดินทางไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-22 มี.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ นอกจากมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและเหตุผลของพระพุทธศาสนา ยังมุ่งเน้นพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยวิชาพุทธศิลปะเป็นการกระตุ้นมุมด้านสุนทรียศาสตร์ ทั้งในส่วนที่เป็นจิตรกรรม ปฏิมากรรม รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว...

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ นำคณะอุบาสก อุบาสิกาท่องแดนธรรม สวดมนต์เบิกเนตรเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าพ่อนาคราช จ.นครสวรรค์

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เปิดเผยว่า อาตมานำคณะอุบาสกอุบาสิกา ศิษย์สายบุญ ออกเดินทางท่องแดนมาที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมพิธีสวดมนต์ในพิธีเบิกเนตรองค์เจ้าพ่อกวนอู และเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ความงดงามในพุทธศิลป์และพุทธคุณ ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อนาคราช ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์นับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่อยู่คู่ชุมชนจันเสนมาร่วมหลายชั่วอายุคนแล้ว และที่สำคัญศาลแห่งนี้มีประวัติบันทึกไว้ว่า ชาวจันเสนเชื่อกันว่ามีเจ้าพ่อนาคราชมีอำนาจดูแลทรัพย์สมบัติใต้พื้นดินทั้งหมดประทับอยู่ จึงได้พากันก่อตั้งศาลเจ้าขึ้นแต่ก็เป็นเพียงเพิงสังกะสีเล็กๆ ไม่ใหญ่นัก และก็ได้พากันกราบไหว้ขอพรจากเจ้าพ่อนาคราช แต่ก็เป็นที่รู้จักกันในเฉพาะชุมชนจันเสนเท่านั้น เนื่องจากในสมัยนั้นพื้นที่ยังเป็นป่า การเดินทางไปมาหาสู่กันค่อนข้างจะลำบาก...

“พงศ์พร” ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง “สาโรจน์” นั่งผอ.มหาเถรฯ-โยก ผอ.พศจ.

วันนี้ (18 มี.ค.62) พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงนามในคำสั่งพศ. เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และคำสั่งพศ. เรื่องย้ายข้าราชการประเภทชำนาญการพิเศษไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น โดยประเภทอำนวยการระดับสูง มีรายชื่อ ดังนี้ 1.นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)นนทบุรี เป็นผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 2.นางสุภาพร ชลวิถี ผอ.พศจ.สมุทรปราการ เป็นผอ.พศจ.ชลบุรี 3.นายวินัย...

มติมส. แต่งตั้งสมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ป.ต. ‘เจ้าคุณแย้ม รองประธาน หลวงพี่น้ำฝน กรรมการ’

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะสงฆ์แต่ละตำบลจัดตั้งหน่วยอบรมประจำตำบล...

โครงการสวดมนต์ฯ วันที่ 15 มี.ค. คณะสงฆ์นำอุบาสก อุบาสิกาสวดมนต์ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพระธาตุขามแก่น-พระธาตุแก่นนคร-พระธาตุภูเพ็ก

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ศิษย์เอกหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม  อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ ได้พร้อมใจกันจัดโครงการสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทุกพระธาตุทั่วไทย และร่วมกันกระทำความดีด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ โดยทั้งหมดเป็นคณะอุบาสก อุบาสิกาที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธิการ (หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข) สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ ที่สำคัญโครงการดังกล่าวนี้เน้นวิถีปฏิบัติซึมซับบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสมาธิสติปัญญา ทั่วแดนดินถิ่นอีสาน สวดถวายพระมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยในวันที่ 15 มีนาคม...

ศิษย์เอกหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม นำอุบาสก-อุบาสิกา สวดมนต์ถวายพระธาตุนคร-พระธาตุศรีคุณ

ครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ศิษย์เอกหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม  อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ ได้พร้อมใจกันจัดโครงการสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทุกพระธาตุทั่วไทย และร่วมกันกระทำความดีด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ โดยทั้งหมดเป็นคณะอุบาสก อุบาสิกาที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธิการ (หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข) สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ ที่สำคัญโครงการดังกล่าวนี้เน้นวิถีปฏิบัติซึมซับบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสมาธิสติปัญญา ทั่วแดนดินถิ่นอีสาน สวดถวายพระมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยเมื่อวาน ( 13 มีนาคม...

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง!! พศ.ประกาศย้ำมติ มส. ห้ามใช้ “วัด” หาเสียงยุ่งเกี่ยวการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พศ.เตรียมออกหนังสือถึงเจ้าคณะปกครองสงฆ์ และเจ้าอาวาสทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมืองตามมติมส. วันที่ 2 มกราคม 2538 ห้ามเจ้าอาวาสยินยอม หรือใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม ประชุม เสวนา กิจกรรมที่มีลักษณะเนื้อหาละเมิดกฎหมาย กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน...

คณะศิษยานุศิษย์ “หลวงพ่อพูล” เดินสายเจริญพระพุทธมนต์แดนดินถิ่นอีสาน วันนี้ ณ พระธาตุเรณู-พระธาตุท่าอุเทน

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม  อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกา ได้จัดโครงการสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทุกพระธาตุทั่วไทย ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ โดยคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธิการ (หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข) สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ ที่สำคัญโครงการดังกล่าวนี้เน้นวิถีปฏิบัติซึมซับบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสมาธิสติปัญญา ทั่วแดนดินถิ่นอีสาน สวดถวายพระมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยในวันนี้ (13 มีนาคม 2562) ที่พระธาตุเรณู อ.เรณูนคร...

เพจดัง แฉ-แชร์กระหน่ำ “ทัวร์เถื่อน” แสวงบุญอินเดีย ลอยแพ 29 ชีวิต เตือนด้วยปรารถนาดี จะถูกปฏิเสธเข้าเมือง เสียทั้งเงินทั้งเวลา ราวกับหนัง The Terminal

 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 18.46 น. เพจดัง Alisa Chinda โพสต์ “อุทาหรณ์การจัดทัวร์กันเอง นิยมทัวร์ถูกเกินจริง และการลอยแพระดับแอดวานซ์ที่อินเดีย” พร้อมระบุว่า วันนี้ได้รับโทรศัพท์จากบริษัททัวร์ที่อินเดีย แจ้งให้ทราบกรณีผู้แสวงบุญชาวไทย 29 ชีวิต ที่จัดทัวร์ไปกันเอง โดยให้สตรีผู้หนึ่ง ซึ่งไม่ใช่บริษัททัวร์ จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินไปกลับ และ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ประกาศก้องบนเวทีวัชรยานโลก No man is an island : ไม่มีผู้ใดอยู่ได้เพียงลำพัง ทุกนิกายผนึกกำลังตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล

วานนี้ (20 เมษายน 2562) ณ ศูนย์ภูฏานศึกษา เมืองพิมพู ประเทศภูฏาน ภายหลังที่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพบปะ และแลกเปลี่ยนมุมมองในพิธีเลี้ยงอาหารว่างกับเหล่านักวิชาการเป็นการส่วนพระองค์แล้ว หลังจากนั้น จึงเข้าสู่บรรยากาศการประชุมวัชรยานโลก ในหัวข้อเทคนิคการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดตามแนวทางของวัชรยาน โดยมีนักวิชาการจากโลกตะวันตก ตะวันออก และภูฏาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในมุมมองที่หลากหลายพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร....

ยอดเยี่ยม!! นักอ่านคัมภีร์อัลกุรอานหญิงไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 กษัตริย์แห่งรัฐปะหัง มาเลเซียเสด็จปิดการแข่งขัน-มอบรางวัล

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562  เวลา 20.45 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ รีอายาตุดดิน อัล-มุสตาฟา บิลละฮ์ ชะฮ์ และ สมเด็จพระราชินี ตวนกู ตุนกู ฮายาห์ อซิซาห์ อมีนาห์ ไมมูนาห์ อิสกันดาริยาห์ ประไหมสุหรี แห่งรัฐปะหัง...

นายกรัฐมนตรี ชื่นชม-หนุน “หรีดหนังสือ หรีดอาลัยให้ปัญญา” ส่งเสริมการอ่านของคนไทย-ผลักดันไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้นำเสนอ วีดิทัศน์โครงการหรีดหนังสือหรีดอาลัยให้ปัญญา ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมโครงการดังกล่าวและสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป สำหรับโครงการหรีดหนังสือหรีดอาลัยให้ปัญญานั้น ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและเครือข่ายการอ่าน เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นการสร้างกุศลให้กับผู้วายชนม์ รวมถึงเปิดโอกาสทางการศึกษาในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยในทุกพื้นที่ที่ขาดแคลนนายวีระ กล่าวว่า...