สุดทึ่ง “พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ” รองผอ.มจร วัดไร่ขิง พระสงฆ์อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ ได้รับโปรดเกล้าฯเป็น “ศาสตราจารย์” ขณะอายุเพียง 46 ปี

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ วันนี้ (7 ก.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยลัย(มจร.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ รวม 4 ราย ดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ สังกัดคณะสังคมศาสตร์...

ชวนช้อป “OTOP To The Town” ยกทัพสินค้าโอทอปทั่วไทยสู่ใจกลางเมือง 10-16 ก.ย. 63 นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

“อธิบดี พช.” ชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอาหารถิ่น สืบสานงานผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ทุกชุมชน ช่วยคนไทยพลิกฟื้นวิกฤติโควิด-19 วันนี้ (7 กันยายน 2563) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์การค้าสยามพารากอน เตรียมจัดงาน งาน "OTOP To...

สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรม “ฟังเทศน์มหาชาติเพื่อละกิเลส”

วันนี้ (5 กันยายน 2563) ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ทรงโปรดมีพระบัญชามอบสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายอนุชา...

กรมการศาสนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาฯ ประจำปี พ.ศ. 2563

พร้อมจัดพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 และมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและบรรยายธรรม วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ...

“วัดพิชัยญาติ” ตั้งกองทุนผ้าป่าสร้างปราสาทนครหลวง

พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท ) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติ กล่าวว่า  ตามนโยบายของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดพิชยญาติการาม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จึงทำให้ในปัจจุบันมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อาคารปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงดำริให้ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ ชื่อว่าอาคารปราสาทพระนครหลวง (จำลอง) จำนวน 6...

คกก.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน...

“พุทธมณฑล” จัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติร.10 วันที่ 5-8 ก.ย.นี้

นายวีระ จำลอง รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คนที่ 2 กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เห็นชอบจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักงานพุทธมณฑล กำหนดจัดงานเทศน์มหาชาติฯ วันที่ 5-8 ก.ย. 2563  ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานบุญพิธีตรุษสารท

วันนี้ (2 ก.ย.63) หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศล ณ วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เนื่องในงานบุญพิธี ขึ้น15ค่ำ เดือน10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และด้วยความกตัญญุตาต่อบุพการี โดยมีพระครูกันตรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม บรรยายสอนธรรมในการนี้ ประวัติงานบุญพิธีแต่โบราณ วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน10...

อธิการบดี มจร ไฟเขียว “ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย” ภายใต้ พรบ.การไกล่เกลี่ย 2562 เสริมสร้างสันติสุขแก่สังคม

พระราชปริยัติกวี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผอ.โครงการสันติศึกษา, ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร กล่าวว่า ท่ามกลางการยื้อแย่งแข่งขันในกระแสยุคดิจิทัลที่ถูกกระตุ้นด้วยความ "ไว เร็ว แรง"  จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง ในหลายสถานการณ์ที่หาทางออกไม่ได้ จึงนำไปสู่ความรุนแรงด้วยการด่าทอ ทำร้าย เอาเปรียบ ความเหลื่อมล้ำ การแบ่งปันทรัพยากร และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม จึงกลายเป็นตัวแปรที่กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี...

กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 26 พระอารามหลวงที่ยังไม่มีเจ้าภาพ

วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามราชประเพณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน 292 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช. และ อพ.สธ. จับมือขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เพื่อน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ รักษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป วันนี้ (29 กันยาน 2563) เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายกองตรีธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ...

วธ. จัดประกวดบทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ “คนไทยชีวิตปกติ วิถีใหม่”

จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน ดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่ระดับนานาชาติ เปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพยนตร์-อบรมพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่-สร้างภาพยนตร์เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทย ช่วงโควิด-19 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดบทภาพยนตร์ในโครงการประกวดบทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ : คนไทยชีวิตปกติ วิถีใหม่ และแผนการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ....

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เปิดสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี 2563 ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันเสาร์ที่  26  กันยายน 2563 เวลา 12.30 น.  พระครูวิจิตรอาภากร  เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง  เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นประธานอ่านโอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง และ  เปิดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี  ประจำปี 2563  ณ อาคารโถงช้าง  วัดพระธรรมกาย  โดยพระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม  เจ้าคณะตำบลคลองหก ...