แต่งตั้ง “หลวงพี่น้ำฝน” เป็นคกก.พระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) ประจำจังหวัดนครปฐม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2562 พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ที่ 25/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดนครปฐม อ้างถึง ระเบียบมหาเถรสมาคม(มส.) ว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ.2512 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และตามความในข้อ 20...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “สมเด็จธงชัย” เป็นกก.มส. “สมเด็จช่วง”-“สมเด็จประยุทธ์” หลุดโผกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดใหม่

วันนี้ (14 ต.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี...

ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป

วันนี้ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5...

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย และทรงถวายผ้าไตรแด่พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ในการนี้มีปลัดจังหวัดหนองคาย ผกก.สภ.เมืองหนองคาย และประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จเวลา 13.00...

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.62 เวลา 09.00 น.  หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทรงถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทรงถวายผ้าไตรแด่พระครูปลัดธนากร ญาณกโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว ทั้งนี้ทรงกรุณาให้คณะผู้ติดตามเสด็จถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ตามลำดับ ในการนี้มีนายอำเภอจังหาร ผกก.สภ.จังหาร หัวหน้าหน่วยราชการ...

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา เสด็จบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายพระราชกุศล ร.๙ ณ วัดสมศรี จ.ขอนแก่น

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ณ วัดสมศรี อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ได้มี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองขอนแก่น หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จนายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย...

ตั้ง “กองทุนสาธารณสงเคราะห์” ฟื้นฟูวัดหลังน้ำท่วม

วันนี้ (11 ต.ค.62) สมเด็จพระมหาธีราจารย์  (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. และคณะผู้บริหารพศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อถวายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุสามเณร และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์นายเทวัญ กล่าวว่า...

ตั้ง “ณรงค์” รักษาการผอ.สำนักพุทธฯ รศ.เสถียร วอนรบ.คืนความเชื่อมั่นกลับมาสู่พศ.

วันที่ 9 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน แจ้งไปยังผอ.สำนัก/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน ระบุว่า ด้วยได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 8 ต.ค. 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน โดยแต่งตั้งให้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองผอ.พศ....

ลดฮวบ!! สำนักพุทธฯ เผยปี 62 จำนวนพระภิกษุสามเณรเหลือเพียง 252,851 รูป

จากเดิมที่เคยสำรวจกว่า 300,000 รูป หลังใช้วิธีสำรวจข้อมูลแบบใหม่ เฉพาะที่บวชตั้งแต่ 1 พรรษาขึ้นไป เตรียมศึกษาผลวิจัย 2 มหาวิทยาลัยสงฆ์ หาทางแก้ไข  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)  เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ...

มส.ให้ทุกวัด รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติให้วัดทุกวัดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ต.ค. เพื่อรำลึกถึงพระราชคุณูปการและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพระบวรพุทธศาสนา คณะสงฆ์ โดยกำหนดให้จัดพิธีดังนี้ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. บวงสรวงเทพยดา งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 07.29 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) ถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันนี้ (19  ตุลาคม 2562) เวลา 16.00 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมนำผ้าพระกฐินไปถวายแต่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) ถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง...

สภาสตรีฯ ผนึกพลังกับกรมพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นำร่องจังหวัดอุดรธานี รณรงค์ใส่ผ้าไทยทั่วประเทศ หนุนเศรษฐกิจชุมชนกว่า ๙ พันล้านบาท

วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๙.๔๙ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และนางรชตพร  โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และที่ปรึกษาประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการจากสภาสตรีแห่งชาติ ฯ...