หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทอดกฐิน วัดม่อมศรีบุญโยง ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2563 หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในพิธีทอดกฐิน ณ วัดม่อนศรีบุญโยง ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ทรงบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 87 ชันษาด้วย นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา...

กรมศิลปากร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม ถวายปัจจัยบำรุงพระอารามกว่า 4 ล้านบาท

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

เชิญชวนศรัทธาญาติโยมร่วมบุญกฐิน วัดโคกก่อง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 22-23 ต.ค.นี้

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จันฺทสาโร) เปิดเผยว่า วัดพุน้อย มูลนิธิเศรษฐีเรือนทอง และมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก โดย พระโสภณพัฒนคุณ (หลวงพ่อเสรษฐีเรือนทอง) พระปลัดนิวัฒน์ อภิญฺจโน วัดเชิงเขา (ศิษย์หลวงพ่อรวย) และพระครูโสภณสันติคุณ  วัดหัวคุ้ง (ศิษย์หลวงพ่อรวย) ขอเชิญศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกก่อง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด...

ประธานศาลฎีกา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดศรีสุดาราม รวมถวายปัจจัยบำรุงพระอารามกว่า 4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ให้สำนักงานศาลยุติธรรม โดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานผู้อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม...

วธ.จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

สมเด็จพระสังฆราช นำประชาชนบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 06.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานสงฆ์รับผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ตามพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โอกาสนี้ทรงมีพระดำรัสความว่า “ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช...

ศรัทธาสาธุชนถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดไผ่ล้อม ประจำปี 2563 ยอดเงิน 3,000,098 บาท

เมื่อวันที่ 11ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่วัดไผ่ล้อม  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ดร.อัญชลิน  ดร.นภัสนันท์  พรรณนิภา บริษัท ที คิว เอ็ม อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดไผ่ล้อม พร้อมด้วย นายไพรัช...

วัดอรุณสหราชอาณาจักร ในอังกฤษได้รางวัลชนะเลิศรับมือโควิด-19

พระราชมหาเจติยาภิบาล (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการวัด คณะศิษย์วัดอรุณสหราชอาณาจักร คนไทย ร้านอาหารไทยในเมืองนอริช ประเทศอังกฤษ ได้มีจิตกุศลร่วมกันสนับสนุนจัดทำโรงทาน ตามที่ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริให้คณะสงฆ์ที่มีกำลังจัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ซึ่งวัดอรุณสหราชอาณาจักร ได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เเละเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสู้กับไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดทำอาหารกล่อง เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในเมืองนอริช...

มส.เห็นชอบจัดสวดมนต์ข้ามปี ส่วนกลางวัดราชบพิธฯ-พุทธมณฑล พศ.พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกพศจ.ทุกจังหวัด

วันนี้ (9 ต.ค.2563) มีการประชุม มหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 23/2563 ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีกรรมการมส. พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ผู้บริหารและข้าราชการพศ.ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ภายหลังการประชุม...

ครบ 4 ปีแห่งการสวรรคต “หลวงพ่อเณร” สร้างพระบรมรูปร.9 ทรงผนวช นิมนต์ “หลวงพ่อพัฒน์” เททอง

พระเทพประสิทธิมนต์ (หลวงพ่อเณร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  กล่าวว่า  ในโอกาสวันที่ 13 ต.ค.นี้ จะครบ 4 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึงได้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมรูปทรงผนวช ขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตรขึ้นที่พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ต.สาริกา...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รัฐบาลเตรียมจัดสวดพระพุทธมนต์ ๑๑ บทสวด และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๕ พร้อมกันทั่วประเทศ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้มีข้อสั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินการตามที่มหาเถรสมาคม(มส.)ได้มีมติที่ 547/2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 กรณีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และ วัดไทยในต่างประเทศ ดำเนินการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่...

อธิบดี พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชม “เฮือนนางคราม” แหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนครเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผอ.สำนักเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมเฮือนนางคราม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...

กรมศิลปากร เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีพายุพัดเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับฝนที่ตกตามฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนต่อเนื่องมายังเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำในเขื่อนต่าง ๆ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนจำนวนมาก กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาและควบคุมระดับน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่สองฝั่งของลำน้ำ น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนดังกล่าวจะไหลมารวมกันที่แม่น้ำมูลในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอพิมายสูงขึ้น สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จึงได้ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดกับโบราณสถานเมืองพิมายจากน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยกรมชลประทานได้สร้างประตูระบายน้ำและกำแพงป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกัน ควบคุม และระบายน้ำ ...