พระราชทานเพลิงศพ “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง 27 มิ.ย.63

พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม หรือวัดพิชัยญาติ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักด์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) และอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ในวันที่...

วธ.จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัส ถวายพระพรแด่พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัส ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมัลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ความว่า อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย ถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็ง ในการประกอบพระราชกรณียกิจ ประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไป ด้วยอานุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัย ซื่อสัตย์กตเวทีต่อสมเด็จพระราชสวามี และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎร ตลอด...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานกัปปิยภัณฑ์-สิ่งของ แก่เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ คณะสงฆ์น้อมสนองพระดำริออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.45 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)  มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประทานกัปปิยภัณฑ์ (เงิน) จำนวน 30,000...

คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว มอบเงิน “กองทุนวัดช่วยวัด” ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบ-ขาดแคลนภัตตาหารจากพิษไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ เป็นประธานในพิธีมอบเงิน จาก "กองทุนวัดช่วยวัด" ช่วยเหลือวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว สังกัดมหานิกาย โดยมีเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบเงินดังกล่าวเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่วัดในเขตปกครองที่ได้รับผลกระทบฯ ตามข้อมูลบัญชีรายชื่อวัดที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว(พศจ.)...

มส.เริ่มผ่อนปรนให้วัดจัดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาได้ แต่ต้องเข้มมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ว่า มส.มีมติให้จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 5-6 ก.ค. โดยส่วนกลางจัดที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีกิจกรรม มำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียน เป็นต้น แต่จะต้องมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)...

คณะสงฆ์อำเภอคลองหาด จ.สระแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 คณะสงฆ์อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จัดตั้งโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดหนองแวงวนาราม ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด พระปลัดวันชัย วณฺณชโย...

ประธานคกก.ขับเคลื่อน “โครงการศีล 5” ชี้ยามวิกฤติพระสงฆ์ต้องช่วยเหลือดูแลประชาชน

วันนี้ (28 พ.ค.63) พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานแจกอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยพระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า โรงทานฯ วัดไร่ขิง ตั้งมาแล้วกว่า 2 เดือน และทางพระเทพศาสนาภิบาล...

ชี้งานสาธารณสงเคราะห์ที่เด่นชัดของสงฆ์ช่วยประชาชนยุคโรคระบาดโควิด-19

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร) และประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ คณะสงฆ์ได้มีการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช โดยโรงทานแต่ละแห่งได้มีการปรับรูปแบบตามความเหมาะสม เพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงด้วย ถือว่าเป็นงานด้านสาธารณสงเคราะห์ที่เด่นชัดของคณะสงฆ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยงานด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นหนึ่งภารกิจในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ที่คณะสงฆ์กำลังดำเนินงานอยู่ด้วย พระเทพปวรเมธี กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของมจร นั้น ซึ่งตนดำรงตำแหน่ง ประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19...

มส.ปรับรูปแบบโรงทาน ตั้งตู้พระทำฯ – สวนครัวนำสุข พอเพียง

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมทั้งร่วมกับพระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) แจกข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ให้กับตัวแทนชุมชนในเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่ละชุมชนต่อไป ทั้งนี้นายณรงค์ กล่าวว่า รูปแบบโรงทานของวัดสุทัศน์ จะเป็นในลักษณะให้ผู้แทนแต่ละชุมชนมารับแจกอาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชนแทนการที่จะให้ชาวบ้านมาต่อแถวรับแจกอาหารภายในวัด ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางในการแจกอาหารของโรงทานฯเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช.ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศล

ช่วยเหลือแบ่งปันให้ชาวชุมชนวัดโสมนัสฯ คลายทุกข์จากวิกฤตไวรัสโควิด-19  ในโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย...

กรมการพัฒนาชุมชน รับมอบ “บะหมี่ซื่อสัตย์” จากบริษัท สหพัฒนพิบูล เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนบรรเทาทุกข์จากวิกฤติโควิด-19

ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีรับมอบ บะหมี่ซื่อสัตย์ “ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19” จาก บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในการแจกจ่ายถุงยังชีพ ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์...

คณะสงฆ์จ.สระแก้ว นำร่องตั้งศูนย์เพาะกล้าพืชผักช่วยวัดสานนโยบาย “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ” ตามมติมหาเถรสมาคม

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย เผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) เรื่องสวนครัวนำสุขพอเพียง เพื่อเพียงพอตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเผชิญกับความยากลำบาก จึงมีการบูรณาการโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เข้ากับศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยแนวคิด "สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ" ส่งเสริมให้วัดสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่างงานหรือยังไม่ได้ประกอบอาชีพ ได้ปรับวิถีชีวิตในแบบวิถีพุทธ วิถีเกษตร...