ด่วน!! อดีต “พระพรหมสิทธิ” พร้อมพวกทำพิธีครองจีวรในพระอุโบสถวัดสระเกศฯ

คณะสงฆ์วัดสระเกศฯ ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสพระภิกษุอธิษฐานครองผ้าไตรจีวรรับเข้าหมู่สงฆ์ ประกอบด้วย อดีตพระพรหมสิทธิ อดีตพระราชกิจจาภรณ์ อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์  อดีตพระศรีคุณาภรณ์ และอดีตพระครูสิริวิหารการ เมื่อวันที่ 13 เม.ย.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ที่พระอุโบสถวัดสระเกศฯ เขตป้อมปราบสัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ได้มีการประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสพระภิกษุอธิษฐานครองผ้าไตรจีวรรับเข้าหมู่สงฆ์ ประกอบด้วย อดีตพระพรหมสิทธิ อดีตพระราชกิจจาภรณ์ อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์ ...

มส.ตั้งใหม่ 11 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคธรรมยุต ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตเสนอ

วันนี้ (9 เม.ย.64) ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคคณะธรรมยุต ตามที่สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เสนอจำนวน 11 รูป ดังนี้ 1.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค...

สันติศึกษา มจร นำหลัก “ไตรสิกขา” พัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ของมจร รุ่นที่ 3 (หลักสูตรระยะสั้น) ระหว่างวันที่ 24-28 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องสัมมาปัญญา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตร จำนวน 52...

ประกาศแล้ว ผลสอบบาลีปี 64 วัดโมลีโลกยารามคว้าแชมป์สอบได้ป.ธ.9 มากที่สุด ขณะที่สามเณรสมองเพ็ชรสอบได้ป.ธ.9 จำนวน 7 รูป

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี  (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม(ป.ธ.) 7 – 9 ประโยค ประจำปี 2564 ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นเปรียญเอกของการศึกษาระดับสูงสุดของคณะสงฆ์...

ทันโลกดิจิทัล.. มส.ไฟเขียวแจ้งมติมหาเถรฯผ่านทางออนไลน์

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการหารือ เรื่อง การประกาศใช้กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติมหาเถรสมาคม ในหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ โดยได้มีการพิจารณาว่า  เนื่องจากการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ในหลายๆ เรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน รวมถึงการออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศมหาเถรสมาคม...

ทรงมีพระราชดำริตั้ง “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ – โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ “หลวงปู่เลี่ยม” เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ศิษย์ “หลวงปู่ชา” ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพวชิรญาณ”

วันนี้ (31 มี.ค.64)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงลาการประชุม และทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส....

มส.เห็นชอบให้วัดใช้มาตรการเพิ่มเติมงานบุญสงกรานต์ปี 2564

วันนี้ (30 มี.ค.64) ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า มส.ได้เห็นชอบในการเพิ่มมาตรการในการจัดงานสงกรานต์ภายในพื้นที่บริเวณวัด โดยใช้มาตรการเดียวกับที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด คือ ห้ามเล่นน้ำ สาดน้ำ ฉีดน้ำ ทั้งให้จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง ส่วนการจัดสรงน้ำพระสามารถจัดได้ แต่ต้องมีมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย นายสิปป์บวร...

จับสึกแล้ว “พระกรันยา” พ้นคณะธรรมยุต แสดงธรรมสอนศิษย์เสพเมถุน ไม่อยู่ในโอวาท-เป็นอันตรายต่อพระธรรมคำสอน

คณะสงฆ์ธรรมยุตศรีสะเกษ สั่งสึก “พระกรันยา” ประธานที่พักสงฆ์เนื้อนาบุญ แสดงธรรมสอนศิษย์เสพเมถุน- กลั้นหายใจในตุ่มน้ำ ว่าจะบรรลุมรรคผล ชี้ทำหลักคำสอนผิดเพี้ยน เตือนแล้วไม่เชื่อฟัง จึงมีมติให้ลาสิกขาออกจากความเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุต และสั่งปิดที่พักสงฆ์ป่าเนื้อนาบุญ  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี พระกรันยา ถาวรธัมโม อายุ 59 ปี ประธานที่พักสงฆ์เนื้อนาบุญ บ้านกอกหวาน ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับการเสพเมถุนว่า คุณจะมาจากไหนก็ตาม...

“หลวงพี่น้ำฝน” เมตตาอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพหนุ่มติดโควิด-19 รายแรกของนครปฐม น้องชายสงสัยเสียชีวิตจากปอดติดเชื้อ แต่แจ้งว่าติดโควิด

วันนี้ (27 มี.ค.64) ที่ศาลาธรรมสังเวช เมรุวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม นายอภิสิทธิ์ รักษาศิริ น้องชายของนายอภิชัย รักษาศิริ อายุ 45 ปี ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิต ได้นำศพพี่ชายมาทำการฌาปนกิจอย่างเรียบง่าย มีเพียงตัวน้องชายมาทำพิธีทางศาสนา ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษโดยผู้เสียชีวิตได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี และถูกส่งตัวมารักษาต่อยังโรงพยาบาลนครปฐม ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยระบุการเสียชีวิตว่า...

ศน.จัดกิจกรรม “รวมกันทำดี สามัคคีวันเสาร์” สานต่อกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมไปปฏิบัติเสริมสิริมงคล ทำประโยชน์ให้สังคม ประเทศชาติ

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564) เวลา 08.30 น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้จัดกิจกรรม “รวมกันทำดี สามัคคีวันเสาร์” ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของกรมการศาสนา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ผวา!! พระวัดเทพศิรินทร์ 2 รูปติดโควิด-19 ด้านมจร วังน้อย รอลุ้นผลตรวจยืนยันจากแพทย์ หลังพบเจ้าหน้าที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวพระลูกวัดและลูกศิษย์วัดเทพศิรินทราวาส ติดโควิด เนื่องจากพระบวชใหม่ไปเที่ยวผับทองหล่อแล้วมาบวช ว่า จากการสอบถามไปยังวัดเทพศิรินทฯ ได้รับการยืนยันว่า มีพระพี่เลี้ยง 1 รูป และพระบวชใหม่ 1 รูป ติดโควิด-19 จริง และได้มีการนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว ส่วนสาเหตุในการติดโควิด-19 นั้น ทางวัดไม่ได้แจ้งว่าพระทั้งสองรูปดังกล่าวติดมาจากที่ใด ขณะที่ทางวัดเทพศิรินทฯได้มีการทำความสะอาด-พ่นฆ่าเชื้อสถานที่ทั้งหมดแล้ว ด้านพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา...

สวธ.เล็งดัน “ข้าวแกง” มรดกภูมิปัญญาฯเข้าร่วม “สตรีทฟู้ด”

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวว่า  ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ “ต้มยำกุ้ง” เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ต่อองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกแล้ว 2 รายการ คือ โขน เมื่อปี2561  และนวดไทย...

วธ.ประกาศแล้ว ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ Work From Home เหลื่อมเวลาการทำงาน

ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป วันนี้ (14 เมษายน 2564) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขณะนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ออกประกาศชัดเจนว่า หากพบข้าราชการ เจ้าหน้าที่คนใดติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 ต้องเร่งส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล พร้อมกับแจ้งทามไลน์ตามความจริง...