ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธ ยื่นฟ้อง “พงศ์พร” ละเว้น 7 วัดรับงบอุดหนุนจัดการศึกษา ก้อนเดียวกับวัดสามพระยา-วัดสัมพันธวงศ์

กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นฟ้อง “พงศ์พร” ผิดมาตรา 157 ต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ หลังพบข้อมูลมีอีก 7 วัดดัง ได้รับงบฯอุดหนุนจัดการศึกษาก้อนเดียวกับวัดสามพระยา และวัดสัมพันธวงศ์ แต่กลับไม่ถูกแจ้งความ ทั้งที่ไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวันนี้ (13 ธ.ค.61) ที่ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง นายจรูญ วรรณกสิณานนท์ และนายพงศ์นรินทร์ อมรรัตนา ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ได้ยื่นฟ้องพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์...

กฤษฎีกาผ่านร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม หลังผอ.พศ.เข้าชี้แจงถึง 3 ครั้ง คาดมีผลบังคับใช้ทันภายในรัฐบาลนี้

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวถึงความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งพศ.โดยพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 3 ครั้ง ถึงระบบการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นเช่นไร โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เข้าใจระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ และดำเนินการปรับถ้อยคำบางคำให้เหมาะสม รวมถึงใส่ความหมายของระบบการศึกษาของคณะสงฆ์...

กฤษฎีกาชี้ชัด ตำแหน่งกก.มหาเถรฯ ให้ยึดตามพ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่ จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้ง

วันนี้ (10 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เผยแพร่ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำรงตำแหน่งของกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ตามบทเฉพาะกาลของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยระบุว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีหนังสือลับ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2561 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ด้วยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่...

ผู้ทำคุณประโยชน์ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติทุกสาขาอาชีพกว่า 300 ราย เข้ารับรางวัล “Naka Awards” ครั้งที่ 1 ณ โรงละครแห่งชาติ

 วันนี้ (8 ธ.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย ราชองครักษ์พิเศษ เป็นประธานมอบรางวัล “Naka Awards” และประกาศเกียรติคุณนานาชาติ องค์กร บุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 โดยมีพระสงฆ์ บุคคลผู้ทรงเกียรติ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ...

คณะศิษย์เก่า มมร. ร่วมสักการะ ขอขมาหน้ารูปเหมือนของอาจารย์สุชีพ ปัญญาสุภาพ วางพวงมาลา อ่านกลอนสดุดี สำนึกในคุณูปการ

วันนี้ (8 ธ.ค.61) มีรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.19 น. คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ได้รวมตัวกันเดินทางไปสักการะรูปเหมือนอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ เพื่อขอขมาต่อดวงวิญญาณของท่าน หลังจากที่รูปเหมือนอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ถูกย้ายจากที่ประดิษฐานชั่วคราวด้วยวิธีการและเหตุผลที่ไม่เหมาะสมและนำไปเก็บไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสม ท่ามกลางเสียงทักท้วงและเรียกร้องจากมวลศิษย์เก่า ประชาสังคม มมร. และประชาชนทั่วไป ในเวลาต่อมาจึงได้มีการเชิญกลับมาประดิษฐานยังที่เดิม ณ...

รก.เจ้าคณะกรุงเทพฯ เน้นย้ำเจ้าอาวาส-ผช.เจ้าอาวาสในส่วนกลาง ช่วยสอดส่องพระต่างชาติประพฤติไม่เหมาะสมในประเทศไทย

วันนี้ (7 ธ.ค.61) พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพพระสังฆาธิการระดับวัด รุ่นที่ 2 ที่วัดสุวรรณาราม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ว่า โครงการนี้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้พระสงฆ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพราะยุคปัจจุบันพระสงฆ์ต้องทันโลก ช้าไม่ได้ อยู่เฉยไม่ได้ ต้องช่วยกัน สามัคคีกัน ทั้งต้องอาศัยความรู้ความสามารถของพระหนุ่มเณรน้อยมากขึ้น และอยากให้ช่วยกันสอดส่องดูแลพระชาวต่างชาติที่เข้ามาประพฤติไม่เหมาะสมในประเทศไทย...

มจร. ระดมสมองพัฒนาหลักสูตรงานพระธรรมทูตถวายแด่ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เปิดรับสมัครรุ่น 25 ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนก.พ.62

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นประธานการประชุมระดมแนวความคิดจากพระธรรมทูตที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมแนวความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมเสนอแนะแนวทางการดำเนินการโครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 25 ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า โดยธรรมเนียมปฏิบัติของพระธรรมทูตที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ เมื่อถึงวันที่...

มส.ตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบ “พระวินยาธิการ” ติดดาบให้มีอำนาจดำเนินการต่อพระ-เณรผู้ประพฤติฝืนกฎเกณฑ์ เพื่อจรรโลงพุทธศาสนา

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎ ระเบียบ พระวินยาธิการ  กล่าวว่า ขณะนี้กำลังให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งดูแลในเรื่องของพระวินยาธิการ หรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่า “ตำรวจพระ” รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระวินยาธิการ ว่ามีการดำเนินการอย่างไรไปบ้าง และในการประชุมพระวินยาธิการแต่ละครั้ง มีข้อเสนอ ปัญหา อะไรบ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ พร้อมกันนี้จะได้ตั้งคณะทำงานในการยกร่าง กฎ ระเบียบ...

“มจร.วังน้อย” จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ประกอบด้วย รองอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนงาน หัวหน้าภาค คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต...

พระพรหมมุนี-“พงศ์พร”-คณะสงฆ์นครปฐม ร่วมเปิดสอบธรรมศึกษาส่วนกลางปี 61 ณ วัดไร่ขิง มีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ปชช.แห่เข้าสอบล้นหลาม

 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 เวลา 08.30 น. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม แม่กองธรรมสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จัดให้มีพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 “ธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง” โดยมีพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“กรมศิลป์” ร่วมจัดกิจกรรมสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า อัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ๙องค์ ให้สวัสดิมงคลแก่ผู้สักการะ ส่งท้ายเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันนี้ (๑๘ ธ.ค.๖๑) กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมศิลปากรร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ชวนเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยกรมศิลปากร ร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้๑.เปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑...

คกก.ปฏิรูปการเรียนพุทธ ชูปรับความคิด-เปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก-การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วันนี้ (17 ธ.ค.61) ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดจุดเน้นเนื้อหาสาระ กิจกรรม สาระพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค. โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้พระมหาหรรษา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อหาจุดเน้นในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งจะมีการกำหนดสังเขปรายวิชา และร่วมกันออกแบบว่าแต่ละสัปดาห์จะมีการสอนอะไร อย่างไรบ้าง โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีสติเป็นฐาน...

“ภราดรภาพ” เปิดตัวทีมสตรีแกร่ง ชิงพื้นที่กทม. เชื่อนโยบายออกแบบถูกใจคนกรุง ย้ำถึงเวลานำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบข้าราชการไทย

นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์  เลขาธิการพรรคภราดรภาพ กล่าวถึงนโยบายพรรคและแนวคิดของ​ มรว.ดำรงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรคที่มีนโยบายในการออกแบบกรุงเทพปลอดภัย​ 24​ ชม. และแนวทางที่ให้คนกรุงเทพฯ​ สามารถทำงานที่บ้านได้นั้น เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จนทำให้ขีดความสามารถของคนที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าการทำงานในรูปแบบเดิม ความคาดหวังของประชาชนได้เปลี่ยนไปอย่างมาก ดังนั้นหากพรรคภราดรภาพฯ​ ได้รับความไว้วางใจเข้าไปทำงานบริหารประเทศ จะนำนโยบายกรุงเทพฯปลอดภัย​ 24​ ชม.และนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาปรับใช้ในทุกส่วนราชการ ข้าราชการยุคใหม่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับสถานการณ์​การเปลี่ยนแปลงของโลก หากระบบราชการยังคิดแบบเดิม และข้าราชการยังทำงานโดยยึดติดกับสถานที่แบบเดิมที่ทำมาตลอดในอดีต ก็จะทำให้ไม่สามารถตอบสนองกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง...