รมต.อนุชา ลงพื้นที่ จ.นครพนม ชูโมเดล “หมู่บ้านรักษาศีล 5” สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงพื้นที่วัดสระพังทอง บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  เพื่อเปิดโครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

มจร วิจัยพัฒนา “พระวินยาธิการ” เชิงพุทธบูรณาการ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการจ.ปทุมธานี เชิงพุทธบูรณาการ โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ในฐานะเจ้าคณะจ.ปทุมธานี  เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวให้โอวาท ว่า พระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ ต้องมีกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตร 7 ประการ ได้แก่ 1.ปิโย น่ารัก 2.ครุ หนักแน่น น่าเคารพ 3.ภาวนีโย...

มูลนิธิหลวงพูล ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อรวย ถวายไอ้ไข่ ให้วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

วันนี้ (25 กันยายน 2563) ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มูลนิธิหลวงพูลร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อรวย นำ ไอ้ไข่ 2 องค์ถวายไว้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม และอาจารย์เชน อาจารย์กบ คณะบัณฑิตศิษย์มีครู ผู้ทำพิธีบวงสรวง พร้อมด้วย นายสมชาติ สาลีพัฒนา (เฮียเงี๊ยบ)...

ศูนย์พิทักษ์ฯ อัดพศ.รับเรื่อง “บัตรสนเท่ห์” ร้องเรียนพระ

จากการจัดงานวันมหาสังฆประชาปีติครบ 18 ปี ที่ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานศูนย์พิทักษ์ฯ ได้มอบตราตั้งแต่งตั้งให้พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) หรือ “เจ้าคุณประสาร”  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เป็นเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ อีกวาระหนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์ฯ ครั้งที่ 1/2563 ภายในงานดังกล่าวมีการเสวนาธรรม การปรับตัวของชาวพุทธในยุคนิวนอร์มัล...

อดีตพระพรหมดิลก ขอทำหน้าที่สอนบาลี สำนักพุทธฯชี้ ตามกม.พ้นสมณเพศแล้ว ส่วนพระวินัยต้องรอเจ้าคณะปกครองตัดสิน

ขณะที่ชาวพุทธเดือด บุกเพจ สำนักพุทธฯ หลังโพสต์ข้อมูล “อดีตพระพรหมดิลก กลับมาครองจีวรถือว่าเป็นความผิด” จนต้องรีบลบโพสต์ กรณีศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง อดีตพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจ้าคณะกรุงเทพฯ กับอดีตพระอรรถกิจโสภณ เลขาเจ้าคณะกรุงเทพฯ ในคดีฟอกเงินทุจริตจัดสรรงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ของวัดสามพระยาวรวิหาร และภายหลังฟังคำตัดสินของศาล ทั้งอดีตพระพรหมดิลก และอดีตพระอรรถกิจโสภณ ได้กลับมาวัดสามพระยา...

เงิน “นิตยภัต” ไม่พอจ่าย!! สำนักพุทธฯ เผยพระสงฆ์มีคุณสมบัติได้รับนิตยภัตเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับได้งบฯเท่าเดิม ต้องแก้ปัญหาการจัดสรรเงิน

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวลำโพง มีการประชุมเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุม และมีการบรรยายพิเศษนโยบายงานของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร กับการปกครองร่วมกัน โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อยากให้ผู้บังคับบัญชาพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ ดูแลลูกน้องด้วย...

อดีตพระพรหมดิลก-ผู้ช่วย กลับเข้าโบสถ์นุ่งห่มจีวรภายหลังศาลอุทธรณ์แก้ยกฟ้อง ไม่ผิดฐานฟอกเงิน งบ ร.ร.พระปริยัติธรรม

วันนี้ (23 ก.ย.2563) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี กรุงเทพฯ ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขดำ อท.196/2561 คดีฟอกเงินทุจริตจัดสรรงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ของวัดสามพระยา ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปราบการทุจริต 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายเอื้อน กลิ่นสาลี อดีตพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา  กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กับนายสมทรง...

ศน.จัดตามรอยธรรม “หลวงปู่มั่น” 6 จังหวัด เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม 30 ก.ย.นี้

วันนี้ (21 ก.ย.63) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นางศรีนวล ลัภกิตโล รองอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ได้เข้าถวายเกียรติบัตรแด่กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ทุกรูป ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต และในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำวาระปี...

ฮือฮา…ศรัทธาบารมี “หลวงปู่พัฒน์” วัดห้วยด้วน 13 ต.ค.นี้ พิธีเททอง-เปิดจองเหรียญรุ่น “สิทธิลาโภ” ณ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จ.นครนายก

พระเทพประสิทธิมนต์ (หลวงพ่อเณร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เคยปรารภถึงการสร้างโลหะปราสาทสุวรรณวิจิตรภูมิพโล เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี เป็นกุศลสถานแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึงได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระบรมรูปทรงผนวช ขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร ขึ้น ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 15.52...

เจ้าคณะจ.ปทุมธานี แนะสร้างสมดุลงาน-ชีวิต บนฐานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข แก่ 150 ว่าที่นายอำเภอ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม(มส.) ให้เมตตาเป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมในหัวข้อ “การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิต...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช. และ อพ.สธ. จับมือขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เพื่อน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ รักษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป วันนี้ (29 กันยาน 2563) เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายกองตรีธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ...

วธ. จัดประกวดบทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ “คนไทยชีวิตปกติ วิถีใหม่”

จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน ดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่ระดับนานาชาติ เปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพยนตร์-อบรมพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่-สร้างภาพยนตร์เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทย ช่วงโควิด-19 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดบทภาพยนตร์ในโครงการประกวดบทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ : คนไทยชีวิตปกติ วิถีใหม่ และแผนการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ....

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เปิดสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี 2563 ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันเสาร์ที่  26  กันยายน 2563 เวลา 12.30 น.  พระครูวิจิตรอาภากร  เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง  เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นประธานอ่านโอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง และ  เปิดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี  ประจำปี 2563  ณ อาคารโถงช้าง  วัดพระธรรมกาย  โดยพระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม  เจ้าคณะตำบลคลองหก ...