เผย พุทธพาณิชย์วัดดังระดับ “จจ.” ลอบนำรายได้จากผู้ทุกข์เข็ญกว้านซื้อที่ดิน-ธุรกิจตลาดโรงเกลือ

“พงศ์พร” สั่งตรวจสอบ หลังพบทุบรื้อสิ่งก่อสร้างเมรุปลอดมลพิษ-ศาลาสวด หวั่นสูญงบแผ่นดิน 1.8 ล้าน หวังทางวัดคงจะสร้างใหม่ให้ดีกว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ภายหลังปรากฏภาพถูกโพสต์ทางเพจเฟสบุ๊คดัง ระบุ วัดเจ้าคณะจังหวัดนครนายก กำลังทุบรื้อสิ่งก่อสร้างบริเวณเมรุเผาศพปลอดมลพิษ เศษสิ่งปลูกสร้างกระจัดกระจายเกลื่อนกราด ซึ่งก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นานหลายปี อีกทั้งบริเวณโดยรอบมีพืชเล็กใหญ่ขึ้นรกปกคลุมไปทั่ว สร้างความสลดหดหู่ใจแก่ผู้พบเห็นตลอดมา  และที่ผ่านมาอดีต ผอ.กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  ยอมรับว่า วัดแห่งนี้เคยรับงบประมาณอุดหนุนค่าดำเนินการติดตั้งเตาเผาศพชนิดปลอดมลพิษ เป็นจำนวนเงิน 1.8...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท พล.อ.ธนะศักดิ์ ในโอกาสเข้าถวายสักการะมส. ทรงแนะยึดอริยสัจสี่ และหลักทรงงาน ร.9 เพื่อจรรโลงพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลพศ. ได้เข้าถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ก่อนเริ่มการประชุมมส. โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ต่อพล.อ.ธนะศักดิ์ และคณะ ว่า การปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งใด...

พระพรหมมุนี เปิดสอบธรรมศึกษาที่อยุธยา ครู-นักเรียนกว่า 3 หมื่นแห่เข้าสอบ ตั้งเป้าตามหาอีก 8 ล้านคนเข้าเรียนเพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการสอบธรรมศึกษาตามโครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ ปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศกว่า 5,700 แห่ง มีผู้เข้าสอบจำนวน 2,304,104...

มจร.- คณะสงฆ์สระบุรี ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอน้ำพอง คุณยายวัย 80 น้ำตาคลอ ชั่วชีวิตเพิ่งเห็นพระลุยช่วยซับน้ำตาโยม

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เดินทางไปพร้อมด้วยพระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย (มจร.) นำปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค ไปถวายวัดและมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยพบว่าวัด บ้านและนาข้าวน้ำยังท่วมขังอยู่มาก เฉพาะในเขตจังหวัดขอนแก่นมีวัด หมู่บ้าน และนาข้าวยังจมอยู่ในกระแสน้ำ ชนิดมองไปสุดลูกหูลูกตา ทำให้อยู่กันอย่างลำบากยากเข็ญ ขาดแคลนอาหาร...

รองนายกฯธนะศักดิ์ มอบนโยบายผู้บริหารพศ. เน้นความร่วมมือกับศน.เพื่อเพิ่มพลัง โล๊ะกฎกระทรวงโบราณปี 07 ปี 11 ปี 20 ให้ยกร่างขึ้นใหม่

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร พศ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ว่า การพบปะกับคณะผู้บริหารพศ.วันนี้รู้สึกชื่นชมต่อทุกคนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่การงานสำคัญ จึงแนะนำให้มีความรักในหมู่คณะ มีความมุ่งมั่นช่วยกันทำหน้าที่ให้พศ.มีชื่อเสียงด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และให้มีความร่วมมือกับกรมการศาสนา(ศน.) ซึ่งตนได้ดูแลทั้งสองหน่วยงานนี้อยู่แล้ว เมื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็จะทำให้งานศาสนานี้ยิ่งใหญ่สามารถเชื่อมสัมพันธ์กับศาสนาอื่นๆ ได้ นอกจากนี้การรักษาฐานให้เป็นศูนย์พระพุทธศาสนาโลกก็ต้องดำเนินต่อไป รองนายกฯ กล่าวต่อไปว่า กฎกระทรวงที่เคยใช้มาตั้งแต่ปี 2507...

กว่า 2 ล้านดวงใจแห่สอบธรรมศึกษา ปี 60 “พระพรหมมุนี” ตั้งเป้าอีก 3 ปีเพิ่มผู้เข้าเรียนได้ 5 ล้านคน สร้างบุคคลพึงประสงค์ของแผ่นดิน

วันนี้ (2 พ.ย.) ที่อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับพศ. และคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าว “โครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ ปีการศึกษา 2560” โดยมีพระพรหมเมธี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานการแถลงข่าว...

ประกาศ !! ย้ายที่ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณรฯ รองรับพระสงฆ์เข้าภายในบริเวณพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นายสมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักส่งเสริมฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ตามที่ มจร.ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กรมการศาสนา(ศน.) และสมาคมศิษย์เก่า มจร. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณรและแม่ชีขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าปลงธรรมสังเวช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ณ บริเวณท่าราชวรดิฐษ์ ต่อมาได้ย้ายเข้าตั้งที่ราชนาวีสโมสร และได้จัดส่งพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร...

ที่ปรึกษาบอร์ด ททบ 5 นำคณะทอดกฐินถวาย ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 พลเอก ราชรักษ์ เรียนพืช ประธานที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ททบ 5 และพลตรีสวพล พรรธนะแพทย์ พร้อมคณะมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดน  เป็นประธาน  มีพระวิมลศาสนวิเทศ. รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระวิเทศปุญาภรณ์ เจ้าอาวาส และเลขานุการสหภาพฯ นำกฐินสามัคคีมาทอดถวายยังวัดพุทธาราม เมืองแวร์มเดอ สตอกโฮล์ม...

วธ.เปิดเทศกาลถือศีลกินเจถวายพระราชกุศล ร.๙ ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เหล่าศิลปินร่วมเปิดหอนิทรรศน์จัดแสดง “รอยพระบาทยาตราปัตตานี”

ชาวปัตตานีรวมใจเปิด “งานรวมใจกันถือศีลกินเจ และร่วมบำเพ็ญธรรมเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี)       นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัดวธ.) เป็นประธานเปิด “งานรวมใจกันถือศีลกินเจ และร่วมบำเพ็ญธรรมเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

พศ.ผนึกกำลังจิตอาสา 17 หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์ เตรียมพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลองพุทธมณฑล รองรับได้กว่า 1 แสนคน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่บริเวณลานหน้าพระเมรุมาศจำลอง จุดที่ 7 พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ถวายพ่อหลวง” โดยร่วมกับ 17 หน่วยงาน ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น ล้างถนน กวาด-เก็บขยะ ทาสีสะพาน ตัดหญ้า...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“ธนะศักดิ์” เผย ยอดผู้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ กว่า 1 ล้านรูป/คน ปชช.-นักเรียน-นักศึกษา สนใจองค์ความรู้พระเมรุมาศ-พระราชพิธีมากสุด

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ได้รับรายงานว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระเมรุมาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้พิการ พระสงฆ์และนักท่องเที่ยว เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ระหว่างวันที่ 2-30...

มส.มีมติให้วัดทั่วไทย-ทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง ร.10 และสมเด็จพระราชินี ใน ร.9

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติหน้าที่โฆษกพศ.​ กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยระบุว่า พศ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งว่า ตามที่มส.ได้มีมติให้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560  ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ...

อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งไม่ฟ้องคดี “บริโภคเด็ก” องค์กรด้านเด็กและเยาวชนแห่ร้องอัยการสูงสุด พิจารณาทบทวนคำสั่ง

องค์กรผู้หญิงร้องอัยการสูงสุด ให้วินิจฉัยชี้ขาดสั่งฟ้องคดีซื้อประเวณีเด็กแม่ฮ่องสอน หลังอัยการจังหวัดสั่งไม่ฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้อง วอนสร้างบรรทัดฐานยุติธรรม Thai R News วันนี้ (16พ.ย.60) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นางทิชา ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม พร้อมด้วย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน องค์กรด้านเด็กและเยาวชน กว่า...