“เศรษฐีเรือทอง” ถวายกังหันน้ำปั่นฟอกอากาศให้ มจร

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.63 พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี พร้อมคณะศิษย์หลวงปู่แบน จนฺทสโร มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้ร่วมกันมอบถวายกังหันน้ำปั่นฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยมีพระราชปริยัติกวี อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมรับมอบ พระโสภณพัฒนคุณ กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดี มีนโยบายพัฒนาต่อยอดให้มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง...

แนะวัดประสบภัยจากพายุซินลากู ทำเรื่องของบฯช่วยเหลือ “กองทุนวัดช่วยวัด”

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากสถานการณ์พายุดีเปรสชันซินลากู เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เบื้องต้นพศ.ได้มอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ในพื้นที่ ประสานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในระดับต่างๆ และประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.) เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการสำรวจวัดที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย โดยรายงานให้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ.ทราบ พร้อมทั้งประมาณการความเสียหายหรือผลกระทบที่ได้รับเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเงินกองทุนวัดช่วยวัด ขณะเดียวกันพศ. และมหาเถรสมาคม(มส.) โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยการลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่พระสงฆ์และชาวบ้านผู้ประสบภัยแล้ว...

ทึ่ง ! วัดโมลีโลกยาราม แชมป์สอบบาลีปี 2563 ได้มากที่สุด 256 รูป

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สรุปสถิติผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี 2563 ของนักเรียนสังกัดสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุดในส่วนกลาง และในแต่ละหน ดังนี้ ส่วนกลาง 1.วัดโมลีโลกยาราม สอบได้ 256 รูป  2.วัดราชบพิธ 64 รูป 3.วัดศรีเอี่ยม 62 รูป 4.วัดอาวุธวิกสิตาราม 44 รูป 5.วัดกัลยาณมิตร 40...

ผบช.สพฐ.ตร. ทำบุญสำนักงานชั่วคราวศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(ผบช.สพฐ.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เป็นประธานในพิธีทำบุญศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 (สำนักงานชั่วคราว) ณ อาคารพาณิชย์หน้าวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ  ผบก.ภ.จว.นครปฐม และเจ้าหน้าที่ สพฐ.ตร.7...

กองธรรมฯ รุกแปลหลักสูตรนักธรรม-ธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

พระเทพเวที (พล อาภากโร ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง มีนโยบายให้ดำเนินโครงการแปลหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมอบให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้คัดเลือกคณะกรรมการมาร่วมดำเนินการประกอบด้วย 1.พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 2.Mr.Robin Philip Moore...

ไฟเขียวเสนออีก 5 อนุบัญญัติการศึกษาสงฆ์ เร่งจัดทำแผนงบประมาณให้ทันงบฯปี 2565

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่วัดหงส์รัตนาราม พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนราม ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 6/2563 โดยได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ คือ 1.ร่างประกาศแม่กองบาลีสนามหลวง ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 2.ร่างประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 3.ร่างประกาศประธานการศึกษาพระปริยัติธรรม...

“หลวงพ่อแย้ม” ประธานขับเคลื่อนศีล 5 ลั่น ปี 63 มีพระผู้นำ 708 รูปทั่วประเทศ พร้อมตั้งสมัชชาเพื่อเป็นเครือข่ายในการทำงาน

วันนี้ (30 ก.ค.2563) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมในพิธีฯ และบรรยายถวายความรู้ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนากับการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล...

มหาเถรฯตั้ง “คณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช” ยก “สมเด็จพระวันรัต” เป็นประธาน

พร้อมปรับแก้กฎมส. แต่งตั้ง-ถอดถอนพระสังฆาธิการ ตั้งแต่เจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ วันนี้ (30 ก.ค.2563) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  ได้เผยแพร่แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ 108 ตอนที่ 7 วันที่ 25 ก.ค.2563 ซึ่งเป็นรายละเอียดของ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ...

ยังไม่ทราบสาเหตุพระไทย 3 รูปในอเมริกาติดเชื้อโควิด-19

พระเมธีธรรมาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ ในฐานะรองประธานกรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ กล่าวว่า ตามที่มีข่าวระบุว่าพระไทยในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งตนในฐานะที่คุ้นเคยกับพระสงฆ์ไทยในลอสแอนเจลิส จึงได้สอบถามถึงสถานการณ์ดังกล่าวไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ทำให้ทราบว่า พระสงฆ์ที่อาพาธติดเชื้อโควิด-19 เป็นพระสงฆ์วัดไทยลาสเวกัส 3 รูป จากพระสงฆ์ที่จำพรรษาทั้งสิ้น 5 รูป โดยพระสงฆ์ที่อาพาธ เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่...

สำนักพุทธฯไม่พบ “ช่องส่องผี” หมิ่นพุทธ เล็งเสนอมส.คุมเข้มถ่ายรายการในวัด

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากกรณีรายการช่องส่องผี ที่ทางพศ.ได้ตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนคำสอนตามพระธรรมวินัย รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ลบหลู่ ดูหมิ่นพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสถานหรือไม่นั้น ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุด ยังไม่พบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มีรายการในลักษณะดังกล่าวไปถ่ายทำภายในวัด แล้วทำให้ประชาชนมีความเชื่อที่ผิดๆ ดังนั้นทางพศ. จะไปย้อนดูมติมหาเถรสมาคม(มส.) ที่เกี่ยวกับการใช้สถานที่วัดในการถ่ายทำรายการ ภาพยนตร์ แจ้งไปยังเจ้าอาวาสวัดทั่วประเทศอีกครั้ง เพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าอาวาส รวมทั้งจะมีการนำมติมส.มาดูด้วยว่า จะต้องมีการพิจารณาปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ หากจำเป็นจะต้องมีการปรับแก้ ก็จะนำเสนอมส....
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

OTOP ศิลปาชีพประทีปไทยจัดยิ่งใหญ่ เปิดตัว 4 ทหารเสือราชินีผ้าไหมไทย เชิดชูเป็นครูศิลป์แห่งแผ่นดิน

ผู้สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการถวายงานอนุรักษ์และรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ต่อยอดสู่รุ่นลูกหลานไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2563 ระหว่างวันที่ 8–16...

พช.พร้อมรับแฟนพันธ์แท้ OTOP กับงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี”

รวมงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย ไว้ไนที่เดียว  อลังการงานสร้างจากฝีมือคนไทย จัดเต็มพื้นที่ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันนี้ (8 สิงหาคม 2563) เวลา 07.29 น . นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี...

กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร...