“หลวงพี่น้ำฝน” นำคณะสงฆ์-ญาติโยม เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุแช่แห้ง-ช่อแฮ ประจำปี ‘เถาะ-ขาล’

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม นำอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชน เดินาสายธรรมยาตราเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 เวลา 06.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ...

กิจกรรมมหามงคล “หลวงพี่น้ำฝน” นำพระสงฆ์ 54 รูป เจริญมนต์ ณ พระธาตุปี ‘มะเส็ง-กุน’ พุทธศาสนิกชนแห่ร่วมพิธีแน่นขนัด!!

วันนี้ (20 มิ.ย.62) พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เปิดเผยว่า พระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ที่อุปสมบท ณ วัดไผ่ล้อม ขณะนี้ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ ...

สำนักพุทธฯ-สปสช. ทำ MOU ร่วมจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพพระ-เณรทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกพื้นที่

 วันนี้ 20 มิ.ย.2562 เวลา 15.30 น. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนสแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมส. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง พศ. และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณร ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทางพ.ต.ท.พงศ์พร...

กรมการศาสนา จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรม ปีพ.ศ. 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 มิ.ย.2562) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก  กทม.  กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมลำดับที่ 2/2561  ในความอุปถัมภ์กรมการศาสนา...

สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม แนะเรียนบาลีเรื่องจำเป็นต่อชีวิต เป็นสิ่งรักษากาย วาจา ใจ

วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3ประโยค...

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เปิดปฐมนิเทศนิสิต ประจําปี ๒๕๖๒ และมอบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑๓ และ ๑๔ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

วันนี้ (๑๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา ชั้น ๑ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุทธชินวงศ์, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ในฐานะรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม...

‘เลสพระพรหมประกาศิต’ นวัตกรรมอภิมหามงคล หนึ่งเดียวในโลก เนื้อเงินลงยาราชาวดี หน้าทองคำ รุ่นแรกหลวงพ่อพูล หัวใจพระพรหมวิหาร ๔ เม กะ มุ อุ

พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธิการ (หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข) สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ แห่งวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ต้นตำรับ “เลสมงคล” พระพรหมประกาศิต รุ่นแรก เนื้อเงินลงยาราชาวดี หน้าทองคำ พิธีปลุกเสกประจุพุทธาคมพุทธคุณหัวใจพระพรหมวิหาร 4  เม กะ มุ อุ ‘เมตตา กรุณา มุทิตา...

18 มิ.ย. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ นำพระสงฆ์ 54 รูปธรรมยาตรา-สวดมนต์พระธาตุประจำปี ‘มะโรง-มะแม-จอ’ ญาติโยมร่วมพิธีจำนวนมากที่เชียงใหม่

วันนี้ (18 มิ.ย.62) พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เปิดเผยว่า พระสงฆ์จำนวน 54 รูป ที่อุปสมบท ณ วัดไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยม ขณะนี้ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

“หลวงพี่น้ำฝน” นำคณะสงฆ์กองทัพธรรมยาตรา 54 รูป สวดมนต์ ณ พระธาตุประจำปีนักษัตร ฉลู-ระกา-ชวด ญาติโยมปักหลักร่วมทั้งที่ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า วันนี้ (17 มิ.ย.62) คณะสงฆ์ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 54 รูป ที่บวช ณ วัดไผ่ล้อม ได้เดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ...

บุญใหญ่ “หลวงพี่น้ำฝน” นำคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 54 รูป พร้อมอุบาสกอุบาสิกา ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ ร่วมบุญสวดมนต์เสริมสิริมงคล 11 พระธาตุประจำปีนักษัตร

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16-21 มิ.ย. 2562 ตนได้นำพระสงฆ์ที่อุปสมบทหมู่ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 54 รูป พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ อุบาสกอุบาสิกา และคุณโยมสมชาติ สาลีพัฒนา หรือเฮียเงี๊ยบ แห่งร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ สาขาบางขุนนนท์ และสาขาพุทธมณฑล สาย...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ท้อง!! ทำแท้ง ทุกข์ใจ ไม่มีความสุข เชิญร่วมพิธีขอขมากรรมถอนคำสาปแช่ง ตั้งสัจจะเลิกสิ่งไม่ดีทั้งปวง ต่อหน้าพระพุทธเมตตาประทานพร ณ วัดไผ่ล้อม นครปฐม

รายงานข่าวจากวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม แจ้งว่า ทางวัดขอเชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมรับพรมงคล ในโอกาสห้วงเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยทางวัดไผ่ล้อมได้จัดให้มีพิธีขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ตั้งสัจจะอธิษฐานลด ละ เลิก สิ่งไม่ดีทั้งปวง ด้วยการปฏิญาณตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ปลดทุกข์ สร้างความสุขและขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้ค้าขายร่ำรวยโชคดีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดไป โดยเป็นการสร้างกุศลครั้งใหญ่ ทำบุญอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ที่เคยทำแท้งลูก โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี และเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้ว กำหนดงานในวันพุธที่ 17...

คณะบุคคลจำนวนมาก เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา

วันนี้ (24 มิ.ย.62) ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  เปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  92 พรรษา วันที่ 26 มิ.ย.2562 โดยมีประชาชน มารอเข้าเฝ้าถวายสักการะเป็นจำนวนมาก  สำหรับคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายสักการะวันนี้ ประกอบด้วย คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม คณะสงฆ์ภาค...

อธิบดี สถ. นำทีมลงพื้นที่เขาขยาย จ.ชัยนาท ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาน

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรม...