มจร จัดบรรพชาสามเณร 108 รูปถวายพระราชกุศล ร.5 ร.9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

           เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดบรรพชาสามเณรจำนวน 108 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

คกก.ตรวจประเมินผลการศึกษาชื่นชม มจร. วัดผลได้ในระดับ ดี นับเป็นบุญได้ทำงานให้มหาวิทยาลัยสงฆ์

วันนี้ (12 ต.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดย พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.)โดยมี ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์...

รมว.วธ.นำคณะทูตานุทูต 11 ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ใช้มติศาสนาสร้างความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๑ ประเทศ ประกอบด้วย ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย ญี่ปุ่น เนปาล...

เสียงพระอนุโมทนา “นายกฯ” เบรกตีทะเบียนหมา 450 แนะอย่าเอาอย่างต่างชาติ ต้องสอดคล้องจริตนิสัยคนไทย เตือน “ขุนพลอยพยัก” ชาติจะล่มจม

ภายหลังชาวเน็ตต่างระดมตำหนิมติครม. ที่ผ่านความเห็นชอบร่างพรบ.ป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ฉบับ พ.ศ... แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยออกข้อบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)  กำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสัตว์มาขึ้นทะเบียน โดยเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ตัวละ 450 บาท และกำหนดโทษความผิดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท ซึ่งต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนและไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว จากนั้นได้มีการเผยแพร่ข่าวว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้ถอนร่างพรบ.ฉบับดังกล่าวนำกลับไปพิจารณาทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนนั้นต่อมา เมื่อวันที่ 11...

พระสงฆ์หวั่น กฎหมายใหม่ขึ้นทะเบียนหมา-แมว คนปล่อยวัดเพิ่ม ทำพระขึ้นโรงพัก ปค.ท้องถิ่นชี้ หากยังฝืนคงเข้าสู่เทศกาลปล่อยหมาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ …) พ.ศ…. เนื่องจากยังไม่ปรากฏให้มีบทบัญญัติให้เจ้าของสัตว์ต้องนำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน และก่อให้เกิดการปล่อยปละละเลยทิ้งสัตว์เลี้ยง ทำให้เกิดปัญหาการเพิ่มจำนวน ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ ป้องกันการทอดทิ้งสัตว์ โดยต้องนำสัตว์ไปขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท ค่าเครื่องหมายตัวละ...

“หลวงป๋า” วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก มรณภาพ สิริอายุ 90 ปี

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. เฟสบุ้ค คณะสงฆ์อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ได้แจ้งข่าวว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมงคล วิ. “หลวงป๋า” เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม มรณภาพแล้วด้วยอาการสงบที่รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สิริรวมอายุ 90 ปี ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังวัดหลวงพ่อสดฯ ได้รับการยืนยันถึงการมรณภาพของพระเทพญาณมงคล ส่วนสาเหตุในการมรณภาพทางวัดขอให้รอใบมรณะบัตรจากทางรพ.ดำเนินสะดวก และกำหนดการต่างๆ จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับพระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล)...

มติมส.ให้ทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปี 61-62 ส่วนกลางมีวัดราชบพิธฯ-พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลาง

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)  มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ 31 ธ.ค.2561 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 ม.ค.2562 ตามความเหมาะสม โดยให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัว ลด ละ...

“สุวพันธุ์” เป็นประธานวันงานศาสนูปถัมภ์-มอบเครื่องราชฯแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ย้ำ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมเสร็จทันเดือนต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานงานวันศาสนูปถัมภ์ วันสถาปนาพศ. และมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาว่า งานดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้พศ.ครบรอบ 16 ปี และได้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพราะถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว...

“สุวพันธุ์” แนะผู้จะทูลเกล้าฯถวายฎีกากรณีพระธัมมชโย ควรเข้าพบหน่วยราชการ ย้ำรัฐบาลยึดหลักกฎหมาย-พระวินัยร่วมกับคณะสงฆ์

สืบเนื่องจากการโพสต์ข้อความเชิญชวนนัดหมายคณะศิษย์อดีตพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) หรือหลวงพ่อธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา พระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. เพื่อให้ยกเลิกม.44 และให้ความเป็นธรรมต่อหลวงพ่อธัมมชโย หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาหลายคดี และอยู่ระหว่างการหลบหนีตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (3...

มส.เตรียมจัดประชุมใหญ่พระธรรมทูตในประเทศ มอบพระพรหมโมลี เตรียมการระดมสมองหาแนวทางการเผยแผ่ให้ทันโลกยุคดิจิตอล

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีมติเห็นชอบการจัดสัมมนาพระธรรมทูตภายในประเทศ ประจำปี2561 โดยให้พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. ในฐานะเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต สำนักงานกองงานพระธรรมทูต ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาพระธรรมทูตภายในประเทศ ในแต่ละสาย เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติงานจากกองงานพระธรรมทูต รวมทั้งพิจารณาการเก็บข้อมูลพระธรรมทูต และการจัดทำระบบสารสนเทศของพระธรรมทูต อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ที่สำคัญจะได้พิจารณาร่วมกันในการหาแนวทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันนี้นายสิปป์บวร...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ครม.ไฟเขียว “ร่างปฏิญญายอกยาการ์ตาฯ” ส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมสู่สันติภาพในอาเซียน มอบรมว.วธ.ผู้แทนรับรองปฏิญญาฯที่อินโดนีเซีย

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างปฏิญญายอกยาการ์ตา ว่าด้วยการน้อมรับหลักการวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Yogyakarta Declaration on Embracing the Culture of Prevention to...

เวทีระดมสมองปฏิรูปการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน ระบุ ครูผู้สอน-ขาดบูรณาการ คือ “ปัญหา” เด็กเกลียดวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2561 คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีศึกษาธิการ นำโดย ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะกรรมการ ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ “จัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับผู้เรียนในสังคมไทยปัจจุบัน” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ มีเข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ...

พระธรรมทูตวัดพระธรรมกายยุโรป 28 วัด บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ 9 ขณะที่เครือข่ายภายในประเทศร่วมจัดงานบุญพิธีฯ ณ หน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย

วันนี้ (15 ตุลาคม)  เวลา 13.27 น. สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย จ.ปุทมธานี เปิดเผยว่า พระธรรมทูตวัดพระธรรมกายยุโรป บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ 9 โดยพระวิเทศภาวนาธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย และ พระวิเทศธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ นำคณะพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป 28 วัด บำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่...