มส.รับทราบเจ้าคณะจ.สระบุรี “พระธรรมปิฎก” ขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ

ด้านเครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนากว่า 20 คน ยื่นหนังสือสำนักพุทธฯ ขอเอกสารข้อเท็จจริงการปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด วันที่ 20 ต.ค. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)​ ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)​ ผ่านระบบออนไลน์ ว่า มส.รับทราบการขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจ.สระบุรี ของพระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวัฑฒโน)​ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี และเจ้าคณะจ.สระบุรี...

“สมเด็จธงชัย” มอบพระบัญชาตั้ง “พระราชสุทธิธรรมาจารย์” เป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ย้ำพระต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย พระวินัย และจารีต

ขณะที่เฟสบุ๊ค วัดเขียนเขต โพสต์ข้อความ “พระธรรมรัตนาภรณ์” ระบุ ขอยุติ ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมช่วงบั้นปลายชีวิต แต่ก็พร้อมสนองงานคณะสงฆ์หากได้รับมอบหมาย วันที่ 19 ต.ค.2564 ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย”  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม...

“หลวงพ่อแย้ม”เผย พ่อ-แม่เสียชีวิตจากโควิด มจร วัดไร่ขิงให้ทุนเรียนฟรี

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม เจ้าคณะภาค 14  ในฐานะผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม  กล่าวว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้นทางวส.พุทธปัญญาฯจึงเปิดโครงการรับเยาวชนที่พ่อ แม่ ต้องเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วส.พุทธปัญญาฯ หรือ มจร วัดไร่ขิง...

กรรมการมส. 20 รูปครบวาระ 2 ปีแล้ว สำนักพุทธฯชี้ทุกรูปยังอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่

วันที่ 16 ต.ค.64 นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) รักษาราชการผอ.พศ. กล่าวว่า คณะกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปีแล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการมส. ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ระบุว่า...

รบ.เดินหน้าจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English...

กรมการศาสนา จัดประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ ๕ องค์การศาสนา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยภายหลังการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ว่า ที่ประชุมได้มีมติ จัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งส่งผลให้พระภิกษุ...

วธ.โดยกรมการศาสนา ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษ ออนไลน์” ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเรียนรู้หลักธรรมคำสอนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์...

มส.คงมาตรการเข้มพิธีทอดกฐิน ขอความร่วมมืองดสมโภช-ตั้งขบวนอัญเชิญ ผู้ร่วมงานต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

      นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรการจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. - 19 พ.ย. 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ดังนี้ 1.การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม...

พิธีเปลี่ยนผ้าครอง-เคลื่อนสังขาร “หลวงพ่อพูล” สู่อาคารหลังใหม่สุดงดงามอร่ามเรือง “หลวงพี่น้ำฝน” สร้างบูชาอาจริยคุณผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 64  ที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าครอง ย้ายสังขารพระมงคลสิทธิการ “หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข” เข้าสู่ศาลาหลวงพ่อพูลหลังใหม่ ที่งดงามอร่ามเรืองด้วยกระเบื้องโมเสคสีทองอร่ามทั่วทั้งศาลา นับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพิธีการเปิดอาคารศาลาหลวงพ่อพูล(หลังใหม่) อย่างเป็นทางการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีเพียงคณะสงฆ์  ศิษยานุศิษย์ที่ใกล้ชิด รวมถึงเจ้าหน้าที่ของวัดไผ่ล้อมเข้าร่วมในพิธี ...

ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ.ปลื้มอุตสาหกรรมแอนิเมชันปี 63 สร้างรายได้ 6,656 ล้านบาท หนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างคาแรคเตอร์แอนิเมชันสัญชาติไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

ผนึกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันฯ จัดเวิร์คช็อปติวเข้ม-จัดนิทรรศการโชว์ 29-31 ต.ค.นี้ที่ขอนแก่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น วธ.ร่วมกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยบูรณาการความร่วมมือภายใต้แนวคิด “CONTENT THAILAND” ทีมประเทศไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560...

วธ.เผย “รัสเซล โครว์” นักแสดงระดับโลกชื่นชม “Soft Power” ความเป็นไทย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ติดใจรสชาติอาหารไทย “แกงพะแนง-ข้าวซอย” หนุนเผยแพร่สู่ทั่วโลก ชมทีมกองถ่ายภาพยนตร์ไทยมีฝีมือและคุณภาพ นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แสดงความขอบคุณและพบปะพูดคุยกับรัสเซล โครว์  นักแสดงชาวนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เจ้าของรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ เรื่อง Gladiator ในปี ค.ศ.2000 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่...

วธ. ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2566 เผย โครงการเกิดจากความต้องการ ในพื้นที่ ผ่าน สวจ.และกลุ่มจังหวัด

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และชง 59 โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม หนุนสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและในสถานการณ์โควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้ วธ. เกี่ยวกับการใช้มิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม...