เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบ “จักรยานและรถเด็กเล่น” เพื่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 63

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ หน้าศาลาหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐมพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบรถจักรยานและรถเด็กเล่น จำนวนกว่า 100 คัน พร้อมกับของเล่นเด็กให้โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านดอนรวก และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา  เพื่อนำไปเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563สำหรับรถจักรยาน รถเด็กเล่นและของเล่นเด็กดังกล่าว...

มหาเถรฯจัดระเบียบให้เช่าที่ดิน-อาคารของวัดทั่วประเทศ อุดช่องโหว่คนใช้พื้นที่วัดหากิน ปล่อยเช่าช่วงราคาสูงแต่เงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ทำวัดเสียประโยชน์

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) เสนอเกี่ยวกับการให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์หรืออาคารอื่นใด เพื่อใช้แสวงหาผลประโยชน์ตามแนวนโยบายเกี่ยวด้วยวิธีดำเนินการสาธารณูปการและสาธรณสงเคราะห์ โดยเจตนารมณ์ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งทรัพย์สินและผลประโยชน์ เพื่อป้องกันมิให้เจ้าอาวาสต้องถูกตำหนิติเตียน...

มส.มีมติตั้ง “พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์” เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดพระปริยัติธรรม

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2563 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)  พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า ที่ประชุมมส.มีมติแต่งตั้ง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา และอดีตผอ.พศ. ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แทนนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ....

“หลวงพ่อน้ำฝน” วัดไผ่ล้อม เมตตามอบรถวีลแชร์ 15 คัน ให้โรงพยาบาลนครปฐม

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพ่อน้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เมตตาตามอบรถวีลแชร์ (รถเข็นนั่งผู้ป่วย) ให้กับทางโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 15 คัน โดยมี พญ.รุจิรา เข็มเพ็ชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์...

“พระพรหมบัณฑิต” แนะปรับงานสาธารณสงเคราะห์รับสังคมผู้สูงอายุ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. เป็นประธานเปิดเวทีเชื่่อมโยงและทำความเข้าใจเครือข่าย คณะสงฆ์หนกลาง ในโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ ที่ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. ในฐานะผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "คณะสงฆ์ไทยกับแพลตฟอร์มการปฏิบัติศาสนกิจยุคใหม่ภายใต้กรอบพระธรรมวินัย" ว่า งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์เป็นการสงเคราะห์เพื่อดึงให้คนเข้าหาธรรมะ ดังนั้นอย่าทำแค่เพียงการไปมอบสิ่งของเท่านั้น เพราะจะเป็นการสงเคราะห์เพียงทางกาย...

“ดร.สุวิทย์” ชู 2 มหาวิทยาลัยสงฆ์ดันเป็น “ตักศิลา”

วันที่ 6 ม.ค.63 ที่ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารมจร. โดยดร.สุวิทย์ กล่าวว่า การพัฒนาจิตใจของคนเป็นสิ่งสำคัญในนโยบายของมหาวิทยาลัยสงฆ์ และอยากให้เน้นในเรื่องการพัฒนาปัญญามนุษย์ ด้วย เรื่องปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง ส่วนตัวมองว่าไม่น่ากลัว เพราะจะได้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพ และการที่มจร.มีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยพระพุททธศาสนาของโลกด้วยแล้ว...

เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบพระพุทธเมตตาประทานพร หน้าตัก 9 นิ้ว ให้เรือนจำ 143 แห่ง และสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพ่อน้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม ได้เมตตามอบพระพุทธเมตตาประทานพร ขนาดบูชาหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปประดิษฐานสักการบูชา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพิธีต่างๆพระพุทธเมตตาปะทานพร ปางนี้ถือเป็นองค์เดียวในโลกที่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ได้นิมิตและออกแบบสร้างไว้ประดิษฐานในวิหาร...

จ.อุบลฯ ศรัทธาสาธุชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี สรงน้ำพระแก้วโบราณ คู่เมือง เสริมสิริมงคล ปี 2563

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) สวดมนต์ข้ามปี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง พระแก้วโบราณเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง จ.อุบลฯ สรงน้ำ เสริมสิริมงคล ก้าวสู่ปีใหม่ 2563ที่พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้จัดงานนมัสการ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับพุทธศักราช 2563 ขึ้น...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม “กรรม” อันเป็นปัจจัยให้เกิดตามมา เนื่องในปีใหม่ 2563

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ความว่าบัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อถึงวาระเถลิงศก ผู้คนทั้งหลายต่างปรารถนาจะได้รับพรอันประเสริฐกันทุกคน ด้วยมุ่งหวังให้ความสุข ความเจริญ บังเกิดแก่ชีวิตของตน และบุคคลอันเป็นที่รัก ในทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนย้ำเตือนให้พุทธบริษัท มีศรัทธามั่นคงในหลักกรรมและวิบาก คือการกระทำและผลจากการกระทำของตนเอง“กรรม” นั้นย่อมได้แก่เจตนาหรือความตั้งใจ ที่เป็นกุศล...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนสักการะ ณ ท้องสนามหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ประกาศตั้ง “วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ” ในมจร. วังน้อย สนองงานพันธกิจคณะสงฆ์

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ที่ศาลาการเปรียญ “ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม” วัดมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระเทพปวรเมธี กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีประกาศตั้งวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อย่างเป็นทางการแล้ว ลงวันที่ 15 ม.ค.2563 โดยวัดดังกล่าวตั้งอยู่ภายในมจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา...

วธ. เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ถนนสายวัฒนธรรม” ในงานถนนคนเดิน : เดิน กิน ชิม เที่ยว Walking Street @ สีลม กรุงเทพฯ

ต่อเนื่องทั้ง “ถนนสายศิลป์” และ “ถนนต้องชิม” กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ให้ประชาชน ชุมชน มีอาชีพ สร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าบริการเชิงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดกิจกรรมนำร่องถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว Walking Street...

รัฐบาล เตรียมจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 2563 กระตุ้นพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำความดีเพื่อสังคม

วันนี้ (ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์...