วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ผลิตหน้ากากผ้ามัสลิน “นะปัดตลอด” ซักตากได้กว่า 100 ครั้ง กำหนดสวดบทรัตนสูตร ตรงกับเสาร์ 5 วันที่ 28 มี.ค.นี้

วันที่ 19 มี.ค.63 ที่วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่น้ำฝน เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดโคโรน่า2019 (COVID-19 ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ แต่สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 169 ราย กลับบ้านแล้ว 42 ราย เสียชีวิต 1 ราย...

เจอพิษโควิด-19 มจร ประกาศเลื่อนรับปริญญา ระดมพระสวดมนต์ เข้มคัดกรองบุคคลเข้า-ออกมหาวิทยาลัย

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า  เมื่อวานนี้ (18 มี.ค.63) พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี ได้เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงเป็นการฉุกเฉินเพื่อพิจารณาและหามาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19   จากผลการประชุมที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้  1. ให้เลื่อนพิธีประสาทปริญญาจากเดิมกำหนดวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อนและจะกำหนดวันประสาทปริญญาใหม่อีกภายหลัง  2. ให้ปรับการสอบปลายภาคทั้งหมดเป็นการสอบแบบออนไลน์  3.ให้ปรับการทำงานของเจ้าหน้าที่คณาจารย์เป็นการทำงานแบบเหลื่อมเวลาและแบบออนไลน์ 4.ให้มีศูนย์ป้องกันโควิด-19โดยให้เป็นศูนย์ควบคุมบังคับบัญชาสั่งการให้มีประสิทธิภาพและติดตามข่าวสารตลอดเวลา 5.ให้เข้มงวดคัดกรองบุคคลเข้าออกมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ...

พระห่วงโยม เคียงคู่สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับภาคี “มอบทาน มอบธรรม” ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ต.คลองสี่ จ.ปทุมธานี

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ พร้อมด้วยพระมหาสุราช ชาติชญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม และนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ มอบชุดเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องบริโภค...

สำนักงานพุทธฯ สระแก้ว จับมือปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในวัดท่องเที่ยวป้องกันไวรัสโควิด-19

วันนี้ (17 มีนาคม 2563) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (พศจ.สระแก้ว) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในอาคารเสนาสนะ สถานที่บำเพ็ญกุศลศพของวัดสระแก้ว พระอารามหลวง วัดศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว และวัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางชุมชนและวัดท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สั่งการให้ พศจ.ทุกจังหวัดประสานวัดที่เป็นวัดท่องเที่ยว ทำความสะอาดอาคารสถานที่...

“รมต.เทวัญ” ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (17 มีนาคม 2563) เวลา 16.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ผอ.พศ.) พล.ต.ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม นำคณะจิตอาสาและประชาชนทั่วไป ลงพื้นที่ทำกิจกรรมป้องกันการแพร่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ...

รัฐบาล โดยสำนักพุทธฯ ขอเมตตานุเคราะห์คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร หวังให้ประชาชนรอดพ้นภัย COVID-19

นายสิปป์บวร  แก้วงาม  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดเผยว่า ตามที่ นายณรงค์  ทรงอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ผอ.พศ.)  ได้มีข้อสั่งการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ) ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งยังคงเกิดความกังวลว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจะขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น เหมือนอย่างที่เจอในประเทศอื่นๆ นั้น จึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องวางแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่กำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวไม่ขัดต่อแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)...

คณะสงฆ์ลาดพร้าว สร้างบ้านเปี่ยมสุขมอบให้ประชาชนผู้เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.63 ที่ชุมชนนครหลวง เขตจตุจักร กทม. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธาน มอบบ้านเปี่ยมสุข โดยการจัดสร้างของ พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เจ้าคณะเขตลาดพร้าว มอบให้กับนายสมคิด และนางมณฑา จันสอน...

บูชาด่วน! เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” พิมพ์ด้านหลังปีนักษัตรและพญาครุฑ ตกค้างจำนวนจำกัด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษา และเป็นประธานโครงการจัดสร้างเหรียญพระพุทธโสธร รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดสร้างเหรียญพระพุทธโสธร “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” มีพิมพ์ด้านหลังถึง 13 แบบ คือ 12 ปีนักษัตร ปีละ 1...

เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์วัดไผ่ล้อม ผู้สอบบาลี ประจำปี 2563 ผ่าน จำนวน 3 รูป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม  ได้มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์วัดไผ่ล้อม ผู้สอบบาลี ประจำปี 2563 ผ่าน จำนวน 3 รูป ดังนี้ 1.พระมหาณัฐพล ชินวํโส อายุ 59 พรรษา 8 วัดไผ่ล้อม ...

ประกาศแล้ว ! ผลป.ธ.9 ปี 63 มีผู้สอบได้ทั้งหมด 63 รูป วัดโมลีโลกยาราม ครองแชมป์ สอบได้ 8 รูป

ทึ่ง 13 สุดยอดสามเณร สอบผ่านการศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์ เผยชื่อ 2 อุบาสิกาสุดเก่ง สอบได้ บ.ศ.9  วันนี้ (14 มี.ค.63) ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี  (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ระดับชั้นเปรียญธรรม(ป.ธ.) 7...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อธิบดี พช. ชูแนวพระราชดำริ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถิ่นฐานประวัติศาสตร์ชาติกำเนิด

พช. เชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชุมชน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับเรื่องเล่าสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดเขาทุเรียน” ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ปลูกฝังเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ทรงคุณของชาติไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมน เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก...

กรมศิลปากร ประกาศปิดการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ ๒๕ มีนาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

กรมศิลปากร ประกาศปิดการให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงาน...

“อิทธิพล” เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ ๑๐๙ ปี มุ่งมั่นภารกิจหลัก ๔ ด้าน สร้างความภูมิใจคนในชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ ๑๐๙ ปี (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมในพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้...