วัดป่าดอยแสงธรรม อ.แม่อาย ผุดโครงการ “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ ๑ มุ่งบ่มเพาะเด็กเติบโตเป็นคนดีของสังคม เคียงคู่ศีลธรรม

วันนี้ (๖ ก.ค.๒๕๖๒) พระพระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน บ้านห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ จะเป็นวันเปิดโครงการฝึกอบรม “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ที่วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน โดยมีนายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์...

มส.เห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติเห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2562 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประสานเจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ เพื่อกำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหน เป็นประธานดำเนินงานตามวัน เวลา และสถานที่...

วัดไผ่ล้อมสร้าง พระปิดตามหาลาภ ทรงเครื่อง พุทธคุณร่ำรวยเงินทอง เหลือกิน เหลือใช้ อุดมโชคลาภ มหาบารมี

วัดไผ่ล้อมสร้าง พระปิดตามหาลาภ ทรงเครื่อง พุทธคุณร่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้ อุดมโชคลาภ มหาบารมี             พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน ทายาทพุทธาคมหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข  วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม รังสรรค์มงคลวัตถุ พระปิดตามหาลาภ ทรงเครื่อง ตำรับหลวงพ่อพูล ประกอบพิธีปลุกเสกใหญ่ อัญเชิญองค์ไฉ่ซิงเอี๊ย โดยองค์ไฉ่ซิงเอี๊ย เสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพียงปีละครั้ง ดังนั้นชาวจีนแต่โบราณ จะทำการตั้งโต๊ะบูชา และในพิธีนี้เพื่อเป็นการอัญเชิญองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยเข้ามาประทับร่วมพิธีปลุกเสกพระปิดตามหาลาภ ทรงเครื่อง...

แม่กองบาลีฯ เผย ยกร่างฉันท์มคธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมมส. มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีฯ ยกร่างฉันท์มคธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2562 และในโอกาสวันมหามงคลต่างๆ โดยทางสำนักงาานแม่กองบาลีฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีตนเป็นประธาน ส่วนคณะทำงานประกอบด้วย พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม  พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม...

วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง ส่งสารกราบถวายความอาลัย “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” เสมือนดาวชี้ทางดับลง นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลังจากพระธรรมทูตวัดเหมอัศวาราม ได้นำข่าวการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธวงศ์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร แจ้งวัดม้าขาว (ไป๋หม่าซื่อ) ทราบ พระอาจารย์จีนวิเทศภัทรานุวัตร (ยิ่นเล่อ) เจ้าอาวาสวัดม้าขาว ได้มีคำสั่งให้พระธรรมาจารย์จีน เมี่ยวซิว พระมหาเถราจารย์อาวุโส  รองเจ้าอาวาสวัดม้าขาวทั้ง ๘ รูป เลขานุการซ้าย เลขานุการขวาของเจ้าอาวาส...

ศน. จัดปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

วันนี้ (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางศรีนวล ลัภกิตโล รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ...

เคลื่อนศพ ‘สมเด็จพระพุทธชินวงศ์’ ตั้งบำเพ็ญกุศล คณะสงฆ์-พุทธศานิกชนตั้งแถวรอรับ-ร่วมสรงน้ำศพเนืองแน่น

วันนี้ (2 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น.ที่วัดพิชัยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ในเวลา 09.39 น.ได้มีการเคลื่อนสรีระสังขารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ถึงวัดพิชัยญาติการาม...

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 3, 6 , 9 และนักเรียน นิสิต นักศึกษาเรียนดีประจำปี 2562 รวมกว่า 400 ทุน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6...

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น” แก่ภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฯ “พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น...

“พระพรหมบัณฑิต” ร่วมพิธีมอบปริญญา-ปาฐกถาพิเศษ ณ วัดกวงเต๋อ สานสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-ไต้หวัน

วันนี้ (30 มิถุนายน 2562) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมฺมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมด้วย พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจร เดินทางเข้าร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนา จิงเจี๋ย จีนไต้หวัน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา จิงเจี๋ย...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อธิบดี สถ. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ กว่า 250 คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯอธิบดี...

วธ. แจงหอศิลป์ร่วมสมัย รัชดา พร้อมเปิดให้บริการประชาชน-จัดแสดงนิทรรศการปี 63 เชิญศิลปินแห่งชาติ-ศิลปินร่วมสมัย-ศิลปินนานาชาติ โชว์ผลงานชิ้นสำคัญในนิทรรศการเปิดหอศิลป์

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในรัฐบาลที่ผ่านมา การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมจำเป็นที่ต้องส่งเสริมให้คนไทยรู้จักรากเหง้าของตนเองและทำควบคู่กันไปทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด และการพัฒนา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนสู่เศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติและบทบาทไทยในเวทีโลก เช่น ถนนสายวัฒนธรรม การฟื้นฟูงานวัด 55 เมืองรอง ส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรม(CPOT) สร้างรายได้สู่ชุมชน การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระราชปฏิภาณโกศล” เป็นอธิการบดีมมร.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) โดยมีรายละเอียดระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่...