มจร.จัดงาน “132 ปี มหาจุฬาฯ” อธิการบดีปลื้ม ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มจร. มีนิสิตชาวต่างชาติเฉลี่ยปีละ 1,200 รูป/คน

วันนี้ (12 ก.ย.2562) ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการจัดงานครบรอบวันสถาปนา “132 ปี มหาจุฬาฯ” โดยมีพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในฐานะนายกสภามจร. เป็นประธานเปิดงานจากนั้นพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร....

ศูนย์พิทักษ์ฯ ติดตาม เฝ้าระวัง “ไพบูลย์” นั่งรองประธานกรรมาธิการศาสนาฯ

วันนี้ (12 ก.ย.62) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่ก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐได้เสนอนายไพบูลย์ นิติตะวัน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรนั้น ในกรณีดังกล่าวในกลุ่มองค์กรพุทธทั้งหลายได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่า รู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจกับการที่ปรากฏข่าวออกมาว่านายไพบูลย์ อาจจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามขณะนี้ปรากฏว่า นายไพบูลย์  ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงอยากเสนอให้ประธานกรรมาธิการฯ กำหนดบทบาทของกรรมาธิการชุดนี้ให้ชัดเจน กำหนดบทบาทรองประธานกรรมาธิการฯและกรรมาธิการทุกท่านให้ดี...

ราชบัณฑิต ติง “เทวัญ” ยันพระชั้นผู้ใหญ่คดีเงินทอนวัด ยังอยู่ในสมณเพศ ชี้การลาสิกขาจะสมบูรณ์ต้องตามพระธรรมวินัย

หวั่นเข้าใจคลาดเคลื่อนจากหลักการ จะเสียหลัก เสียหายต่อพระพุทธศาสนา ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมวินัย ย่อมไม่สามารถบริหารราชการกำกับดูแลพศ.ได้วันนี้ (12 ก.ย.62)  ศาสตราจารย์ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต กล่าวว่า ได้เห็นข่าวนายเทวัญ ลิปตพลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งาติ(พศ.) ให้สัมภาษณ์ว่า พระชั้นผู้ใหญ่ติดคุกปมเงินทอนวัดนั้นขาดสมณเพศแล้ว  โดยอ้างพศ.ที่ให้เหตุผลว่า เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็เท่ากับเป็นการสึก และแม้ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดี สมณเพศก็ได้ขาดไปแล้ว ตนมีความกังวลใจว่า รัฐมนตรีที่กำกับดูแลศาสนาพุทธ...

พระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล บริจาคกัปปิยภัณ์ กว่า 2 แสนบาท ช่วยภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายงานว่า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล พร้อมด้วยวัดไทยในประเทศอินเดีย - เนปาล ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ บริจาคกัปปิยภัณ์เท่าจำนวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อจัดถวายเครื่องสมณบริโภค...

จัดงานครบ 132 ปีแห่งการสถาปนา มจร. อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงสถาปนา

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นเมื่อปี2430 ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ และเมื่อปี 2439 ได้พระราชทานเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ และดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค....

ยกระดับ อปต. “ชุมชนนวัตกรรมวิถีพุทธ” สมเด็จพระวันรัต แนะพระให้สอนโยมด้วยคำง่ายๆ อย่าไกลตัว

วันนี้ (11 ก.ย.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในฐานะประธานคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประธานอปต. ทั่วประเทศ โดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 รูป โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล...

ให้วัด 9 วัด ริมเจ้าพระยาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งโรงทานบริการปชช. ที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ทางชลมารค

วันนี้ (10 ก.ย.62) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 22/2562 ในวาระปกติ โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า ได้มีการรายงานมส. ถึงการประชุมเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

พศ.โต้ข้อครหา พระทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม “ไม่ผิด” เป็นศาสนกิจของสงฆ์

วันนี้ (10 ก.ย.62) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในวาระปกติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นองค์ประธานที่ประชุม โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า...

มูลนิธิหลวงพ่อรวย นำเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร ธมฺมสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร. ได้นำคณะมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ซึ่งประกอบด้วยพระปลัดนิวัตน์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา จ.สระบุรี นายนริศ แจ่มใส นายกำจัด ลำดับศรี...

สาธุชนเนืองแน่น “ร้านนายเงี๊ยบ” ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ วัน 9 เดือน 9 ปัดเป่าทุกข์ภัย-เสริมสวัสดิมงคล “หลวงพี่น้ำฝน” แจกเหรียญปลามหาลาภ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 (วันที่ 9 เดือน 9) เวลา 18.19 น. ณ มณฑลพิธีบริเวณลานหลังร้านก๋วยเตี๋ยวปลานายเงี๊ยบ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้จัดให้มีพิธีสวดนพเคราะห์ (ตำรับหลวงพ่อพูล) เสริมดวง เสริมบารมี เสริมโชคชะตาราศี โชคดีมีสุข สมปรารถนา...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

มจร.มอบรางวัล-ยกย่อง “สุชัชวีร์” อธิการบดีสจล. เป็น “สติวิศวกร”

รางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ หลักสูตรสันติศึกษามจร. เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างสันติภาพให้กับโลกวันนี้ (21 ก.ย.62) ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หลักสูตรสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. จัดประชุมสัมมนาวิชาการภายเรื่อง “สติและสมาธิ: วิถีสู่สันติภาพ Mindfulness and Concentration: The Path to...

เยาวชนเครือข่ายนครศรีฯดีจังฮู้ กว่า 30องค์กร ร่วมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2562

ตอน เด็กคอน ส่งเสียง เพื่อเมืองคอน ชูแนวคิด “พลิกเสี่ยงเป็นสร้างสรรค์” พร้อมยื่นข้อเสนอ 5 ข้อต่อผู้ว่าฯ ด้านกลุ่มเด็กแว้นรวมกลุ่มอาสาทำดี เปลี่ยนไฟท้ายรถจักยานยนต์ ให้ประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62 ที่ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช กว่า 200...

สภาสตรีแห่งชาติ ฯ เปิดบ้านพระกรุณานิวาสน์ จัดงานวันรวมน้ำใจ นำรายได้ทูลเกล้าฯ

เปิดรับสิ่งของบริจาคร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 จัดภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายธารการให้ที่งดงาม” รางวัลใหญ่เป็นทองคำแท่งมูลค่า 20 บาท นำรายได้ทูลเกล้าฯถวายสมทบทุนสภากาชาดวันนี้ (20 ก.ย.62) ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงจัดงาน “วันรวมน้ำใจ” องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่ายเพื่อรับบริจาคสิ่งของนำไปร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล...