เชิดชูบุคคลต้นแบบ “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา” เสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga Awards – 2019

องค์กรสื่อมวลชนหลายแขนง ผนึกกำลังจัดงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ  Maha Nāga Awards – 2019 ครั้งที่ 1 สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2562 โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่งมีบุคคลสำคัญจากนานาชาติ เข้ารับการประทานรางวัลเมื่อเวลา 13.00 น. วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สืบสานสัมพันธ์มิตรภาพ 2 ศาสนา

วันนี้ (21 พ.ย. 2562) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน ซึ่งเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสรับเสด็จความว่า“ขอถวายพระพร มหาบพิตรสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้ทรงสมณคุณอันประเสริฐ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ไทย ขอถวายอนุโมทนาสาธุการ ในโอกาสที่มหาบพิตร เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย และเสด็จมาทรงเยี่ยมอาตมภาพในวาระนี้ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพึงจดจารึกไว้เป็นศุภนิมิตแห่งน้ำใจไมตรีที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับพุทธจักรไทย มีสืบเนื่องกันมาอย่างแน่นแฟ้น...

พระเมธีธรรมาจารย์ ดัน 3 พ.ร.บ.พุทธสู่ที่ประชุมอนุกรรมาธิการฯ ชี้ ทำหน้าที่เป็นคุณต่อทุกศาสนา

วันนี้ (20 พ.ย.62) ที่ห้องประชุม 405 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ใด้เรียกประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯนัดแรก  พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) เปิดเผยว่า เมื่อเริ่มประชุมที่ประชุมได้เสนอชื่อเพื่อลงมติในการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการ การดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รองประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ จากนั้นได้ศึกษาทำความเข้าใจในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของอนุกรรมาธิการเพื่อให้ตรงกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายและอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันพระเมธีธรรมาจารย์  กล่าวว่า...

เผยทรงมีพระราชดำริตั้งเจ้าคณะใหญ่-เจ้าคณะภาคแล้ว

วันที่ 20 พ.ย.62 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส. เสนอต่อที่ประชุมมส. ว่า ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) และเห็นว่างานคณะสงฆ์จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความเข้าใจ และอยู่ในวัยควรแก่งานจึงขอเสนอแต่งตั้ง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)...

อัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” ประดิษฐานวัดบวรฯ ฉลองสัมพันธ์ 700 ปีไทย-ศรีลังกา

วันนี้ (18 พ.ย.62) ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี แถลงข่าวโครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ วันที่ 15 ธ.ค.-15 ม.ค. 2563 เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา เถรวาท ไทย-ศรีลังกา...

วัดกู้ ประสานความร่วมมือ “ถั่วแระเชิญยิ้ม” ผุดกิจกรรมกราบเท้าพ่อ-แม่

นนทบุรี  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา พระครูวิมลสุวรรณกร  เจ้าโอวาสวัดกู้  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายศรสุทธา  กลั่นมาลี  (ถั่วแระเชิญยิ้ม) นายกสมาคมเชียร์ไทย  นายพงศกร  ภัทรมานพ สื่อมวลชน นางกลิ่นรัก บุญพระลักษณ์ ประธานอนุกรรมการสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว  จ.ปทุมธานี  เปิดการแถลงข่าวโครงการกิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่  ล้างเท้าพ่อแม่ และเป็นกิจกรรมทางครอบครัว ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก...

คณะสงฆ์ชายแดนใต้รวมตัวรุกตั้งสมาคมเพื่อความมั่นคงพุทธศาสนา

พระครูปลัดกวีวัฒน์  รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้ติดตามพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานศูนย์พิทักษ์ฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ลำพะยา จำนวน 9 ราย  ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วัดสิริปุณณาราม หรือวัดลำพะยา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา...

ครบรอบ 11 ปีพุทธวิชชาลัย มรภ.พระนคร จัดพิธีรับมอบ-อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนบุษบก

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 9.30 น. มีการจัดงานครบรอบพุทธวิชชาลัย 11 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีรับมอบและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนบุษบก จากท่านอาจารย์ลุงทองดี หรรษคุณารมย์ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุในพระสังฆราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ...

แม่กองธรรมฯ เปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ย้ำจัดสอบสุจริต-ไม่เน้นผล

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่วัดอาษาสงคราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา 2562  ซึ่งวัดอาษาสงคราม เป็นสนามสอบของสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบนักธรรมชั้นโท 136 รูป ชั้นเอก 43 รูป โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์...

ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโสธรวราราม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒  ไปถวายวัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“สมเด็จธงชัย” วัดไตรมิตร รับการถวายโล่เกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการจัดงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019 นำโดย รศ.(พิเศษ) ดร.ยุพมาศ โภคสิริรักษ์ ดร.ชาญณรงค์ นักเรียง ดร.จำลองลักษณ์ สุจริตจันทร์ และนายพจน์ โพธิ์ศรี นำโล่และประกาศเกียรติคุณ ถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี...

ศน.-สถาบันแม่ชีไทย จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ ธันวาคม

กรมการศาสนา ร่วมกับสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางศรีนวล ลัภกิตโร...

รมต.เทวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันนี้ (4 ธ.ค.62) เวลา 09.00 น. นายเทวัญลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์วัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมในการเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ...