รมต.เทวัญ ลงพื้นที่จ.ปัตตานี พบพระสังฆาธิการ 3 จชต. และ 4 อำเภอ จ.สงขลา ให้กำลังใจประชาชน

วันนี้ (7 พ.ย.62) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อพบปะพระสังฆาธิการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้...

“เทวัญ”ยันสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนต้องเดินหน้า 29 พ.ย.นี้ พิธีเปิดที่ว.สงฆ์นครน่าน

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบให้พศ. ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดโครงการเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ข้าราชการ และประชาชน ได้ดำรงชีวิตและประกอบหน้าที่การงาน โดยยึดหลักคุณธรรมและศีลธรรม ซึ่งคือ หลักธรรมาภิบาล และได้ศึกษาเรียนรู้หลักวิชาการพุทธศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน เพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมที่ได้ศึกษาแล้วนั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยการจัดสอบปีนี้เข้าสู่ปีที่ 90 แล้ว และจะมีการจัดพิธีเปิดสอบในสนามสอบกลาง...

มส.ตั้ง อ.ป.ก. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน คุมงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้พิจารณาตามระเบียบมส. ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) พ.ศ.2546 ข้อ 10 (4) กำหนดให้มีคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) นั้น มส.ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอ.ป.ก. จำนวน19 รูป/คน ประกอบด้วย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระมหาวีรวงศ์...

ชูหุบผาสวรรค์ จ.ราชบุรี “ริโอฯเมืองไทย” เตรียมชงครม.พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันนี้ (5 พ.ย.62) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ถ้ำเขาพระ และหุบผาสวรรค์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. รักษาการผอ.พศ. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.จังหวัดราชบุรี...

ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และเป็นประธานหล่อพระพุทธรูป ณ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และเป็นประธานหล่อพระพุทธรูป ณ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และเป็นประธานหล่อพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดวังชิลโล ประเทศภูฏานด้วยตระหนักว่าสตรีมีบทบาทหลายประการ...

กรมศิลปากร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดทรงศิลา จังหวัดชัยภูมิ

วันนี้ (วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)  เวลา ๑๐.๐๐ น นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวงชั้นตรี  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีผู้บริหาร  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธี พร้อมทั้งบริจาคปัจจัยนำเข้าสมทบถวายบำรุงพระอารามหลวงวัดทรงศิลา...

อธิบดี พช. ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 104 ปี พระร่วงโรจน์ฤทธิ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีทำบุญ และจุดเทียนชัย ในโอกาสครบรอบ 104 ปี พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชบูชนิยบพิตร์ โดยมี พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย...

มหาเถรสมาคมมีมติตั้งที่ปรึกษา 4 รูป

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการผอ.พศ.  เปิดเผยว่า การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มส. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษามหาเถรสมาคม จำนวน 4 รูป ประกอบด้วย1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 ให้กรมการพัฒนาชุมชนถวาย ณ วัดเสนหา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ณ พระอารามหลวง วัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีนายสุทธิพงษ์...

“เทวัญ” เผย ผอ.สำนักพุทธฯ ถ้าคุ้นเคยกับพระผู้ใหญ่จะดี อ.ก.พ.กระทรวงนัดคัดเลือก 1 พ.ย.นี้

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า วันที่ 1 พ.ย.นี้ จะมีการประชุมอ.ก.พ.กระทรวงของพศ. ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณาว่าในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผอ.พศ.จะใช้วิธีการใด ทั้งนี้โดยส่วนตัวคุณสมบัติของผู้มาดำรงตำแหน่งผอ.พศ.คนใหม่นั้น ตนอยากได้บุคคลที่รู้งานพศ.และงานพระพุทธศาสนา รวมถึงต้องมีความพร้อมสามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่ต้องมานั่งเรียนรู้งานกันใหม่ โดยสามารถสานต่อภารกิจเดิมของพศ.ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันหากรู้จักและคุ้นเคยกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ด้วยก็จะเป็นเรื่องดี เพื่อให้เกิดการทำงานคล่องตัวมากขึ้น ส่วนขณะนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลแม้จะยังไม่มีผอ.พศ.ตัวจริงแต่ก็ได้ตั้งรักษาการ ผอ.พศ.ไปแล้ว ดังนั้นการขับเคลื่อนงานด้านๆ ต่างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนายังเดินหน้าต่อไปได้เมื่อถามว่าหลายฝ่ายติงว่าการที่รัฐบาลตั้ง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ อดีตผอ.พศ.ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สภาสตรีฯ นำ “น้องบิ๊นท์” Miss International เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นำ “น้องบิ๊นท์” นางสาวสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ Miss International นางสาวไทยปี 2562  พร้อมด้วย ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน...

ดร.จรูญ หอบหลักฐานเพิ่มเติมยื่นกองปรามสอบปมที่ดินเลือด 3,800 ไร่ จ.จันทบุรี

ดร.จรูญ และคณะกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน เข้าติดตามความคืบหน้าในคดีที่ดิน 3.8 พันไร่ จ.จันทบุรี พร้อมมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมให้กับตำรวจกองปราบ หลังพบมูลนิธิอภิธรรมฯ บริจาคที่ให้ รร.เป็นราชพัสดุ ยันไม่ใช่ของ “บุญช่วย”จากเหตุการณ์ยิงกันภายในห้องพิจารณาคดี ศาลจังหวัดจันทบุรี ขณะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรอผู้พิพากษาขึ้นนั่งบัลลังก์ เพื่อพิจาณาคดีแพ่งที่ดินกว่า 3,800 ไร่ มูลค่ากว่า 300 ล้าน ที่ฟ้องกันมานานกว่า 10 ปี จนมีผู้เสียชีวิต...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สืบสานสัมพันธ์มิตรภาพ 2 ศาสนา

วันนี้ (21 พ.ย. 2562) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน ซึ่งเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสรับเสด็จความว่า“ขอถวายพระพร มหาบพิตรสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้ทรงสมณคุณอันประเสริฐ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ไทย ขอถวายอนุโมทนาสาธุการ ในโอกาสที่มหาบพิตร เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย และเสด็จมาทรงเยี่ยมอาตมภาพในวาระนี้ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพึงจดจารึกไว้เป็นศุภนิมิตแห่งน้ำใจไมตรีที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับพุทธจักรไทย มีสืบเนื่องกันมาอย่างแน่นแฟ้น...