“หลวงพี่น้ำฝน” เชิญชวนสานุศิษย์ร่วมพิธีใหญ่ย้ายสรีระ ครบรอบ 14 ปีหลวงพ่อพูล 18 พ.ค.นี้ และพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ครอบเศียรครูตำรับหลวงพ่อพูล

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดไผ่ล้อม ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญสรีระ ประดิษฐานสังฆบูชา ณ มหาวิหารบูรพาจารย์เป็นการถาวร โดยจัดพิธีย้ายสังขารหลวงพ่อพูล เข้าสู่วิหารพระพุทธเมตตา พร้อมประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 62 เวลา 09.09 น. เนื่องในโอกาสมหากุศลคล้ายวันละสังขารพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิการ “หลวงพ่อพูล ...

“กิตติพันธ์” ปลื้ม!! นายกฯ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ศน. ด้านการเบิกจ่ายดีเด่น ปี ๖๑ เดินหน้า พัฒนาบุคลากร-องค์กรให้มีศักยภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

วันนี้(๔ เมษายน ๒๕๖๒) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกรมบัญชีกลาง โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มอบให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน ๕ มิติ คือ...

กระทรวงศึกษาธิการ สถาปนาครบ 127 ปี ยกย่องพระดี หลวงพ่อสะอิ้ง – เจ้าคุณแย้ม ชู ‘หลวงพี่น้ำฝน’ ผู้ทำประโยชน์อาชีวะ

วันนี้ (1 เม.ย. 62) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ผ่านคณะกรรมการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ แยกตามหน่วยงานจากนั้นเวลา...

กรมการศาสนา สืบทอดประเพณี “การเทศน์มหาชาติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทั่วประเทศ

วันนี้ (1 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น.  นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา...

มส.สั่งทุกวัดคุมเข้มต่างชาติใช้พื้นที่ถ่ายหนัง ตามข้อเสนอกรมการท่องเที่ยว ป้องกันภาพไม่เหมาะสม-กระทบภาพลักษณ์

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2562 นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมส.ได้มีมติรับทราบตามที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือแจ้งว่า กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจในการพิจารณาอนุญาตการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 17,18(1) และมาตรา 20...

เตรียมเสนอเข้ามส. กฎ ระเบียบ ตั้งพระสังฆาธิการเป็น “ตำรวจพระ” ทั่วประเทศ

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎ ระเบียบพระวินยาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ร่างระเบียบมส.เกี่ยวกับพระวินยาธิการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งในวันที่ 28 มี.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อพิจารณารายละเอียดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสนอที่ประชุมมส.พิจารณาในวันที่ 29 มี.ค.นี้ ซึ่งร่างระเบียบมส.ดังกล่าว จะมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การทำงานของพระวินยาธิการ หรือที่ประชาชนทั่วไปจะเรียกว่า...

ศธ. ประกาศเกียรติคุณ “เสมาคุณูปการ” พระเทพศาสนาภิบาล – พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ในโอกาสสถาปนาครบ 127 ปี 1 เมษายน 2562

วันนี้ (27 มี.ค.2562) รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เรื่อง ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี หรือในโอกาสวันสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้...

ศน. เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต หลักศาสนา หลักคุณธรรม สร้างความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2562 โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์...

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ศาสนพิธี ปี ๖๒ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี ประจำปี ๒๕๖๒” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด...

วันที่ 29-31 มี.ค. 62 ขอเชิญสร้างบุญใหญ่เททองหล่อหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดสมรโกฏิ ฝั่งธนบุรี “ขอได้ ไหว้รับ”

หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของฝั่งธนบุรี “จุดธูปบอกกล่าวขอได้ ไหว้รับ” พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างสมัยอยุธยาตอนปลายอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารมหาอุด ณ วัดสมรโกฏิ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  มีนามเรียกขานว่า “หลวงพ่อดำ” เป็นที่เคารพบูชาสักการะสมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ประทานแผ่นจาร ทอง นาก เงิน  ต่างรู้กันดีว่า หากมีเรื่องร้อนใจต้องมาบนบานสานกล่าวขอพรจากหลวงพ่อดำ เมื่อสำเร็จแล้วจะนำประทัด บายศรี หรือไข่ต้มมาแก้บนตามที่ได้ขอให้ท่านช่วยเอาไว้ ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ประกาศก้องบนเวทีวัชรยานโลก No man is an island : ไม่มีผู้ใดอยู่ได้เพียงลำพัง ทุกนิกายผนึกกำลังตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล

วานนี้ (20 เมษายน 2562) ณ ศูนย์ภูฏานศึกษา เมืองพิมพู ประเทศภูฏาน ภายหลังที่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพบปะ และแลกเปลี่ยนมุมมองในพิธีเลี้ยงอาหารว่างกับเหล่านักวิชาการเป็นการส่วนพระองค์แล้ว หลังจากนั้น จึงเข้าสู่บรรยากาศการประชุมวัชรยานโลก ในหัวข้อเทคนิคการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดตามแนวทางของวัชรยาน โดยมีนักวิชาการจากโลกตะวันตก ตะวันออก และภูฏาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในมุมมองที่หลากหลายพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร....

ยอดเยี่ยม!! นักอ่านคัมภีร์อัลกุรอานหญิงไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 กษัตริย์แห่งรัฐปะหัง มาเลเซียเสด็จปิดการแข่งขัน-มอบรางวัล

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562  เวลา 20.45 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ รีอายาตุดดิน อัล-มุสตาฟา บิลละฮ์ ชะฮ์ และ สมเด็จพระราชินี ตวนกู ตุนกู ฮายาห์ อซิซาห์ อมีนาห์ ไมมูนาห์ อิสกันดาริยาห์ ประไหมสุหรี แห่งรัฐปะหัง...

นายกรัฐมนตรี ชื่นชม-หนุน “หรีดหนังสือ หรีดอาลัยให้ปัญญา” ส่งเสริมการอ่านของคนไทย-ผลักดันไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้นำเสนอ วีดิทัศน์โครงการหรีดหนังสือหรีดอาลัยให้ปัญญา ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมโครงการดังกล่าวและสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป สำหรับโครงการหรีดหนังสือหรีดอาลัยให้ปัญญานั้น ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและเครือข่ายการอ่าน เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นการสร้างกุศลให้กับผู้วายชนม์ รวมถึงเปิดโอกาสทางการศึกษาในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยในทุกพื้นที่ที่ขาดแคลนนายวีระ กล่าวว่า...