วัดไผ่ล้อม ปลุกเสกชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์-ดิน 7 โป่ง สร้างเหรียญพญาเต่าเรือน พูล เพิ่ม ทรัพย์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานในพิธีปลุกเสกชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสร้างวัตถุมงคลงามล้ำเลิศ เหรียญพญาเต่าเรือน พูล เพิ่ม ทรัพย์ 108 ปี ชาตกาลพระมงคลสิทธิการ (หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข)  อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม...

มจร.ระดมผู้บริหาร-พระนิสิต ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

วันนี้ (5 ต.ค.62) เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) พร้อมคณะผู้บริหาร มจร. ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ที่วัดคูสว่าง อ.วารินชำราบ ถวายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุสามเณรจำนวน 5 วัด ได้แก่วัดคูสว่าง วัดดอนงิ้ว วัดหนองกินเพลใหม่ วัดหนองกินเพลเก่า วัดกุดชุม...

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องในการบำเพ็ญกุศลครบ 106 ปี แห่งการประสูติ

วันนี้ (3 ต.ค.62) ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9กาญจนาภิเษก กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา...

126 ปี มมร. “พระสังฆราช” โปรดประทานกัปปิยภัณฑ์ประเดิมกองทุนส่งพระเรียนต่อโท-เอกต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่ 126 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาทรงเป็นประธาน ที่อาคารธรรมสถานสมเด็จพระอริยวงศาดญาณ สมเด็จพระสังพราช (จวน อุฏฐายี)  มมร.  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมพระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะอธิการบดีมมร. กราบทูลถวายรายงานว่า มมร.จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบูรพาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี...

คณะสงฆ์นครปฐม ดึงท้องถิ่นร่วมพัฒนาโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

วันนี้ (2 ต.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่อาคารหอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU ) ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จ.นครปฐม ระหว่างคณะสงฆ์จ.นครปฐม กับ...

พศ.-ม.มหิดล ร่วมมือทำโครงการเพชรศาสนา ให้ทุนพระ-เณรเรียนสาขาวิชาศาสนศึกษา ม.มหิดล

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 พศ.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่วมมือกันจัดทำโครงการเพชรศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุหรือสามเณรที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้เข้ามาศึกษาต่อด้านศาสนาในแง่มุมต่างๆ ด้วยวิธีการของเหตุผลและด้วยการนำความรู้จากวิทยาการสมัยใหม่ ในรูปแบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจะคัดเลือกพระภิกษุหรือสามเณรที่ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารีในระดับมัธยม ให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดลนายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า วิทยาลัยศาสนศึกษา จะร่วมมือกับพศ. ในการดำเนินการคัดเลือกพระภิกษุหรือสามเณรที่ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารีในระดับมัธยม ให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต...

ชาวพุทธไทยในยุโรปตื่นตัว !! รุกเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา แห่เข้าอบรม “ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ”

วัดไทย นอร์เวย์ เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มอบหมายให้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานเปิดการอบรม “ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ”  ณ วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพระธรรมทูต...

มส.รับทราบ พศ.ประสานกทม.นำจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ 10 วัดริมฝั่งเจ้าพระยา

วันนี้ (30 ก.ย.62) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมส. ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ว่า สืบเนื่องจากมีการรายงานถึง มส. การประชุมเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานปัจจัย 1 ล้านบาท ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย ภาคเหนือ-อีสาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานโอกาสให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. เข้าเฝ้ารับประทานกัปปิยภัณฑ์ (ของใช้ที่ควรแก่ภิกษุ) เท่าจำนวน 1 ล้านบาท แก่คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. เพื่อนำไปเป็นทุนตั้งต้นสำหรับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบเหตุอุทกภัย...

แนะต่อยอด “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ยกระดับชีวิตประชาชนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม

วันนี้ (24 ก.ย.62) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2562 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง โดยพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. บวงสรวงเทพยดา งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 07.29 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) ถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันนี้ (19  ตุลาคม 2562) เวลา 16.00 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมนำผ้าพระกฐินไปถวายแต่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) ถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง...

สภาสตรีฯ ผนึกพลังกับกรมพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นำร่องจังหวัดอุดรธานี รณรงค์ใส่ผ้าไทยทั่วประเทศ หนุนเศรษฐกิจชุมชนกว่า ๙ พันล้านบาท

วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๙.๔๙ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และนางรชตพร  โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และที่ปรึกษาประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการจากสภาสตรีแห่งชาติ ฯ...