มจร วัดไร่ขิง ลดค่าเทอมให้นิสิตใหม่ช่วยผลกระทบโควิด

พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม  กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 วส.พุทธปัญญาฯ จึงได้ปรับระบบการรับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564 ผ่านการรับสมัครออนไลน์  โดยเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 3 สาขา 1.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)...

“เจ้าคุณแย้ม” ลงนามตั้งคณะกก.พัฒนานวัตกรรมต้นแบบขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ส่วนกลาง ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี) ส่วนกลาง  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุดความรู้และนวัตกรรมหมู่บ้านต้นแบบการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อการสื่อสารสาธารณะ พ.ศ.2564  ระบุว่า ตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์...

รบ.เดินหน้าจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ 1/2564 ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระพรหมบัณฑิต กล่าวภายหลังการประชุมว่า...

มจร. จัดประชุมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 27 เข้มมาตรการโควิด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) เตรียมจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 พร้อมมาตรการคุมเข้มโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 เวลา 17.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27/2564 อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์...

คลื่นศรัทธาแห่รอคิวเจิม “นะหน้าทอง” วัดไผ่ล้อม หวังสร้างพลังบวกสู้เศรษฐกิจ โควิด หลังระบาดหนักระลอกล่าสุด

ทุบสถิติใหม่ 457 คิว “หลวงพี่น้ำฝน” นั่งเจิมนะหน้าทอง สูตรหลวงพ่อพูล ยาว 13 ชั่วโมง หลังคลื่นมหาศรัทธาแห่จองคิวตั้งแต่เช้าวัดแทบแตก ระบุหวังมีพลังบวกสร้างกำลังใจ ต่อสู้วิกฤติโควิด-19 ระรอกใหม่ ที่ทำธุรกิจพังยับ ศิษย์เผยไม่มองเป็นเรื่องงมงายแต่คือการสร้างกำลังใจสุดท้ายที่เหลือในเวลานี้ ขณะของเสี่ยงโชคให้ลาภมีผู้คนแห่ขอโชคลาภกุมาสมบัติ หวังพิชิตกองสลากงวดนี้ เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์...

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลยกยอดฉัตรเจดีย์พระธาตุหลวงเมืองพรหม

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.64 หม่อมเจ้าอุทัยกัญกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลยกยอดฉัตรเจดีย์พระธาตุหลวงเมืองพรหม ณ วัดราชวารี ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพระอธิการปัน ยโสธโร เป็นเจ้าอาวาส การนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าหน่วยราชการ พ่อค้าประชานชน เฝ้ารับเสด็จ วัดราชวารี ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่...

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลถวายทักษิณานุปทาน แด่สมเด็จเจ้าฟ้าต้นราชสกุล

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 หม่อมเจ้าอุทัยกัญกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงวรเดช (ทูลกระหม่อมปู่) บิดาแห่งกรมไปรษณีย์ไทย ต้นราชสกุลภาณุพันธุ์ และถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยะเดช (เสด็จพ่อ) ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดหฤษฎ์ ญาณกาโร เจ้าอาวาส เป็นประธานคณะสงฆ์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา...

เฟ้นวัดทั่วประเทศตั้ง “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีหลักการร่วมกันดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง และสังคมดำรงศีลธรรม เพื่อให้ข้อพิพาทยุติได้ก่อนขึ้นสู่ศาล หรือทำให้ปริมาณขึ้นสู่ศาลลดลง ลดปัญหาความขัดแย้ง หรือข้อพิพาท ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน มีความมุ่งหมายร่วมกัน คือ...

อั้ม อธิชาติ – เอ ไชยา ปลื้ม แถลงขอบคุณมหาจุฬาฯที่มอบปริญญากิตติมศักดิ์

          เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ต้อนรับคุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ และคุณเอ ไชยา มิตรชัย ในโอกาสที่ทั้งสองได้เดินทางมาขอบคุณในการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ โดยมหาวิทยาลัยได้เปิดห้องประชุม 401 ต้อนรับและทั้งสองได้เปิดใจกับสื่อมวลชนที่ติดตามมาทำข่าวเป็นจำนวนมาก พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า...

“กองทุนรัตนภัตต์” ช่วยภัตตาหารพระ-เณร วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์

พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที)  เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า วัดตากฟ้า เปิดสำนักศาสนศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี และพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อสร้างศาสนทายาทให้กับพระพุทธศาสนา โดยจัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และทางมหาเถรสมาคม(มส.) ยังมีมติเห็นชอบให้วัดตากฟ้า เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 ด้วย...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

เตือน! นักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวสงกรานต์ ห้ามนำเหล้าเข้าอุทยาน สร้างปัญหาตั้งวงดื่ม เพิ่มความเสี่ยงโควิด-19 จี้บังคับใช้กฎหมายจริงจัง

วันนี้ (11 เมษายน 2564) นายธีระ  วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า เครือข่ายห่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี้ ประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดจำนวนมาก ในขณะที่ภาครัฐมีคำสั่งห้ามทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรวมตัวคนหมู่มาก ห้ามจัดคอนเสิร์ต ห้ามสาดน้ำประแป้ง ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากคลัสเตอร์ใหญ่ สถานบันเทิงร้านเหล้าผับบาร์ สถานที่อโคจรในกรุงเทพ ตัวเลขคนติดเชื้อที่มากขึ้น และมีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่ขอให้บุคคลซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว14 วัน เครือข่ายประเมินว่า อุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง...

ด่วน! วธ.เปิดหลักสูตรออนไลน์ – ออฟไลน์ ปั้นคนผลิตหนังฟรี สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในวงการภาพยนตร์หลังโควิด-19

หนุนต่อยอดเป็นนักสร้างสรรค์ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มียุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ในการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน คือ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ อาทิ พัฒนาบุคลากรสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ ดังนั้น วธ. จึงได้จัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์             (Content Thailand Academy) :...

กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้ชัดการขุด “โคก หนอง นา” พช. ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว

วันนี้ (11 เมษายน 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. วงเงินงบประมาณ 4,787,916,400 บาท ดำเนินการในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246...