“อนุชา” ชื่นชมวัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร และอีกหลายวัดที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตั้ง รพ. สนามดูแลประชาชน ชี้วัดเป็นที่พึ่งของประชาชนมาช้านาน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชื่นชมกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้ทำการปรับพื้นที่วัดเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม นับเป็นแบบอย่างที่ดีที่วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ยังคงเป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง แสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อของสังคมไทย เมื่อเกิดเหตุทุกข์ภัยใดๆ ที่มีผลกระทบได้รับความเดือดร้อน ประชาชนจะมีความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันมาโดยตลอด .              รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2...

จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีรับมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคน วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประกอบพิธีมอบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และตัวแทนกลุ่มทอผ้า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...

คณะสงฆ์จ.ปทุมธานี ร่วมภาคีฯ สมทบทุนก่อสร้างบ้านพักประจำตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ...

คณะสงฆ์กทม.ออกมาตรการ 7 ข้อ ป้องกันโควิด-19

พระธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกทม. ออกประกาศคณะสงฆ์กทม.ป้องกันโควิด-19 งดจัดงานบวช-งานวัด ประจำปี 2564 พระภิกษุสามเณรต้องใส่หน้ากากอนามัยออกบิณฑบาต พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงนามออกประกาศคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สำหรับพระภิกษุสามเณร ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว...

จังหวัดสุโขทัย ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช. บูรณาการร่วมกับพื้นที่ต้นแบบโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

“นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ” โครงการ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดสุโขทัย ร่วมขยายผลปลูกพืช ปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เป้าหมายทุกครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรม ปลูกพืช...

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรมปีใหม่ 2564 ทรงชี้ “สามัคคีธรรม” ช่วยฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆได้

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมและพร เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ความว่า บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แล้ว ในเทศกาลเช่นนี้ของทุกปี ผู้คนต่างตั้งความหวังว่าชีวิตในปีใหม่ จะดีกว่าปีเก่า ครั้นทบทวนวันเวลาในรอบปีที่ล่วงผ่าน เราทั้งหลายย่อมเห็นประจักษ์ว่า สถานการณ์ต่างๆ อันก่อให้เกิดความทุกข์ยาก ได้ถาโถมหลั่งไหลเข้ามามากเป็นประวัติการณ์ และยังคงดำเนินอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในวาระเถลิงศก จึงควรที่ทุกคนจะยกจิตใจให้สูงขึ้นด้วยเมตตาธรรม...

“หลวงพี่น้ำฝน” แนะหน้ากากผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” ยังใช้ได้ดีกับการป้องกันโควิด-19

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในสถานการณ์ขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างรุนแรงอีกครั้ง ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลก ทำให้หลายคนรู้สึกวิตกกังวลต่างหาวิธีป้องกันตัวเอง หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า หน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” วัดไผ่ล้อม ที่ยังมีอยู่และยังสามารถนำมาใช้ได้อีก หรือจะมาร่วมทำบุญบูชาหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” โดยตรงได้ทันทีที่วัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม...

“หลวงพี่น้ำฝน” นำคณะสงฆ์ช่วยหมอ ผู้สูงวัยสู้ภัยโควิด ย้ำพระสงฆ์ต้องเป็นกำลังใจญาติโยมยามวิกฤติ

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวเดินทางมาที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีประชาชนที่ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ที่อาศัยในพื้นเขตอำเภอเมืองนครปฐม เดินทางเข้ามารับการตรวจเลือดและรับยาจากหน่วยแพทย์ที่มาตั้งศูนย์บริการซึ่งโรงพยาบาลนครปฐม ได้ขอใช้สถานที่วัดไผ่ล้อม เป็นที่ตั้งหน่วยการบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน  “คลินิกหมอครอบครัว” สาขาวัดไผ่ล้อม เนื่องจากสถานที่ภายในโรงพยาบาลนครปฐมเริ่มจะไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เริ่มจะมีมากขึ้นทุกวัน และจากสถานการณ์ล่าสุด จังหวัดนครปฐมมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพิ่มขึ้น จนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรวมแล้วเกือบ...

“เจ้าคุณประสาร” โอด ถูกจับโยงการเมือง-ชนพระผู้ใหญ่

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวข้องกับอาตมาที่ปรากฏทางสื่อซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความจริงได้ เช่น เกี่ยวกับการเมือง นักการเมือง หรือการออกมาพยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองโต้พระเถระผู้ใหญ่ เป็นต้น ข้อเท็จจริงนั้นอาตมาอยากบอกทุกท่านผ่านทางสื่อว่า หลายปีที่ผ่านมานั้นอาตมาเลือกใช้วิธีเงียบ สงบ และปฏิบัติศาสนกิจในทางพระพุทธศาสนา โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในทางการเมือง ซึ่งงานในทุกวันนี้นั้นได้เน้นงานบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ งานสอนหนังสือ ตรวจวิทยานิพนธ์พระนิสิต เป็นต้น ในส่วนกิจการงานพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลายด้ามขวานของไทยนั้นได้มีการหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ...

พิธีปิดค่าย “คุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 จัดโดยศาลเยาวชนฯ เน้นการใช้มิติทางศาสนาช่วยแก้ปัญหาให้กับเยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้ (20 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.) นายสุรเกียรติ์ อุทัยเชฏฐ์   ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนใช้ศีล สมาธิ สติ และปัญญา นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างงสงบสุขโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้กับเยาวชนและผู้ปกครองจำนวน 53 ครอบครัว...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“เจ้าคุณประสาร” เยี่ยมและอนุโมทนาบุญบวชกับ พระบุญเสาร์ วฑฺฒโน (พรศักดิ์ ส่องแสง)

พระเมธีธรรมจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมและอนุโมทนาบุญบวชกับ พระบุญเสาร์ วฑฺฒโน หรือ “พรศักดิ์  ส่องแสง” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ณ วัดป่าพุทธมงคล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งพระบุญเสาร์ หรือพรศักดิ์ ส่องแสง นักร้อง-หมอลำอีสานซุปเปอร์สตาร์ระดับตำนานเจ้าของฉายาแขนซ้ายลายมังกร  เจ้าของผลงานเพลงอมตะ...

“หลวงปู่ประยงค์” เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพแล้ว สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษา ๖๓

น้อมกราบถวายความอาลัย พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์  ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒​ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ​ เมื่อเวลา ๑๘.๑๐ น. สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษา ๖๓ สังเขปประวัติ.. พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ....

วิกฤตโควิด พระธรรมทูตไทยในต่างแดนยืนยัน “ผูกพันกับวัด-ห่วงโยมมาก” ไม่หนีกลับไทย

พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า จากการที่อาตมาได้ให้ข่าวปรากฏตามสื่อโดยทั่วไปว่า เวลานี้พระธรรมทูตไทยในทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะลำบาก ปฏิบัติศาสนกิจในทางสงฆ์ได้ยาก วัดต้องปิด พบปะผู้คนไม่ได้  โยมมาวัดไม่ได้ พระธรรมทูตเองก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองให้ดี ดังนั้นการเป็นอยู่โดยทั่วไปในห้วงเวลานี้จึงเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเอง จากการที่ได้พูดคุย สอบถามตัวแทนธรรมทูตไทยในทั่วโลกและการประเมินสถานการณ์ในการเป็นอยู่ของพระพระธรรมทูตไทยในต่างแดนนั้น มีประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ได้รับการช่วยเหลือหรือมีการร้องขอความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ไทย หรือไม่ 2. อยากให้สถานทูตไทยในประเทศนั่นๆเข้าไปช่วยเหลืออะไรหรือไม่3. อยากให้ญาติโยมช่วยเหลืออะไรบ้างไหม 4....