สถ. เปิดการฝึกอบรมและปฏิบัติการ สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 11 โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ อาจารย์ดิสสกร...

รองผบช.ตชด. รับมอบรถวีลแชร์จาก จส.100 และ ธ.กรุงเทพ จำนวน 59 คัน นำมอบผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ภาคอีสาน

วันนี้ (28 ก.พ.62)  เวลา 11.00 น. ณ​ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่​ 21​ (กก.ตชด.21)​ พลตำรวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (รอง​ผบช.ต​ชด.)​ เป็นประธานรับมอบรถวีลแชร์ จำนวน 59 คัน จาก จส.100 เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคุณวัฒนาพร​ วัฒนบูรพากูล หัวหน้าฝ่ายควบคุมรายการ...

ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งยุติเรื่องร้องเรียน สถ. แล้ว ยันนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ไม่มีปิดเทอม ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือนอกเหนือหน้าที่แต่อย่างใด

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำหนดนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยไม่มีการปิดการเรียนการสอน โดยที่ผู้ร้องเห็นว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เป็นสถานศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่มีการปิดภาคเรียนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา แต่กลับมีวิธีการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่ง กรมฯ ก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบว่า วัตถุประสงค์หลักและความสำคัญของการไม่ปิดภาคเรียน...

สถ.ชู ลำพูนเมืองสะอาด กิจกรรมเปิดจวนผู้ว่า “ครัวเรือนต้นแบบลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง” พร้อมติดตามโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ทุกมิติการบริหารจัดการขยะ

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่า “ครัวเรือนต้นแบบลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอ้อวดี...

เครือข่ายเยาวชนฯ จี้เพิ่มโทษ “แก๊งงานบวช” วัดสิงห์ ดื่มเหล้าในวัดโทษจำคุก 6 เดือนปรับ 1 หมื่น เชียร์สร้างค่านิยมใหม่งดเหล้า-อบายมุขในงานบวช งานบุญ

วันนี้ (26ก.พ.2562 ) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายนักกฏหมายเพื่อเด็กและเยาวชน  และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พลตำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อเรียกร้องให้เพิ่มข้อกล่าวหากับกลุ่มวัยรุ่นแก๊งงานบวช ฐานความผิดดื่มสุราในวัด...

สถ.ลุยต่อจังหวัดเลย ติดตามการขับเคลื่อน “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ตั้งเป้าครบ 100% เม.ย.นี้ เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม...

สถ.สานต่อโครงการ อพ.สธ. มุ่งสร้างความรักความใส่ใจต้นไม้สนองแนวพระราชดำริ สร้างความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนไทย

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายธนา ยันตรโกวิท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านนโยบายและแผน และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)...

สถ.นำทีมลงพื้นที่ จ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ประเทศไทยไร้กลิ่นจากขยะ ประเมินผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายธนา ยันตรโกวิท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านนโยบายและแผน และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)...

มท. ออกระเบียบรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนศ. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. มุ่งส่งเสริม-ดูแลให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2561 ขึ้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดคำนิยาม นักเรียน และนักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือไว้ว่า “นักเรียน” คือ...

ชาว สถ. น้อมนำ “หลักราชการ 10 ประการ” ของ ร. 6 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยได้แนะนำให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป น้อมนำหลักราชการ 10 ประการในพระราชนิพนธ์ เรื่อง “หลักราชการ”...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รัฐบาลจัดแถลงข่าวกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี” วันที่ 19-20 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการแถลงข่าวการกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  พระชนมพรรษา 6 รอบ 72  พรรษา ในหัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี”...

โปรดเกล้าฯ ประกาศคืนสมณศักดิ์ “พระพรหมสิทธิ” – “พระศรีคุณาภรณ์” วัดสระเกศฯ หลังคดีเงินทอนวัดสิ้นสุด ไม่พบความทุจริต ให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์มาก่อน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) และพระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คำมา) ถูกกล่าวหาว่า...

พศ.ตั้งโต๊ะแถลง 7 ข้อ ชี้ชัด “เชื่อมจิต” ไม่มีในหลักพระพุทธศาสนา

วันนี้ (17 พ.ค.67) คณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรอง ข้อมูล ข่าวสารและการกระทำอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โดยนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศ. พร้อมด้วย นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลพศ. และนายบุญเชิด กิตติธรางกูล ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบฯ ได้ร่วมแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมออกเอกสารชี้แจง ระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามากล่าวอ้าง ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าคำสอนนั้นเป็นไปตามหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือไม่...