สถ.ชู ลำพูนเมืองสะอาด กิจกรรมเปิดจวนผู้ว่า “ครัวเรือนต้นแบบลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง” พร้อมติดตามโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ทุกมิติการบริหารจัดการขยะ

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่า “ครัวเรือนต้นแบบลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอ้อวดี...

เครือข่ายเยาวชนฯ จี้เพิ่มโทษ “แก๊งงานบวช” วัดสิงห์ ดื่มเหล้าในวัดโทษจำคุก 6 เดือนปรับ 1 หมื่น เชียร์สร้างค่านิยมใหม่งดเหล้า-อบายมุขในงานบวช งานบุญ

วันนี้ (26ก.พ.2562 ) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายนักกฏหมายเพื่อเด็กและเยาวชน  และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พลตำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อเรียกร้องให้เพิ่มข้อกล่าวหากับกลุ่มวัยรุ่นแก๊งงานบวช ฐานความผิดดื่มสุราในวัด...

สถ.ลุยต่อจังหวัดเลย ติดตามการขับเคลื่อน “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ตั้งเป้าครบ 100% เม.ย.นี้ เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม...

สถ.สานต่อโครงการ อพ.สธ. มุ่งสร้างความรักความใส่ใจต้นไม้สนองแนวพระราชดำริ สร้างความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนไทย

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายธนา ยันตรโกวิท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านนโยบายและแผน และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)...

สถ.นำทีมลงพื้นที่ จ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ประเทศไทยไร้กลิ่นจากขยะ ประเมินผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายธนา ยันตรโกวิท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านนโยบายและแผน และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)...

มท. ออกระเบียบรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนศ. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. มุ่งส่งเสริม-ดูแลให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2561 ขึ้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดคำนิยาม นักเรียน และนักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือไว้ว่า “นักเรียน” คือ...

ชาว สถ. น้อมนำ “หลักราชการ 10 ประการ” ของ ร. 6 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยได้แนะนำให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป น้อมนำหลักราชการ 10 ประการในพระราชนิพนธ์ เรื่อง “หลักราชการ”...

“กรมปกครองท้องถิ่น” จับมือ สสส. นำทีมลงพื้นที่ อ.บัวใหญ่ เสริมสร้างพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมีพระครูโอภาสจันทรังสี เจ้าอาวาสวัดบ้านเสมาใหญ่ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่  อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา...

ร้อง “บิ๊กตู่” ถอนร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมครอบครัวฯ ชี้กระทบคุ้มครองความปลอดภัย เสี่ยงรุนแรงซ้ำซ้อน ส่อขัดรธน. ม.128 เหตุไร้เงาองค์กรเด็ก สตรี เครือข่ายครอบครัว

BREAKING NEWS / วันนี้ (7ก.พ.2562) เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบัณฑิต  แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายผู้หญิง มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พร้อมด้วยคณะทำงานเครือข่ายคัดค้านร่างพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ... ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิพิทักษ์สตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิชุมชนไทย มูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ และเครือข่ายสตรี 4 ภาค...

เขตพระนคร ร่วมกับกองทัพเรือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ระดมฉีดน้ำลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 บริเวณลาน ร.1 สะพานพุธ

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 1​ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น.นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นำกำลังเจ้าที่สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  และจิตอาสาทหาร จากกองทัพเรือ ร่วมกันนำกำลังลงพื้นที่ ระดมฉีดน้ำลดปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ณ​ บริเวณลาน ร.1 ย่านสะพานพุธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ในการนำกำลังลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้เพื่อเน้นย้ำในการปฎิบัติการป้องกันปัญหาจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“นายเงี๊ยบ” นำคณะร่วมบุญของ “หลวงพี่น้ำฝน” ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์-กีฬา ณ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว จ.แพร่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านแม่พร้าว  ต.สะเอียบ  อ.สอง จ.แพร่ นายสมชาติ (นายเงี๊ยบ) สาลีพัฒนา เจ้าของกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ รองประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม  เป็นประธานมอบอาคารเรียนออนไลน์และทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์การกีฬา โดยได้ร่วมกับพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ในนามมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม และโครงการ​ 1 ชาม​ 1...

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์ Focus 2023 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว​ และเจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์​ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Focus 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566 ณ Business Design Center กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมงาน Focus ครั้งนี้...

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ มจร เผยมหาจุฬาฯพร้อมสำหรับพิธีประสาทปริญญา ปี 2566

     พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2566 นี้มหาวิทยาลัยกำหนดประสาทปริญญาสำหรับบัณฑิตในทุกระดับ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 4,600 รูป/คน โดยในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ภาคเช้า เป็นพิธีซ้อมใหญ่สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและอภิธรรมบัณฑิต ภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมสำหรับผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ บัณฑิตระดับปริญญาเอกและสถาบันสมทบในต่างประเทศ พิธีประสาทปริญญากำหนดในวันอาทิตย์ที่ 10...