สถ. เปิดสอบชำนาญการพิเศษ 156 ตำแหน่ง รับสมัครวันสุดท้าย 22 มีนาคมนี้

วันนี้ (14 มีนาคม 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้เนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 156 ตำแหน่ง ในสามสายงาน คือ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ (45 อัตรา), นิติกรชำนาญการพิเศษ (55...

จับตา!! 15 มีนา คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบ “มาตรการห้ามจำหน่ายสุราสงกรานต์” เผยผลสำรวจ 70.1% เห็นด้วยงดขาย รอลุ้นบังคับใช้ปีนี้

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ และนักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) กล่าวถึงมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 13 เม.ย. และได้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะประชุมและพิจารณาในวันที่15 มี.ค.2562 นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า...

สถ.กำหนดแล้ว อัตราค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ของ อปท.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัด และอำเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ทราบว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมานั้น ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)...

ความรู้เพียบ!! สถ. แจกองค์ความรู้ในรูปแบบ E-Book เตรียมพัฒนาระบบ E- Learning เตรียมความพร้อมให้ผู้ที่จะสอบตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น-บรรจุแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.) ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 34 เรื่อง เช่น พระราชบัญญัติ หรือระเบียบกฎหมายต่างๆ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทางเว็ปไซด์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สมาชิกสภาท้องถิ่น...

สถ. กำชับ อปท.ทั่วประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ทันท่วงที

วันนี้ (7 มีนาคม 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีบัญชาให้ทุกองคาพยพของกระทรวงมหาดไทย เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้เร่งดำเนินการโดยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงถึงขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด ตั้งแต่การเตรียมการก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย ทั้งยังกำชับให้...

จัดยิ่งใหญ่ “วันท้องถิ่นไทย” ปี 62 น้อมรำลึกพระมหากรุณาใน ร.5 กระจายอำนาจปกครองสู่ท้องถิ่นเป็นครั้งแรก เฉลิมฉลองสุขาภิบาลท่าฉลอม 18 มี.ค.นี้

วันนี้ (5 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” โดย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ดร.สกล เหลืองไพฑูรย์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย...

ภาคประชาชน จี้รัฐเร่งออกมาตรการเชิงรุกจัดระเบียบงานบวช หนุนมติ มส. วอนปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรม ถอนน้ำเมาจากงานบุญเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.62  เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล  เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนมติมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์...

สถ. เปิดการฝึกอบรมและปฏิบัติการ สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 11 โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ อาจารย์ดิสสกร...

รองผบช.ตชด. รับมอบรถวีลแชร์จาก จส.100 และ ธ.กรุงเทพ จำนวน 59 คัน นำมอบผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ภาคอีสาน

วันนี้ (28 ก.พ.62)  เวลา 11.00 น. ณ​ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่​ 21​ (กก.ตชด.21)​ พลตำรวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (รอง​ผบช.ต​ชด.)​ เป็นประธานรับมอบรถวีลแชร์ จำนวน 59 คัน จาก จส.100 เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคุณวัฒนาพร​ วัฒนบูรพากูล หัวหน้าฝ่ายควบคุมรายการ...

ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งยุติเรื่องร้องเรียน สถ. แล้ว ยันนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ไม่มีปิดเทอม ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือนอกเหนือหน้าที่แต่อย่างใด

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำหนดนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยไม่มีการปิดการเรียนการสอน โดยที่ผู้ร้องเห็นว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เป็นสถานศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่มีการปิดภาคเรียนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา แต่กลับมีวิธีการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่ง กรมฯ ก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบว่า วัตถุประสงค์หลักและความสำคัญของการไม่ปิดภาคเรียน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์ Focus 2023 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว​ และเจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์​ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Focus 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566 ณ Business Design Center กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมงาน Focus ครั้งนี้...

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ มจร เผยมหาจุฬาฯพร้อมสำหรับพิธีประสาทปริญญา ปี 2566

     พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2566 นี้มหาวิทยาลัยกำหนดประสาทปริญญาสำหรับบัณฑิตในทุกระดับ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 4,600 รูป/คน โดยในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ภาคเช้า เป็นพิธีซ้อมใหญ่สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและอภิธรรมบัณฑิต ภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมสำหรับผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ บัณฑิตระดับปริญญาเอกและสถาบันสมทบในต่างประเทศ พิธีประสาทปริญญากำหนดในวันอาทิตย์ที่ 10...

วัดไผ่ล้อม ถือฤกษ์ 5 ธันวาคม นำร่องบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้บริการประชาชน

“หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ดีเดย์ 5 ธันวาคม เดินหน้าโครงการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วัดไผ่ล้อม โดยร่วมมือกับสมาคมแพทย์ทางร่วมนานาชาติ เปิดบริการประชาชนโรคเบาหวานและโรคสตรีเรื้อรัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งวันเปิดตัวนำแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์เปิดให้บริการฟรี โดยตั้งเป้าจัดระบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ประชาชนมีทางเลือก เข้าถึงได้มากขึ้น เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ภายในบริเวณด้านหน้าศาลาหลวงพ่อพูล อัตตรักโข วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม...