อธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดและรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี จากกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 11.40 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารมูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ โดยมีคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล คุณกมล ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์...

เผย ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองครอบครัวฉบับใหม่ ช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น ผู้ถูกกระทำได้รับความคุ้มครองอย่างทันท่วงที

  วันนี้ (29 มี.ค.2562) ที่โรงแรมปรินซ์ตัน ปาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพฯ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และเครือข่าย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดงานเวทีวิชาการ “เครือข่ายวิชาการครอบครัวศึกษา” ครั้งที่ 1ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ....โดยมี นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว...

ระเบียบใหม่มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. เน้นครอบคลุม-คล่องตัว-ลดภาระครู

วันนี้ (28 มีนาคม 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่าย โดยมีหลักการเพื่อกำหนดประเภทของเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดแนวทางการตั้งงบประมาณของ อปท....

สถ. ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยฐานข้อมูลถนนท้องถิ่นรูปแบบออนไลน์ มากกว่า 7 แสนสายทาง

วันนี้ (27 มีนาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ร่วมกับ นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีไอเอส จำกัด โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ...

สถ. เตรียมสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่น เพิ่ม 59 ตำแหน่ง 8,529 อัตรา

วันนี้ (22 มีนาคม 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 1/2562 ในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ปี 2560 ที่มีการขึ้นบัญชีไว้จำนวน 85 ตำแหน่ง เป็นผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีรวม 31,915 คน โดยหลังจากที่มีการเรียกผู้สอบได้มารายงานตัวและบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่ 19 ธันวาคม...

ไม่จบไม่สิ้น!! รีดภาษีภาคประชาชนอ่วม พบหลายแห่งเตรียมล้มละลาย แห่ร้องหยุดภาษีไม่เป็นธรรม ตีความเยี่ยงธุรกิจจากโครงการช่วยเหลือสังคม

วันนี้ (20 มีนาคม 2562) ที่กระทรวงการคลัง นางปรีดา คงแป้น กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชุมชนไท พร้อมด้วย นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) และตัวแทนองค์กรที่รับทุนทำโครงการให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านทาง นางสาวกมลทิพย์ เผ่าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ...

อธิบดี สถ. เปิดอาคารอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ.เชียงใหม่ ย้ำ 1 อปท. ต้องมีหนึ่งวัดเข้าโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5...

  วันนี้ (19 มีนาคม 2562) เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่คือ (อาคารอุดมสุข) และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ โดยมี นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาท้องถิ่น นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรม นายมนัส สุวรรณรินทร์...

สถ.-จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเปิดงานยิ่งใหญ่ “สัปดาห์วันท้องถิ่นไทย” ช้อป ชิม โชว์ ตั้งแต่ 16-18 มี.ค.นี้ ที่ The Station มหาชัย

วันนี้ (16 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายมานพ...

สธ. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัด เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ HA และเดินหน้าความปลอดภัย 2P Safety

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดต้องเป็น 2P Safety Hospital 100% ตั้งเป้าโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ให้ความสำคัญความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข วันนี้ (15 มีนาคม 2562) ณ อิมแพคเมืองทองธานี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม   กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิดการประชุมวิชาการประจำปี HA National...

สถ. เปิดสอบชำนาญการพิเศษ 156 ตำแหน่ง รับสมัครวันสุดท้าย 22 มีนาคมนี้

วันนี้ (14 มีนาคม 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้เนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 156 ตำแหน่ง ในสามสายงาน คือ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ (45 อัตรา), นิติกรชำนาญการพิเศษ (55...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“หลวงพี่น้ำฝน” ระบุวันครีษมายัน ไม่ส่งผลกระทบดวงชะตาคนไทย แนะให้นำศีล สมาธิ ปัญญา ใช้ชีวิตคู่วิทยาศาสตร์

ฮือฮา "วันครีษมายัน" พระอาทิตย์ร้อนแรงสุดในประเทศไทย หลวงพี่น้ำฝน ชี้ไม่ส่งผลกระทบกับดวงและเหตุอาเพศในประเทศประเทศไทย ขอให้อิงหลักความจริงนำวิทยาศาสตร์มาศึกษาควบคู่กับไสยศาสตร์ และใช้ความจริงดำเนินชีวิตโดยนำ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นที่ตั้งก็จะทำให้ชีวิตเกิดความมั่นคงและมีความสุขได้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 67  "วันครีษมายัน" (อ่านว่า ครีด-สะ-มา-ยัน) (Summer Solstice) ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์...

รมว.วธ.ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธี พร้อมเตรียมแผนรองรับการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฯ เรือพระราชพิธี

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธี และเยี่ยมชมการฝึกซ้อมฝีพาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และ แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนางยุพา...

วธ.เตรียมโชว์ Soft Power – มวยโคราชในการประชุม ครม.สัญจรเดือนก.ค.นี้ ยกขบวนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของดี จุดเด่นอัตลักษณ์วัฒนธรรม 32 อำเภอ

เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินด่านเกวียนให้ทันสมัย จูงใจนักท่องเที่ยวชม-ช้อป หนุนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินด้วย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)นครราชสีมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริม Soft Power  11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมานำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมาและส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมารวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของดีและจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอที่มีทั้งหมด 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เช่น งานเทศกาลประเพณี ...