วันหยุด แต่ผลงานผลผลิตของ นพต.ตามโครงการ โคก หนอง นา พช. ออกดอก ออกลูกได้รับผลอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10  น.ส. สุธาสินี  ญาโน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการฯ (นพต.) ได้ลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอให้ทรงพระเจริญ และได้ปฏิบัติงานในแปลง HLM ของนายวัชรินทร์  ใจชื่น หมู่ที่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี...

นายกสภาฯ ปลื้ม! “โคก หนอง นา พช.” พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง พร้อมชมแบรนด์ “เฮือนฮ่วมแฮง” อาหารปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” เฮือนฮ่วมแฮง บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี...

สุดปัง! MV เพลง “โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดอุบลราชธานี” รับชมได้แล้วพร้อมกันทั่วประเทศ

ภายใต้การอำนวยการของนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร โดย นางพัชรินทร์ ธรรมสาร พัฒนาการอำเภอพิบูลมังสาหาร นายกันติทัต สุขเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประสานความร่วมมือกับ นายอัมพร วาภพ...

ต้นแบบผู้นำต้องทำก่อน พ่อเมืองตาก – นายกเหล่ากาชาด จับมือลุยปลูกฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมสมุนไพรไทย ยกระดับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้โควิด-19

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ร่วมกันปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร เพื่อเป็นต้นแบบ...

พช.ระยอง ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงนายประดิษฐ์  ขำเขมร ม.4 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุพจน์  ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง นางปราณี  บัววังโป่ง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี "โคก...

อธิบดีพช.ผนึกกำลังกับ “Lazada” เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม พร้อมยกระดับช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ สร้างรายได้ สู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างกับพี่น้องประชาชน รวมถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ ทำให้ขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้กรมการพัฒนาชุมชน มองเห็นช่องทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมการตลาด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน...

พช.สิรินธร เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” หนุนครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้านพืชสมุนไพรไทย ต้านโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วย นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธร นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทหาร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ผู้นำชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)...

พช.สุราษฎร์ธานี ผนึกกำลังองค์กรสตรี change for good สร้างเกราะป้องกันภัยโควิด 19

จัดกิจกรรมสาธิตการทำ เจล/สบู่แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพลังสตรีร่วมต้านภัยโควิด 19 ป้องกันตนเองและชุมชน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพลังสตรีร่วมต้านภัยโควิด 19 ป้องกันตนเองและชุมชน...

พช.บึงกาฬ จัดกิจกรรม ตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  มอบหมายให้นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน ตำบลต้นแบบ พร้อมด้วย นายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทั้ง 8...

พช. ติดตามสนับสนุน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อ.ตระการพืชผล พร้อมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้ ผักสวนครัวและพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางคำประไพ รักษาขันธ์  พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการและตรวจรับงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับกองทัพบกพาคนน่านกลับบ้าน

       เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดน่านโดยพระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด พระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่3 โดยพลตรีรุศมนตรี จิณเสน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 38 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน และสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันดูแลการลำเลียงผู้ติดเชื้อโควิด-19...

“หลวงพี่น้ำฝน” ช่วยแม่ลูกอ่อน 16 วันติดโควิด เร่งหารพ.ให้เข้ารักษา ติงจนท.บางคนไร้น้ำใจ

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนขอให้ส่งรถกู้ชีพโดยกองทุนสวดเผาฟรี วัดไผ่ล้อม ไปช่วยเหลือรับหญิงสาวเพิ่งคลอดบุตรได้ 16 วัน ซึ่งตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งแม่และลูก  จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบพบว่า สาวแม่ลูกอ่อนคนนี้ คือนางสาวธิญาภรณ์ หรือเอิร์น กลีบกำไร อายุ 20...

“เจ้าคุณต่อศักดิ์” ประธานวัดพระธาตุชัยภูมิ มอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งคร้อ

พระราชมหาเจติยาภิบาล (เจ้าคุณต่อศักดิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราม  ประธานวัดพระธาตุชัยภูมิ เป็นองค์ประธานมอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งคร้อ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานรับมอบเตียงสนาม เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งทางวัดพระธาตุชัยภูมิได้เปิดเป็นที่ตั้งของจุดสงเคราะห์เพื่อให้ประชาชนนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบให้ทางวัดพระธาตุชัยภูมิ พร้อมทั้งสิ่งของที่ประชาชนร่วมบริจาคส่งต่อไปให้ยังโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชัยภูมิ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19  อีกทั้งจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางกลับมารักษายังภูมิลำเนาจำนวนมาก หลังจากนั้น นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สักการะองค์พระธาตุชัยภูมิ และถวายพระราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อขอพรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครององค์พระธาตุชัยภูมิ โปรดช่วยดลบันดาลประทานพรให้ประเทศชาติพ้นวิกฤติจากโรคระบาดโควิด-19...