65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พช.ฝ่าวิกฤตโควิดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯกว่า 7 ล้านบาท

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายทรงศักดิ์ ทองศรี พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงทุกกรม, รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย...

ไทยต้องชนะ !! “วัดระฆัง-พช.-สภาสตรีฯ” ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 จับมือจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชา “สมเด็จพระสังฆราช”

ร่วมกับเครือข่าย ทำอาหารถวายพระสงฆ์ สนับสนุนข้าวกล่องให้บุคคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือคนตกงาน วันที่ 31 มีนาคม 2563 พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระบวรรังสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ พระครูต้น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดารานักแสดงบทบู๊ “จาพนม”...

แห่ร้อง!! จัดระเบียบตลาดสด-ตลาดนัด ลดเสี่ยงโควิด-19 ระบุ เกือบทุกตลาดมีปัญหาการล้างมือ

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ร้องกรมอนามัย จัดระเบียบตลาดลดเสี่ยงโควิด-19 วอนติดตั้งอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ หลังสำรวจพบ เกือบทุกตลาดมีปัญหาการล้างมือ ไม่เว้นระยะห่าง  บางส่วนไม่ใส่หน้ากาก และขาดการประชาสัมพันธ์ วันนี้ (31มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมด้วย นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ...

พช. รณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือนภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยในระดับครัวเรือนรณรงค์ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ พร้อมดอกไม้สวยงามเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน  ทำให้พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขพึ่งตนเองได้ โดยจะดำเนินการทุกหมู่บ้านตั้งแต่บัดนี้ให้แล้วเสร็จทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อธิบดี...

อธิบดี พช. ชูแนวพระราชดำริ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถิ่นฐานประวัติศาสตร์ชาติกำเนิด

พช. เชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชุมชน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับเรื่องเล่าสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดเขาทุเรียน” ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ปลูกฝังเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ทรงคุณของชาติไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมน เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก...

อธิบดีพช. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผ่าน Video Conference 76 จังหวัด ย้ำตระหนัก อย่าตระหนก

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการมอบนโยบายงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอ (Video Conference) และ TV พช.ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหารกรม ส่วนกลางและภูมิภาคร่วมรับฟัง ณ ห้อง war room ชั้น 5...

พช. – สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหน้ากากอนามัยผ้า 35,000 ชิ้นให้สภากาชาดไทย ต้านโควิด 19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางวิไลวรรณ...

แถลงการณ์ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ต่อสถานการณ์ Covid-19 และการควบคุมพื้นที่ในกทม.และ 5 จังหวัดปริมณฑล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย เป็นการแพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคแทบทุกจังหวัด ไม่จำกัดอยู่เพียงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ที่น่ากังวลยิ่งคือมีผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศที่ไม่สามารถระบุต้นตอที่มาของการติดเชื้อได้  ประกอบกับมีบางประเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านไม่มีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็งเพียงพอ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ ไม่ได้มารักษาตั้งแต่ต้นในทันที มีการใช้ชีวิตอย่างปกติ  ไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อที่เหมาะสม  รวมถึงล่าสุดในวันนี้กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่สอง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง “สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว” (ฉบับที่2) ในวันนี้ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563...

หน่วยงานสังกัด มท. ผนึกกำลังสร้างแบรนด์ “อต. Select” หนุนสินค้าชุมชน สู่ชุมชน เพื่อชุมชน

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 9:30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน OTOP เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ผู้แทนองค์การตลาด...

พช. ขยายผล โคก หนอง นา สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง สู้ภัยแล้ง น้ำท่วม และรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโคก หนอง นา จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 3) ณ สวนเอเดน บ้านหนองหญ้าไซ ม.5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ ซึ่งเป็นของนายประเสริฐ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. หนุนปชช. “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นำมิติด้านศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม จัดทำสื่อออนไลน์

แอปพลิเคชันอ่านหนังสือที่บ้าน-สืบค้นข้อมูลวัฒนธรรม จำหน่ายหนังสือผ่านเว็บไซต์ คิวอาร์โค้ดประเมินความเครียด-คู่มือดูแลสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนงดการเดินทาง และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้ง ออกมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน และทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานทำแผนทำงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

พช.ประกาศพักชำระหนี้กองทุนฯ สตรี 1 ปี เยียวยาสมาชิก ช่วงวิกฤติโควิด-19

วันที่ 5 เมษายน 2563 นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เผยว่า “...กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ โดยยืดเวลาออกไป 12 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันของสมาชิกลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้...

วธ. ออกประกาศแนวทางปฏิบัติฯ เทศกาล-ประเพณี-พิธีทางศาสนา งานบุญ-งานแต่ง-งานศพ

ป้องกันโควิด - ๑๙ ย้ำ งด/เลื่อนการจัดงาน - รักษาระยะห่างทางสังคม - เน้นทำกิจกรรมออนไลน์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ออกข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ทั้งนี้...