สภาสตรีฯผนึกกำลัง พช. รณรงค์-อนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยทั่วประเทศ

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้วยการประสานความร่วมมือโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ร่วมกันระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพระกรุณานิวาสน์...

อธิบดี พช. ประชุมกรมฯ ครั้งแรก ชู “โก่งธนูโมเดล” ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ผ่านระบบวิดีโอ Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีฯ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ...

อธิบดี พช. ร่วมให้การต้อนรับ-สรุปภารกิจพช.แก่คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 62

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 ในการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคการปฐมนิเทศ (กรุงเทพมหานคร) โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 6 กรม...

พช. เดินหน้าผลักดันสินค้า OTOP 982 ผลิตภัณฑ์ ขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบิน

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย คุณสุธีรัชต์ สิริพลานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน...

พช.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยในเวลา 06.30 น. ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ 60...

เตรียมพร้อม! 5 พ.ย.นี้ พช. เรียกรายงานตัว เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 100 อัตรา

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จากที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ซึ่งมีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จำนวน 1,141 ราย และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้จะเป็นอันยกเลิก กรมฯ...

อธิบดี พช. ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ มอบนโยบาย รับฟังข้อเสนอแนะในการทำงาน มุ่งหวังงานสำเร็จเกิดผล ประชาชนมีความสุข

วันนี้ (10 ต.ค.62) เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้แก่พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน , จ่าเอกสงัด...

“เลิกหวยชีวิตเปลี่ยน” เปิดประสบการณ์จริง 50 ชุมชน 9 จังหวัดนำร่อง เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม

เลิกหวยชีวิตเปลี่ยน “มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน” เปิดประสบการณ์จริง 50 ชุมชน 9 จังหวัด นำร่อง เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม นำชุมชนหลุดวิกฤตบริวารหวย สร้างปรากฏการณ์ระเบิดจากข้างใน เปลี่ยนพลังชุมชนจากฐานราก เกิดจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มกันคอหวยอย่างรู้เท่าทัน ขณะที่ชาวบ้านวอนรัฐคุมหวยอย่าปล่อยเสรี ต้องล้อมคอกจำกัดให้แคบลง  ด้าน “ดร.เจิมศักดิ์” ยกคนไทยอยู่ในวังวน “พจมาน สว่างวงศ์” อยากรวยโดยไม่ต้องออกแรง หนุนตัดวงจรคนกลางทิ้ง ให้ผู้ซื้อซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น...

อธิบดี พช. เร่งออกมาตรการช่วยเหลือสตรีที่ประสบอุทกภัย ให้เงินกู้ยืม-พัฒนาทักษะฟื้นฟูอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

วันนี้ (8 ต.ค.62) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการชำระเงินกู้ของสมาชิกกองทุนฯ กรมการพัฒนาชุมชน ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย จึงได้จัดทำมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ในการสำรวจและรวบรวมรายชื่อสมาชิกลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย...

อธิบดี พช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

วันนี้ (5 ต.ค.62) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน “โครงการทางสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ สู่การพัฒนาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ”  โดยมีนายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวต้อนรับ และ ดร.รอยล จิตรดอน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. บวงสรวงเทพยดา งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 07.29 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) ถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันนี้ (19  ตุลาคม 2562) เวลา 16.00 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมนำผ้าพระกฐินไปถวายแต่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) ถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง...

สภาสตรีฯ ผนึกพลังกับกรมพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นำร่องจังหวัดอุดรธานี รณรงค์ใส่ผ้าไทยทั่วประเทศ หนุนเศรษฐกิจชุมชนกว่า ๙ พันล้านบาท

วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๙.๔๙ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และนางรชตพร  โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และที่ปรึกษาประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการจากสภาสตรีแห่งชาติ ฯ...