“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระเมตตาโปรดให้เข้าเฝ้ารับประทานพร ๕๐ ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระเมตตาโปรดให้ (ผู้แทน) ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สถานศึกษาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวนรวม ๒๑ คน เข้าเฝ้ารับประทานพร รับการประทานน้ำพระพุทธมนต์ ณ...

สสส.จับมือวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ชวนแกนนำเยาวชนสร้างคอนเท้นต์ทำสื่อ TIKTOK และ YOUTUBE ปลุกพลังต้านการบริโภคเหล้า-บุหรี่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่รีสอร์ทเจ็ดพี่น้อง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดโครงการอบรมผู้นำภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) ในสถานศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–10 กันยายน 2565 มีนายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ จากนั้น นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ...

5 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนต้นแบบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มอบโล่ครูดีไม่มีอบายมุข สร้างเครือข่ายเข้มแข็งที่โรงเรียน สู่คุณภาพผู้เรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 198 ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 11 โดยมี อ.มานพ แย้มอุทัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายชัยณรงค์ คำแดง รองผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายแพทย์นิพนธ์...

ภาคีเครือข่าย ภายใต้องค์กรสังกัด UN จัดงานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARD ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ ที่ประเทศสิงคโปร์

สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมโชติมงคล ; เนปาล-ไทย- อินเดีย) (Thamma Chot Mongkhol Foundation ; Nepal Thailand India) มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งคุณธรรม (International University of Morality At...

“PSC เทคโนฯ พงษ์สวัสดิ์” สืบสานโครงการอิ่มท้องก่อนพบหมอ ปีที่ 4 แจกบริการอาหารว่างให้ผู้ป่วยที่รอพบแพทย์และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้แพทย์และพยาบาลกลับมาทำงานหนักอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ภาครัฐจะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นของประเทศไทยไปแล้วก็ตาม แต่ทุกคนก็ต้องดูแลรักษาตัวเองภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดอยู่เหมือนเดิม นี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ PSC วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ภายใต้การบริหารของ ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา อาจารย์หัตถพงศ์ จารุจินดา และ ดร.กัณฐชา จารุจินดา เร่งสืบสานโครงการอิ่มท้องก่อนพบหมอ ปีที่ 4  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยการมอบอาหารว่างให้ผู้ป่วยที่รอพบแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตจังหวัดนนทบุรี...

คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

รศ. ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทเจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งมั่นนำงานวิจัยบริการลงสู่ประชาชนอย่างเข้าถึงโดยใช้วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีออกสู่ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีความร่วมมือกับบริษัทเจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัดในโครงการขนาดเล็กมาระยะหนึ่งแล้วจนทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานร่วมกันจนนำมาสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ ทั้งนี้ สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU แบ่งออกเป็น...

จี้ มท. ตรวจสอบผับบาร์ทั่วประเทศ ลงดาบสถานบันเทิงเถื่อน พร้อมเสนอปรับปรุงกฎหมายเพิ่มความเข้ม ทำประกันภัยภาคบังคับ ป้องกันสูญเสียซ้ำรอยไฟไหม้ผับเมาท์เทนบี 19 ศพ

เชื่อปัญหาไม่หมด หากเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้บังคับใช้กม.ยังฉ้อฉล สมประโยชน์ไร้ความรับผิดชอบ และความล้าสมัย กม.ตามไม่ทันเล่ห์กลธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย  นายธีรภัทร์  คหะวงศ์  ผู้ประสานงานเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อามีน นายกสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม นายชูวิทย์  จันทรส  เลขาธิการมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง...

วงเสนานาตีแสกหน้าตร. อ้างไม่รู้มีผับเม้าท์เท่น บี ชงผู้ว่าฯปิดยาว 5 ปี แนะผู้เสียหายฟ้องกราวรูดตั้งแต่ ผวจ.ลงมา ฐานละเลยทำเกิดโศกนาฏกรรม 15 ศพ

ดันรื้อโครงสร้างการบริหารงานจังหวัด ตำรวจขึ้นตรงผู้ว่าฯ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล” ลั่นต้องเยียวยาเป็นธรรม อิงความสูญทางเศรษฐกิจ จัดโซนนิ่งผับบาร์ นอกเขตชุมชน ออกกม.ตั้งกองทุนเยียวยา ด้าน มพบ. เร่งประสานเครือข่ายลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยเหยื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กทม. เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากสุรา เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์  และสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม...

ฤกษ์ดีวันดี ร่วมอนุโมทนาบุญ “ผอ.ฟ้า พรทิพา” ถวายเพลพระเถระ 5 รูป

เมื่อวันที่ 8 เดือน 8 (8 สิงหาคม 2565) ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ฟ้า ถวายเพลพระเถระผู้ใหญ่ ประกอบด้วย พระเทพวิสุทธิเวที เจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร พระมหาพฤทธิ จารุธมฺโม วัดราชนัดดารามวรวิหาร พระใบฎีกาประกิจ จนฺทูปโม เจ้าอาวาสวัดไฟโพโรจน์ประชาราม พระครูอาทรศาสนธรรม จอ.แว้ง-สุคิริน วัดนิคมแว้ง...

ผอ.ศวส. ห่วง ดื่มเหล้า แถมเสพกัญชาร่วม ทำออกฤทธิ์รุนแรงเสี่ยงก่อเหตุร้าย ซ้ำรอยสามีเมืองสุราษฎร์ ฆ่าภรรยาไม่รู้ตัว

จี้รัฐเร่งออกกม. วางระบบควบคุมรัดกุม ปิดภาวะสุญญากาศ แนะประชาชนศึกษา แยกแยะ ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณา และวาทกรรมการเมืองหนุนเปิดกัญชาเสรี จากกรณีสามีอายุ 37 ปี ใช้อาวุธปืนพกยิงภรรยาอายุ 44 ปี ภรรยาเสียชีวิต จากนั้นก็นอนฟุบหมดสติอยู่ข้างศพภรรยา ต่อมาตำรวจ สภ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี สอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้นสารภาพว่า ตัวเองและภรรยาได้ไปร่วมงานมงคลสมรสของญาติ และกลับมานั่งดื่มสุรา ร่วมกับการสูบกัญชาต่อ ซึ่งจำได้เพียงว่า ภรรยาได้ห้ามไม่ให้สูบกัญชาแล้วบอกว่ามันแรง แต่หลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีก...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ออกพรรษา มหาบารมี

ออกพรรษา มหาบารมี                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เมื่อญาติโยมได้อ่านจุดไฟในใจคนฉบับนี้ ก็คงเป็นเวลาใกล้ออกพรรษาแล้ว หลังจากครบไตรมาส สามเดือนแห่งการจำพรรษา ตามประเพณีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันทำบุญอุทิศแด่พระพุทธศาสนา เช่น ตักบาตรเทโว หรือการเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลกฐิน อันเป็นบุญตามพุทธบัญญัติที่มีเพียงครั้งเดียวต่อปี วันนี้อาตมาจะเล่าเรื่องหนึ่ง คือ เรื่อง พระมาลัย คนเก่าคนแก่ก็คงจะจำได้ว่ามีการสวดพระมาลัย เป็นที่นิยมชมชอบกันมาก พระมาลัยเป็นผู้มีฤทธิ์มาก ได้ลงไปโปรดสัตว์ในนรก ให้ได้พบแสงสว่าง ให้ผู้คนในโลกมนุษย์ได้ช่วยเหลือแผ่บุญกุศลไปยังผู้ทนทุกข์ในนรก นับว่าได้กระทำการดุจพระโมคคัลลานะอัครสาวก วันหนึ่งเมื่อพระมาลัยอยู่บนโลกมนุษย์ ได้พบกับชายเข็ญใจคนหนึ่งที่เด็ดดอกบัวแปดดอกนำมาถวาย...

วธ. รวมใจชาวเชียงราย เปิด “ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 ต่อเนื่องปีที่ 2

วธ. รวมใจชาวเชียงราย เปิด “ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 ต่อเนื่องปีที่ 2 ชวนท่องเที่ยว ชมวิถีชาวไทยวน ชิมกาแฟอาข่ามิโน และเดินถนนสายวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม...

วธ.เปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยกระดับชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ยกเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม...