เตรียมพร้อม 2 ก.ค. นี้ สถ. เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)...

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา “หรั่ง พิมพ์ไทย” ฝั่งธนฯ ณ วัดดาวโด่ง จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.62​ ที่ผ่านมา เวลา 19.30 น. คุณสมนึก วิทยารักษรรค์ ผอ.นสพ.พิมพ์ไทย รายวัน และคณะกองบรรณาธิการฯ​ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ​ คุณแม่​สาลี่ ครุฑสุธา มารดา​ของ “หรั่ง พิมพ์​ไทย” ​ผู้สื่อข่าวฝั่งธนฯ ณ​ วัดดาวโด่ง ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงครามด้วยคุณแม่สาลี่...

อธิบดี สถ. ย้ำ !! อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างสามารถวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งใน อปท. ปี 2562 ได้ หากพบรีบแจ้งเบาะแสด่วน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่มีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อออนไลน์ว่า สามารถวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562 ได้นั้น กรมฯ ขอเรียนว่า การดำเนินการสอบของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีนโยบาย และวัตถุประสงค์ ให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือ กรมควบคุมโรค MOU การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์...

คลอดแล้ว ระเบียบ มท. ว่าด้วย “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ของ อปท.

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันต่อมา เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ...

อธิบดี สถ. ชูศาสตร์พระราชา นำทีมจิตอาสาลงพื้นที่ จ.สกลนคร แบ่งบันให้ความรู้ – ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่กสิกรรมธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานโคก-หนอง-นา โมเดล แปลงต้นแบบของเครือข่ายที่เริ่มพัฒนาพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมเสวนาเรื่องการพัฒนาพื้นที่กสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้การเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาแก่สมาชิกจิตอาสาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คน และประชาชนที่สนใจอีกจำนวน 100 คน...

เยาวชนกว่า 600 คนจาก 10 กว่าโรงเรียน แห่เข้าอบรมในโครงการ “เราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน We Change World Change

รายงานข่าวจากจังหวัดร้อยเอ็ด เยาวชนกว่า 600 คนจาก 10 กว่าโรงเรียนมาร่วมอบรม ในโครงการ  “เราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน  We Change World Change..” โดยในโครงการดังกล่าวได้ร่วมเปิดศูนย์เยาวชนพลเมืองดีในแต่ละโรงเรียน รวมทั้งหมด 9 ศูนย์เยาวชน และได้ความร่วมมือจาก พระครูวิมลบุญกุศล และพระอาจารย์ประกาศิต ที่มีวิสัยทัศน์ และมีเป้าหมายเดียวกันกับโครงการ คือ การสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพื่อไปสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติมุมมองและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ...

สถ. กำชับเข้ม อปท. ดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค

วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบันว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 22,203 ราย อัตราป่วย 33.61 ต่อประชากรแสนคน มากกว่าปี พ.ศ. 2561...

อธิบดี สถ. เผย สอบท้องถิ่น 62 ยอดผู้สมัครกว่าสามแสนคน รอ 5 มิ.ย.นี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 วันนี้ (2 มิถุนายน 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งปิดรับสมัครสอบไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สรุปยอดผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งหมดมีจำนวน 387,468 คน ชำระเงินค่าสมัครสอบ (มีสิทธิเข้าสอบ) 337,986 คน...

สถ.-สภาสตรีแห่งชาติ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ท้อง!! ทำแท้ง ทุกข์ใจ ไม่มีความสุข เชิญร่วมพิธีขอขมากรรมถอนคำสาปแช่ง ตั้งสัจจะเลิกสิ่งไม่ดีทั้งปวง ต่อหน้าพระพุทธเมตตาประทานพร ณ วัดไผ่ล้อม นครปฐม

รายงานข่าวจากวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม แจ้งว่า ทางวัดขอเชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมรับพรมงคล ในโอกาสห้วงเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยทางวัดไผ่ล้อมได้จัดให้มีพิธีขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ตั้งสัจจะอธิษฐานลด ละ เลิก สิ่งไม่ดีทั้งปวง ด้วยการปฏิญาณตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ปลดทุกข์ สร้างความสุขและขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้ค้าขายร่ำรวยโชคดีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดไป โดยเป็นการสร้างกุศลครั้งใหญ่ ทำบุญอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ที่เคยทำแท้งลูก โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี และเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้ว กำหนดงานในวันพุธที่ 17...

คณะบุคคลจำนวนมาก เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา

วันนี้ (24 มิ.ย.62) ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  เปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  92 พรรษา วันที่ 26 มิ.ย.2562 โดยมีประชาชน มารอเข้าเฝ้าถวายสักการะเป็นจำนวนมาก  สำหรับคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายสักการะวันนี้ ประกอบด้วย คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม คณะสงฆ์ภาค...

อธิบดี สถ. นำทีมลงพื้นที่เขาขยาย จ.ชัยนาท ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาน

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรม...