สช. ผนึก สสส. จัดใหญ่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม2.5 กระทบต่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ในวันที่ 20 ก.ย.นี้

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยว่า  สช. โดย คณะกรรมการกำกับทิศการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ว่าด้วย การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมจัดงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ภายใต้แนวคิด “การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจาก ฝุ่นพีเอ็ม2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ” โดยงานจะมีขึ้น ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564...

พช. สุดปลื้ม หนึ่งเดียวของมหาดไทย คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ ปี 64 เป็น 1 ใน 4 ของประเทศ...

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่กรมการพัฒนาชุมชนที่สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ได้ถึง 6 รางวัล ประกอบด้วย 1) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จำนวน 1 รางวัล คือ หมวด 6...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาล และอบต. ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โอกาสนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)...

อธิการบดี ม.ศรีปทุม ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

เมื่อวานนี้ (14 ก.ย.64) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผศ.พล.อ.เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี เดินทางเป็นการส่วนตัวไปยังวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เพื่อขออาราธนาพระภิกษุสามเณรทุกรูป ฉลองศรัทธาสามัคคีรสเพล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี โดยขอน้อมถวายภัตตาหารเพล อาทิ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ลิ่มเหล่าโหงว...

ร้อง “ครูหยุย” ปรับร่างกม.พืชกระท่อม ปกป้องเด็กเยาวชนกลุ่มเปราะบาง

สภาเด็กฯ จับมือเครือข่ายเยาวชนฯ ยื่น “ครูหยุย” ปรับร่างกม.พืชกระท่อม ปกป้องเด็ก เยาวชน กลุ่มเปราะบาง ระบุหลักฐานใช้ผิดยังเป็นยาเสพติดให้โทษ ชงห้ามขายเด็กต่ำกว่า 20 ปี-คุมการโฆษณา ไม่ปล่อยผ่านสูตรผสมมอมเมารูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต   เมื่อวันที่13 ก.ย.64 ที่อาคารวุฒิสภา เกียกกาย นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง นายโยธิน  ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย...

พระปัญญาวชิรโมลี วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี พระผู้ยึดหลัก “บวร” ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา พช.” สู่การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายภคิน ศรีวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือกับ นายอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานกี่ทอผ้า เป็นปฐมฤกษ์ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย

วันที่ 11 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนบ้านดอนกอยและเป็นตัวแทนมอบกี่พระราชทานจำนวน 4 หลัง แก่กลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย โดยมีนายวรงค์...

อธิบดี พช. เยี่ยมชมต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ด้วยพลัง “บวร” เพื่อพลิกฟื้นความยั่งยืนสู่ชุมชน

วันที่ 9 ก.ย. 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์กุล นายอำเภอศรีเทพ นางธนพร ศรีบุญเรือง...

กรมการพัฒนาชุมชน จัดใหญ่ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์ เที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 9 เส้นทางมรดกวัฒนธรรมวิถีไทย

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีการจัดงาน “เที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วไทย” โดยมี นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน ณ มนตรีสตูดิโอ 101 ซอยโพธิ์แก้ว...

ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด พายล “โคก หนอง นา พช.” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ.หนองเอาะ-หนองสิม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี “หมู่บ้านนี้มีรัก ปลูกพืชผักสมุนไพร...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายภคิน ศรีวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ประสานความร่วมมือกับ นายอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคีวัดไผ่ล้อม

ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคีวัดไผ่ล้อม โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งตรวจดูสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีการทอดกฐินสามัคคีวัดไผ่ล้อม ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31ตุลาคม 2564 เวลา10.00 น. โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมาเป็นประธานในพิธี...

วธ.ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย เชียงราย สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สร้างรายได้สู่ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชนพลัง “บวร” และชาวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้เป็น ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยผู้นำชุมชนพลัง...

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย รวมพลังเอามื้อสามัคคี สร้างบ้าน สานฝันคนจน

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงาน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ทีมงานภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย  ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง  และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้นำชุมชนตำบลแม่สลองนอก บูรณาการร่วมกันทาสีบ้านของ นายหมิงซิง แซ่เหลียง เลขที่ 715...