สถ. – สภาสตรี ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันนี้ (11 สิงหาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสันติธร ยิ้มละมัย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ...

“สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย” ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ลานจอดรถท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย” ประจำปี...

สถ. กำชับแนวทางของผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันนี้ ( 8 ส.ค.62 ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 9,893 คน  และได้มีกำหนดให้มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่...

อธิบดี สถ. ลั่น! นโยบาย อาหารกลางวันคุณภาพ “เด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ” เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตอาหารเกษตรในชุมชน

ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนอาหารกลางวันคุณภาพ เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กไทย สืบสาน ต่อยอด การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส ขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัด อปท. ทั่วประเทศวันนี้ (5 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...

อธิบดี สถ. นำปลูกต้นไม้ที่เขาขยาย จ.ชัยนาท มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์

วันนี้ (3 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 น. ณ เขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บุคลากรของส่วนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ พร้อมด้วย นายโยธิน เดือนจำรูญ ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท...

สถ. เร่งซักซ้อม อปท. ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่า เริ่มมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562 ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ทั้งการเตรียมการก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และการดำเนินการหลังเกิดภัยด้านการเตรียมการก่อนเกิดภัย ก็ให้ อปท. พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย...

กฟภ. จับมือ ไปรษณีย์ไทย ยกเครื่องรถขนส่งไปรษณีย์ หันมาใช้รถ EV แทน เผยต้นทุนพลังงานแค่ กม.ละ 0.50 บาท ตีปิ๊บเรียกค่ายรถมาทดสอบคุณภาพ 2 เดือน...

นายจรัญ บุญยะคงรัตน์ ผอ.กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก โครงการความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ที่เซ็น MOU ร่วมกัน ศึกษาวิจัยด้านการประหยัดพลังงาน ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย ใน 3 แนวทางคือ 1.ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานไปรษณีย์ 2.นำพลังงานสะอาดคือ โซล่าร์เซลมาติดตั้งใช้งาน และ...

“วันสตรีไทย” ปธ.สภาสตรีแห่งชาติฯ ปลุกพลังสตรีไทยช่วยเหลือสังคม

 1 สิงหาคม “วันสตรีไทย” 2562 สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานเทิดพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ปลุกพลังสตรีไทยเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือสังคม พร้อมมอบเข็มสตรีไทยดีเด่น 150 ราย และมอบทุนการศึกษาเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 รายเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง...

สถ. ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partner Ship for market Readiness) หรือโครงการ (PMR) ซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก....

อธิบดี สถ. เปิดการฝึกอบรมหลักคิดจิตอาสาให้กับบุคลากรท้องถิ่น ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักคิดจิตอาสาและการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) โดยมี ดร.ภูริดา ภู่ศิริ หัวหน้างานฝึกอบรมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในฐานะจิตอาสาหลักสูตรประจำรุ่น 3 รหัส 3B016 ร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 300...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กสถ. แจงเสียงวิจารณ์ข้อสอบท้องถิ่นรั่ว !! เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบ ย้ำทุกการจัดสอบมุ่งแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ เรียกรับผลประโยชน์ ยึดระบบคุณธรรม

วันนี้ (17 สิงหาคม 2562) รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงในการสอบแข่งขัน เนื่องจากสงสัยว่ามีการรั่วไหลของข้อสอบ ทั้งยังพบบุคคลที่อ้างตัวสามารถฝากบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้นั้น กสถ. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสอบแข่งขัน รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์ และเพื่อให้การสอบแข่งขันเกิดความเป็นธรรม...

“สมเด็จพระวันรัต” ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช มอบประกาศนียบัตรบาลี

แนะมหาเปรียญให้ทำตามพุทธประสงค์ นำความรู้นี้ไปอนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อความสุขความเจริญในชีวิตวันที่ 16 ส.ค. 2562 ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม แม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.4, 5, 6,7 และป.ธ.8 จากทั่วประเทศประจำปี 2562 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร...

วันที่ 9 เดือน 9 พิธีสวดนพเคราะห์ตำรับหลวงพ่อพูล ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ

วันที่ 9 เดือน 9  พิธีสวดนพเคราะห์ตำรับหลวงพ่อพูล ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ พุทธมณฑลสาย 4 แจกฟรี เหรียญปลามหาลาภ            พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  ขอเชิญญาติโยม ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์เสริมบารมี ตำรับหลวงพ่อพูล วันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา...