“ผู้นำร่วมทำด้วย” พ่อเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี น้อมนำแนวพระราชดำริสร้างพลังความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ ธรรมสาร พัฒนาการอำเภอพิบูลมังสาหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลระเว...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" โดยมี นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง...

พช. สมุทรปราการ สานพลัง น้อมนำหลัก “บวร” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  นางสาวยุคลพร เขียวม่วง พัฒนาการอำเภอบางพลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี  ลงพื้นที่น้อมนำหลัก “บวร” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว ร่วมกับกำนันตำบลบางโฉลง ผู้นำตำบลบางโฉลง ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางโฉลง ดำเนิน "โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าต่อเนื่องติดตามดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตลอดจนนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา...

หนึ่งในน้ำพระทัย “เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ” พระราชทานแบบลายผ้าบาติก สู่ชาวไทย

พช.ชวนประทับใจ ยกระดับความร่วมสมัย ก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ปิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานลายผ้าบาติก ในโอกาสเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กิจกรรมประกวดผ้าลายพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวีฯ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ระดับภาค พื้นที่ภาคกลาง โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี...

พช.ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดตั้ง “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-19” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการและองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดโครงการ “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-19” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3...

พช.อุบลฯ สืบสานผ้าไทยงดงาม “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ที่บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวจิราพร หมื่นสุข นักวิชาการส่งเสริมพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ลงพื้นที่สืบสานผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งบ้านคำปุน...

พช.พัทลุง พร้อม!! เตรียมส่งผ้าประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับภาค เขตภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 7  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ร่วมกลั่นกรองพิจารณาและรวบรวมผ้า เพื่อส่งเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทยและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ผ้าไทยผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน...

พช. – รฟท. ร่วมหารือแนวทางบูรณาการ “โคก หนอง นา โมเดล” ขจัดความยากจน

หนุนสร้างเส้นทาง 2 ข้างราง สู่ Landmark แห่งใหม่ เพื่อชีวิตมั่นคง ครอบครัวมั่งคั่ง ชุมชนยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) หารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง...

พช.นครพนม จับมือภาครัฐ ภาคเอกชนโดย Thorr และมหาวิทยาลัยนครพนม ยกระดับการพัฒนา OTOP

ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสุรพล  แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สพอ.ชุมแพ ร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” พช. แบกจอบหอบฟาง สร้างแปลงนาพายั่งยืน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00​ น. นายสุทธิชัย​ ชัยมงคล รองนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลวังหินลาด​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”  ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยนางสาวสุพิชา  สอนบุญลา  พัฒนาการอำเภอชุมแพ...

รองผวจ.ร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ รอบตัดสิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 รอบที่ 2 รอบตัดสินระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์...

คพร. จับมือกลุ่มเกษตรฯ แก้ปัญหานาแปลงทดลองปลูกข้าวหยอดเมล็ด อ.นครหลวง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท สนองแนวพระราชดำริ (คพร.) สำนักบริหารงานส่วนกลาง นำโดย ดร. ณัฐณรงค์  ธนันชัย ผู้บริหารระดับสูง คพร. พร้อมด้วยอาจารย์ทวี  สุคนธ์ คณะทำงาน คพร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิจัยการปลูกข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดฯ บูรณาการร่วมกับผู้แทนเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองปลิง...