“มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี” บูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วม

“มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี” บูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุทธพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมหารพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน ร่วมกิจกรรม “ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 7ภาคี ด้วยการบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการช่วยเหลือกันและกัน ผ่านการเอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา...

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิทยา  ชุมภูคำ  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  นางสโนไวท์  สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายบัญญัติ  กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ...

อธิบดีพช. นำข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วป่อง นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบริจาคโลหิตใน “โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ...

อธิบดีพช. นำจิตอาสาปลูกป่าเขาขยาย 2,569 ต้น เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เมื่อเวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี “รวมพลังอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต...

พช.ปลื้ม งาน “OTOP Thai to Songkhla และงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 2563” ยอดขายทะลุ 83 ล้าน ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมอุดหนุน พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

วันนี้ (20 ก.ค.63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดงาน “OTOP Thai to Songkhla และงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 2563” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 19 ก.ค. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี...

สระแก้ว-พช.ร่วมขับเคลื่อนพลัง “บวร” เปิดยุ้งฉางสังฆะประชาปันสุข ถอนกล้าดำนาบุญ

ขยายผลวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อชุมชนยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี "เปิดยุ้งฉางสังฆะประชาปันสุข และถอนกล้าดำนาบุญ พลังบวรร่วมใจ สร้างชุมชนที่ยั่งยืน" โดยมีคณะสงฆ์ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสวนิต สุริยกุล...

พช. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ขยายผลสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ปชช.

วันนี้ (18 ก.ค. 63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล , รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย...

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือไอคอนสยาม จัดงาน “ฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม” สานต่อพลังฟื้นเศรษฐกิจไทย สู้ภัยโควิด-19

เชิญชวนร่วมอุดหนุนให้กำลังใจผู้ประกอบการโอทอปจากทั่วประเทศ 16-29 ก.ค.นี้ ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม  นายสุวรรณชัย...

พช.ติวเข้มบุคลากรขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19

เน้นย้ำ “พัฒนาคือสร้างสรรค์” ต้องร่วมมือร่วมใจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน วันนี้ (17 ก.ค.63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 ก.ค. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ต.สาริกา...

อธิบดี พช. ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ชื่นชมผู้เข้าอบรมโครงการฯประสบความสำเร็จพัฒนาจนเป็นครัวเรือนต้นแบบ วันนี้ (16 ก.ค.63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางพรรณี  ต้อไธสง ให้การต้อนรับพร้อมนำชม ณ  สถานที่ตั้ง 20 หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

มจ.อุทัยกัญญา พร้อมราชสกุลภาณุพันธ์ เสด็จวางพานพุ่ม เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม

วันนี้ (4 ส.ค.63) หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พร้อมสมาชิกราชสกุลภาณุพันธุ์ เสด็จวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ พ.ศ.2563 ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเกาะกลางน้ำ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่...

ทึ่ง ! วัดโมลีโลกยาราม แชมป์สอบบาลีปี 2563 ได้มากที่สุด 256 รูป

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สรุปสถิติผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี 2563 ของนักเรียนสังกัดสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุดในส่วนกลาง และในแต่ละหน ดังนี้ ส่วนกลาง 1.วัดโมลีโลกยาราม สอบได้ 256 รูป  2.วัดราชบพิธ 64 รูป 3.วัดศรีเอี่ยม 62 รูป 4.วัดอาวุธวิกสิตาราม 44 รูป 5.วัดกัลยาณมิตร 40...

ผบช.สพฐ.ตร. ทำบุญสำนักงานชั่วคราวศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(ผบช.สพฐ.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เป็นประธานในพิธีทำบุญศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 (สำนักงานชั่วคราว) ณ อาคารพาณิชย์หน้าวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ  ผบก.ภ.จว.นครปฐม และเจ้าหน้าที่ สพฐ.ตร.7...