พลเอกประยุทธ์ นำทัพประชุม ครม. สัญจร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดอันดามัน หนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ภูเก็ต

สร้างอาชีพสร้างรายได้ พลิกฟื้นวิกฤติโควิด-19  ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดอันดามัน สร้างความเชื่อมั่นภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่...

อธิบดี พช. น้อมนำศาสตร์พระราชาเปิด “ฝายมีชีวิตวัดช้าง” ป้องกันน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างสมบูรณ์แบบ

ช่วยฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ป่าไม้อย่างยั่งยืน ชู “ฝายวัดช้าง” เป็นต้นแบบ ต่อยอดเป็นตลาดริมน้ำหนุนการท่องเที่ยววิถีพุทธ วิถีธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดฝายมีชีวิตวัดช้าง “สามัคคี สร้างสรรค์ แบ่งปัน” ณ ริมคลองบ้านนา วัดช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของ...

พช.เชียงใหม่ จัดงาน 60 ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 10.00 น. นายศรัญยู  มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน 60 ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง...

พช. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อบรมเชิงปฏิบัติการ Bangkok Design Camp ดึง 8 เสน่ห์ชุมชนออกแบบผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้ นทท.

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4...

สมัครด่วน ! กรมการพัฒนาชุมชนเปิดสอบ “นิติกร” กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 62 อัตรา เงินเดือน 1.8 หมื่นบาท

สมัครได้ทางเว็บไซต์ 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุด “อธิบดี พช.” เตือนอย่าหลงเชื่อพวกแอบอ้างช่วยเหลือได้ ลั่นจับได้จัดการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 62 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้าง...

อธิบดี พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชม “เฮือนนางคราม” แหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนครเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผอ.สำนักเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมเฮือนนางคราม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...

อธิบดี พช. ปักหมุดสกลนคร ประชุม conference เน้นย้ำขับเคลื่อนงานตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล

พร้อมฝาก 3 ประเด็นหัวใจสำคัญให้ ขรก.พัฒนาชุมชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยมีความผาสุกอย่างมั่นคงยั่งยืน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล...

‘อธิบดี พช.’ ร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ชวนคนไทยปฏิบัติบูชาถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ...

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ 9

ด้วยการ “ปฏิบัติบูชา” ตามคำพ่อสอนด้วยความจงรักภักดี เทิดพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสดุจแสงสว่างชี้นำปวงชนชาวไทยรอดพ้นในทุกวิกฤตปัญหา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเดินทางถึงพิธีได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

ภาคีเครือข่ายโคราชยิ้ม หนุนโครงการ “โคราช Free Play ส่งเสริมPlay Work การเล่นอิสระเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก”

ภาคีเครือข่ายโคราชยิ้ม เดินหน้าส่งเสริมพื้นที่และการเล่นอิสระเพื่อพัฒนาเด็ก ผ่านโครงการ“โคราช Free Play ส่งเสริมPlay Work การเล่นอิสระเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก” เชื่อมโยงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเด็กผ่านการเล่นอิสระ เพื่อพัฒนาการตามวัย เกิดทักษะชีวิต เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เครือข่ายโคราชยิ้ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ TK ศูนย์การเรียนรู้นครราชสีมา เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมจัดกิจกรรมโคราชเดิ่นยิ้มชวน ......
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช. ปลุกพลังคนบ้านสวน “Change for Good มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Change for Good มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี โดยมี นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี เป็นผู้จัดโครงการฯ มีเป้าหมายเป็นคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนจาก...

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงย้ำบัณฑิตมมร.สร้างประโยชน์ส่วนรวม-อย่าหยุดหาความรู้

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทในโอกาสเสด็จประทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 พ.ย.63 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมมร. ประจำปี 2563 โดยมีอธิการบดีมมร. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม...

“ข้างๆ” หนังสั้น เด็กภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ป.ป.ช.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ “ทีม Untitled” ประกอบด้วย นายธนภูมิ อินทร์ปรางค์, นางสาววริศรา แซ่อึ้ง และนายวิธวิทย์ พอสินธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน “ข้างๆ” เข้ารับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000...