พช. ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน รวมเป็นเงิน 500,000 บาท ในกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่

และกิจกรรมแบ่งปันความสุข บรรเทาความทุกข์ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปัน ณ จังหวัดตราด วันนี้ (วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564X เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่...

กรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ (Earthsafe) พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต แปรรูป และการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ ( Earth Safe Foundation ) ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 6...

โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดน่าน รุ่นที่ 6 พร้อมเดินหน้าลุย

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 14.00 น. นายสุทัศน์  จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ 6 จำนวน...

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ นำนักท่องเที่ยวและชาวสุรินทร์ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

พร้อมเชิดชูผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสน่ห์ผ้าไหมสุรินทร์ฝีมืองานหัตถศิลป์ช่างทอในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรบนหลังช้าง" สุดคึกคัก เมื่อวันเสาร์ที่  27 กุมภาพันธ์  2564 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  หนุนกิจกรรม "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรบนหลังช้าง" ซึ่งจัดขึ้นทุกเช้าวันเสาร์ และถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ สืบสาน...

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เชิญชวนหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณหมู่บ้านชนเผ่าชายโขงนครพนม นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมทีมงาน และทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเชิญชวน “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ในทุกวันศุกร์โดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ตะกร้า บรรจุอาหารมาร่วมรับประทานกลางวันร่วมกัน เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก...

พช.กระบี่ เดินหน้าเติมเต็มทักษะองค์ความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 3

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนายภวินทร์ ทองทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-28...

ผู้ว่าฯ ยะลา น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางโสรยา พานิชพงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา คณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90...

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บรรลุเป้าหมายขับเคลื่อนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พพช.)

 ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่...

จ.อุบลราชธานี ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 14

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่...

กลุ่มผ้าย้อมคราม “นางคราม” ต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เปิดเผยว่า  กรมการพัฒนาชุมชน ได้รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้ตื่นตัว ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งโครงการฯ ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อธิบดีพช. ประสานพลังไตรภาคี หนุนสนช.ประกาศความสำเร็จ AgTech4OTOP ดึงสตาร์ทอัพสร้างแพลตฟอร์มตลาดเสริมจุดแข็ง OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

วันนี้ (6 มีนาคม 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธีปิดโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นางสาวมนฑา...

พ่อเมืองมหาสารคาม น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำร่องปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดมหาสารคามและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม...

กว่า 2 ล้านคนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาปี 64 สร้างคนดีมีคุณธรรม

“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” แม่กองธรรมสนามหลวง ยอมรับการระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบผู้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาลดลง ขณะที่วัดบางมด เขตทุ่งครุ มีผู้สอบกว่า 200 คน วันนี้ (5 มี.ค.64) ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (สุชิน อคฺคชิโน)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 "ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม...