กรมการพัฒนาชุมชน จับมือไอคอนสยาม จัดงาน “ฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม” สานต่อพลังฟื้นเศรษฐกิจไทย สู้ภัยโควิด-19

เชิญชวนร่วมอุดหนุนให้กำลังใจผู้ประกอบการโอทอปจากทั่วประเทศ 16-29 ก.ค.นี้ ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม  นายสุวรรณชัย...

พช.ติวเข้มบุคลากรขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19

เน้นย้ำ “พัฒนาคือสร้างสรรค์” ต้องร่วมมือร่วมใจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน วันนี้ (17 ก.ค.63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 ก.ค. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ต.สาริกา...

อธิบดี พช. ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ชื่นชมผู้เข้าอบรมโครงการฯประสบความสำเร็จพัฒนาจนเป็นครัวเรือนต้นแบบ วันนี้ (16 ก.ค.63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางพรรณี  ต้อไธสง ให้การต้อนรับพร้อมนำชม ณ  สถานที่ตั้ง 20 หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า...

อธิบดี พช. เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9   วันนี้ (15 ก.ค.63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดศรีสะเกษโดยมี นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานศูนย์เรียนรู้ฯให้การต้อนรับพร้อมนำชม ณ สถานที่ตั้ง 99  ม.9  ตำบลคำเนียม  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ประยุกต์การทำเกษตรกรรมในพื้นที่...

อธิบดีพช. เสริมศักยภาพผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ สร้างองค์ความรู้ “การเติมน้ำลงดิน”

จัดการน้ำผ่านเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันนี้ (14 ก.ค.63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดโครงการ “สัมมนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ในการร่วมกันจัดบริการสาธารณะ” พร้อมร่วมสัมมนาเรื่อง การจัดการบริการสาธารณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การเติมน้ำลงดิน” โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี...

อธิบดีพช. เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการโอทอปในงาน “OTOP Thai to Songkhla และงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 2563”

เผยแค่ 2 วันยอดขายพุ่งกว่า 14 ล้านบาท พร้อมขอบคุณช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชน หลังผ่อนคลายวิกฤติโควิด-19 วันนี้ (12 ก.ค.63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการโอทอป ในงาน “ OTOP Thai to Songkhla และงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 2563”...

พช. เดินหน้าจัดงาน OTOP To The Town ขนผลิตภัณฑ์ชุมชนโชว์ในห้างใหญ่ทั่วกรุง 11 จุดทำเลทอง

ให้แฟนพันธุ์แท้โอทอป ช้อปอย่างจุใจ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท วันที่ 10 กรกฎาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP To The Town “โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด” โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง...

พช.เสนอผลการดำเนินงานเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หนุนส่วนราชการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector...

อธิบดีพช. ร่วมกับ อดีตรองปลัดยธ. ร่วม “เอามื้อสามัคคี” นำชุมชนพัฒนาพื้นที่ “ศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำ” ต้นแบบหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชุมชน และการเวียนวัฏจักรสร้างสมดุลธรรมชาติ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนยั่งยืน จังหวัดชัยนาท – วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และนายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ของ...

พช.- สภาสตรีฯ และกรุงเทพมหานคร ร่วมเซ็น MOU โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ขานรับมติ ครม.

รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย  “ผู้ว่าฯอัศวิน” กำหนดให้ข้าราชการกทม.ใส่ผ้าไทยอย่างน้อย 2 วัน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างทั่วถึง วันนี้ (3 ก.ค.63) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนาม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

OTOP ศิลปาชีพประทีปไทยจัดยิ่งใหญ่ เปิดตัว 4 ทหารเสือราชินีผ้าไหมไทย เชิดชูเป็นครูศิลป์แห่งแผ่นดิน

ผู้สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการถวายงานอนุรักษ์และรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ต่อยอดสู่รุ่นลูกหลานไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2563 ระหว่างวันที่ 8–16...

พช.พร้อมรับแฟนพันธ์แท้ OTOP กับงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี”

รวมงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย ไว้ไนที่เดียว  อลังการงานสร้างจากฝีมือคนไทย จัดเต็มพื้นที่ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันนี้ (8 สิงหาคม 2563) เวลา 07.29 น . นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี...

กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร...