ไทยเบฟเวอเรจ หนุน พช. ลุยงานฝ่ากระแสโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1,200 ลิตร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 1,200 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนางภาวินี ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนของผู้บริหารบริษัทฯ เป็นผู้มอบ โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชนร่วมงาน ณ...

ด่วน!! พช.ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกบรรจุพัฒนากรใหม่ 100 อัตรา

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า พัฒนากร หรือนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในทุกตำบลหมู่บ้านมากที่สุด กรมการพัฒนาชุมชนจึงพยายามที่จะให้มีผู้บรรจุเข้ารับราชการครบตามอัตราที่มีอยู่ ซึ่งจากการสำรวจอัตราว่างหลังจากกรมฯได้เลื่อนระดับข้าราชการเก่าของกรมฯแล้ว พบว่ามีอัตราว่างที่สามารถบรรจุได้อีก 100 อัตรา กรมฯจึงมีหนังสือเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)  โดยในการเรียกตัวในครั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความปลอดภัยของว่าที่พัฒนากรใหม่ทุกคนจากโรคโควิด 19 จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเรียกตัวบรรจุไปรายงานตัวที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ท่านพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน สำหรับท่านที่พักอาศัยอยู่ใน กทม....

65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พช.ฝ่าวิกฤตโควิดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯกว่า 7 ล้านบาท

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายทรงศักดิ์ ทองศรี พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงทุกกรม, รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย...

ไทยต้องชนะ !! “วัดระฆัง-พช.-สภาสตรีฯ” ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 จับมือจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชา “สมเด็จพระสังฆราช”

ร่วมกับเครือข่าย ทำอาหารถวายพระสงฆ์ สนับสนุนข้าวกล่องให้บุคคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือคนตกงาน วันที่ 31 มีนาคม 2563 พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระบวรรังสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ พระครูต้น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดารานักแสดงบทบู๊ “จาพนม”...

แห่ร้อง!! จัดระเบียบตลาดสด-ตลาดนัด ลดเสี่ยงโควิด-19 ระบุ เกือบทุกตลาดมีปัญหาการล้างมือ

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ร้องกรมอนามัย จัดระเบียบตลาดลดเสี่ยงโควิด-19 วอนติดตั้งอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ หลังสำรวจพบ เกือบทุกตลาดมีปัญหาการล้างมือ ไม่เว้นระยะห่าง  บางส่วนไม่ใส่หน้ากาก และขาดการประชาสัมพันธ์ วันนี้ (31มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมด้วย นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ...

พช. รณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือนภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยในระดับครัวเรือนรณรงค์ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ พร้อมดอกไม้สวยงามเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน  ทำให้พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขพึ่งตนเองได้ โดยจะดำเนินการทุกหมู่บ้านตั้งแต่บัดนี้ให้แล้วเสร็จทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อธิบดี...

อธิบดี พช. ชูแนวพระราชดำริ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถิ่นฐานประวัติศาสตร์ชาติกำเนิด

พช. เชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชุมชน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับเรื่องเล่าสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดเขาทุเรียน” ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ปลูกฝังเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ทรงคุณของชาติไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมน เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก...

อธิบดีพช. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผ่าน Video Conference 76 จังหวัด ย้ำตระหนัก อย่าตระหนก

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการมอบนโยบายงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอ (Video Conference) และ TV พช.ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหารกรม ส่วนกลางและภูมิภาคร่วมรับฟัง ณ ห้อง war room ชั้น 5...

พช. – สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหน้ากากอนามัยผ้า 35,000 ชิ้นให้สภากาชาดไทย ต้านโควิด 19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางวิไลวรรณ...

แถลงการณ์ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ต่อสถานการณ์ Covid-19 และการควบคุมพื้นที่ในกทม.และ 5 จังหวัดปริมณฑล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย เป็นการแพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคแทบทุกจังหวัด ไม่จำกัดอยู่เพียงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ที่น่ากังวลยิ่งคือมีผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศที่ไม่สามารถระบุต้นตอที่มาของการติดเชื้อได้  ประกอบกับมีบางประเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านไม่มีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็งเพียงพอ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ ไม่ได้มารักษาตั้งแต่ต้นในทันที มีการใช้ชีวิตอย่างปกติ  ไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อที่เหมาะสม  รวมถึงล่าสุดในวันนี้กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่สอง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง “สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว” (ฉบับที่2) ในวันนี้ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

คณะสงฆ์อำเภอคลองหาด จ.สระแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 คณะสงฆ์อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จัดตั้งโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดหนองแวงวนาราม ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด พระปลัดวันชัย วณฺณชโย...

เครือข่ายงดเหล้า หนุนชุมชนจิตอาสา ชวนคนไทยเลิกดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ หยุดเชื้อเพื่อสุขภาพ ดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ขณะนี้ ถึงแม้ว่าบางวันในประเทศไทยจะมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์แล้วนั้น ทำให้ทางการค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มลงบ้าง แต่ก็ยังไม่ได้เป็นการปลดล็อกทั้งหมด และหลายประเทศต่างชื่นชมว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จด้วยดี แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เช่นกัน ถึงอย่างไรก็ดี ความเป็นอยู่ของคนในประเทศทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาจยังต้องฟื้นตัวอีกหลายเดือน ในบางพื้นที่ สำหรับผู้ด้อยโอกาสอยู่แล้ว สถานการณ์ก็เหมือนจะซ้ำเติมให้เกิดความขาดแคลนมากขึ้น  เกิดความยากไร้ ขาดโอกาสมากขึ้น ผู้ที่มีโอกาสพอมีพอกินพอเหลืออยู่บ้างก็ออกมาแบ่งปันกันอยู่บ้าง ในหลายพื้นที่จึงเกิดมีคนจิตอาสาขึ้นมาช่วยออกมาดูแลและช่วยจัดการเป็นธุระ เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ร้องขอเพื่อช่วยบรรเทาได้ไม่มากก็น้อย พอบรรเทาความยากไร้ให้คลายกันไปได้บ้าง อย่างเช่น “ตู้ปันสุข” ที่หลายคนเป็นผู้ให้ และอีกหลายคนเป็นผู้รับ เล็กๆ...

ประธานคกก.ขับเคลื่อน “โครงการศีล 5” ชี้ยามวิกฤติพระสงฆ์ต้องช่วยเหลือดูแลประชาชน

วันนี้ (28 พ.ค.63) พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานแจกอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยพระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า โรงทานฯ วัดไร่ขิง ตั้งมาแล้วกว่า 2 เดือน และทางพระเทพศาสนาภิบาล...