เลือก “ว.วชิรเมธี” “ตูน บอดี้สแลม” “ไชยา มิตรชัย” เข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 28 ก.พ.นี้

สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาฯ คัดเลือกผู้มีผลงานการส่งเสริมและปกป้องพระพุทธศาสนา สาธารณะสงเคราะห์ตามแนววิถีพุทธ รวม 150 รูป/คน เข้ารับประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 23 ก.พ. พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ในฐานะกรรมการสรรหา ผู้เข้าประทานรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม กล่าวว่า ตามที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย...

ถวายเทียนรุ่ง ๖ พระอาราม พระสงฆ์แสดงธรรรมตลอดรุ่ง วันมาฆบูชา ๒๕๖๑

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2561 มหาเถรสมาคม กรมการศาสนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ๒๐ กระทรวง ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต และให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับการจัดงานมาฆบูชาปีนี้ กรมการศาสนาได้จัดทำหนังสือองค์ความรู้วันมาฆบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงบำเพ็ญฯ มาโดยไม่ขาดสาย คือ การพระราชทานเทียนรุ่งไปจุดถวายบูชาพระรัตนตรัยยังพระอารามหลวง ๖...

เอกอัครราชทูต-พสกนิกรชาวภูฏาน ร่วมบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติ 38 พรรษา “กษัตริย์จิกมี” ณ วัดอรุณราชวราราม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พสกนิกรชาวภูฏาน นำโดย ฯพณฯ นายเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 38 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคนเซอร์เกนัม วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในการนี้ได้นำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ 39...

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ แนะธรรม ๔ ข้อ อานุภาพคุ้มครองป้องภัย ในพิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายการต้อนรับ ณ...

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนชาวพุทธ เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา นำสู่การปฏิบัติ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 2561

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561)  ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรมการศาสนา (ศน.) และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาฯ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ผู้สูงอายุ รพ.ราชพิพัฒน์ มอบให้ กทม. เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.39 น.  มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ บริเวณถนนเลียบคลองปทุม แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์  ทั้งนี้นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผอ.สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า...

รัฐบาล-มส.ยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สนองแผนปฏิรูปกิจการพุทธ เน้นกิจกรรมพัฒนาชีวิต-ชุมชน

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2561 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ประธานกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ...

ศน.เปิดอบรมผู้สอนประจำศูนย์ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เร่งสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาคน พัฒนางาน ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วันนี้ (วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์) เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเปิดโครงการอบรมผู้สอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดงาน...

เปิดมหาอาณาจักรหลวงปู่ทวดเขาใหญ่ “องค์ใหญ่ที่สุดในโลก” สมณะ ฤๅษี ชี พราหมณ์ ผู้มีศรัทธาร่วมพิธีอัญเชิญดวงเนตรขึ้นประดิษฐานเนืองแน่น

วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.11 น. ณ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงเนตรหลวงปู่ทวด ขึ้นประดิษฐาน ณ องค์หลวงปู่ทวด โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านโองการคำบวงสรวง ท่ามกลางคณะสงฆ์ สมณะ...

มส.คัด 16 วัดรายได้เกิน 50 ล้าน/ปี นำร่องทำบัญชีทรัพย์สินตามแผนปฏิรูปพุทธ – “พงศ์พร” ลงนามตั้ง 3 รองผอ.พศ. สมเกียรติ-ณรงค์-จันทนา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คนที่ 2 กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า มส.มีมติเห็นชอบ 16 วัดนำร่องในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินวัดอย่างละเอียด ประกอบด้วย วัดพิชยญาติการาม วัดธาตุทอง วัดพระศรีมหาธาตุ วัดดุสิตาราม วัดบางนานอก วัดอรุณราชวราราม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ในหลวงโปรดพระราชทานน้ำสรง “พระธรรมวชิรคุณาธาร” (โกศล มหาวีโร) อายุวัฒนมงคล 74 ปี พระมหาเถระนักสาธารณสงเคราะห์

วัดศรีสุดารามจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระธรรมวชิรคุณาธาร หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระมหาเถระและคณะศิษย์จำนวนมากร่วมถวายมุทิตาสักการะ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2567 ที่วัดศรีสุดาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธานสมัชชามหาคณิสสร เป็นประธานในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระธรรมวชิรคุณาธาร (โกศล มหาวีโร)...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยรายการหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติฯดำเนินการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้กำหนดจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก จำนวนทั้งหมด...

“รมว.สุดาวรรณ” เผยความยิ่งใหญ่ตระการตา 26 ริ้วขบวน “เฉลิมพระเกียรติในหลวง” หน่วยงานภาครัฐ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ทั้งส่วนกลาง - ภูมิภาคกว่า 3,000 คน รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเฉลิมพระเกียรติในหลวง 11 ก.ค. เริ่มเคลื่อนริ้วขบวนจากถนนราชดำเนินกลางสู่ท้องสนามหลวง ในงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช...