ศน.จัดพิธีบวชภาคฤดูร้อน ๒๙๙ รูป/คน พัฒนาตนให้เป็นคนดี เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ” คล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑   เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ลานพิธีสำเภาเจดีย์ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดยานนาวา จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

มส.ให้ประชุมพระสังฆาธิการระดับสูงทั่วประเทศ “ติวเข้ม” กฎ มติ เชื่อมโยงปฏิรูปพุทธ มอบทุนปัจจัยบริจาคให้ 3 มูลนิธิ และรพ.ศิริราช

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. คนที่ 2 แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า มส.เห็นชอบการจัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะจังหวัด ในวันที่ 7...

มมร.จัด “MBU Challenge” ปีที่ 3 “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย” คัดเข้าชิงชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน เดือนพ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) แถลงข่าวการจัดกิจกรรม MBU Challenge ปีที่ 3 โดยพระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก) ,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร.กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การโต้คารมอุดมธรรม เป็นโครงการเผยแผ่หลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ผ่านวาทศิลป์ในการตอบโต้กัน โดยมีหลักฐานต่างๆ ในการอ้างอิงอย่างมีเหตุผล การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ...

ข้าราชการ “สำนักพุทธ” 21 ราย และผู้ทำคุณประโยชน์ 9 ราย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560   นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ รองผอ.พศ. กล่าวว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่...

ฉลองครบรอบ 5 ปี การก่อตั้ง “MCU TV” อธิการบดีมจร. จี้ให้เร่งพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ห้อง ซี 400  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะอธิการบดีมจร. เป็นประธานในพิธีฉลองครบรอบ 5 ปี สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรม มจร. หรือ MCU TV พร้อมทั้งกล่าวว่า ...

เปิดแล้ว สืบสานงานประจำปีหลวงพ่อวัดไร่ขิง สมเด็จฯธรรมยุต-มหานิกายให้เมตตาเป็นประธาน ปชช.แห่แหนร่วมพิธีอัญเชิญทางน้ำขึ้นประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ

วันนี้ (วันที่ 26 มี.ค. 2561) เวลา 09.50 น. ที่ริมเขื่อนหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม พร้อมด้วย สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค...

ชาวปทุมฯ พร้อมภักดิ์ ขับเคลื่อนศีล ๕ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มุ่งสร้าง ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ สู่ประเทศไทย...

วานนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน “โครงการ ๖๖ ห้องเรียนต้นแบบ และห้องเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย...

ศน.สืบทอดประเพณีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร...

“วัดไร่ขิง” เททองหล่อพระพุทธรูปทรงเครื่อง รุ่นประวัติศาสตร์ – เปิดจองบาตรน้ำมนต์ นำรายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 15.09 น. ที่ลานหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ รุ่น ประวัติศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.นิพนธ์...

มส.กำหนดมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนา – รพ.ศิริราช และมอบเงินเทศน์วันสงกรานต์ช่วยเหลือมูลนิธิโรคเรื้อนและวัดพระบาทน้ำพุ 30 มี.ค.นี้

  นายสมเกียรติ ธงศรี รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. คนที่ 1 กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติเห็นชอบให้นำเงินบริจาคเพื่อการจัดพิมพ์หนังสือ มหานิบาตชาดก ทศชาติ ฉบับชินวร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการบริจาคมาจากกรรมการมส. และการบริจาคจากเงินนิตยภัตของพระสังฆาธิการทุกระดับ รวมทั้งพระครูฐานนุกรมของพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และเลขานุการทุกระดับ จำนวน 1 เดือน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“อจ.แขก รือเสาะ” จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลครั้งใหญ่ “สมเด็จธงชัย” เป็นประธาน เนื่องในงานวันเกิดเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง ชลบุรี

 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย  ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานมูลนิธิอี๋ ไต้ อี๋ ลู่ และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล บูชาทวยเทพ  พระธรรมบาล 24...

“หลวงพี่น้ำฝน” เปิดศูนย์รับแจ้งเบาะแส ปราบพระปลอมบวช ผิดพระวินัย จับตาจนท.พศ. ละเลยหน้าที่

หลวงพี่น้ำฝน เดินหน้าเปิดศูนย์รับร้องเรียนแจ้งเบาะแสพระปลอมบวช ประพฤติผิดพระวินัย-ไม่เหมาะสม จัดทีมเฉพาะกิจตรวจสอบพร้อมดำเนินการทางกฎหมาย ด้านหลวงตาเวิร์คฟอร์มโฮม กราบขอขมาที่ประพฤติผิดพักอาศัยแต่ในบ้าน โดยหลวงพี่น้ำฝนมีเมตตาให้นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทยถอนแจ้งความคดีอาญา เพราะอายุมากแล้ว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในฐานะประธานคณะทำงานคณะทำงานดำเดินการแก้ไขข้อขัดข้อง ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 หรือพระวิทยาธิการ (ตำรวจพระ) เปิดเผยว่า...

“หลวงพี่น้ำฝน” แสดงธรรม มาฆบูชา ปฏิบัติบูชา

“หลวงพี่น้ำฝน” แสดงธรรม มาฆบูชา ปฏิบัติบูชา               เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในกาลบัดนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ท่านกำหนดให้เป็นวันมาฆบูชา เพื่อระลึกว่า ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมอันสำคัญ คือ โอวาทปาติโมกข์ ณ...