“เจ้าคุณต่อศักดิ์” ประธานวัดพระธาตุชัยภูมิ มอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งคร้อ

พระราชมหาเจติยาภิบาล (เจ้าคุณต่อศักดิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราม  ประธานวัดพระธาตุชัยภูมิ เป็นองค์ประธานมอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งคร้อ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานรับมอบเตียงสนาม เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งทางวัดพระธาตุชัยภูมิได้เปิดเป็นที่ตั้งของจุดสงเคราะห์เพื่อให้ประชาชนนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบให้ทางวัดพระธาตุชัยภูมิ พร้อมทั้งสิ่งของที่ประชาชนร่วมบริจาคส่งต่อไปให้ยังโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชัยภูมิ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19  อีกทั้งจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางกลับมารักษายังภูมิลำเนาจำนวนมาก หลังจากนั้น นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สักการะองค์พระธาตุชัยภูมิ และถวายพระราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อขอพรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครององค์พระธาตุชัยภูมิ โปรดช่วยดลบันดาลประทานพรให้ประเทศชาติพ้นวิกฤติจากโรคระบาดโควิด-19...

สุดสังเวช!! ศพพระติดเชื้อโควิด-19 ล้นที่เก็บศพโรงพยาบาลสงฆ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไลน์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ ได้โพสต์ข้อความขอบคุณหลวงพ่อวัดพระพิเรนทร์ พร้อมทั้งเชิญทำบุญช่วยค่าน้ำมันเผาศพโรงพยาบาลสงฆ์กำลังประสบปัญหาหนัก ศพพระมรณภาพเพราะโควิด 19 แต่ละวันมากมายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ในขณะที่ตู้แช่มีแค่ 2 ช่อง จึงขอความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ พระครูภัทรกิตติสุนทร ให้รับศพพระจากโรงพยาบาลสงฆ์มาเผา เพิ่มจากศพฆราวาสที่เสียชีวิตเพราะโควิด 19 จากโรงพยาบาลอื่นๆ เช่นโรงพยาบาลกลาง เป็นต้น พระครูภัทรกิตติสุนทร บอกว่า วัดพระพิเรนทร์ยินดีรับเผาศพพระและฆราวาสให้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และจัดบำเพ็ญกุศลให้ตามความเหมาะสมอีกด้วย แต่ก่อนวัดพระพิเรนทร์เผาวันละ 1 ศพ...

วส.พัฒนาหลักสูตรสร้างคุณธรรมขับเคลื่อนสัมมาวาจา มส.หนุนปลูกฝังเยาวชนสร้างสังคมไร้ “Hate Speech”

พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาฯ กำลังเปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการพลังเยาวชนไทยสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech (คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง) โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือหลักสูตรสร้างคุณธรรมขับเคลื่อนสัมมาวาจา “เด็กรักษ์ดีวิถีศีล 5” จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคมสัมมาวาจาแก่เยาวชนในโรงเรียนทั่วประเทศ...

“หลวงพ่อเณร”ย้ำ พระ-เณรตรวจโควิดฟรีที่วัดศรีสุดาราม ไม่ต้องจองคิว

วันที่ 30 ก.ค.64 พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่วัดศรีสุดาราม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย และรพ.ราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ เปิดโครงการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.-28...

รพ.สนามวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ รุกทำงานช่วยเหลือประชาชนชาวน่าน

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า จากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนกันทั่วประเทศ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยพระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง และภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นจำนวน...

นิมนต์พระภิกษุสามเณรตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ฟรี ที่วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้นับเป็นวันที่ 2 ในกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยยังมีประชาชนเข้ามาขอรับการตรวจตลอดทั้งวัน...

ผู้ติดเชื้อกลับถิ่นส่งผล “เตียงไม่พอ” มจร ขยายโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเพิ่ม 80 เตียง

พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครแล้วเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ทำให้โรงพยาบาลสนามในต่างจังหวัดรองรับผู้ติดเชื้อได้ไม่เพียงพอ โรงพยาบาลวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจะหาวิธีบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน จึงมีมติให้ขยายโรงพยาบาลสนามจากเดิม 60 เตียงเพิ่มอีก 80...

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มส. พร้อมหนุนวัดตั้งรพ.สนาม-ศูนย์พักคอย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.64 ที่วัดยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพฯ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม(มส.) และภาคีเครือข่ายสนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อรองรับพระภิกษุสามเณรและผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว และการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมส. ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. มอบกัปปิยภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยประกอบด้วย 1.วัดเสมียนนารี 2.วัดไทร บางโคล่ เขตบางคอแหลม...

“วัดไผ่ล้อม” ส่งรถตู้กองทุนสวดเผาฟรี ช่วยญาติโยมขนศพโควิด-19 วันเดียว 2 รายซ้อน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564  กองทุน สวด เผาฟรี วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน ) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ส่งรถตู้ฉุกเฉิน กองทุน สวด เผาฟรี วัดไผ่ล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ออกไปรับผู้ศพเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง)...

เสร็จสมบูรณ์แล้ว “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” วัดปากน้ำฯ สูงเท่าตึก 20 ชั้น

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ดำเนินการสร้าง "พระพุทธธรรมกายเทพมงคล" พระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม ขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับกองทัพบกพาคนน่านกลับบ้าน

       เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดน่านโดยพระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด พระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่3 โดยพลตรีรุศมนตรี จิณเสน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 38 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน และสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันดูแลการลำเลียงผู้ติดเชื้อโควิด-19...

“หลวงพี่น้ำฝน” ช่วยแม่ลูกอ่อน 16 วันติดโควิด เร่งหารพ.ให้เข้ารักษา ติงจนท.บางคนไร้น้ำใจ

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนขอให้ส่งรถกู้ชีพโดยกองทุนสวดเผาฟรี วัดไผ่ล้อม ไปช่วยเหลือรับหญิงสาวเพิ่งคลอดบุตรได้ 16 วัน ซึ่งตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งแม่และลูก  จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบพบว่า สาวแม่ลูกอ่อนคนนี้ คือนางสาวธิญาภรณ์ หรือเอิร์น กลีบกำไร อายุ 20...

“เจ้าคุณต่อศักดิ์” ประธานวัดพระธาตุชัยภูมิ มอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งคร้อ

พระราชมหาเจติยาภิบาล (เจ้าคุณต่อศักดิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราม  ประธานวัดพระธาตุชัยภูมิ เป็นองค์ประธานมอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งคร้อ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานรับมอบเตียงสนาม เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งทางวัดพระธาตุชัยภูมิได้เปิดเป็นที่ตั้งของจุดสงเคราะห์เพื่อให้ประชาชนนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบให้ทางวัดพระธาตุชัยภูมิ พร้อมทั้งสิ่งของที่ประชาชนร่วมบริจาคส่งต่อไปให้ยังโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชัยภูมิ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19  อีกทั้งจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางกลับมารักษายังภูมิลำเนาจำนวนมาก หลังจากนั้น นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา สักการะองค์พระธาตุชัยภูมิ และถวายพระราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อขอพรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครององค์พระธาตุชัยภูมิ โปรดช่วยดลบันดาลประทานพรให้ประเทศชาติพ้นวิกฤติจากโรคระบาดโควิด-19...