จศป.แผนกสามัญฯ 4,282 รูป/คนเข้ารายงานตัว – กรมบัญชีกลางไฟเขียวค่าตอบแทนแล้ว

พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)  แผนกสามัญศึกษา ได้เข้ารายงานตัว เมื่อวันที่ 19 – 26 ก.ย. รวมจำนวน 4,282 รูป/คน ทั่วประเทศครบแล้วที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยเมื่อวันที่ 19 ก.ย. เป็นการเข้ารายงานตัวของจศป. แผนกสามัญศึกษา เขต ...

กรมการศาสนาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งวัดคาทอลิกครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนกรมที่ดิน ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา...

“หลวงพี่น้ำฝน” แสดงธรรมโปรดผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ย้ำให้เป็นคนดี ต้องรู้กตัญญูในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่เรือนจำกลางนครปฐม จังหวัดนครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ได้แสดงธรรมโปรดผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12...

“องคมนตรี” แนะพระสงฆ์ต้องปรับวิธีเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าหาคนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันเข้าวัดน้อยลง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2565 ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวให้โอวาท ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรง ที่ต้องทำหน้าที่ในการเผยแผ่ในฐานะเป็นพุทธสาวก พระพุทธศาสนาจะเจริญยั่งยืนอยู่ต่อไปได้ ต้องอาศัยการเผยแผ่เป็นหลัก การที่นักเผยแผ่จะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 1.เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างถ่องแท้...

“หลวงพี่น้ำฝน” ตรวจงานก่อสร้างห้องควบคุมและตรวจรักษาผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐม

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ตึกรวมเมฆโรงพยาบาลนครปฐม  จังหวัดนครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ได้เดินทางตรวจงานก่อสร้าง ห้องควบคุมและตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐม โดยได้กล่าวว่า วันนี้อาตมาอยู่ที่ตึกรวมเมฆโรงพยาบาลนครปฐม  บริเวณสถานที่ก่อสร้างห้องควบคุมและตรวจรักษาผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 970,000 บาท จากมูลนิธิหลวงพ่อพูล และศิษย์ยานุศิษย์  ซึ่งที่นี่จะเป็นสถานที่สำหรับผู้ป่วย ที่เป็นผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐม โดยขณะนี้เริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมามากแล้ว ขณะนี้ห้องผู้ป่วย...

“มจร วัดไร่ขิง” วิจัยช่วยชาวบ้านกำจัดของเสียจากการเลี้ยงโคนมโดยใช้วิธีธรรมชาติบำบัด

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการขยายตัวการเลี้ยงโคนมเพื่อตอบสนองความต้องการน้ำนมดิบ ซึ่งประเทศไทยเลี้ยงโคนมตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในจ.ราชบุรี พื้นที่อ.โพธาราม อ.เมืองราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก อ.จอมบึง และอ.บ้านโป่ง ทั้งนี้มีรายงานว่าโคนม 1 ตัวถ่ายมูลวันละ 45.5 กิโลกรัม และปัสสาวะวันละ 13.4...

“สมเด็จธงชัย” กำชับพระสังฆาธิการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมสอนตามพระไตรปิฎก

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย”  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร พัดรอง แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น แห่งคณะสงฆ์ภาค 1 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ที่วัดหงส์รัตนาราม โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวให้โอวาท ว่า งานคณะสงฆ์ที่ถือเป็นหลัก 6 ประการด้วยกัน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา...

ทึ่ง..!! “เอ็ม ธนูทอง” นักธุรกิจหนุ่ม ถวาย 1 ล้านบาท สานภารกิจ “หลวงพี่น้ำฝน” พัฒนาวัดไผ่ล้อม

เป็นที่ฮือฮา เสี่ยหนุ่มเจ้าของธุรกิจขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “เอ็ม ธนูทอง” ย่องนำเงินสดเข้าแก้บนหลวงพ่อพูล มอบผ่านหลวงพี่น้ำฝน สนับสนุนการพัฒนาวัดไผ่ล้อม หลังขอโชคในการทำการค้า เผยก่อนหน้าเคยมาบวชแก้บนมาแล้ว หลังธุรกิจยอดพุ่ง 100 ล้านบาท รอบนี้มีขอเสี่ยงโชคกุมารสมบัติ ได้ 3 เลขเด็ด วันนี้ (26 สิงหาคม 2565) ที่วิหารหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม...

สุดปลื้ม “นิด้า” กราบนิมนต์ “เจ้าคุณประสาร” ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สังคม รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 65

เป็นที่ปลื้มปีติยินดีแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เมื่อได้ทราบข่าวศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ส่งหนังสือกราบนิมนต์ พระเมธีธรรมาจารย์ ในฐานะศิษย์เก่า รับโล่นักศึกษาดีเด่นประจำปี 2565 ซึงมีรายละเอียด ดังนี้. ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้พิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน...

“อนุชา” เป็นประธานเปิดโครงการบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา 12 สิงหาคม

โครงการบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. รวมใจชาวเชียงราย เปิด “ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 ต่อเนื่องปีที่ 2

วธ. รวมใจชาวเชียงราย เปิด “ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 ต่อเนื่องปีที่ 2 ชวนท่องเที่ยว ชมวิถีชาวไทยวน ชิมกาแฟอาข่ามิโน และเดินถนนสายวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม...

วธ.เปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยกระดับชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ยกเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม...

ตามคาด!! มส.ตั้ง “สิปป์บวร” เป็นที่ปรึกษา หลังเกษียณฯจากผอ.สำนักพุทธ

วันนี้ (30 ก.ย.65) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 24/2565 โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผอ.พศ. เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ได้กราบทูลลาสมเด็จพระสังฆราช และกราบลากรรมการมส.ทุกรูป โดยนายสิปป์บวร กล่าวว่า ที่ประชุมมส.มีมติแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามส....