เผยทรงมีพระราชดำริตั้งเจ้าคณะใหญ่-เจ้าคณะภาคแล้ว

วันที่ 20 พ.ย.62 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส. เสนอต่อที่ประชุมมส. ว่า ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) และเห็นว่างานคณะสงฆ์จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความเข้าใจ และอยู่ในวัยควรแก่งานจึงขอเสนอแต่งตั้ง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)...

อัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” ประดิษฐานวัดบวรฯ ฉลองสัมพันธ์ 700 ปีไทย-ศรีลังกา

วันนี้ (18 พ.ย.62) ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี แถลงข่าวโครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ วันที่ 15 ธ.ค.-15 ม.ค. 2563 เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา เถรวาท ไทย-ศรีลังกา...

วัดกู้ ประสานความร่วมมือ “ถั่วแระเชิญยิ้ม” ผุดกิจกรรมกราบเท้าพ่อ-แม่

นนทบุรี  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา พระครูวิมลสุวรรณกร  เจ้าโอวาสวัดกู้  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายศรสุทธา  กลั่นมาลี  (ถั่วแระเชิญยิ้ม) นายกสมาคมเชียร์ไทย  นายพงศกร  ภัทรมานพ สื่อมวลชน นางกลิ่นรัก บุญพระลักษณ์ ประธานอนุกรรมการสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว  จ.ปทุมธานี  เปิดการแถลงข่าวโครงการกิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่  ล้างเท้าพ่อแม่ และเป็นกิจกรรมทางครอบครัว ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก...

คณะสงฆ์ชายแดนใต้รวมตัวรุกตั้งสมาคมเพื่อความมั่นคงพุทธศาสนา

พระครูปลัดกวีวัฒน์  รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้ติดตามพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานศูนย์พิทักษ์ฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ลำพะยา จำนวน 9 ราย  ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วัดสิริปุณณาราม หรือวัดลำพะยา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา...

ครบรอบ 11 ปีพุทธวิชชาลัย มรภ.พระนคร จัดพิธีรับมอบ-อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนบุษบก

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 9.30 น. มีการจัดงานครบรอบพุทธวิชชาลัย 11 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีรับมอบและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนบุษบก จากท่านอาจารย์ลุงทองดี หรรษคุณารมย์ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุในพระสังฆราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ...

แม่กองธรรมฯ เปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ย้ำจัดสอบสุจริต-ไม่เน้นผล

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่วัดอาษาสงคราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา 2562  ซึ่งวัดอาษาสงคราม เป็นสนามสอบของสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบนักธรรมชั้นโท 136 รูป ชั้นเอก 43 รูป โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์...

ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโสธรวราราม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒  ไปถวายวัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ...

วันที่ ๑๑ เดือน ๑๑ ปีที่ ๑๑ พุทธวิชชาลัย ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ บุษบก ณ ม.ราชภัฏพระนคร

ในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี การจัดตั้งพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะผู้บริหารจึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “๑๑ ปี พุทธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร” ในหัวข้อ อริยสัจ ๔ อธิยมรรควิธี สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต จูนจิต สติ สมาธิ ปัญญา ในวันที่ ๑๑...

มส.ตั้ง “เจ้าคุณโกมินทร์” เป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 27/2562 ว่า มส.มีมติตามที่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เสนอแต่งตั้งพระราชสารเวที  (โกมินทร์ สุภเสโน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม เป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระราชวินยาภรณ์(เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต)...

วธ. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2563

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สภาสตรีฯ นำ “น้องบิ๊นท์” Miss International เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นำ “น้องบิ๊นท์” นางสาวสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ Miss International นางสาวไทยปี 2562  พร้อมด้วย ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน...

ดร.จรูญ หอบหลักฐานเพิ่มเติมยื่นกองปรามสอบปมที่ดินเลือด 3,800 ไร่ จ.จันทบุรี

ดร.จรูญ และคณะกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน เข้าติดตามความคืบหน้าในคดีที่ดิน 3.8 พันไร่ จ.จันทบุรี พร้อมมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมให้กับตำรวจกองปราบ หลังพบมูลนิธิอภิธรรมฯ บริจาคที่ให้ รร.เป็นราชพัสดุ ยันไม่ใช่ของ “บุญช่วย”จากเหตุการณ์ยิงกันภายในห้องพิจารณาคดี ศาลจังหวัดจันทบุรี ขณะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรอผู้พิพากษาขึ้นนั่งบัลลังก์ เพื่อพิจาณาคดีแพ่งที่ดินกว่า 3,800 ไร่ มูลค่ากว่า 300 ล้าน ที่ฟ้องกันมานานกว่า 10 ปี จนมีผู้เสียชีวิต...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สืบสานสัมพันธ์มิตรภาพ 2 ศาสนา

วันนี้ (21 พ.ย. 2562) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน ซึ่งเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสรับเสด็จความว่า“ขอถวายพระพร มหาบพิตรสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้ทรงสมณคุณอันประเสริฐ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ไทย ขอถวายอนุโมทนาสาธุการ ในโอกาสที่มหาบพิตร เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย และเสด็จมาทรงเยี่ยมอาตมภาพในวาระนี้ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพึงจดจารึกไว้เป็นศุภนิมิตแห่งน้ำใจไมตรีที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับพุทธจักรไทย มีสืบเนื่องกันมาอย่างแน่นแฟ้น...