6 พฤษภา วันราหูกลืนทรัพย์!

6 พฤษภา วันราหูกลืนทรัพย์!                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน บัดนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคม ก็เกือบจะครึ่งปีแล้ว ถือว่าวันคืนได้ผ่านไปเร็วมาก เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน อาตมาก็ได้จัดให้มี พิธีบวงสรวงราหูกลืนทรัพย์ ในคราวที่ราหูเดินทับพระอาทิตย์ และพอถึงคราวราหูเดินทับจันทร์ ก็เกิดราหูอมจันทร์ขึ้น ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่า จันทรุปราคา นั่นเอง อาตมาจะเล่าในทางวิทยาศาสตร์ว่าจะมีจันทรุปราคาเงามัวเกิดขึ้น คนบนโลกก็จะเห็นจันทรุปราคาเงามัว คือ จะเห็นดวงจันทร์สว่างน้อยลง เพราะดวงจันทร์เคลื่อนเข้าไปในเงามัวของโลกนั่นเอง คนโบราณรู้จักจันทรุปราคามานมนาน สามารถคำนวณได้ว่าดวงจันทร์ กับเงามืดเงามัว จะมาเจอกันเมื่อไหร่...

30 ปีใต้ร่มกาสาวพัสตร์

30 ปีใต้ร่มกาสาวพัสตร์                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับนี้เป็นจุดไฟในใจคนฉบับแรกนับแต่วันเถลิงศก คือ วันสงกรานต์ ประจำปี 2566 อาตมาขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธเมตตาประทานพร คุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข คุณพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ คุณเทพเจ้าน้อยใหญ่ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเนศวร เทวดานพเคราะห์ทั้งเก้าพระองค์ ครูบาอาจารย์ทั้งปวง ท้าวเวสสุวรรณ กุเวรมหาราช กุมารทองสมบัติ...

แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรม ไม่มี

แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรม ไม่มี                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ญาติโยมทุกท่านน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้ขึ้นใจว่า “แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรม...ไม่มี” ประโยคนี้เป็นประโยคที่เป็นหัวใจอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะกรรมคือเครื่องกำหนดหนทางของมนุษย์ ว่าจะไปดีไปร้าย ทั้งดีร้ายในชาตินี้ และชาติต่อ ๆ ไป กรรมเป็นเหมือนเชื้อเพลิงของสังสารวัฏ ในการทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น คนที่จะตัดเชื้อเพลิงนี้ได้ คือ คนที่รู้ความจริง รู้สัจธรรมของกรรมว่าเป็นอย่างไร ผู้ที่จะรู้เช่นนี้ได้ ก็คือผู้ที่มีสัมมาทิฐิ รู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างไร รู้ดี รู้ชั่ว...

กัลยาณมิตรในเส้นทางสายบุญ

กัลยาณมิตรในเส้นทางสายบุญ                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลยังมีชีวิตอยู่ พระเดชพระคุณท่านไม่นิยมชมชอบ ไม่สนับสนุนให้มีการเรี่ยไรอะไรญาติโยมเลย เวลาท่านดำริจะทำอะไร ท่านแค่บอกว่าท่านจะทำอะไร แค่คิด ปัจจัยเงินทองก็ไหลมาด้วยจิตศรัทธา เพราะเมื่อคนรู้ คนก็อยากร่วมบุญกับหลวงพ่อ และหลวงพ่อท่านก็ถือว่าตัวท่านเป็นแค่สะพานบุญที่นำพาบุญของแต่ละคนให้ไปถึงยังที่หมาย ด้วยเหตุนี้หลวงพ่อพูลจึงสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะการสร้างเสนาสนะต่าง ๆ วัตถุมงคล และการสาธารณสงเคราะห์ต่าง ๆ พอมาถึงสมัยของอาตมา อาตมาก็ยึดถือหลักการนี้มาโดยตลอด เวลาอาตมาจะดำริทำอะไร อาตมาก็ไม่ได้เรี่ยไรผู้ใด แต่ผู้ที่รู้ว่าอาตมาจะทำอะไรก็จะเข้ามาร่วมแรงร่วมใจ...

ร่วมมือ ร่วมใจ ปกป้องพุทธศาสนา

ร่วมมือ ร่วมใจ ปกป้องพุทธศาสนา                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เรามักจะได้เห็นข่าวอลวน พระอลเวงเกิดขึ้นหลายคดีด้วยกัน ติดต่อกันหลายข่าว จนเชื่อแน่ว่าญาติโยมผู้เป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องตั้งคำถามว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพุทธศาสนา เกิดอะไรขึ้นกับพระสงฆรัตนะ คดีรายวันแบบนี้ แล้วเราจะกราบไหว้ใครได้ อันที่จริงแล้ว พระสงฆ์เป็นสถาบันทางศาสนาที่เปิดรับทุกคนที่ต้องการจะใช้ชีวิตแบบนักบวช ขอเพียงยอมรับข้อกำหนดบทวินัยที่พระบรมศาสดาวางเอาไว้ คือ พระปาติโมกข์ 227 ข้อ ยอมรับในนิสสัย 4 และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระวินัย คือ อันตรายิกธรรม พูดแบบง่าย...

องคุลีมาลยังเอาไม่อยู่ เมื่อพระติดพนันออนไลน์

องคุลีมาลยังเอาไม่อยู่ เมื่อพระติดพนันออนไลน์                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน อย่างที่ผู้ติดตามอ่านจุดไฟในใจคนได้รับทราบมาโดยตลอดถึงโครงการต่าง ๆ ที่อาตมา และคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไม่ดีได้กลับตัวเป็นคนดี กลับคืนสู่สังคม ก็มีพระองคุลีมาลเถระเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งการกลับตัวกลับใจใหม่ ปัจจุบันรูปพระองคุลีมาลเถระก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ที่ใคร ๆ มาถึงวัดก็จะได้เห็นแก่สายตาอย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์แห่งการให้อภัย การปรับปรุงตนเอง การรู้ตนเอง และแน่นอน ผู้ที่ได้เห็นรูปพระองคุลีมาลมากกว่าใครเพื่อน ก็คือพระสงฆ์ในวัดไผ่ล้อมเรานี่แหละ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา พระสงฆ์วัดไผ่ล้อมจำนวนหนึ่ง จะว่าไปแล้วก็คืออดีตคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนชั่ว คนทำไม่ดี...

เก็บตกวันมาฆบูชา

เก็บตกวันมาฆบูชา เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในวันที่อาตมากำลังเขียนจุดไฟในใจคนฉบับนี้ ก็เป็นหนึ่งวันก่อนจะถึงวันมาฆบูชา และเมื่อจุดไฟในใจคนฉบับนี้ไปถึงมือผู้อ่าน ก็เลยวันมาฆบูชามาแล้ว อย่างไรก็ตาม ก็คงจะไม่สายเกินไปที่จะพูดถึงวันมาฆบูชา วันมาฆบูชานั้น อันที่จริงก็น่าจะมีแต่เมืองไทยเราที่ถือเอาเป็นวันหยุดราชการจริงจัง เพราะประเทศอื่น ถ้าวันของทางพุทธศาสนา ก็มักจะหยุดแค่วิสาขบูชา ส่วนมาฆะ กับอาสาฬหะ ไม่ได้หยุดไม่ได้ฉลอง มันก็น่าคิดว่ามาฆบูชานั้นสำคัญอย่างไร ทำไมเราชาวไทยจึงถือว่าเป็นวันสำคัญ มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในเดือนมาฆะ เพราะเดือนจันทรคติในภาษาแขกนั้นเขามีชื่อ ไม่ได้มีแค่เดือนอ้าย เดือนยี่ เดือนสาม แบบบ้านเรา แล้วเดือนที่ตรงกับเดือนสามเราเขาเรียกว่า...

พระโบ้ เลี้ยงแม่ได้แล้ว

พระโบ้ เลี้ยงแม่ได้แล้ว                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับนี้ เป็นฉบับวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 อาตมาอยากให้ทุกคนได้ระลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาที่ไม่ใช่แค่วันนี้เป็นวันต้องไปเวียนเทียน หรือพระ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นองค์ในจาตุรงคสันนิบาต แต่ใจความจริง ๆ นั้นอยู่ที่โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งมีข้อสำคัญก็คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อันเป็นหลักการพื้นฐานหลักสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทุกคนควรจะระลึกให้ขึ้นใจ ถามตัวเองว่าเราเป็นชาวพุทธหรือไม่ก็ด้วยโอวาททั้งสามข้อนี้ เราทำตามครบหรือยัง สมบูรณ์มากน้อยไม่เป็นไร แต่ขอให้มีครบทั้งสามข้อ...

ทำเพื่อตัวเองก็อยู่ได้แค่สิ้นลม แต่ทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่ : พระ หมอ ร่วมใจให้ญาติโยม

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน วันนี้อาตมาจะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ได้อ่านกันก่อน อาตมาเชื่อว่าญาติโยมหลาย ๆ คนน่าจะรู้จักกับ ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า ก่อนที่ท่านจะมาเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้า ท่านเป็นหมอหลวงประจำพระองค์พระเจ้าพิมพิสารแห่งราชคฤห์มาก่อน และท่านก็ได้รับสวนมะม่วงพระราชทาน อยู่กลางกรุงราชคฤห์ทีเดียว เมื่อหมอชีวกมีความศรัทธาในพระพุทธองค์ ก็ได้อุทิศสวนมะม่วงของตนให้เป็นพระอาราม ชื่อ ชีวกัมพวัน ทุกวันนี้ก็ยังมีซากรากฐานของพระอารามให้ได้เห็นอยู่ ชีวกัมพวันนี้นอกจากเป็นพระอารามแล้วก็ยังเป็นสถานพยาบาล รักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในเมือง เป็นเหตุให้ชีวกโกมารภัจจ์เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมาถึงปัจจุบัน ถ้าใครเคยไปทางภาคอีสาน อาจจะมีโอกาสได้ไปตามกู่ต่าง ๆ ปราสาทต่าง ๆ ที่เป็นของพวกขอม ส่วนหนึ่งของปราสาทของเก่า...

พระครูต้อม พระสามโบสถ์

พระครูต้อม พระสามโบสถ์                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน มีสำนวนไทยสำนวนหนึ่ง เรียกผู้ชายจำพวกหนึ่งว่า ชายสามโบสถ์ ชายสามโบสถ์นี้หมายถึงชายที่บวชแล้วสึกถึงสามหน โบราณมองว่าคนเช่นนี้ควรระวัง ไม่ควรคบหา เพราะมีจิตใจโลเลไม่มั่นคง แต่ก่อนการบวชนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นใจ มั่นคงในศรัทธา พร้อมจะพลีกายอุทิศวัตรปฏิบัติของตนเป็นพุทธบูชา ด้วยต้องละทิ้งชีวิตฆราวาสมาเป็นนักบวช ถือพระปาติโมกข์เป็นกฎเหล็กแห่งชีวิต ถ้าบวชแล้วบวชอีก บวชแล้วสึกวนไป เขามองว่าใจไม่มั่นคง แต่ที่อาตมาเจอมานี้ จะเรียกว่าชายสามโบสถ์ก็น่าจะใกล้เคียง เพราะแม้บวชมาแค่ครั้งเดียว แต่ก็เปลี่ยนวัดมาถึงสามหน นั่นคือ พระครูต้อม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมนั่นเอง พระครูต้อม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ ร่วมประชุมเครือข่ายวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ที่เป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 150 คน  และนางสาววราพรรณ...

ศิษย์ดีต้องมีครู

ศิษย์ดีต้องมีครู                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เนื่องด้วยในวันไหว้ครูบูรพาจารย์ วิสาขบูชารำลึก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 อาตมาก็จะขออุทิศจุดไฟในใจคนฉบับนี้เป็นที่ระลึกถึงครูของอาตมา คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา และดำริให้จัดงานไหว้ครูบูรพาจารย์เป็นประจำทุกวันวิสาขบูชาของแต่ละปี ทำมาตั้งแต่ก่อนอาตมาจะเกิดเสียอีก อาตมาเคยถามว่า ทำไมจะต้องจัดงานไหว้ครูบูรพาจารย์ในวันวิสาขบูชา พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ตอบว่า เพราะว่าครูของอาตมาก็คือพระพุทธเจ้า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยถือว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถามถึงเรื่องการเกิด และการตายในวันเดียวกัน...

“หลวงพี่น้ำฝน” จัดพิธีน้อมลำลึก 111 ปีชาตกาล ครบ 18 ปี หลวงพ่อพูล พระเกจิดังละสังขาร

หลวงพี่น้ำฝน นำคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์จัดพิธีน้อมลำลึก 111 ปีชาตกาล ครบ 18 ปี หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ละสังขาร โดยมีศิลปินดารา คนดังเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ครอบเศียรหนุมานวายุบุตร เพื่อลำลึกและเสริมมงคลให้กับชีวิต โดยให้เน้นความกตัญญูกตเวทิตานำทางสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.19 น.ที่ศาลาทองคำที่ประดิษฐานสรีระสังขาร พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตรักโข...