อนุโมทนาบุญใหญ่ เจ้าภาพงานทิ้งกระจาดวัดไผ่ล้อม ปี 2566

อนุโมทนาบุญใหญ่ เจ้าภาพงานทิ้งกระจาดวัดไผ่ล้อม ปี 2566                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ก็ผ่านไปแล้วด้วยดีสำหรับงานบุญใหญ่ประจำปีของวัดไผ่ล้อม คือ งานทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาด ปีนี้ก็คลี่คลายลงจนสามารถกลับมาจัดได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ปกติแล้วงานทิ้งกระจาดของวัดไผ่ล้อมก็ถือว่าจัดเป็นการใหญ่ทุกปี โดยแต่ละปีจะมีผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้งสำหรับนำมาแจกทาน โดยที่การทิ้งกระจาดนั้น ผู้ที่ได้ร่วมงานก็ถือว่าได้ทำบุญสองต่อ เพราะต่อหนึ่งคืออุทิศให้แก่บรรพชน และบรรดาสัมภเวสีผีไร้ญาติที่ต้องการส่วนบุญส่วนกุศล...

พระวัดไผ่ล้อม กับการบำเพ็ญประโยชน์ กิจของสงฆ์อย่างแท้จริง

พระวัดไผ่ล้อม กับการบำเพ็ญประโยชน์ กิจของสงฆ์อย่างแท้จริง                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน กิจของสงฆ์คืออะไร กิจของสงฆ์นั้นมีหลายประการ ถ้าเราอ้างอิงตามพุทธจริยา แห่งพระบรมศาสดาของเรา ก็ได้แก่การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อโลก การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อญาติ และการบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะพระพุทธเจ้า ถ้าเราใช้ข้อธรรมนี้อธิบายถึงพระสงฆ์สาวกแห่งพระพุทธเจ้าก็อาจอธิบายได้ดังนี้ การบำเพ็ญประโยชน์แก่โลก เป็นการทำประโยชน์ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมโลก พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งแล้ว ก็ทรงนำความรู้แจ้งนี้มาบอกต่อ แนะนำให้ทำตาม เป็นการสร้างความสุข บำบัดความทุกข์ของชาวโลก พระสงฆ์ก็มีหน้าที่ดังนี้เช่นกัน การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อญาติ พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ญาติของพระองค์ พระภิกษุสงฆ์ที่ได้มาบวชก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่จะชักนำให้บรรดาญาติวงศ์ของตนมาใกล้ชิดพระศาสนา หากทำเช่นนี้ก็นับว่าเป็นจริยาดังกล่าว การบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงมีหน้าที่กระทำให้สงฆ์เป็นปึกแผ่น ให้เป็นกองทัพพระธรรม...

ทิ้งกระจาด เก็บกุศล “วัดไผ่ล้อม” สืบทอดมายาวนาน

ทิ้งกระจาด เก็บกุศล “วัดไผ่ล้อม” สืบทอดมายาวนาน                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน อีกไม่กี่สัปดาห์ วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จะจัดให้มีพิธีใหญ่ประจำปีพิธีหนึ่งซึ่งเว้นการจัดไปหลายปีเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด นั่นคือ งานทิ้งกระจาด ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2566 อาตมาเคยเล่าเรื่องทิ้งกระจาดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ฉบับก่อนหน้านี้ โดยอาตมาได้เล่าถึงมูลเหตุของการทิ้งกระจาดว่าเป็นประเพณีจีน เรียกว่า ซีโกว หรือ โพวโต่ว หรือ อูหลั่งเซ่งหวย มีที่มาจากพระสูตรฝ่ายมหายานชื่อ อัคนีชวาลมุขเปรตสูตร...

วาจาสำคัญอย่างไร #โอษฐภัย ภัยที่มาจากวาจา

วาจาสำคัญอย่างไร #โอษฐภัย ภัยที่มาจากวาจา เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จากเรื่องราวต่าง ๆ ที่ปรากฏผ่านหน้าสื่อต่าง ๆ เมื่อหลายวันมานี้ ดังที่ทุกท่านได้ทราบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา อาตมามอบอํานาจให้ทนายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร ทนายความและไวยาวัจกรวัดไผ่ล้อม มาที่ศาลจังหวัดนครปฐม ยื่นฟ้องคดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ถึงบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งได้กล่าวข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาท และถือเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เป็นการดูหมิ่น ดูแคลน...

เปลี่ยนผ้าครอง “หลวงพ่อพูล” พลังความกตัญญูที่ยังอยู่ถึงปัจจุบัน

เปลี่ยนผ้าครอง “หลวงพ่อพูล” พลังความกตัญญูที่ยังอยู่ถึงปัจจุบัน                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับนี้ อาตมาจะเล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล พระอมตเถราจารย์และปูชะนียาจารย์ของอาตมาได้ละสังขาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2548 ตรงกับวันวิสาขบูชาในทางจันทรคติ วันนั้นเป็นวันไหว้ครูบูรพาจารย์ของทางวัดด้วย เพราะว่าหลวงพ่อพูลท่านถือเป็นหลักว่าจะกระทำพิธีไหว้ครูในวันวิสาขบูชา เพราะวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ควรจะถือวันพระพุทธนี้เป็นโอกาสในการไหว้ครูประจำปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลได้กระทำเช่นนี้มาทุกปี จนกระทั่งในปีสุดท้ายของชีวิต คือ ปี 2548 พระเดชพระคุณท่านมีอาการตามสภาพสังขารที่โรยราตามอายุ แม้จะต้องเข้าออกโรงพยาบาล แต่อาการท่านก็ดีขึ้นจนเป็นที่วางใจแก่คณะแพทย์...

ใช้ธรรมนำใจในการทำงาน

ใช้ธรรมนำใจในการทำงาน                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ตำรวจเป็นอาชีพหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยและได้เห็นอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะในข่าวสารบ้านเมือง หรือตามท้องถนน ถือเป็นอาชีพที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดอาชีพหนึ่ง เป็นความฝันของเด็ก ๆ หลายคนที่อยากเป็นตำรวจ ผู้ซึ่งเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา อาตมาได้รับนิมนต์จาก พลตำรวจตรีจักรกฤษ เครือสุนทรสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ให้ไปบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมนำใจ ในการทำงาน” ในการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการ ผู้กำกับการ...

สธ. ชู “วัดไผ่ล้อม” โมเดลต้นแบบแห่งแรกของประเทศ เปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน บริการแบบครบวงจร

สธ.ชู “วัดไผ่ล้อม” โมเดลต้นแบบแห่งแรกของประเทศ เปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน บริการแบบครบวงจร                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นข้อธรรมที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีสักกี่คนที่ได้ลาภอันประเสริฐนั้นตลอดชีวิต คิดว่าไม่มี เพราะว่าทุกคนก็ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดา พระราชาถึงยาจก พระลูกวัดถึงพระพุทธองค์ ล้วนมีความเจ็บป่วยตามสภาพปกติของมนุษย์ และความเจ็บป่วยเป็นความทุกข์ทรมานของมนุษย์เหลือเกิน ต่อเมื่อโรคนั้นได้หายไปแล้ว จึงรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างยิ่ง ความรู้สึกแบบนี้ ถ้าไม่ป่วยขึ้นมาก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นลาภ ลาภอันประเสริฐจริง ๆ เจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย...

เปลี่ยนผ้าครอง เปลี่ยนชีวิต ถวายหลวงพ่อพูล

เปลี่ยนผ้าครอง เปลี่ยนชีวิต ถวายหลวงพ่อพูล                 เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน บัดนี้ก็เข้าใกล้เวลาเข้าพรรษา ไตรมาสสามเดือน ซึ่งเป็นวาระสำคัญสำหรับพระสงฆ์ทุกรูป ก็อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่า เข้าพรรษาสามเดือน เป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะต้องอยู่จำพรรษาประจำ ณ อารามใดอารามหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้มิให้พระสงฆ์เที่ยวจาริกไปจนพืชผลการเกษตรชาวบ้านเสียหาย ด้วยเวลานั้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว และสมัยก่อนก็ยังไม่มีถนนหนทางเหมือนเดี๋ยวนี้ พระสงฆ์จะจาริกไปที่ใดก็ต้องเดินตัดทุ่งนาชาวบ้าน ทำให้ข้าวในนาถูกเหยียบย่ำเสียหาย...

กลับมาอีกครั้ง กับงาน “ทิ้งกระจาด”

กลับมาอีกครั้ง กับงาน “ทิ้งกระจาด”                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในแต่ละปีที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จะจัดประเพณีทิ้งกระจาดเป็นประจำ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพวิญญาณทั้งหลาย โดยเฉพาะวิญญาณไร้ญาติตามคตินิยมอย่างจีน และเป็นการบำเพ็ญทานบารมี โดยจะจัดขึ้นในเทศกาลสารทจีน แต่ละปีก็จะมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญกันในงานนี้ ไม่ว่าจะมาเป็นปัจจัย มาเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ สำหรับบริจาคทาน หรือมาร่วมงาน ร่วมด้วยช่วยกันแจกทาน ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีผู้มาขอรับข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเต็มลานวัดไปหมด กว่าจะแจกหมดก็กินเวลาหลายชั่วโมง แต่เสร็จแล้วทุกคนต่างอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน ผู้ได้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใส...

สาม ผัว เมีย

สาม ผัว เมีย                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน การเป็นพระภิกษุ ดำรงสมณเพศมากว่า 30 ปี ทำให้อาตมาได้พบอะไรมากมาย เพราะพระภิกษุคือผู้ที่ต้องอยู่เพื่อคนทั้งหลาย เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพวกเขา คนทั้งหลายคาดหวังว่าพระภิกษุสงฆ์จะเป็นผู้ที่คลายความทุกข์ อำนวยความสุขแก่พวกเขาได้ พระเลยต้องรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากมายทั้งดี และร้าย เรื่องปกติ และเรื่องแปลก บางครั้งอาตมาไม่ได้เดินไปหา แต่เรื่องนั้นมาหาให้อาตมารับรู้เอง เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นโลก ว่าความเป็นจริงของโลกมันเป็นอย่างนี้ ๆ มนุษย์เป็นอย่างนี้...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง “องค์กรคุณธรรม” กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม สร้างกำลังใจ เสริมแรงจูงใจ ยึดมั่น ต่อยอด ขยายผลความดี ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล...

เมตตาล้นสายธาร “หลวงพ่อเณร” วัดศรีสุดาฯ เร่งปรับพื้นที่เตรียมสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหม ขนาด 120 เตียง

พระธรรมวชิรคุณาธาร  (โกศล มหาวีโร) หรือ "หลวงพ่อเณร" เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนได้รับเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นในการปรับพื้นที่ สร้างอาคารรองรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขตสายไหม  ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสำนักการแพทย์ ได้รับมอบที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลนี้มาจากทายาทตระกูลเพชรคล้อย จำนวน 25 ไร่ ที่แขวงออเงิน เขตสายไหม โดยจะอยู่ในการกำกับดูแลของโรงพยาบาลกลาง และทางนพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผอ.โรงพยาบาลกลาง...

ภาคประชาสังคมสุราษฎร์ ระดมความเห็นสรุป 5 ข้อยื่น สส.พิพิธ และกรรมาธิการ เขียนกฎหมายคุมน้ำเมาเห็นการสุขภาพสังคม

เพิ่มโทษจัดหนักคนขายเหล้าให้เด็ก-คนเมาขาดสติ ปิดทางธุรกิจใหญ่นั่งกรมการทุกระดับกิจรวบตลาด  หนุนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในการออกมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา นักวิชาการ ซัดหยุดภูมิใจการเดินหน้าหารายได้เข้าประเทศด้วยการท้องเที่ยวแบบขาดสติ ปล่อยผีอบายมุขเต็มเมือง เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน เครือข่ายงดเหล้าสุราษฎรธานี  กลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ และภาคีภาคประชาสังคม ได้ร่วมประชุมหารือถึงข้อห่วงใยต่อการแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีนายพิพิธ รัตนรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ....