วธ.-วัดมหาธาตุฯ ร่วมจัดปฏิบัติธรรมถวายในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วัดพร้อมด้านอารยสถาปัตอีก 4 แห่งเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ณ ที่อาคารปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ เขตพระนคร นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม...

เผย ผู้ใหญ่ในรัฐบาลรู้คณะสงฆ์ไม่สบายใจพฤติกรรมการตรวจสอบเงินอุดหนุนวัด

 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ในฐานะรองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และเลขานุการโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) กล่าวว่า จากการเข้าหารือกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันมติสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.ค....

สัมมนาเข้มข้นหนตะวันออก “ปฏิรูปพุทธ” สมเด็จพระพุฒาจารย์ ชี้เจ้าอาวาสเป็นหัวจักรใหญ่นำพาปฏิรูปพุทธสำเร็จ ฟื้นศรัทธาชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) สู่การปฏิบัติในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกและกล่าวให้โอวาทว่า พระสังฆาธิการทุกระดับ ตั้งแต่เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด รองเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ที่เข้าร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์ฯในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูป ถือเป็นภาคคณะสงฆ์สุดท้าย...

สงฆ์ทั่วประเทศไม่พอใจผอ.พศ. รองเลขาศูนย์พิทักษ์ฯชี้ ปิดประตูเจรจา กลายเป็นคู่กรณีพระไปแล้ว

หลังจากการออกแถลงการณ์กร้าวฉบับที่ 2 ขององค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย ถึงขั้นตัดตัดสัมพันธ์อย่างสิ้นเยื่อใยกับ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อีกทั้งการขู่จะมีการขึ้นป้ายทุกวัด ทุกโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไม่ขอรับเงินอุดหนุนจากพศ. อีกต่อไป ทำให้สถานการณ์วงการสงฆ์เพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นๆ ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปยัง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ตลอดทั้งวัน เพื่อสอบถามถึงข่าวความไม่พอใจของคณะสงฆ์ในการทำงานของพ.ต.ท.พงศ์พร แต่ไม่รับสาย 2...

แชร์ว่อนเน็ตแถลงการณ์ต้าน “ผอ.สำนักพุทธฯ” ฉบับที่ 2 จ่อขึ้นป้ายทุกวัด-ร.ร.พระปริยัติธรรม งดรับเงินงบอุดหนุนจากพศ.

กรณีที่มีการนำเอกสารแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 / 2560 ในนามองค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย เรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนพัฒนาวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ออกเผยแพร่ทางสังคมโซเชียล มิเดีย ทั้งเฟสบุ๊ก กลุ่มไลน์ และทวิตเตอร์ ระบุว่า ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ มีการให้ข่าวเสมือนพระสังฆาธิการได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พศ. ทุจริตเงินอุดหนุน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและผลกระทบร้ายแรงต่อคณะสงฆ์ในภาพรวม และอาจจะกระทบไปถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาแผนกธรรมและบาลี ทำให้พุทธบริษัทและผู้นำศาสนิกในศาสนาต่างๆ เข้าใจว่า พระสังฆาธิการเป็นผู้ทุจริตคอรัปชั่นเสียเอง...

กำลังพล ทบ. บวชรุ่น 1 ปฐมฤกษ์ ณ วัดไร่ขิง น้อมอุทิศถวายเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัชกาลที่ 9

คณะสงฆ์นครปฐม ร่วมกับพศ. และกองทัพบก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท รุ่นที่ 1 (รุ่นปฐมฤกษ์)โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแห่งที่ 2 จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...

คณะสงฆ์ อปท. ชุมชน ร่วมทำ MOU ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ “รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ที่วัดพระธรรมกาย

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓  เชิงคุณภาพ ทุกภาคส่วนประสานพลังขับเคลื่อนอย่างล้นหลามสำนักข่าว Thai R News - วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคม “สานสายใยศีล...

กำลังปปป. บุกอาคารใหม่พศ. สืบค้นหาข้อมูลหลักฐานทางคดีเงินอุดหนุนวัด ผอ.พศ.ย้ำโยก “รองฯประนอม” เป็นอำนาจนายกฯ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า การที่ทางเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ปปป.) โอนคดีเงินอุดหนุนวัดมายังพศ. ให้ดำเนินการต่อนั้น ไม่ได้หมายความว่าทางปปป. ปฏิเสธงาน เพียงแต่ปปป.จะหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อน ส่วนที่เหลือให้ทางพศ.ดำเนินการต่อ ซึ่งทางพศ.ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องงบฯบูรณปฏิสังขรณ์วัด และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงงบฯอุดหนุนวัด ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุดได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงงบฯบูรณปฏิสังขรณ์วัดนั้น...

อสคพ. จี้ให้ทบทวนจริยธรรมผอ.พศ. หลังพบข้อมูลงบปฏิสังขรณ์ เงินทอนวัด รั่วไหลไปโผล่ในเฟซบุ๊กพระพุทธะอิสระ

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. ที่อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) หลังใหม่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวิชัย ประเสริฐสุดสิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา(อสคพ.) ได้เข้ายื่นหนังสือต่อพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ขอให้ตรวจสอบการนำข้อมูลทางราชการออกมาเผยแพร่ผ่านพระพุทธะอิสระหรือไม่ โดยพ.ต.ท.พงศ์พร ติดการประชุม จึงมอบให้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล...

คณะสงฆ์บ้านแพ้วจัดอบรมกรรมฐานพระนวกะ ๒๑๗ รูปถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ – ร.๑๐ “ปราณสุวีร์” พศจ.สมุทรสาคร เข้าถวายกำลังใจ

คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพ้วรวมใจจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสาครธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ ของคณะสงฆ์ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว จำนวน ๒๑๗ รูป...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระราชปฏิภาณโกศล” เป็นอธิการบดีมมร.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) โดยมีรายละเอียดระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่...

ประกาศแล้ว!! รอบ 13 สถ. เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 30 ก.ค. นี้

วันนี้ (19 ก.ค. 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น จากการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จำนวน...

อธิบดี สถ. เปิดศูนย์ดูแลผู้พิการ-ผู้สูงอายุ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี ย้ำให้ผู้บริหาร อปท. ติดตามอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วันนี้ (19 ก.ค. 2562) เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน และศูนย์เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูคนพิการวัดพระศรีอารย์ พร้อมมอบตัวอย่างถังขยะเปียกครัวเรือนให้กับผู้แทนชุมชน ในโอกาสนี้ พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์  นางปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายแพทย์หญิงบุษกร...