ศน.จัดประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย รับโล่พระราชทาน “สมเด็จพระเทพ” ในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2560

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า การสวดโอ้เอ้วิหารรายนั้น มีขึ้นในสมัยอยุธยา ปีพุทธศักราช 2025 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งพระมหาชาติคำหลวงขึ้น 13 กัณฑ์ เพื่อใช้สวดในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วิหารใหญ่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในการสวดครั้งนั้นจะคัดเลือกเฉพาะนักสวดที่เป็นราชบัณฑิต คือ ผู้ที่มีความสามารถในการสวด สามารถออกเสียง แบ่งวรรคตอนถูกต้อง รู้ความหมายของคำ และมีน้ำเสียงไพเราะ รวมทั้งมีกลเม็ดหรือลูกไม้ในการอ่านเท่านั้น...

วัดศรีสุดาราม-กทม. สร้างตึกใหม่ขยาย รพ.ราชพิพัฒน์ บางแค “หลวงพ่อเณร” มอบเหรียญราชพิพัฒน์ ภปร ปี 39 แก่ผู้ร่วมบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

พระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อปี 2539 ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธา สร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร(กทม.) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีขึ้น  เพื่อทูลเกล้าฯ เป็นของขวัญแด่พระองค์ และเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้การสงเคราะห์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาทนั้น...

ศน.เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรัก สามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2560” โดยมีผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยเยาวชนจากทั้ง 5 ศาสนาร่วมเข้าโครงการฯ ณ...

วธ.-วัดยานนาวา จัดบวชสามเณร ศีลจาริณี อุทิศถวายในหลวง ร.๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับวัดยานนาวา จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 จำนวน 355 รูป/คน โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์...

เสนอที่ประชุม มส. กรณีวัดพระธรรมกาย จัดการเข้มข้น กระจายหลายหน่วยงานควบคุม ตรวจสอบ

ดีเอสไอ เสนอ คมช. ยกเลิก ม.44 วัดพระธรรมกาย ตรวจสอบการเงิน-ชำระภาษีของมูลนิธิฯ ด้านเจ้าใหญ่หนกลาง สั่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลวัด ให้ภาค 1 รองภาค 1 เป็นที่ปรึกษาสำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม...

ศน.-วัดเบญจมบพิตร ร่วมจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ” คล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

 สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 29 มีนาคม เวลา 9.00 น. ที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดเบญจมพิตรฯ จัดให้มีการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 โดยมี...

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาท พิธีพระราชทานวิสุงคามสีมา ย้ำหลัก “สามัคคี” หากสงฆ์ขาดพระศาสนาสั้น พลเมืองขาดบ้านเมืองจะถึงกาลวิบัติ

สำนักข่าว Thai R News - เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 2, 3 และ 4 ประจำปี...

หารือกว่าชั่วโมง “ผอ.พุทธ” เผย จจ.ปทุมธานีให้รก.เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไปพลางก่อน อ้างไม่พบพระธัมมชโย ยังใช้กฎมส. 21 ไม่ได้

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์๋ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้เข้าพบพระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการกับวัดพระธรรมกาย และพระไชยบูลย์ ธัมมชโย (พระธัมมชโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตามกฎมหาเถรสมาคม(มส.) ฉบับที่ 21 โดยภายหลังการหารือนานกว่า 1...

คณะสงฆ์ไทยเยือนเวียดนามสานความสัมพันธ์ ประธานาธิบดีเจิ่น ดาย กวาง ขอบคุณรัฐบาลไทยที่เกื้อหนุนสงฆ์อนัมนิกาย-ชาวเวียดนามในไทย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมฺมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของมส. เดินทางเยือนสาธาธารณัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมนิกาย ร่วมเดินทางด้วย จำนวน 38 รูป นำโดยพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  เจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  เพื่อสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างมิตรภาพอันดี ระหว่างคณะสงฆ์ของทั้งสองประเทศ  ระหว่างวันที่ 25-30...

ชาวกะเหรี่ยงจังหวัดตาก 1,000 ครอบครัว แห่รับศีล 5 รับมอบพระพุทธรูปไปสักการบูชา ทำความดีถวายในหลวง ร.๙ – ร.๑๐

สำนักข่าว Thai R News - เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่อาศรมพระธรรมจาริกบ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมด้วยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองประธานคณะกรรมการฯ พระเทพโกศล...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตร ให้ผู้ว่าฯทั่วประเทศ 82 ไตร เพื่อจัดบวชเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (18 เม.ย.62)  ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานวโรกาสให้เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพฯทั้งมหานิกาย และธรรมยุต ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับประทานผ้าไตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งสิ้น 82 ไตร...

บังคับใช้ทันรัฐบาลนี้!! พ.ร.บ.พระปริยัติธรรมมีผลบังคับใช้แล้ว เป็นฉบับประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทย จบบาลีป.ธ.9 ได้วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

วันนี้ (17 เม.ย.62) พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะทำให้พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ นับเป็นพ.ร.บ.ฉบับประวัติศาสตร์ที่มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมนักธรรม-บาลี และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของคณะสงฆ์ไทย โดยพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 จะกำหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม มีหน้าที่และอำนาจ กำหนดนโยบาย...

ครม. ผ่านร่างแผนปฏิบัติความร่วมมือทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ฉบับที่ 5 ปี 62-64 เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์

ครม.ไฟเขียวร่างแผนปฏิบัติความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ฉบับที่ 5 ปี 62-64 เน้นแลกเปลี่ยนบุคลากร-ศิลปิน งานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ รวมถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์-การแสดงดนตรีและตลาดวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์-เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ไทย-จีนวันนี้ (17 เม.ย.62) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย...