พศ.มอบประกาศนียบัตรแก่ พศจ. ทั่วประเทศ เผยสถิติผลสอบนักธรรม-ธรรมศึกษาปี 59 ขาดสอบหลายแสน สอบได้ครึ่ง ตกครึ่ง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษาปีการศึกษา 2559 และการจัดประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ทั้งนี้นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ พศ.จัดให้มีขึ้นเพื่อชี้แจงขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อนำประกาศนียบัตรไปมอบให้กับผู้ที่สอบได้นักธรรม และธรรมศึกษาได้อย่างรวดเร็ว โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) นำไปจัดถวายยังสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ก่อนที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้ต่อไป...

“พระคาร์ดินัล” ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกไทย เข้าเฝ้าถวายสาส์นแสดงมุทิตาจิตแด่สมเด็จพระสังฆราช ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร นับเป็นวันที่ 2 ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตาให้องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะ ในภาคเช้าเวลา 09.00 – 10.30 น. และภาคบ่าย 14.00 – 16.00...

ศน. ร่วมกับสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย”

  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ บริเวณถนนพาหุรัด กรุงเทพมหานคร พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรม “ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวรน้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย” และงานเดิน-วิ่ง การกุศล ไทยซิกข์ครั้งที่ ๒๓ พร้อมด้วยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.34 น. ข่าวในพระราชสำนักรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร...

“พระองค์เจ้าโสมสวลี” เสด็จประทานเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๕๐ รูป/คน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 15.30 น. ที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2560 โดยมี พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ข้าราชการ...

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะทูตานุทูต ๔ ประเทศ ที่นับถือพระพุทธศาสนาตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 06.45 น. ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมตักบาตรกับคณะทูตานุทูต เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศานิกชนจำนวนมาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมความเป็นไทย...

“พนม” เข้ากราบเรียน มส. รับทราบการสถาปนาพระสังฆราช มีมติให้ทุกวัดทั่วโลกย่ำระฆัง 3 ลา เมื่อพระเจ้าอยู่หัว หลั่งน้ำมหาสังข์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.39 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์เข้าถวายสักการะและถวายผ้าไตร พุ่มดอกบัว แด่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เนื่องในการได้รับสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 จากนั้นในเวลาต่อมา นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)...

พระสงฆ์ 1,250 รูป ร่วมสวดโอวาทปาฏิโมกข์ เจริญจิตภาวนาใน มมร. อุทิศถวายในหลวง ร.๙ ถวายพระพรชัยมงคลแด่รัชกาลปัจจุบัน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ภายใต้ชื่องาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย” ณ บริเวณลานหน้าอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีพระภิกษุ สามเณร 1,250 รูป และพุทธศาสนิกชนมารวมตัวกันร่วมสวดพระพุทธมนต์ และสวดพระโอวาทปาฏิโมกข์...

“ผู้แทนพระองค์” เสด็จในการพระราชพิธีจารึกพระนามในพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(อัมพร)

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ เมื่อได้เวลามงคลพระฤกษ์ 10.49 น. ถึงเวลา 11.29 น. โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ผู้แทนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล เจ้าพนักงานอาลักษณ์...

วันที่ 9 เวลา 10.49 น. ฤกษ์จารึกพระสุพรรณบัฎ “รมต.ออมสิน” จะถวายฎีกานิมนต์ “สมเด็จอัมพร” 10 ก.พ.นี้ เพื่อเข้าพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วนั้น เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่วัดราชบพิธฯ ได้มีเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครมาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด ขณะที่บริเวณตำหนักอรุณ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รวมพลังสตรี 4 ภาค ก้าวสู่ change for good พช.มอบรางวัล 3 จังหวัด บริหารจัดการหนี้ที่ประสบความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่  15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม...

“อธิบดี พช.” ปลื้มยอดขาย OTOP ศิลปาชีพทะลุเป้า 300 ล้านแล้ว เชิญชวนประชาชนร่วมช้อปวันที่ 16 ส.ค.วันสุดท้าย

พบกับสินค้าลดกระหน่ำ แถมได้ลุ้นโชค หนุนสร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากหลังภัยโควิด-19 ให้กลับมาแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน วันนี้ (15 ส.ค. 63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปิดเผยว่า งาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” จัดระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคม โดยกรมการพัฒนาชุมชุน กระทรวงมหาดไทย...

ศน.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว

กรมการศาสนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ มอบเครื่องอุปโภค พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) มอบหมายให้ นายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...