มจร วัดไร่ขิง ฟื้นวิถีมอญนครปฐม จัด “มหกรรมวัฒนธรรมชาวมอญ” 20 พ.ย.นี้

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์(วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาฯ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดงาน “มหกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ ที่ลานวัฒนธรรม วส.พุทธปัญญาฯ จ.นครปฐม โดยงานดังกล่าวเป็นงานตามภารกิจที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประกอบกับวส.พุทธปัญญาฯ มีภารกิจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่จ.นครปฐม ที่มีวิถีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และยังพบว่ามีวิถีวัฒนธรรมมอญด้วย จึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น...

“IBSC” มจร ผ่านประเมิน EdPEx ที่ 273 คะแนน

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) หรือ IBSC กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรภายใต้เกณฑ์ EdPEx ได้เข้ามาประเมินคุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัย (Assessor) ปี 2564 โดยคณะกรรมการได้ประมวลข้อมูล หลักการ และร่องรอยการทำงานผ่านการสัมภาษณ์และการสังเกตในพื้นที่จริง เป็นระยะเวลา 20 วัน จึงได้แจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการ โดย IBSC...

วัดอรุณฯเตรียมทำป้ายแนะนำนักท่องเที่ยว หลังพบโพสต์ท่าไม่เหมาะสม

พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณฯ กล่าวว่า หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งวัดอรุณฯเป็นอีกหนึ่งสถานที่แลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมความสวยงามของวัด และพระปรางค์วัดอรุณฯ ทั้งยังพบด้วยว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมที่จะแต่งตัวชุดไทยมาเที่ยวถ่ายรูปที่วัดอรุณฯ โดยบางคนมีการโพสต์ท่าที่ไม่เหมาะสม บางคนมีการเต้นหน้าพระปรางค์แล้วโพสต์คลิปวีดีโอลงทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ติ๊กตอก เป็นต้น ดังนั้นทางวัดจะมีการจัดทำป้ายคำแนะนำถึงการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เบื้องต้นจะจัดทำเป็นภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมด้วย "หลังจากการระบาดของโรคโควิด - 19...

“สำนักพุทธ” ปลื้มจัดการเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนากว่า 1 พันเรื่องยุติได้ตามเป้าหมาย

นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 25/2565 ได้รับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนา ที่ได้รับการร้องเรียนผ่านทางสำนักนายกรัฐมนตรี และพศ. ที่สามารถจัดการจนได้ข้อยุติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการเก็บข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 31 ส.ค. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,057...

อัยการสั่งไม่ฟ้อง “อดีตพระพรหมดิลก” แต่งกายเลียนแบบสงฆ์

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายอรรณพ บุญสว่าง ทนายความของอดีตพระพรหมดิลก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีหนังสือจากสน.สามเสน  แจ้งมายังอดีตพระพรหมดิลก หรือ พระมหาเอื้อน กลิ่นสาลี ระบุว่า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความ พระพรหมดิลก หรือ พระมหาเอื้อน กลิ่นสาลี ผู้ต้องหา...

“มจร ร้อยเอ็ด” ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า คณะของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครูสุตวรธรรมกิจ รองผู้อำนวยการ นายสยามพร พันธไชย รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่บ้านสว่าง...

ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ครั้งที่ 30 มีมติเอกฉันท์ เลือก คุณพัลลภ ไทยอารี เป็นประธาน พ.ส.ล. คนใหม่

ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ครั้งที่ 30 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่กรุงเทพมีมติเอกฉันท์ เลือก คุณพัลลภ ไทยอารี เป็นประธาน พ.ส.ล. คนใหม่ แทน คุณแผน วรรณเมธี ที่ขอวางมือ เนื่องจากชราภาพ (อายุ 100 ปี)...

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานประชุมชาวพุทธทั่วโลก ที่กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม นี้

ตามที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล) (World Fellowship of Buddhist หรือ WFB) ซึ่งเป็นศูนย์รวมชาวพุทธทุกนิกายในโลก ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 30 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) ศาลายา ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 นั้น นายพัลลภ ไทยอารี รองประธานกิตติมศักดิ์ และเลขาธิการ พสล....

“ผอ.ฟ้า” พร้อมชาวบ้านร่วมทอดกฐินทางน้ำ ก่อนร่วมกับวัดป่าคลอง 11 ช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม

รวมพลังลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมแจกข้าวกล่อง ข้าวสารและน้ำดื่ม ให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 65 “ผอ.ฟ้า” พรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี ช่อง 160 จาน PSI  และทีมงาน ร่วมกับชาวบ้าน อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี ทอดกฐินทางน้ำพร้อมตั้งโรงทาน ณ.วัดนังคัลจันตรี ต.บึงคำพล้อย...

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เตรียมเปิดตัว “บิ๊กดาต้า” สื่อทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” วันที่ 7-8 พ.ย. ที่วัดพระเชตุพนฯ  โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม(วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

มจร วิจัยเปิดเส้นทางสายพระเกจิ – วิปัสสนาฯ หนุนเที่ยววิถีพุทธ

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า มจร จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่วิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ โดยจัดทำเป็นชุดความรู้และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ด้านพระมหาทวี มหาปญฺโญ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยพระมหาวัฒนา...

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม

มอบพันธุ์ปลา 9,000 ตัว ให้เกษตรกร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน และมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างมากในทุกด้าน อีกทั้งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดมาในทุกยุคทุกสมัย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและทรงสอนหลักปรัชญาตามแนวทางหลักธรรมทางศาสนาให้แก่ประชาชนของพระองค์นำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกและภาคีเครือข่าย...

ล้มมวย เขาล้มกันแบบนี้

ล้มมวย เขาล้มกันแบบนี้                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน หากพูดถึงกีฬาประจำชาติไทย คนไทยทุกคนน่าจะต้องตอบว่า “มวยไทย” มวยไทยนี้เป็นทั้งศิลปะ และเป็นทั้งการต่อสู้ จะแข่งกันเป็นกีฬาก็ได้ หรือนำมาใช้ประหัตประหารก็ได้เหมือนกัน ความรุนแรงอันตรายของแม่ไม้มวยไทย ได้เชื้อเชิญชาวโลกให้มาดูมาชมถึงข้างเวทีที่เมืองไทย หรือบางคนหลงใหลเข้ามากก็ถึงกับมาสมัครเรียนมวยไทยในเมืองไทยเลยทีเดียว ปัจจุบันก็มีค่ายมวยในต่างประเทศมากมาย เวลาอาตมาไปปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศ บางทีก็เห็นป้ายว่ามีสอนมวยไทย มีค่ายมวยไทยเล็ก ๆ สำหรับผู้สนใจมาเรียนได้ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ามวยไทยเราไปถึงระดับสากลแล้ว สำหรับในเมืองไทยเอง มวยไทยอยู่ในสายเลือด เวลามีมวยจะเวทีไหนก็ตาม คนก็แห่กันไปดูล้นหลาม ยิ่งคู่เอกคู่ดังด้วยแล้ว...