อธิบดี พช. ฟิต ลุยเมืองสามหมอก มอบนโยบายปี 63 ชูนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างรายได้ประชาชน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแห่งแรก เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2563 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการสร้างศรัทธา สร้างอาชีพ ให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ สนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง...

อธิบดี พช. ลุยงานแรก ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมผลักดันเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของนายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ ที่บ้านปางหมู ม. 1 ต.ปางหมู อ.เมือง...

อธิบดี พช. ลุยสร้างรายได้เร่งด่วนหลายล้าน ให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบอุทกภัย

ตามมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย(มท.) ที่ให้ส่วนราชการในสังกัด ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) จึงได้ดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 6 จังหวัด...

1 ต.ค. ก้าวสู่ปีที่ 58 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่น “สร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง” ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ คือแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจของเราชาว พช. (กรมการพัฒนาชุมชน) ที่ได้เห็นประชาชนในชนบทมีรอยยิ้ม มีความสุข จากการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกมิติ จนเกิดผลสำเร็จในชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ทำให้ชุมชนมีความสุข วันนี้ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ...

อธิบดี สถ. ถวาย-มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ สถ. จำนวน 10 ราย ยกย่อง มีบุญคุณต่อท้องถิ่นไทย

วันนี้ (30 ก.ย.62)  เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการจัดงาน “เพราะท่านดี มีบุญคุณ ต่อท้องถิ่น” พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดี สถ. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี สถ. นายขจร ศรีชวโนทัย...

มติ คณะกรรมกลาง ล่าสุด ให้เยียวยาครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คนแล้ว

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีการพิจารณากรณีครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบรรจุเมื่อปี 2554 – 2556 จำนวน 27,000 คน ที่ปรากฏภายหลังว่ามีคุณวุฒิปริญญาตรีที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก...

ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ กู้วิกฤติความรุนแรงในครอบครัว ย้ำความร่วมมือชุมชน-สหวิชาชีพคือปัจจัยความสำเร็จ

จัดพื้นที่ “ปลดทุกข์” เกาะติดปัญหาต่อเนื่อง ไม่ปล่อยผ่านเพียงแค่เรื่องเล็กน้อย แก้ก่อนลุกลามบานปลาย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร ในเวทีนำเสนอโครงการแนวทางพัฒนาต้นแบบในการลดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) นางสาวอังคณา อินทสา มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า เราทำงานแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ 2-3 ส่วน คือ 1.การช่วยเหลือเคสที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ...

มท. จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับตัวแทนส่วนราชการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันนี้ (24 ก.ย.62) เวลา 15.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ...

ยูเนสโก ยกย่องไทยเป็นผู้นำความเสมอภาคทางการศึกษาของเอเชีย

กสศ.-ยูเนสโก ลงนาม MOU ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชี้แนวโน้มเด็กนอกระบบทั่วโลกกลับมาเพิ่มสูงขึ้น ทั่วโลกชู ABE หรือการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการทำงาน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาได้ยั่งยืน กสศ.เดินหน้า ABE แล้ว 20 จังหวัด ระดมทุกภาคส่วนดูแลทั้งเด็กในและนอกระบบ วันนี้ (23 ก.ย.62)  ที่ห้องประชุมกรุงเทพ 1 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา...

เยาวชนเครือข่ายนครศรีฯดีจังฮู้ กว่า 30องค์กร ร่วมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2562

ตอน เด็กคอน ส่งเสียง เพื่อเมืองคอน ชูแนวคิด “พลิกเสี่ยงเป็นสร้างสรรค์” พร้อมยื่นข้อเสนอ 5 ข้อต่อผู้ว่าฯ ด้านกลุ่มเด็กแว้นรวมกลุ่มอาสาทำดี เปลี่ยนไฟท้ายรถจักยานยนต์ ให้ประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62 ที่ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช กว่า 200...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

คณะสงฆ์อำเภอคลองหาด จ.สระแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 คณะสงฆ์อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จัดตั้งโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดหนองแวงวนาราม ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด พระปลัดวันชัย วณฺณชโย...

เครือข่ายงดเหล้า หนุนชุมชนจิตอาสา ชวนคนไทยเลิกดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ หยุดเชื้อเพื่อสุขภาพ ดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ขณะนี้ ถึงแม้ว่าบางวันในประเทศไทยจะมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์แล้วนั้น ทำให้ทางการค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มลงบ้าง แต่ก็ยังไม่ได้เป็นการปลดล็อกทั้งหมด และหลายประเทศต่างชื่นชมว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จด้วยดี แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เช่นกัน ถึงอย่างไรก็ดี ความเป็นอยู่ของคนในประเทศทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาจยังต้องฟื้นตัวอีกหลายเดือน ในบางพื้นที่ สำหรับผู้ด้อยโอกาสอยู่แล้ว สถานการณ์ก็เหมือนจะซ้ำเติมให้เกิดความขาดแคลนมากขึ้น  เกิดความยากไร้ ขาดโอกาสมากขึ้น ผู้ที่มีโอกาสพอมีพอกินพอเหลืออยู่บ้างก็ออกมาแบ่งปันกันอยู่บ้าง ในหลายพื้นที่จึงเกิดมีคนจิตอาสาขึ้นมาช่วยออกมาดูแลและช่วยจัดการเป็นธุระ เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ร้องขอเพื่อช่วยบรรเทาได้ไม่มากก็น้อย พอบรรเทาความยากไร้ให้คลายกันไปได้บ้าง อย่างเช่น “ตู้ปันสุข” ที่หลายคนเป็นผู้ให้ และอีกหลายคนเป็นผู้รับ เล็กๆ...

ประธานคกก.ขับเคลื่อน “โครงการศีล 5” ชี้ยามวิกฤติพระสงฆ์ต้องช่วยเหลือดูแลประชาชน

วันนี้ (28 พ.ค.63) พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานแจกอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยพระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า โรงทานฯ วัดไร่ขิง ตั้งมาแล้วกว่า 2 เดือน และทางพระเทพศาสนาภิบาล...