บอร์ดคุณธรรมถอดบทเรียนกรณี “ถ้ำหลวง” ชี้ชัดมีวินัย สุจริต จิตอาสา นำมาปรับใช้กับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำหนดให้มีกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง/จังหวัด ซึ่งยังขาดกลไกของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น...

วธ.เปิดให้บริการจองศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยออนไลน์ สะดวก-รวดเร็ว-ทันสมัย รองรับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

สำนักข่าว thairnews - เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวในการแถลงข่าวเปิดให้บริการระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (E-Booking) อย่างเป็นทางการ ผ่านช่องทาง tccbooking.net ว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีหน้าที่ดูแลศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก...

กรมศิลปากรจัดเสวนาเรื่อง “เข้าใจจินดามณี” ระบุ ฉบับพระโหราธิบดี เป็นที่สนใจประชาชนจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเรื่อง “เข้าใจจินดามณี” จัดโดยกลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวนมาก อธิบดีกรมศิลปากร เผยว่า กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางภาษาและวรรณคดีของชาติ จัดกิจกรรมการเสวนา   ทางวิชาการเรื่อง “เข้าใจจินดามณี” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจเนื้อหาสาระความรู้และตระหนักในคุณค่าความสำคัญของหนังสือแบบเรียนไทยเรื่อง...

รัฐบาลระดมหลายหน่วยงาน จัดงานรำลึก 250 ปี กรุงธนบุรีสุดยิ่งใหญ่อลังการ มอบ “กรมศิลป์” เผยแพร่พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าตากสิน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมรับทราบโครงการจัดงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เนื่องในโอกาสที่กรุงธนบุรีมีอายุครบ 250 ปี ในปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นวาระสำคัญยิ่งที่รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจะได้จัดงานรำลึก 250...

วธ.รุกหนัก ป้องเด็กเล่นพนันฟุตบอล กำชับวธจ.เฝ้าระวังดูแลใกล้ชิด ประสานสถานศึกษาร่วมรณรงค์ต่อต้าน ผุด 4 มาตรการเข้ม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัด วธ.) กล่าวในการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังวัฒนธรรมจังหวัด(วธจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า เนื่องจากใกล้จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนนี้ จึงขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ โดยเฉพาะเข้มงวดกวดขันดูแลร้านเกมพื้นที่ที่ดูแลให้ใบอนุญาต มีหนังสือแจ้งเตือนห้ามมิให้เล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์โดยเด็ดขาด หากใครฝ่าฝืนลงโทษตามกฎหมาย โดยมอบให้ทางสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดทำเป็นยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางร่วมกันอีกครั้ง “ที่สำคัญขอให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเริ่มเข้าไปประสานกับสถานศึกษาเพื่อรณรงค์จับมือกับชมรม กลุ่มเยาวชนต่างๆ จัดกิจกรรมต่อต้านการพนันฟุตบอลออนไลน์ ให้เด็กตระหนักรับรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี...

วธ. สั่งทุกกรมทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 เอฟ ปรับปรุงการบริการข้อมูล-ความรู้ จี้ทำแผนบริหาร 5 กองทุนให้มีประสิทธิภาพ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยมีผู้บริหารวธ.เข้าร่วมประชุม เมื่อเร็วๆนี้ โดยที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละกรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 เอฟ ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ มวยไทย แฟชั่นและการออกแบบ  เทศกาล และประเพณี  เพื่อให้การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช่วยสร้างรายได้สู่ประชาชน ท้องถิ่นและประเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ...

ชุมชนคุณธรรม-พอเพียง “ต้นแบบ” บ้านสนวนนอกจังหวัดบุรีรัมย์

ชุมชนคุณธรรม-พอเพียง “ต้นแบบ” บ้านสนวนนอกจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Homestay บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (หมู่บ้านชุมชนโบราณที่ดำรงวิถีความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชุมชนเขมร และมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของบุรีรัมย์) มาเป็นเวลานาน ล่าสุดได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็น “ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ของกระทรวงวัฒนธรรม กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและครม. มาเยี่ยมชมหลังการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561...

วธ.เดินหน้างานชุมชนคุณธรรม-รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างเสริมรายได้ชุมชนทั่วประเทศ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม ( วธ.) ...

บอร์ดศิลปะร่วมสมัยรับทราบตั้งอนุกก. “ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ 2018” จ.กระบี่ กำชับสศร.เผยแพร่ข้อมูล-ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งในไทย-ต่างประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ซึ่งที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561...

สวจ. 77 จว. คัด 77 สาวงาม “กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์” โชว์ชุดผ้าไทยร่วมสมัย ผ้าไทยท้องถิ่น สืบสานความเป็นไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน

  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม  “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 21–25 เม.ย. 2561 รวม 5 วัน โดยในส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. ประกาศ 16 เทศกาลประเพณีไทย พร้อมยกระดับให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ดึงนักท่องเที่ยวซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนงานตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ตลอดจนนโยบายวธ. สนับสนุนส่งเสริมการยกระดับเทศกาลประเพณีของไทยสู่ระดับนานาชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน สร้างรายได้แก่ประชาชน...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานเฟสติวัลมวยไทยประจำปี 2566 “Amazing MuayThai Festival 2023” Guinness World Records บันทึกสถิติโลก 3,660 คน

ไหว้ครูมวยไทย-แสดงแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ ณ อุทยานราชภักดิ์ อย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฟสติวัลมวยไทย ประจำปี 2566 “Amazing MuayThai Festival 2023”  โดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

กรมศิลปากรขอเชิญชมการแสดงดนตรี “เพลงรักในบทเพลงพระราชนิพนธ์”

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “เพลงรักในบทเพลงพระราชนิพนธ์” โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่...