วธ.รุกหนัก ป้องเด็กเล่นพนันฟุตบอล กำชับวธจ.เฝ้าระวังดูแลใกล้ชิด ประสานสถานศึกษาร่วมรณรงค์ต่อต้าน ผุด 4 มาตรการเข้ม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัด วธ.) กล่าวในการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังวัฒนธรรมจังหวัด(วธจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า เนื่องจากใกล้จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนนี้ จึงขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ โดยเฉพาะเข้มงวดกวดขันดูแลร้านเกมพื้นที่ที่ดูแลให้ใบอนุญาต มีหนังสือแจ้งเตือนห้ามมิให้เล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์โดยเด็ดขาด หากใครฝ่าฝืนลงโทษตามกฎหมาย โดยมอบให้ทางสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดทำเป็นยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางร่วมกันอีกครั้ง“ที่สำคัญขอให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเริ่มเข้าไปประสานกับสถานศึกษาเพื่อรณรงค์จับมือกับชมรม กลุ่มเยาวชนต่างๆ จัดกิจกรรมต่อต้านการพนันฟุตบอลออนไลน์ ให้เด็กตระหนักรับรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี...

วธ. สั่งทุกกรมทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 เอฟ ปรับปรุงการบริการข้อมูล-ความรู้ จี้ทำแผนบริหาร 5 กองทุนให้มีประสิทธิภาพ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยมีผู้บริหารวธ.เข้าร่วมประชุม เมื่อเร็วๆนี้ โดยที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละกรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 เอฟ ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ มวยไทย แฟชั่นและการออกแบบ  เทศกาล และประเพณี  เพื่อให้การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช่วยสร้างรายได้สู่ประชาชน ท้องถิ่นและประเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ...

ชุมชนคุณธรรม-พอเพียง “ต้นแบบ” บ้านสนวนนอกจังหวัดบุรีรัมย์

ชุมชนคุณธรรม-พอเพียง “ต้นแบบ” บ้านสนวนนอกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Homestay บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (หมู่บ้านชุมชนโบราณที่ดำรงวิถีความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชุมชนเขมร และมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของบุรีรัมย์) มาเป็นเวลานาน ล่าสุดได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็น “ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ของกระทรวงวัฒนธรรมกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและครม. มาเยี่ยมชมหลังการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561...

วธ.เดินหน้างานชุมชนคุณธรรม-รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างเสริมรายได้ชุมชนทั่วประเทศ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม ( วธ.) ...

บอร์ดศิลปะร่วมสมัยรับทราบตั้งอนุกก. “ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ 2018” จ.กระบี่ กำชับสศร.เผยแพร่ข้อมูล-ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งในไทย-ต่างประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ซึ่งที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561...

สวจ. 77 จว. คัด 77 สาวงาม “กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์” โชว์ชุดผ้าไทยร่วมสมัย ผ้าไทยท้องถิ่น สืบสานความเป็นไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน

 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม  “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 21–25 เม.ย. 2561 รวม 5 วัน โดยในส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)...

วธ.เปิดงานใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 237 รูป – พิธีมหามงคล 5 ศาสนา – จัดรถฟรีไหว้พระเยี่ยมยลชมวัง

 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 237 รูป งานใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.)...

“รองนายกฯ วิษณุ” บวงสรวงงานใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วธ.จัดยิ่งใหญ่ 7 จุดทั่วกรุงเทพฯ สุดตระการตา

เชิญชวนชาวไทยร่วมชม 11 ริ้วขบวน สถาปนากรุงเทพฯ – เหตุการณ์สำคัญ 10 รัชกาล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ – ชวนแต่งไทยร่วมริ้วขบวน ชมสุดยอดการแสดงวัฒนธรรมไทย – นานาชาติ ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยล ชมวัด วัง พิพิธภัณฑ์ และศาสนสถานเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา...

ประกาศ 70 สุดยอดภาพยนตร์ไทยสมัย ร.9 “พระมหาชนก – ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ – บางระจัน -โหมโรง – เรือนแพ – น้ำพุ”...

วธ.ประกาศสุดยอดภาพยนตร์ไทย สมัยรัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สัญจรฉายให้คนไทยชมฟรี ณ โรงหนังสกาล่า - สัญจร 4 ภูมิภาค เชียงใหม่ - ภูเก็ต - หัวหิน -โคราช พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ - นิทรรศการ เผยแพร่สู่ประชาชนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561...

เผยผลโพล ปชช.อยากรดน้ำ-สาดน้ำสงกรานต์ พล.อ.ประยุทธ์-โป๊ป-เบลล่า วธ.แนะเล่นน้ำสุภาพ ไม่โป๊ ไม่แป้ง หนุนให้นุ่งผ้าไทย ผ้าประจำถิ่น

 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนหัวข้อ “เทศกาลวันสงกรานต์” จากกลุ่มตัวอย่าง 3,075 คน ในทุกภูมิภาค ผลสำรวจถามว่าเมื่อพูดถึง “วันสงกรานต์” เด็ก เยาวชน และประชาชนจะนึกถึงสิ่งใด ร้อยละ 75.79 ระบุเล่นน้ำสงกรานต์ รองลงมาร้อยละ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ศูนย์พิทักษ์ฯกร้าว !!! หลังถูกพุทธบางองค์กรโยงปลุกระดมป่วนเมือง แถลงยันไม่เกี่ยวข้อง คงยึดพระธรรมวินัยและจารีตปฏิบัติ

เป็นที่จับตาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยความมั่นคง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เนื่องจากมีการโพสต์และแชร์เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อโซเชียล ทั้งทางกลุ่มไลน์และเฟชบุ๊ค ว่า พระสงฆ์ สามเณรภาคอีสานเหนือ มีคำสั่งระดมพลทุกจังหวัดพร้อมเดินทางไปแสดงพลังที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม กว่า 15,600 รูป โดยจะเดินทางจากทุกจังหวัดในอีสานเหนือพร้อมกันในวันที่ 25 มิ.ย. เวลา 20.00 น. และจะดำเนินการให้จบก่อนเข้าพรรษานี้นอกจากนี้ยังมีการเสนอข่าวทางสื่อใหญ่สำนักหนึ่งว่า “เครือข่ายพระผู้ใหญ่ประกาศคว่ำบาตรรัฐบาล ขู่ม็อบพระจะออกมาชุมนุม 25 มิ.ย.นี้” หลัง...

ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านนี้เมืองนี้ หากพระท่านทำผิดกฎหมายจริง มีหลักฐานยืนยันชัดแจ้งว่า ท่านไม่ใช่พระแล้ว แต่ยังนุ่งห่มจีวรอยู่ จงทำการกวาดล้างเสียให้สิ้นซาก

ก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกในเรื่องพระวินัยที่ห้ามพระจับเงินจับทอง เมื่อ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่อนจดหมายถึง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขอทราบข้อมูลวัดที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและการบัญชีของวัด ในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ มิต้องถือเงินสด แต่จะนำเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันทีเมื่อได้รับ.เขาก็แค่สอบถามข้อมูล ก็อุตส่าห์มีผู้ไปร้องเรียนเขา เพียงเพื่อต้องการจะจุดประเด็นให้เป็นข่าว ความจริงที่เป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร เดี๋ยวทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแต่ละจังหวัดเขาก็ให้ข้อมูลไปเอง ไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรกันนักหนา.เราจะตอบให้ไว้ตรงนี้ก็ได้ ใครอยากรู้ความจริงก็เข้ามาอ่าน ไอ้ที่พูดถกกันไปถกกันมาอยู่ในโซเชียลทุกวันนี้ มันก็เลอะเทอะ มีแต่ไอ้ประเภทเอาสีข้างเขาถู บ้างก็เอาธรรมเมามาพูด คนที่ไม่รู้ก็พลอยไม่รู้หนักเข้าไปอีก พระธรรมวินัยยังมีอยู่ ถ้ารู้จริงมันก็ต้องพูดอย่างเดียวกัน จะพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้.ถ้าเป็นกรณีพระไม่จับเงิน พระป่าท่านก็ไม่จับเงินกันเป็นปกติอยู่แล้ว...

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ฝากเจ้าคณะจังหวัด “พุทธวิธีการเผยแผ่ขั้นพื้นฐาน” ด้านพศ.เล็งของบฯ 1 พันล้าน หนุนงานเผยแผ่พุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีเจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะจังหวัด ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมกว่า 300 รูป/คน ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์...