กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งรองอธิบดีกรมศิลปากรและกรมการศาสนา รวม 4 ตำแหน่ง

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่  5 เมษายน 2567 ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 58/2567 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย ได้แก่  นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ทั้งนี้...

ปี 67 วธ.ชวนแต่งไทย-ใส่เสื้อลายดอกเล่นน้ำสงกรานต์ กำชับสวจ.ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์เน้นกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานคุณค่าสาระอันดีงาม

รณรงค์ใช้น้ำสะอาด งดใช้แป้ง สีและอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง ตั้งศูนย์เฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมเฉลิมฉลอง “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่กระทรวงวัฒนธรรมและผ่านระบบออนไลน์ โดยได้เน้นย้ำให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกแห่งจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 ในเชิงการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีสงกรานต์และสร้างการรับรู้ในโอกาสที่ประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand,...

“เสริมศักดิ์” เปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗

เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ และร่วมชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ...

“เสริมศักดิ์” เผย วธ.จัด 4 กิจกรรมสำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ยิ่งใหญ่

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา งานมหรสพสมโภชและวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย  ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย...

กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม”

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบดั้งเดิม สู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยจัดแสดงเอกสารต้นฉบับ ๔๑ ชุด กว่า ๒๐๐ รายการ ที่ล้วนเป็นเอกสารทรงคุณค่าสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งหลายฉบับยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๖...

“เสริมศักดิ์” ขับเคลื่อน Soft Power ด้านภาพยนตร์ ส่งเสริมความร่วมมือ ขยายตลาดภาพยนตร์อาเซียนสู่นานาชาติ

ชูไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภาพยนตร์ของอาเซียน  จับมือสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐ เอกชน เตรียมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9 วันที่ 28 – 31 มี.ค.นี้   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อน Soft Power  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  11 ด้าน รวมถึงด้านภาพยนตร์ตามนโยบายรัฐบาล และมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางในการผลิตภาพยนตร์ของภูมิภาคอาเซียน...

“เสริมศักดิ์” เผยครม.ไฟเขียว 2 โครงการ วธ. ขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่เมืองมรดกโลกสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี

เดินหน้าศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่น่าน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน ผลักดันน่านเป็นเมืองมรดกโลกคู่หลวงพระบาง สร้างรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยาและแพร่) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา มีมติเห็นชอบดำเนินการตามนโยบายของนายเศรษฐา...

รมว.วธ.เชิดชู “วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖” ผลงานศิลปะของอ.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ” คือ พลัง Soft power เสริมสร้างมิติทางศิลปวัฒนธรรม นำชื่อเสียงสู่ประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบผลงานศิลปะ ชื่อ วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖ Vision of Dharma ๒๐๒๓) ของ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์...

“เสริมศักดิ์”เผย ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งผู้บริหารวธ. 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเป็นไปตามความเหมาะสม

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยาและแพร่)  ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ...

“เสริมศักดิ์”ปลื้มยอดผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พุ่งกว่า 1.6 ล้านคน

 เชิญชวนคนไทย ชาวต่างชาติมาเที่ยวชมช่วงเวลาที่เหลือกว่า 1 เดือน  ศึกษาเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย  ช่วยสร้างงาน-รายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยที่ประชุมได้รับรายงานจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เกี่ยวกับผลการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“หลวงพี่น้ำฝน” ผุดแลนด์มาร์คใหม่บนเกาะพะลวย นำศิษยานุศิษย์ เตรียมก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “หลวงพ่อพารวย”

ศิษยานุศิษย์-นักธุรกิจ นิมนต์หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เดินทางสำรวจพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง หลวงพ่อพารวย และจัดตั้ง วัดพารวยเทวาราม บนพื้นที่ เกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนและเป็นที่สักการะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นเกาะอนุรักษ์พลังงานหรือ Green Island กรีน ไอ-แลนด์ แห่งเดียวในประเทศไทยที่กำลังได้รับความสนใจแก่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์...

“หลวงพี่น้ำฝน” นำบท สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ยุติศึกวัดจันทร์ใน หลังปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่ายพร้อมเดินหน้าพัฒนาวัดเพื่อชุมชน

“หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นครปฐม สวมบทคนกลาง เข้าเจรจาอย่าศึกวัดจันทร์ใน หลังพระลูกวัดขัดแย้งเจ้าอาวาส โดยปัญหาเริ่มบานปลาย หลังออกรายการโหนกระแส ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่มีท่าทีเจรจากันได้ หลวงพี่น้ำฝนใช้เวลา 2 ชั่วโมง หารือทั้งสองฝ่าย สุดท้ายทุกฝ่ายยอมยุติ เตรียมกาวใจหลังปาติโมกข์ โดยพระลูกวัดพร้อมกราบขอขมา และปฏิบัติกิจตามที่เจ้าอาวาสสั่งการ เพื่อให้วัดจันทร์ใน กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวบางคอแหลม เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 67  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน)...

กรมศิลปากรจัดพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๔๕ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ นำออกให้ประชาชนสักการะและสรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐...