วธ.หนุนทุกจังหวัดขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ รองรับสังคมผู้สูงอายุ เน้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม-คุณค่าทางจิตใจ อาหารปลอดสารพิษ ปลอดภัย งดงามด้วยวิถีชีวิต

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษเข้ารับการอบรม 40 คนว่า การเป็นผู้บริหารนั้นต้องคำนึงถึงการบริหารคน งาน งบประมาณ มีความเข้าใจคุณค่าของงานวัฒนธรรมไทย ดังนั้น การอบรมผู้บริหารวัฒนธรรม ไม่ใช่การแค่นั่งฟัง จะต้องศึกษาพระราชบัญญัติ  ระเบียบ กฎหมาย เอกสารที่พัฒนาบ้านเมืองทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารโลกปัจจุบัน อนาคต สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากงานวัฒนธรรม เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตน...

กรมศิลปากร ระดมความเห็นวรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย : พระเอกเจ้าปัญญา” เผยแพร่ความรู้วรรณกรรมมรดกร่วม-ส่งเสริมไทยในฐานะประธานอาเซียน

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย : พระเอกเจ้าปัญญา” โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ...

วธ.เปิดตัวเพลง “พลังอาเซียน-อาเซียนยั่งยืน” รองรับไทยเป็นประธานอาเซียน เนื้อหาสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียว ก้าวสู่อนาคตร่วมกัน พร้อมเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลด

วันนี้ (7 มิ.ย.2562) ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานแถลงข่าวเปิดตัวพร้อมชมนิทรรศการ การขับร้องและวีดิทัศน์ประกอบเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม  นายวิษณุ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 25...

วธ. จัด “รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม” ละครเวทีเสริมสร้างคุณธรรมรูปแบบใหม่ ปลุกเยาวชนรุ่นพี่ในฐานะผู้ให้ กับเยาวชนรุ่นน้องในฐานะผู้รับ

วันนี้ (7 มิถุนายน 2562)  เวลา 09.00 น. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงละครเวที “รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม” โครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานในสถานศึกษา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นายพงศ์ศักติฐ์...

“บอร์ดคุณธรรม” รุกแผน โชว์-แชร์-เชื่อม ผ่านสมัชชาภาค สร้างสังคมคุณธรรม เร่งพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมตามรอยพระราชา 9 เส้นทาง

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พระพรหมบัณฑิต...

รมว.วธ. เยือนวัดเส้าหลิน หารือแนวทางความร่วมมือด้านศาสนา วัฒนธรรม – สวดมนต์ข้ามปี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมคณะ เดินทางยังวัดเส้าหลิน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของเจ้าอาวาส หลวงพ่อ ซือ หย่งซิน ซึ่งเป็นการเยือนเพื่อตอบแทนในโอกาสที่เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทย เมื่อปลายปี 2561...

ปลัดวธ. กำชับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตระหนักหน้าที่ ทำงานให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ แนะความสามัคคี-ทำงานเป็นทีม ซักซ้อม ทบทวนก่อนปฏิบัติงานจริง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 3-16 และผู้ปฏิบัติงานจ่าปี่ รวมทั้งหมด...

กรมศิลปากร จัดพิมพ์หนังสือ “สุโขทัยเมืองพระร่วง” จารึกร่องรอยทางโบราณคดี

กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “สุโขทัยเมืองพระร่วง” ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ซึ่งปรับปรุงเนื้อหาจากฉบับเดิม ที่ได้จัดพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ พร้อมปรับเปลี่ยนภาพประกอบให้สวยงามเหมาะสม โดยมีนายพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นบรรณาธิการหนังสือสุโขทัยมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นบ้านเมืองแห่งแรก ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไทยที่เก่าที่สุดบนแผ่นหรือแท่งศิลา ระบุว่า เป็นบ้านเมืองของคนไทย มีบุคคลในสายตระกูลเป็นผู้นำการปกครองสืบเนื่องกันต่อๆ มา เป็นระยะเวลาประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘...

แอนิเมชั่น “รามาวตาร” ผงาด!! ฉายในเครือเมเจอร์ นครหลวงเวียงจันทน์ แฟนหนังม่วนซื่น เอกอัครราชทูตไทย ปลื้ม วธ.ประสบความสำเร็จเพียงใช้เวลาโปรโมทไม่นาน

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 เวลา 18.30 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัคราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เดินทางมาเป็นเกียรติในการฉายภาพยนตร์ แอนิเมชั่น “รามาวตาร” รามเกียรติ์จากจิตกรรมรอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ แพลตินัม ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ หลังจากกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์...

สุดคึกคัก “รามาวตาร” รอบพิเศษ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ วธ.จัดฉายรอบพิเศษ คณะทูตานุทูต ผู้บริหารส่วนราชการ เด็กและเยาวชน เข้าชมอย่างเนืองแน่น

วธ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดฉายแอนิเมชัน “รามาวตาร” รอบพิเศษ ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระชับสัมพันธ์มิตรประเทศอาเซียนวันนี้ (29 พฤษภาคม 2562) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) นำคณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย  นายประดิษฐ์ โปชิว...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ท้อง!! ทำแท้ง ทุกข์ใจ ไม่มีความสุข เชิญร่วมพิธีขอขมากรรมถอนคำสาปแช่ง ตั้งสัจจะเลิกสิ่งไม่ดีทั้งปวง ต่อหน้าพระพุทธเมตตาประทานพร ณ วัดไผ่ล้อม นครปฐม

รายงานข่าวจากวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม แจ้งว่า ทางวัดขอเชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมรับพรมงคล ในโอกาสห้วงเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยทางวัดไผ่ล้อมได้จัดให้มีพิธีขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ตั้งสัจจะอธิษฐานลด ละ เลิก สิ่งไม่ดีทั้งปวง ด้วยการปฏิญาณตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ปลดทุกข์ สร้างความสุขและขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้ค้าขายร่ำรวยโชคดีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดไป โดยเป็นการสร้างกุศลครั้งใหญ่ ทำบุญอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ที่เคยทำแท้งลูก โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี และเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้ว กำหนดงานในวันพุธที่ 17...

คณะบุคคลจำนวนมาก เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา

วันนี้ (24 มิ.ย.62) ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  เปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  92 พรรษา วันที่ 26 มิ.ย.2562 โดยมีประชาชน มารอเข้าเฝ้าถวายสักการะเป็นจำนวนมาก  สำหรับคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายสักการะวันนี้ ประกอบด้วย คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม คณะสงฆ์ภาค...

อธิบดี สถ. นำทีมลงพื้นที่เขาขยาย จ.ชัยนาท ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาน

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรม...