วธ.เปิดงานใหญ่ “ประชารัฐร่วมใจ” ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดให้มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีนายสุวพันธุ์...

วธ.เชิดชูปฏิปทาหลวงปู่มั่น รวบรวบผลงานบุคคลในประวัติศาสตร์ของไทย ชงให้ยูเนสโกประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้       ที่ประชุมผู้บริหาร วธ. และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) กรมศิลปากร (ศก.) กรมการศาสนา (ศน.) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้หารือเตรียมการเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยด้านวัฒนธรรม เพื่อเสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบให้รวบรวมและจัดทำข้อมูลประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยด้านวัฒนธรรม จำนวน...

วธ.เร่งขยายผลชุมชนคุณธรรมฯ ในจ.แม่ฮ่องสอน สู่การต่อยอดชุมชนที่เริ่มใหม่เข้าร่วมเพิ่มเติมจาก 701 แห่ง

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะประชาชน ติดตามนโยบายรัฐบาล และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยหนึ่งในพื้นที่ที่ลงไปตรวจเยี่ยม คือ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผาบ่องที่ได้รับการสนับสนุนและคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบนั้น ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร...

วธ.เผยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชุมชนคุณธรรมต้นแบบ-ถนนสายวัฒนธรรม “บ้านผาบ่อง” หนุนสร้างรายได้ ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันนี้ (17 มกราคม 2561) ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี(ครม.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายกรัฐมนตรีและครม.ได้ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม และถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและข้าราชการสังกัดวธ.ในส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์...

ก.พ.ร.ชงร่างแก้ไข พ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์คุณธรรม ครม.รับทราบตามที่เสนอเพิ่มเติม 8 ประเด็น

วันนี้ (16 มกราคม) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งร่างพ.ร.ฎ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญดังนี้ 1.แก้ไขบทนิยามคำว่า “คุณธรรมความดี” คำว่า “ศูนย์”...

กรมศิลป์จัดนิทรรศการ “สิ่งพิมพ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ :บันทึกแห่งความทรงจำ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

สำนักข่าว Thai R News - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 มกราคม) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอสมุดแห่งชาติชลบุรี สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการ “ สิ่งพิมพ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ : บันทึกแห่งความทรงจำ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ณ อาคารโบราณสถานหอสมุดแห่งชาติชลบุรี...

รองฯ “วิษณุ” มอบ 9 แนวทางขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปี 61 แนะ วธ.พัฒนาโครงสร้าง-อัตรากำลัง-ปรับปรุงกฎหมายรองรับการปฏิรูป

สำนักข่าว Thai R News - นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ. ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหาร วธ. ได้เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลการบริหารงานกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอภารกิจสำคัญของกระทรวงและรับมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในปี 2561 ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี ชื่นชมการดำเนินงานของ วธ.ในรอบ...

เด็กไทยยุค 4.0 ฝันอยากเป็นหมอ-ครู-ทหาร วอนผู้ใหญ่ช่วยป้องกันการละเมิดทางเพศ สารเสพติด ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วธ.เผยผลโพล “วันเด็ก” ร้อยละ 62.54 ท่องคำขวัญ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ได้ เยาวชนชี้ “การละเมิดทางเพศ-สารเสพติด-ปฏิรูประบบการศึกษา” คือปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไข ระบุ “ทุนการศึกษา” คือของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากรัฐบาลมากที่สุด เผย 14 อาชีพในฝันเด็กเยาวชน 3 อันดับแรก อยากเป็น หมอ-ครู-ทหารนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

เด็กไทยยุค 4.0 ฝันอยากเป็นหมอ-ครู-ทหาร วอนผู้ใหญ่ช่วยป้องกันการละเมิดทางเพศ สารเสพติด ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วธ.เผยผลโพล “วันเด็ก” ร้อยละ 62.54 ท่องคำขวัญ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ได้ เยาวชนชี้ “การละเมิดทางเพศ-สารเสพติด-ปฏิรูประบบการศึกษา” คือปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไข ระบุ “ทุนการศึกษา” คือของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากรัฐบาลมากที่สุด เผย 14 อาชีพในฝันเด็กเยาวชน 3 อันดับแรก อยากเป็น หมอ-ครู-ทหารนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.จัดงานวันเด็กปี 2561 ทั่วประเทศ สร้างเด็กไทยยุค 4.0 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา-ศิลปวัฒนธรรม ด้านศมส. หนุนกิจกรรมชุมชน-สืบค้นข้อมูลด้านมานุษยวิทยา

วันนี้ (10 มกราคม)  ที่ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” โดยมีผู้บริหาร วธ. เข้าร่วม  ทั้งนี้ นายวีระ เปิดเผยว่า วธ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ.เปิดนิทรรศการ “วิวาห์อาเซียน” ส่งเสริมเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบการจัดงานของประเทศสมาชิกที่มีความหลากหลาย ก.พ.-มี.ค. นี้

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ วธ. มียุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน วธ. กำหนดจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในหัวข้อ “วิวาห์อาเซียน” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบการจัดงานแต่งงานของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความหลากหลายปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม “วิวาห์อาเซียน” แบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1.นิทรรศการ...

รัฐบาล-มส.ยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สนองแผนปฏิรูปกิจการพุทธ เน้นกิจกรรมพัฒนาชีวิต-ชุมชน

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2561 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ประธานกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ...

ศน.เปิดอบรมผู้สอนประจำศูนย์ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เร่งสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาคน พัฒนางาน ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วันนี้ (วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์) เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเปิดโครงการอบรมผู้สอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดงาน...