ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในพิธีปิดและมอบรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยมีนางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

“เศรษฐา” ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ และพิธีลอยประทีปพระราชทาน พร้อมชมการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ชูเป็น Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและภริยา ร่วมงานประเพณี เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย และเป็นประธานอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระประทีปพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี...

อิ่มบุญ-อร่ามวัด- ชมโคมไฟแสนดวงที่เมืองลำพูน บูชาพระธาตุหริภุญชัยจนถึง ๒๗ พ.ย. นี้

วธ.ยกระดับเทศกาลประเพณีสู่นานาชาติ ชูเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก หนุนซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลและท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่โคมยี่เป็ง และร่วมงานพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.ปลื้ม เผยผลโพล “วันลอยกระทง” ปี 66 คนไทยร้อยละ 69.33 เห็นความสำคัญเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ขณะที่งานลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟสุโขทัย ประเพณียี่เป็งล้านนา เชียงใหม่เป็นสถานที่อยากไปลอยกระทงมากที่สุด ส่วนใหญ่หนุนแต่งชุดไทยไปลอยกระทงอนุรักษ์ความเป็นไทย วธ.พร้อมผลักดันประเพณีลอยกระทงสู่ระดับนานาชาติ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันลอยกระทง” ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 17,428 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค...

วธ. เปิดพื้นที่ให้ครอบครัวประกวดคลิปสั้น “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 3 ส่งเสริมความเข้าใจอันดี เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัว ส่งผลงานได้ถึง 22 ธ.ค.นี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีกิจกรรมดี ๆ สำหรับครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลักอย่างแท้จริง ในการกล่อมเกลาคนในสังคมหรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี เป็นครอบครัวคุณธรรมนำไปสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทร ก่อให้เกิดชุมชน สังคมแห่งความสุข โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ...

เปิดผลศึกษาครั้งแรกของไทย วธ.- ศศินทร์ เผยอาหาร หัตถกรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยครองใจคนทั่วโลก

ขณะที่แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย จีนและอินเดียชื่นชอบศิลปะ วรรณกรรม ภาพยนตร์ ซีรี่ส์และอาหารไทยมากที่สุด เดินหน้าจัดทำแผนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพของไทยในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลก โดยร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการสำรวจรสนิยม ความชอบ ทัศนคติ พฤติกรรมที่มีต่อศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศที่มีศักยภาพจำนวน 12 ประเทศ ใน...

แฟนละครเริ่มกรี๊ด!! วธ. ร่วมมือช่อง 3 นำนักแสดงละคร “พรหมลิขิต” ยอร์จ ฟอลคอน-แม่ปราง-เพิ่ม ชมความงามวัดไชยวัฒนารามยามราตรี 21 พ.ย. นี้

พร้อมจัดเสวนาส่งเสริม Soft Power ผ่านละคร ให้คนรุ่นใหม่รักศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านละคร ภาพยนตร์และซีรี่ส์ อาหารและท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) ของรัฐบาล และนโยบาย Soft Power...

กรมศิลปากร ทำพิธีบวงสรวงการจัดทำมวลสาร การจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์จำลอง ในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๒๙ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการจัดทำมวลสาร การจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์จำลอง ในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้วธ.นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้วธ.นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ รมว.วธ.นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมสืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา  จัดทำหนังสือองค์ความรู้ เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร...

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดตัวเทศกาลรับลมหนาว “Thailand Winter Festivals” สร้างปรากฏการณ์เฟสติวัลทั่วประเทศ ส่งท้ายปี 2566

“เศรษฐา” นำทีมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดตัวคิกออฟ เฟสติวัลใหญ่ประจำปี Thailand Winter Festival และ Colorful Bangkok Winter Festival 2023 รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงพักผ่อนปลายปี ด้าน “แพทองธาร” ประกาศเสริมความยิ่งใหญ่ ไทยจัดงานกว่า 3,000 งาน ทั้งงานประเพณีไทยดั้งเดิม-ลอยกระทง เทศกาลสากล-เค้าท์ดาวน์ปีใหม่ ตลอดจนงานต่างๆ ที่แสดงออกลักษณะทางศิลปะ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“นายเงี๊ยบ” นำคณะร่วมบุญของ “หลวงพี่น้ำฝน” ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์-กีฬา ณ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว จ.แพร่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านแม่พร้าว  ต.สะเอียบ  อ.สอง จ.แพร่ นายสมชาติ (นายเงี๊ยบ) สาลีพัฒนา เจ้าของกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ รองประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม  เป็นประธานมอบอาคารเรียนออนไลน์และทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์การกีฬา โดยได้ร่วมกับพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ในนามมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม และโครงการ​ 1 ชาม​ 1...

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์ Focus 2023 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว​ และเจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์​ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Focus 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566 ณ Business Design Center กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมงาน Focus ครั้งนี้...

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ มจร เผยมหาจุฬาฯพร้อมสำหรับพิธีประสาทปริญญา ปี 2566

     พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2566 นี้มหาวิทยาลัยกำหนดประสาทปริญญาสำหรับบัณฑิตในทุกระดับ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 4,600 รูป/คน โดยในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ภาคเช้า เป็นพิธีซ้อมใหญ่สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและอภิธรรมบัณฑิต ภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมสำหรับผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ บัณฑิตระดับปริญญาเอกและสถาบันสมทบในต่างประเทศ พิธีประสาทปริญญากำหนดในวันอาทิตย์ที่ 10...