วธ.รวมใจวัฒนธรรมจังหวัด-เครือข่ายวัฒนธรรม 76 จังหวัด เข้มเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19

กำชับปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาล ศบค. พร้อมจัดทำสื่อวีดิทัศน์ คลิปวีดิโอ หรืออินโฟกราฟิก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ป้องกัน สร้างความรู้ แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกวิธี เบื้องต้นทำงานเชิงรุกแล้ว 60 จังหวัดกว่า 2 หมื่นชุมชนทั่วประเทศ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี...

อธิบดีกรมศิลปากร กำชับแหล่งเรียนรู้ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเข้มข้น

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในหลายจังหวัด กรมศิลปากรจึงกำหนดมาตรการป้องกันสำหรับการให้บริการแหล่งเรียนรู้ในสังกัดของกรมศิลปากร ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนี้ ๑. ให้มีการตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทุกคน และติดสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรอง ก่อนเข้าแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร โดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้งดการปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าใช้บริการ และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที ๒....

องค์กรธุรกิจคุณธรรม พลวัตขับเคลื่อนสังคมไทย

องค์กรธุรกิจคุณธรรม พลวัตขับเคลื่อนสังคมไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวปาฐกถา: องค์กรธุรกิจคุณธรรม พลวัตขับเคลื่อนสังคมไทย ในการประชุมเครือข่ายองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรม สสส. และมูลนิธิหัวใจอาสา ภาพถ่ายและสื่อนำเสนองานแถลงผลความสำเร็จโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม วันที่ 16 ธ.ค.2563 ณ ICON CINECONIC ICONSIAM "Keep Moving Forward ... Moral...

กรมศิลปากรชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยวโบราณสถาน ด้วยเทคโนโลยี AR และ VR

​วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการแถลงข่าว ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม AR Smart Heritage กรมศิลปากร โดยมี นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม...

กรมศิลปากรเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๙” จัดแสดงผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินกว่า ๘๒ ชิ้น

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๙” ณ อาคารนิทรรศการ ๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป...

วธ.แจงไม่ห้ามนำท่ารำไทยไปใช้ในเกม แนะพิจารณาบริบท – ความเหมาะสม

ส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ นำวัฒนธรรม - ภาพลักษณ์ไทยสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  กรณีมีประเด็นข่าวจากทวิตเตอร์ “Kid Puvaphat” ของ นายคิด ภูวพัฒน์ ชนะสกล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอีสปอร์ต สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความกล่าวอ้างว่ากระทรวงวัฒนธรรมห้ามใช้ท่ารำไทยต่างๆ ใส่ประกอบในเกม “Home Sweet Home” เนื่องจากอาจทำให้คนกลัวการรำไทยได้...

กระทรวงวัฒนธรรม เร่งช่วยเครือข่ายวัฒนธรรม-ชุมชนคุณธรรมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนครศรีธรรมราช

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปราชการเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์...

วธ.ร่วมยกย่องเด็กเยาวชน “ลำตัดต่อต้านการทุจริต” คว้ารางวัลชนะเลิศ ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ประจำปี 2563

พร้อมนำเสนอ ครม. รับทราบ และร่วมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานมอบรางวัล การประกวด “การต่อต้านทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ...

วธ.ย้าย-รับโอนข้าราชการพลเรือนระดับสูงทดแทนเกษียณ-ทำงานต่อเนื่อง

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 282/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัด วธ. ไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 2.นางสุภัทร กิจเวช...

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครเด็กติดเกม ร่วมโครงการค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์”

ช่วยปรับพฤติกรรมสร้างการตระหนักรู้การเล่นเกม“หมอจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” เผย “โรคติดเกม” ทำลายสมองไม่ต่างติดยาเสพติด เด็กไทยอาการน่าห่วงอัตราติดเกมอย่างหนักสูงกว่ายุโรปและอเมริกา พบเด็กเริ่มติดเกมอายุต่ำลงเรื่อย ๆ ส่งผลต่อพัฒนาการด้านภาษา กล้ามเนื้อ การคิดวิเคราะห์ การควบคุมตัวเองให้ลดต่ำลง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวโครงการค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp)โดยร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“เจ้าคุณประสาร” เยี่ยมและอนุโมทนาบุญบวชกับ พระบุญเสาร์ วฑฺฒโน (พรศักดิ์ ส่องแสง)

พระเมธีธรรมจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมและอนุโมทนาบุญบวชกับ พระบุญเสาร์ วฑฺฒโน หรือ “พรศักดิ์  ส่องแสง” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ณ วัดป่าพุทธมงคล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งพระบุญเสาร์ หรือพรศักดิ์ ส่องแสง นักร้อง-หมอลำอีสานซุปเปอร์สตาร์ระดับตำนานเจ้าของฉายาแขนซ้ายลายมังกร  เจ้าของผลงานเพลงอมตะ...

“หลวงปู่ประยงค์” เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพแล้ว สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษา ๖๓

น้อมกราบถวายความอาลัย พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์  ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒​ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ​ เมื่อเวลา ๑๘.๑๐ น. สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษา ๖๓ สังเขปประวัติ.. พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ....

วิกฤตโควิด พระธรรมทูตไทยในต่างแดนยืนยัน “ผูกพันกับวัด-ห่วงโยมมาก” ไม่หนีกลับไทย

พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า จากการที่อาตมาได้ให้ข่าวปรากฏตามสื่อโดยทั่วไปว่า เวลานี้พระธรรมทูตไทยในทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะลำบาก ปฏิบัติศาสนกิจในทางสงฆ์ได้ยาก วัดต้องปิด พบปะผู้คนไม่ได้  โยมมาวัดไม่ได้ พระธรรมทูตเองก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองให้ดี ดังนั้นการเป็นอยู่โดยทั่วไปในห้วงเวลานี้จึงเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเอง จากการที่ได้พูดคุย สอบถามตัวแทนธรรมทูตไทยในทั่วโลกและการประเมินสถานการณ์ในการเป็นอยู่ของพระพระธรรมทูตไทยในต่างแดนนั้น มีประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ได้รับการช่วยเหลือหรือมีการร้องขอความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ไทย หรือไม่ 2. อยากให้สถานทูตไทยในประเทศนั่นๆเข้าไปช่วยเหลืออะไรหรือไม่3. อยากให้ญาติโยมช่วยเหลืออะไรบ้างไหม 4....