ครม.รับทราบทูตฯสัญจรแหล่งมรดกวัฒนธรรม ยกระดับ 16 เทศกาลประเพณี

ดัน Soft Power ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 65  เดินหน้านำเสนอเนื้อหาสื่อที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมต.วธ.) กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ครม. ได้รับทราบสรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำนโยบายหลักด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1.โครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูต...

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต เปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร ณ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนคร ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ (สะพานหิน)...

วธ. พาหนังไทย-อาหารไทย โชว์เทศกาลหนังเมืองคานส์ เปิดคูหาประเทศไทย ชู Soft Power ความเป็นไทยสู่ระดับโลก

ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 2023 ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักท่องเที่ยว แห่ร่วมกิจกรรม Thai Film Pitching Project 2023 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศส) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดคูหาประเทศไทย โดยมีนางยุพา...

วธ. ชูตลาดน้ำตลาดบก-ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ให้รู้จักทั่วโลก

ผลักดันเป็น Soft Power ดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว ชม ช้อป สร้างรายได้ต่อชุมชน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจประเทศ พร้อมผลักดันให้วัฒนธรรมอยู่ในแผนพัฒนาทุกระดับและทุกมิติ สร้างรายได้ เสริมคุณค่า พัฒนาสังคม เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบ ZOOM ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)...

วธ. พร้อมเผยแพร่ หนังสือประวัติศาสตร์ ฉบับการ์ตูน “สุโขทัย เมืองมรดกโลก” เล่าประวัติศาสตร์ผ่านลายเส้นการ์ตูน

สีสันสดใส เข้าใจง่าย สนุก ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตบุคคล แหล่งอารธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สร้างจิตสำนึกรักชาติ ความภาคภูมิใจความเป็นไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดอย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม...

วธ.เผยโมเดลส่งเสริมคุณธรรม พร้อมขับเคลื่อนแผนคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 เน้น “คุณธรรมจับต้องได้” 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

พร้อมเฝ้าระวัง สร้างภูมิคุ้มกันเด็กรุ่นใหม่ด้วยชุมชน-ทุนวัฒนธรรมที่ดี สร้างสังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2...

วธ.ร่วมยกระดับ ประเพณียิ่งใหญ่ “บุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส” ครั้งที่ 26 ชวนเที่ยวงานตั้งแต่ 5-7 พ.ค. 66 ณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ครั้งที่ ๒๖ “บุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส” โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวิจัย อัมราลิขิต...

วธ.ชวนชมนิทรรศการ “แสงแห่งความภักดี ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ สวนสันติชัยปราการ ไปถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

  ขณะที่ ครม.รับทราบผลจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 21-25 เมษายน 2566 เผยประชาชน นักท่องเที่ยวสุดประทับใจ เรียนรู้ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยอดผู้เข้าชมงานกว่า 4.6 แสนคน สร้างรายได้กว่า 137 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายอิทธิพล ...

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคเหนือ เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.ชื่นชม “หมอมิยู” นำความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก ใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนโลก สร้างสถิติลงกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเรื่องราวที่น่าชื่นชมและยินดีเกี่ยวกับความสามารถของทันตแพทย์หญิง ชรินญา กาญจนเสวี หรือ คุณหมอมิยู หมอฟันประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยา วัย 33 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิ่งหญิงชื่อดังของไทย หลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงใน เฟซบุ๊ก Charinya MiYu Kanchanasevee เป็นภาพใส่ชุดไทย...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ ร่วมประชุมเครือข่ายวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ที่เป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 150 คน  และนางสาววราพรรณ...

ศิษย์ดีต้องมีครู

ศิษย์ดีต้องมีครู                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เนื่องด้วยในวันไหว้ครูบูรพาจารย์ วิสาขบูชารำลึก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 อาตมาก็จะขออุทิศจุดไฟในใจคนฉบับนี้เป็นที่ระลึกถึงครูของอาตมา คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา และดำริให้จัดงานไหว้ครูบูรพาจารย์เป็นประจำทุกวันวิสาขบูชาของแต่ละปี ทำมาตั้งแต่ก่อนอาตมาจะเกิดเสียอีก อาตมาเคยถามว่า ทำไมจะต้องจัดงานไหว้ครูบูรพาจารย์ในวันวิสาขบูชา พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ตอบว่า เพราะว่าครูของอาตมาก็คือพระพุทธเจ้า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยถือว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถามถึงเรื่องการเกิด และการตายในวันเดียวกัน...

“หลวงพี่น้ำฝน” จัดพิธีน้อมลำลึก 111 ปีชาตกาล ครบ 18 ปี หลวงพ่อพูล พระเกจิดังละสังขาร

หลวงพี่น้ำฝน นำคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์จัดพิธีน้อมลำลึก 111 ปีชาตกาล ครบ 18 ปี หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ละสังขาร โดยมีศิลปินดารา คนดังเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ครอบเศียรหนุมานวายุบุตร เพื่อลำลึกและเสริมมงคลให้กับชีวิต โดยให้เน้นความกตัญญูกตเวทิตานำทางสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.19 น.ที่ศาลาทองคำที่ประดิษฐานสรีระสังขาร พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตรักโข...