วธ. มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง “องค์กรคุณธรรม” กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม สร้างกำลังใจ เสริมแรงจูงใจ ยึดมั่น ต่อยอด ขยายผลความดี ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล...

รมว.สุดาวรรณ ลงพื้นที่แหล่งโบราณคดีโนนพลล้าน โคราช หลังพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เตรียมพัฒนาเป็น site museum

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการแหล่งโบราณคดีโนนพลล้าน เขตเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ได้ดำเนินการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมา ด้านทิศตะวันออก ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567 พบโครงกระดูกมนุษย์ 3 โครง และหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุอยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์...

รมว.วธ.ชูงานวิจัยสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย-ครอบครัวพลังบวก ช่วยแก้ปัญหาประเทศ

ดึงอสม.ร่วมสำรวจข้อมูลภายในชุมชน มอบศูนย์คุณธรรมฯเมื่อข้อมูลสำรวจปี 67 แล้วเสร็จ  สรุปเสนอวธ.-กระทรวงที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพลอย ธนิกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารศูนย์คุณธรรม...

กรมศิลปากรชวนร่วมทริปไหว้พระ ชมละคร “เลือดสุพรรณ” ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมละครเรื่อง เลือดสุพรรณ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567โดยรถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) เพียงท่านละ 500 บาท จองบัตรได้ที่ Line OA ID : @743pznsd หรือคลิกลิงค์ :...

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พร้อมกันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม...

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับกรมการศาสนา จัดงานสมัชชาคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่

พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กำหนดเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์...

วธ.ร่วมสานสัมพันธ์ ไทย – จีน เฉลิมฉลองงิ้วไทย ครบรอบ 42 ปี เปิดการแสดงชุด “งิ้วไทย-จีน 12 ฉากสุดพิเศษอย่างยิ่งใหญ่”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในงานเฉลิมฉลองงิ้วไทย ครบรอบ 42 ปี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม  สมาคมอุปรากรศิลปะไทย-จีนแห่งประเทศไทย และสถาบันอุปรากรจีนแห่งชาติจีน โดยมี คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานกรรมการหอการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และประธานมูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม เป็นประธานการจัดงาน ร่วมด้วยคุณจรรย์สมร วัธนเวคิน...

วธ. เปิดกิจกรรม “ขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร” ปี 2 ออนทัวร์สู่สถานศึกษา 4 ภูมิภาค ดึงเด็กและเยาวชน เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา

– นอกสถานศึกษา กว่า 800 คน ร่วมทำกิจกรรมกับศิลปินดารา-ยูทูบเบอร์ ร่วมฟังเสวนา - Digital Gen วัยรุ่น คิดมันส์ รู้ทันสื่อ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อและภัยคุกคาม หวังขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมครอบคลุมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางยุถิกา  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)...

“รมว.ปุ๋ง” ชูทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สร้างรายได้ให้ชุมชน

“สุดาวรรณ” ลุยสำรวจเมืองช่างแห่งสยาม ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3 แห่ง ของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดที่มีอยู่จำนวนมาก สร้างรายได้ให้ชุมชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ เปิดเผยว่า ได้ใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จังหวัดเพชรบุรี...

“รมว.ปุ๋ง” เปิดมิติใหม่การบริหารงานกระทรวงวัฒนธรรม ชูวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตั้งเป้าการทำงานให้ประเทศไทยมี “หนึ่งภาค หนึ่งมรดกโลก”

สร้างสรรค์ประเพณีลอยกระทงเป็น World Event ให้ดังลั่นโลก เหมือนงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” พร้อมส่งเสริมผ้าไทยเจาะกลุ่มลูกค้าระดับสูง เพื่อไปสู่ระดับสากล เมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางเข้ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นครั้งแรก โดยถือฤกษ์ดีเวลา 08.19 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รมว.วธ.ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธี พร้อมเตรียมแผนรองรับการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฯ เรือพระราชพิธี

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธี และเยี่ยมชมการฝึกซ้อมฝีพาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และ แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนางยุพา...

วธ.เตรียมโชว์ Soft Power – มวยโคราชในการประชุม ครม.สัญจรเดือนก.ค.นี้ ยกขบวนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของดี จุดเด่นอัตลักษณ์วัฒนธรรม 32 อำเภอ

เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินด่านเกวียนให้ทันสมัย จูงใจนักท่องเที่ยวชม-ช้อป หนุนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินด้วย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)นครราชสีมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริม Soft Power  11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมานำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมาและส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมารวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของดีและจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอที่มีทั้งหมด 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เช่น งานเทศกาลประเพณี ...

“หลวงพี่น้ำฝน” ช่วยประสานติดตามผลทีมแพทย์รักษาน้องมินนี่ แจงการรักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชนิดขึ้นสมองเฉียบพลัน

  ทีมบริหารโรงพยาบาลนครปฐม ประสานความเข้าใจกับพ่อแม่น้องมินนี่ หลังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นอนไม่รู้สึกตัวนาน 12 วัน โพสต์ผ่านเพจดังหาหมอช่วยรักษาลูก โดยมีการทำความเข้าใจชี้แจงการรักษาเต็มที่ทุกขั้นตอน "หลวงพี่น้ำฝน" รุดเข้าประสานงานหลังลูกศิษย์เห็นในข่าวและขอความช่วยเหลือโดย พ่อแม่ยังประสงค์ขอย้ายไปรักษาศิริราช หวังโอกาสมีปาฏิหาริย์ช่วยลูกสาวหายเป็นปกติโดยเร็ว เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 67 จากกรณีเพจ "Survive-สายไหมต้องรอด" ได้มีการโพสต์ข้อความ #เตือนภัยไข้หวัดสายพันธุ์A #แชร์ให้ถึงคุณหมอ แอดคะ ช่วยชีวิตลูกหนูด้วยค่ะ ลูกหนู...