เตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) และการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ๒๐๒๒

  นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า อิโคโมสไทย กำหนดจัดงาน 2022 ICOMOS Advisory Committee, Scientific Symposium and Annual General Assembly การประชุมใหญ่สามัญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) และการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ –...

รมว.วธ.เป็นประธานงานรวมใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.65 และครบรอบ 36 ปี การถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานรวมใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 และครบรอบ 36 ปี การถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวลิปิการ์...

กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมโบราณสถาน จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ฝนตกหนักทั่วประเทศจึงได้สั่งการให้สำนักศิลปากรทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโบราณสถาน และรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าจากอิทธิพลของพายุโนรูทำให้เกิดฝนตกหนัก เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักระบายน้ำในปริมาณสูงขึ้นจนทำให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสูงขึ้นมากกว่า ๑ เมตร และทางกรมชลประทานยังแจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำบริเวณพื้นที่อุทยานฯ จะสูงขึ้นอีกประมาณ ๓๐ - ๖๐ เซนติเมตร...

วธ. เร่งช่วยเหลือวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ ชุมชนคุณธรรมฯ แหล่งโบราณสถาน 17 จังหวัดถูกน้ำท่วม

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาได้หารือเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีข้อสั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เฝ้าระวังป้องกันวัด และโบราณสถานต่างๆ...

กรมศิลปากรเผยบูรณาการการทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูเจดีย์วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยถึงแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเจดีย์วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ กรมศิลปากรจะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยจะมอบหมายวิศวกรให้เข้ามาทำการประเมินสภาพและความปลอดภัยของพื้นที่บริเวณองค์เจดีย์ก่อนจะมอบหมายให้ทีมนักโบราณคดีเข้าทำการศึกษาและคัดแยกหลักฐานทางโบราณคดีร่วมกับจิตอาสาและอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษา โดยระหว่างการดำเนินการจะมอบหมายให้ภัณฑารักษ์และนักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ เข้ามาจัดทำทะเบียนและอนุรักษ์โบราณวัตถุไปพร้อมกัน นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังมอบหมายให้นักจดหมายเหตุบันทึกเหตุการณ์ทุกขั้นตอน เพื่อจัดทำจดหมายเหตุเป็นองค์ความรู้เรื่องของการบูรณะองค์เจดีย์ในอนาคต ซึ่งภายหลังจากกระบวนการศึกษาทางโบราณคดีแล้วเสร็จ จะนำไปสู่การร่วมกันหาแนวทางการบูรณะหรือฟื้นฟูเจดีย์วัดศรีสุพรรณในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งความคืบหน้าการบูรณะพระธาตุเจดีย์วัดศรีสุพรรณแล้ว *****************************************************************

วธ. รวมใจชาวเชียงราย เปิด “ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 ต่อเนื่องปีที่ 2

วธ. รวมใจชาวเชียงราย เปิด “ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 ต่อเนื่องปีที่ 2 ชวนท่องเที่ยว ชมวิถีชาวไทยวน ชิมกาแฟอาข่ามิโน และเดินถนนสายวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม...

วธ.เปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยกระดับชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ยกเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม...

วธ. รุดตรวจสอบเร่งบูรณะเจดีย์วัดศรีสุพรรณ

จากกรณีที่ เจดีย์วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้พังทลายลงมา เมื่อช่วงเย็นในวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา  เกิดความเสียหายของเจดีย์ก่อครอบเจดีย์สมัยล้านนา โดยกรมศิลปากรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยจะเข้าไปตรวจสอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้กรมศิลปากรได้เร่งไปตรวจสอบการพังทลายของเจดีย์วัดศรีสุพรรณ  ทั้งนี้ได้รับรายงานจากกรมศิลปากรว่า การตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายของเจดีย์องค์นอก ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ สร้างครอบทับเจดีย์องค์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ แบบล้านนา...

สำนักช่างสิบหมู่ร่วมจัด Workshop ในงานนิทรรศการพิเศษ “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากร โดยสำนักช่างสิบหมู่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop การขึ้นรูปชิ้นงานจานและการเขียนสีใต้เคลือบ ในงานนิทรรศการพิเศษ “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทาง https://forms.gle/TizU2wEYujkzxTKv7 ตามที่กรมศิลปากรได้จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย :สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” โดยนำโบราณวัตถุเครื่องเคลือบเซรามิกจากพิพิธภัณฑสถานเซรามิกแห่งคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และเครื่องปั้นดินเผาของไทยจากหลากหลายแหล่ง มาจัดแสดงร่วมกันระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕...

อนุกก.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมฯ ประชุมแผนดำเนินงานปี 66 เน้นสร้างการรับรู้เชิงรุก เผยผลการประกวดคลิปสั้น-Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย”

วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม นายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายกิตติพันธ์ ใจดี ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นายปรารพ เหล่าวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง องค์กรที่เกี่ยวข้อง...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

มจร วิจัยเปิดเส้นทางสายพระเกจิ – วิปัสสนาฯ หนุนเที่ยววิถีพุทธ

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า มจร จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่วิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ โดยจัดทำเป็นชุดความรู้และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ด้านพระมหาทวี มหาปญฺโญ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยพระมหาวัฒนา...

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม

มอบพันธุ์ปลา 9,000 ตัว ให้เกษตรกร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน และมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างมากในทุกด้าน อีกทั้งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดมาในทุกยุคทุกสมัย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและทรงสอนหลักปรัชญาตามแนวทางหลักธรรมทางศาสนาให้แก่ประชาชนของพระองค์นำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกและภาคีเครือข่าย...

ล้มมวย เขาล้มกันแบบนี้

ล้มมวย เขาล้มกันแบบนี้                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน หากพูดถึงกีฬาประจำชาติไทย คนไทยทุกคนน่าจะต้องตอบว่า “มวยไทย” มวยไทยนี้เป็นทั้งศิลปะ และเป็นทั้งการต่อสู้ จะแข่งกันเป็นกีฬาก็ได้ หรือนำมาใช้ประหัตประหารก็ได้เหมือนกัน ความรุนแรงอันตรายของแม่ไม้มวยไทย ได้เชื้อเชิญชาวโลกให้มาดูมาชมถึงข้างเวทีที่เมืองไทย หรือบางคนหลงใหลเข้ามากก็ถึงกับมาสมัครเรียนมวยไทยในเมืองไทยเลยทีเดียว ปัจจุบันก็มีค่ายมวยในต่างประเทศมากมาย เวลาอาตมาไปปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศ บางทีก็เห็นป้ายว่ามีสอนมวยไทย มีค่ายมวยไทยเล็ก ๆ สำหรับผู้สนใจมาเรียนได้ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ามวยไทยเราไปถึงระดับสากลแล้ว สำหรับในเมืองไทยเอง มวยไทยอยู่ในสายเลือด เวลามีมวยจะเวทีไหนก็ตาม คนก็แห่กันไปดูล้นหลาม ยิ่งคู่เอกคู่ดังด้วยแล้ว...