ศูนย์คุณธรรม จัดพิธีมอบรางวัล MORAL AWARDS 2022 ยกย่อง “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม

ศูนย์คุณธรรม จัดพิธีมอบรางวัล “MORAL AWARDS 2022” ครั้งที่ 3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อ บุคคล ชุมชนและองค์กร ที่ช่วยสร้างพื้นที่ความดีให้เกิดขึ้นในสังคมและสื่อส่งเสริมคุณธรรม ที่มีผลงานด้านคุณธรรม ที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ จากทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสังคม และนานาประเทศ           ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 “MORAL...

วธ. เร่งพัฒนาตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ส่งผลให้เกิดสังคมคุณธรรมมากขึ้น

วธ. เผยแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เร่งพัฒนากระบวนการเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดสังคมคุณธรรมมากขึ้น นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ...

ไทยเตรียม Soft Power “โขน” อวดสายตาชาวโลก วธ.ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าหนุนเผยแพร่องค์ความรู้ “เกร็ดโขน” สู่ระดับนานาชาติฯ

มีการเสวนาภาพยนตร์สารคดี Miscellany of Khon โดยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน - เปิดตัวหนังสือเกร็ดโขนครั้งแรกในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใต้ 31 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ ประเทศฝรั่งเศส และโคลอมเบีย วันนี้ (31 สิงหาคม 2566) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติพุทธศักราช...

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ชูเชียงใหม่ ‘นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม’

ชิงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ประจำปี ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN ANNUAL CONFERENCE 2025)  นำเสนอศักยภาพเมืองสร้างสรรค์ของไทยอีกหลายสถานที่ คาดสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ 125.86 ล้านบาท นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 ได้รายงานถึงผลการเสนอเมืองเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม ประจำปี...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

กรมศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงการจัดสร้างอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติครั้งนี้ ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานไว้ในหลายโอกาสเกี่ยวกับการจัดสร้างคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อปริมาณโบราณวัตถุที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการศึกษาขุดค้นทางโบราณคดี จัดวางอย่างเป็นระบบ และจัดให้เป็นสถานที่ศึกษาโบราณวัตถุ หรือ Study Collection...

กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ “เบิร์ด ธงไชย” ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสาขาศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่หอประชุมเล็ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธานฯ ในการนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ ราย...

ศิลปินดารา-ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมเปิดพื้นที่ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร” ออนทัวร์สู่สถานศึกษา 4 ภูมิภาค 4 โรงเรียน

วธ.ชวนนักเรียน เด็กเยาวชน เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา-นอกสถานศึกษา กว่า 850 คน แสดงผลงานและทำกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ภารกิจการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเป็นอีกภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในปี 2566 ซึ่งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยและร่วมเฝ้าระวังกระแสวัฒนธรรมที่เบี่ยงเบนที่มากับสื่อในยุคสื่อใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Hybrid Threats)...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมงานเปิดฉายภาพยนตร์ “แมนสรวง” รอบปฐมทัศน์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานเปิดฉายภาพยนตร์ เรื่อง "แมนสรวง" รอบปฐมทัศน์ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร บริษัท บี ออน คลาวด์ ศิลปิน...

คณะวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์-บัณฑิตวิทยาลัย มจร มอบงานวิจัยการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนาให้กับกรมศิลปากร

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) มอบงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนาให้กับกรมศิลปกรมุ่งหวังเป็นสื่อการเรียนรู้หลักฐานทางโบราณสถาน ผ่านปรัชญาความคิดในแง่ของบริบทพระพุทธศาสนา งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สกสว. โดยนายพนมบุตร จันทรโชติ  อธิบดีกรมศิลปากร รับมอบงานวิจัยดังกล่าวจากคณะวิจัย นำโดย ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำหรับงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยผ่านโบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้งสี่แห่งของประเทศไทย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยศึกษาแนวคิดหลักพุทธปรัชญาในบริบทพระพุทธศาสนา  ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็น E-Book รูปเล่มการวิจัยที่เป็นเอกสารตลอดจนถึงคลิปวิดีโอในรูปแบบสารคดีจำนวน 27 ตอน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สคล.ปลื้ม! ถอดบทเรียนได้ผล ลดพื้นที่ดื่มเหล้าเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติ

ลดปัญหา ลดความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ภูมิใจ เขตอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ปลอดภัย เตรียมรับสถานการณ์ในฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สนับสนุนโดย สสส. ร่วมจัดเวทีประชุมถอดบทเรียน “ไม่ขาย ไม่ดื่มในเขตอุทยานฯ และพื้นที่สาธารณะ” ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2564 ภายใต้ พรบ.อุทยานฯ ปี 2562 ...

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งเดียวของประเทศไทย ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 10 ของ สปอว.

พระเมธีวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) เผยว่า ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 18 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมิน...

อนุโมทนาบุญใหญ่ เจ้าภาพงานทิ้งกระจาดวัดไผ่ล้อม ปี 2566

อนุโมทนาบุญใหญ่ เจ้าภาพงานทิ้งกระจาดวัดไผ่ล้อม ปี 2566                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ก็ผ่านไปแล้วด้วยดีสำหรับงานบุญใหญ่ประจำปีของวัดไผ่ล้อม คือ งานทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาด ปีนี้ก็คลี่คลายลงจนสามารถกลับมาจัดได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ปกติแล้วงานทิ้งกระจาดของวัดไผ่ล้อมก็ถือว่าจัดเป็นการใหญ่ทุกปี โดยแต่ละปีจะมีผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้งสำหรับนำมาแจกทาน โดยที่การทิ้งกระจาดนั้น ผู้ที่ได้ร่วมงานก็ถือว่าได้ทำบุญสองต่อ เพราะต่อหนึ่งคืออุทิศให้แก่บรรพชน และบรรดาสัมภเวสีผีไร้ญาติที่ต้องการส่วนบุญส่วนกุศล...