ข้าราชการ-บุคลากรวธ. รวมใจป้องกันฝุ่น – ลดขยะ ถุงพลาสติก โฟมในหน่วยงาน คลอดมาตรการ 3 R (Reduce – Reuse –...

วันนี้ (8 ก.พ. 2562) เวลา 09.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ในงานดังกล่าวได้เชิญนายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ...

วธ.จัดงานวัดย้อนยุค “วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน” เยี่ยมชมศาลาการเปรียญ “เรือนไม้วิเศษ-หนึ่งเดียวในสยาม”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนำพลังบวร บ้าน วัด และโรงเรียนหรือชุมชน มาขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดงานวัด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่หลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้จัดงานวัดย้อนยุค “วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน” เพื่อเฉลิมฉลองศาลาการเปรียญวัดแก้วไพฑูรย์ โดยเมื่อวันที่...

วธ. ขับเคลื่อน M-Culture Big Data ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนใช้ประโยชน์ เตรียมระดมสมองพัฒนาแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  Big Data ของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากการที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ครอบคลุมภารกิจที่มีอยู่ และสามารถเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  เพื่อทำให้การบริการประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้มอบหมายให้ตัวแทนทุกหน่วยงานเร่งจัดทำข้อมูล เครือข่ายภาครัฐ เอกชน จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลประกาศในโอกาสต่างๆ...

รัฐบาลชื่นชม “งิ้วไทย” ส่งเสริม-สืบสานการแสดงพื้นบ้าน สร้างรายได้เข้าประเทศ

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน และการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากากเสฉวน การสาธิต การแต่งหน้าและการแต่งกายงิ้ว และชมการสาธิต การเขียนหน้ากากงิ้ว โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมอุปรากรจีน และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงงิ้วของไทยเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับศิลปินไทยกว่า...

นายกรัฐมนตรี ประกาศให้ปี2562 เป็น “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” ภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” จากการริเริ่มของวธ.

เปิดตัวแอนิเมชั่นรามเกียรติ์-หนังสือวิวิธอาเซียน ฉบับภาษาอังกฤษ จัดมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน  พร้อมเปิดพื้นที่ส่วนขยายศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน-นิทรรศการใหม่ “ASEAN Street Food” จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก-งานเทศกาลหุ่น-งานมรดกภูมิปัญญาของอาเซียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานพิธีประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 (ASEAN Cultural Year 2019) พร้อมทั้งมอบหนังสือวิวิธอาเซียน...

คกก.คุณธรรมแห่งชาติ เร่งอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนา” เตรียมจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ช่วงเดือนมิ.ย. – ก.ค.นี้

Thairnews - เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยในปีงบประมาณ 2562 จะดำเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค...

วธ.หนุนจัดงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ “วัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยใจคนทีวี”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิจำนง รังสิกุล ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ หน่วยงานของรัฐและเอกชน จัดงานพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ เพื่อประกาศเกียรติคุณผลงานคุณภาพของผู้ผลิตรายการและสถานีโทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องจากสื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทในการให้ความรู้ ทัศนคติและรูปแบบพฤติกรรมที่ดีงามต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมซึ่งรางวัลโทรทัศน์ทองคำ นับเป็นรางวัลเกียรติยศของบุคลากรและผู้ประกอบการโทรทัศน์ ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ ๓๓ ประจำปี...

ครม. ตั้ง “ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล” นั่งประธานบอร์ดหอภาพยนตร์ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน

วันนี้ (29 มกราคม 2562) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)               กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ รวมทั้งหมด 8 คน ดังนี้ นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล               เป็นประธานกรรมการฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 7 คน...

วธ.รับมอบโบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุจากชาวอเมริกัน-คนไทยในสหรัฐอเมริกา 46 รายการ นำไปจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน

....กำไลสำริด-กระดิ่งสำริด-ภาชนะดินเผา-ช้อนดินเผา-หินดุดินเผา-ลูกกลิ้งดิน เผยเป็นโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียง อายุ 1,500-2,500ปี กรมศิลปากร เตรียมนำจัดนิทรรศการ-จัดแสดง ให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้วันนี้ (17 มกราคม 2562) ณ ห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีส่งมอบ-รับมอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย โดยนางรุยาภรณ์  สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)...

รมว.วธ. กำชับ สศร.ขับเคลื่อนงานปี 62 เน้นหนุนปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน-ขยายพื้นที่ต้นแบบ 4 DNA

.....สั่งทำแผนส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา –ศึกษาแนวทางจัดตั้งหอศิลป์ร่วมสมัย ภาคเหนือ-อีสาน-ใต้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ในปีงบประมาณ 2562 และปีงบฯ 2563 โดยกำชับให้สศร.เร่งรัดเบิกจ่ายงบฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและจัดทำแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายงบฯ เป็นรายไตรมาส รวมทั้งให้ สศร. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของวธ.ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“กรมปกครองท้องถิ่น” จับมือ สสส. นำทีมลงพื้นที่ อ.บัวใหญ่ เสริมสร้างพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมีพระครูโอภาสจันทรังสี เจ้าอาวาสวัดบ้านเสมาใหญ่ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่  อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา...

กองปราบฯ ทลายอู่บางละมุง รับซื้อรถโจรกรรมของนายทหารแยกชิ้นส่วนขาย

วันนี้​ (15 ก.พ.2562)​ ที่กองบังคับการ​ปราบปราม  พลตำรวจ​ตรี​ จิรภพ ภูริเดช ผู้​บังคับการ​กอง​ปราบปราม​ (ผบก.บก.ป.)​ ได้สั่งการให้ พัน​ตำรวจ​เอก​ อรุณ วชิรศรีสุกัญยา ผู้กำกับ​การ​ 2​ กอง​บังคับการ​ปราบปราม​ (ผกก. 2 บก.ป.), พัน​ตำรวจ​โท​ กรกช ยงยืน​ และ​ พัน​ตำรวจ​โท​...

สำนักพุทธฯทำหนังสือมติมส.เวียนถึง ผวจ.ทุกจังหวัด แนวทางตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอบวช

นายสมเกียรติ ธงศรี รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติราชการแทนผอ.พศ. ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา  เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ระบุว่า ตามหนังสือแจ้งมติมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2562 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบประวัติบุคคล ให้พศ.หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)...