“เสริมศักดิ์” เผย โพลสงกรานต์ ปี 2567 ชี้คนไทยแห่ร่วมฉลองกันแบบสร้างสรรค์ ในโอกาสสงกรานต์ไทยได้รับการขึ้นทะเบียนฯ จากยูเนสโก

เน้นกลับภูมิลำเนาทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรพ่อแม่/ญาติผู้ใหญ่  วอนเล่นน้ำไม่รุนแรง งดดื่มสุรา ไม่ขึ้นราคาสินค้าและบริการ พร้อมร่วมกิจกรรมสงกรานต์ที่วัดมากสุด จัดงานธีมย้อนยุค การละเล่นสงกรานต์ที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ คาดสงกรานต์ปีนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคึกคักแน่ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อ “ประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 หลังจากได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 18,623...

กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งรองอธิบดีกรมศิลปากรและกรมการศาสนา รวม 4 ตำแหน่ง

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่  5 เมษายน 2567 ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 58/2567 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย ได้แก่  นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ทั้งนี้...

ปี 67 วธ.ชวนแต่งไทย-ใส่เสื้อลายดอกเล่นน้ำสงกรานต์ กำชับสวจ.ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์เน้นกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานคุณค่าสาระอันดีงาม

รณรงค์ใช้น้ำสะอาด งดใช้แป้ง สีและอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง ตั้งศูนย์เฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมเฉลิมฉลอง “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่กระทรวงวัฒนธรรมและผ่านระบบออนไลน์ โดยได้เน้นย้ำให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกแห่งจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 ในเชิงการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีสงกรานต์และสร้างการรับรู้ในโอกาสที่ประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand,...

“เสริมศักดิ์” เปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗

เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ และร่วมชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ...

“เสริมศักดิ์” เผย วธ.จัด 4 กิจกรรมสำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ยิ่งใหญ่

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา งานมหรสพสมโภชและวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย  ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย...

กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม”

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบดั้งเดิม สู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยจัดแสดงเอกสารต้นฉบับ ๔๑ ชุด กว่า ๒๐๐ รายการ ที่ล้วนเป็นเอกสารทรงคุณค่าสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งหลายฉบับยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๖...

“เสริมศักดิ์” ขับเคลื่อน Soft Power ด้านภาพยนตร์ ส่งเสริมความร่วมมือ ขยายตลาดภาพยนตร์อาเซียนสู่นานาชาติ

ชูไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภาพยนตร์ของอาเซียน  จับมือสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐ เอกชน เตรียมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9 วันที่ 28 – 31 มี.ค.นี้   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อน Soft Power  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  11 ด้าน รวมถึงด้านภาพยนตร์ตามนโยบายรัฐบาล และมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางในการผลิตภาพยนตร์ของภูมิภาคอาเซียน...

“เสริมศักดิ์” เผยครม.ไฟเขียว 2 โครงการ วธ. ขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่เมืองมรดกโลกสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี

เดินหน้าศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่น่าน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน ผลักดันน่านเป็นเมืองมรดกโลกคู่หลวงพระบาง สร้างรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยาและแพร่) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา มีมติเห็นชอบดำเนินการตามนโยบายของนายเศรษฐา...

รมว.วธ.เชิดชู “วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖” ผลงานศิลปะของอ.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ” คือ พลัง Soft power เสริมสร้างมิติทางศิลปวัฒนธรรม นำชื่อเสียงสู่ประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบผลงานศิลปะ ชื่อ วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖ Vision of Dharma ๒๐๒๓) ของ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์...

“เสริมศักดิ์”เผย ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งผู้บริหารวธ. 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเป็นไปตามความเหมาะสม

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยาและแพร่)  ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“หลวงพี่น้ำฝน” เผยนาทีช่วงรถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ไร้บาดเจ็บ เซียนพระฮือฮา คอหวยไม่พลาด

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เผยนาทีรถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ รอดปาฏิหาริย์ แถมไร้บาดแผล หลังตรวจร่างกายเสร็จออกปฏิบัติกิจมอบเครื่องปรับอากาศให้เรือนจำธัญบุรี ติดตั้งห้องพบญาติเยี่ยมผู้ต้องขังทันที เตือนญาติโยมขับรถอย่าประมาทเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ขอให้ทุกคนมีสติกับการดำเนินชีวิต ปัดให้มองเป็นเรื่องอภินิหารแต่ให้เรียนรู้การทำความดีจะเป็นเกราะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยในชีวิต ขณะเซียนพระเริ่มมีการตรวจสอบวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมแล้ว ส่วนคอหวยไม่พลาด ตามทะเบียนรถคันดังกล่าวไว้พิชิตกองสลากในอีกไม่กี่วันนี้ วันที่ 21 เม.ย. 67  จากกรณี Pages ดังหลายสำนัก...

“หลวงพี่น้ำฝน”ลั่น!! ศาสนาไม่ใช่ที่ทำ คอนเทนท์ เข้าไปสานสัมพันธ์พระวัดจันทร์ใน แต่มีบางคนไม่อยากให้เรื่องจบ

“หลวงพี่น้ำฝน” ยกการ์ด บอก อัพ ทู โยม ทนายอนันตชัย  เผยเรื่องวัดจันทร์ในกำลังจะเริ่มสานสัมพันธ์ให้จบ มีหลักฐานการพูดคุยกับพระ 12 รูป ในการน้อมรับปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบของเจ้าอาวาสไว้แล้ว พร้อมได้พูดคุยกับเจ้าอาวาสแล้วด้วย แต่พอแถลงข่าวกลับมาเป็นคนละเรื่อง ชี้เข้าไปเพื่อระงับปัญหาให้จบเพื่อความสงบ กลับถูกสวนเข้าไปบงการเรื่องวุ่นวาย ถามกลับใครกันแน่ไม่อยากให้เรื่องจบ และชี้ศาสนาไม่ใช่ที่ทำคอนเทนท์ และบางคนติดหลงในตัวเองเป็นศูนย์กลางความถูกต้อง ส่วนคนที่ให้ข้อมูลมีมาเฟียพระบงการเรื่องนี้ ถือว่าชั่วช้ามาก เพราะตั้งใจไปช่วยให้จบปัญหา แต่มีคนไม่อยากให้จบ เมื่อวันที่ 19...

วธ.จัดพิธีบวงสรวงเทพยดา งาน “ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

วันนี้ (19 เมษายน 2567) เวลา 08.19 น.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา งาน “ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ...