วธ.รวมใจวัฒนธรรมจังหวัด-เครือข่ายวัฒนธรรม 76 จังหวัด เข้มเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19

กำชับปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาล ศบค. พร้อมจัดทำสื่อวีดิทัศน์ คลิปวีดิโอ หรืออินโฟกราฟิก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ป้องกัน สร้างความรู้ แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกวิธี เบื้องต้นทำงานเชิงรุกแล้ว 60 จังหวัดกว่า 2 หมื่นชุมชนทั่วประเทศ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี...

อธิบดีกรมศิลปากร กำชับแหล่งเรียนรู้ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเข้มข้น

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในหลายจังหวัด กรมศิลปากรจึงกำหนดมาตรการป้องกันสำหรับการให้บริการแหล่งเรียนรู้ในสังกัดของกรมศิลปากร ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนี้ ๑. ให้มีการตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทุกคน และติดสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรอง ก่อนเข้าแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร โดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้งดการปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าใช้บริการ และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที ๒....

องค์กรธุรกิจคุณธรรม พลวัตขับเคลื่อนสังคมไทย

องค์กรธุรกิจคุณธรรม พลวัตขับเคลื่อนสังคมไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวปาฐกถา: องค์กรธุรกิจคุณธรรม พลวัตขับเคลื่อนสังคมไทย ในการประชุมเครือข่ายองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรม สสส. และมูลนิธิหัวใจอาสา ภาพถ่ายและสื่อนำเสนองานแถลงผลความสำเร็จโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม วันที่ 16 ธ.ค.2563 ณ ICON CINECONIC ICONSIAM "Keep Moving Forward ... Moral...

กรมศิลปากรชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยวโบราณสถาน ด้วยเทคโนโลยี AR และ VR

​วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการแถลงข่าว ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม AR Smart Heritage กรมศิลปากร โดยมี นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม...

กรมศิลปากรเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๙” จัดแสดงผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินกว่า ๘๒ ชิ้น

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๙” ณ อาคารนิทรรศการ ๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป...

วธ.แจงไม่ห้ามนำท่ารำไทยไปใช้ในเกม แนะพิจารณาบริบท – ความเหมาะสม

ส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ นำวัฒนธรรม - ภาพลักษณ์ไทยสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  กรณีมีประเด็นข่าวจากทวิตเตอร์ “Kid Puvaphat” ของ นายคิด ภูวพัฒน์ ชนะสกล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอีสปอร์ต สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความกล่าวอ้างว่ากระทรวงวัฒนธรรมห้ามใช้ท่ารำไทยต่างๆ ใส่ประกอบในเกม “Home Sweet Home” เนื่องจากอาจทำให้คนกลัวการรำไทยได้...

กระทรวงวัฒนธรรม เร่งช่วยเครือข่ายวัฒนธรรม-ชุมชนคุณธรรมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนครศรีธรรมราช

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปราชการเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์...

วธ.ร่วมยกย่องเด็กเยาวชน “ลำตัดต่อต้านการทุจริต” คว้ารางวัลชนะเลิศ ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ประจำปี 2563

พร้อมนำเสนอ ครม. รับทราบ และร่วมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานมอบรางวัล การประกวด “การต่อต้านทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ...

วธ.ย้าย-รับโอนข้าราชการพลเรือนระดับสูงทดแทนเกษียณ-ทำงานต่อเนื่อง

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 282/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัด วธ. ไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 2.นางสุภัทร กิจเวช...

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครเด็กติดเกม ร่วมโครงการค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์”

ช่วยปรับพฤติกรรมสร้างการตระหนักรู้การเล่นเกม“หมอจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” เผย “โรคติดเกม” ทำลายสมองไม่ต่างติดยาเสพติด เด็กไทยอาการน่าห่วงอัตราติดเกมอย่างหนักสูงกว่ายุโรปและอเมริกา พบเด็กเริ่มติดเกมอายุต่ำลงเรื่อย ๆ ส่งผลต่อพัฒนาการด้านภาษา กล้ามเนื้อ การคิดวิเคราะห์ การควบคุมตัวเองให้ลดต่ำลง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวโครงการค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp)โดยร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อีก 1 ศพเหยื่อโควิด จ.สมุทรสาคร “หลวงพี่น้ำฝน” วัดไผ่ล้อมให้เมตตารับสวด-เผาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ฌาปณสถานวัดไผ่ล้อม  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ได้เมตตารับศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มาประกอบพิธีพิธีฌาปนกิจเป็นศพที่ 2 ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 ซึ่งรายนี้ได้นำมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ชื่อนายประธาน เสนคะ อายุ 56 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานรปภ. อยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร...

ตั้ง “พระเทพรัตนมุนี” เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม

คณะสงฆ์วัดโสธรฯกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ "พระธรรมมังคลาจารย์" หรือ "หลวงปู่ประยงค์" อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ 100 วัน วันนี้ (26 ม.ค.64) เวลา 09.00 น. ที่รพ.กรุงเทพ ได้มีการเคลื่อนสรีระสังขาร พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ซึ่งมรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 23...

ศน.ปรับกิจกรรมช่วงโควิด เน้นทำบุญ-ปฏิบัติธรรมออนไลน์

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า  ภาพรวมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาของศน. ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นี้  จะเป็นการส่งเสริมให้รับรู้รับทราบและร่วมทำบุญแบบออนไลน์ รวมทั้งปรับรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ของ ศน. เช่น  กิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ หรือวันพระ จากเดิมศน.จะมีการเชิญหน่วยงานต่างมาเข้าร่วมกิจกรรม ก็มีการปรับลดจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งยังส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะการสอนปฏิบัติธรรมออนไลน์ ซึ่งพบว่าในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก อธิบดีศน....