ศูนย์คุณธรรมฯ สนับสนุนวิทยากรกระบวนการ ประชุมภาคีเครือข่ายภาครัฐเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ชู “ลำปางเมืองคนดี มีคุณธรรม”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมให้คำปรึกษาในการประชุมฯ ณ...

จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โชว์ แชร์ เชื่อม”

ปลุกพลังเครือข่ายสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังการถอดบทเรียนความสำเร็จจากเครือข่ายคุณธรรมฯ ร่วมรับชมการจัดนิทรรศการคุณธรรมฯ มาร่วมแสดงพลังขับเคลื่อน “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจส่วนรวม” ด้วยกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามกำหนการที่แนบ https://drive.google.com/file/d/1ZZ8Mje56wD2A3IF50OOntMDvkUkAXjX4/view?usp=drivesdk เผยแพร่ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=778243897279076&id=100052804179557&mibextid=Nif5ozสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=778243897279076&id=100052804179557&mibextid=Nif5oz เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย https://chiangrai.m-culture.go.th/th/news-releas เผยแพร่ผ่านช่องทาง Line Voom สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย...

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ เวียนเทียนและถวายผ้าห่มพระบรมบรรพต(ภูเขาทอง) งานวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศ

วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) เวลา 07.00 น. พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป พิธีเวียนเทียนและถวายผ้าห่มพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา...

วธ. ร่วมกับภาครัฐ เอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั่วประเทศ

บำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล กิจกรรมทางศาสนา นิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชมนิทรรศการอาภรณ์ 5 การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย ณ หอศิลป์ราชดำเนิน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน...

ครม.รับทราบทูตฯสัญจรแหล่งมรดกวัฒนธรรม ยกระดับ 16 เทศกาลประเพณี

ดัน Soft Power ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 65  เดินหน้านำเสนอเนื้อหาสื่อที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมต.วธ.) กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ครม. ได้รับทราบสรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำนโยบายหลักด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1.โครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูต...

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต เปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร ณ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนคร ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ (สะพานหิน)...

วธ. พาหนังไทย-อาหารไทย โชว์เทศกาลหนังเมืองคานส์ เปิดคูหาประเทศไทย ชู Soft Power ความเป็นไทยสู่ระดับโลก

ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 2023 ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักท่องเที่ยว แห่ร่วมกิจกรรม Thai Film Pitching Project 2023 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศส) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดคูหาประเทศไทย โดยมีนางยุพา...

วธ. ชูตลาดน้ำตลาดบก-ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ให้รู้จักทั่วโลก

ผลักดันเป็น Soft Power ดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว ชม ช้อป สร้างรายได้ต่อชุมชน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจประเทศ พร้อมผลักดันให้วัฒนธรรมอยู่ในแผนพัฒนาทุกระดับและทุกมิติ สร้างรายได้ เสริมคุณค่า พัฒนาสังคม เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบ ZOOM ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)...

วธ. พร้อมเผยแพร่ หนังสือประวัติศาสตร์ ฉบับการ์ตูน “สุโขทัย เมืองมรดกโลก” เล่าประวัติศาสตร์ผ่านลายเส้นการ์ตูน

สีสันสดใส เข้าใจง่าย สนุก ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตบุคคล แหล่งอารธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สร้างจิตสำนึกรักชาติ ความภาคภูมิใจความเป็นไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดอย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม...

วธ.เผยโมเดลส่งเสริมคุณธรรม พร้อมขับเคลื่อนแผนคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 เน้น “คุณธรรมจับต้องได้” 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

พร้อมเฝ้าระวัง สร้างภูมิคุ้มกันเด็กรุ่นใหม่ด้วยชุมชน-ทุนวัฒนธรรมที่ดี สร้างสังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ศิลปินแห่งชาติ-นักดนตรีไทย-ลูกทุ่ง-ร่วมสมัย กว่า 1 พันคน ร่วมพิธีไหว้ครู@Suphanburi Thailand ครั้งใหญ่ ในมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ

“ดนตรี” สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาพร้อมต่อยอดให้สุพรรณบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของโลก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดงานส่งเสริมคุณค่ามรดกภูมิปัญญา “ไหว้ครูดนตรี @Suphanburi Thailand” ซึ่งมีศิลปินนักร้อง นักดนตรีหลากหลายสาขา ร่วมพิธีจำนวนมากกว่า 1,000 คน โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป...

วธ. ร่วมแสดงความยินดี “งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จากจังหวัดสุโขทัย” และ “งานพลุนานาชาติของเมืองพัทยา”

คว้ารางวัล Gold Prize งานเทศกาลที่มีศักยภาพ (ธีมงานกลางคืน) ประจำปี 2023 ระดับเอเชียจากสมาคม IFEA-ASIA ณ สาธารณรัฐเกาหลี เตรียมยกระดับอีก 16 เทศกาลประเพณีให้เป็นที่รู้จักระดับโลก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาล โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินนโยบายผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยสู่ระดับโลก ซึ่งล่าสุดเป็นที่น่ายินดีที่ งานเทศกาลประเพณีของประเทศไทย...

ศูนย์คุณธรรมฯ สนับสนุนวิทยากรกระบวนการ ประชุมภาคีเครือข่ายภาครัฐเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ชู “ลำปางเมืองคนดี มีคุณธรรม”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมให้คำปรึกษาในการประชุมฯ ณ...