วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษย์ฯ ลงพื้นที่ประเทศศรีลังกา มอบถุงยังชีพแด่พระสงฆ์-ชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ในรอบ 14 ปี

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์การยุวสงฆ์โลก ศรีลังกา(WBSY) ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประสบอุทกภัยจำนวน 500 ชุด และช่วยเหลือคณะสงฆ์ในเขตเมือง Kaluthara, Galle และ Mathara ประเทศศรีลังกาทั้งนี้สืบเนื่องประเทศศรีลังกาได้ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 14 ปี ทั้งน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม และดินถล่ม...

ศาลสั่งคุก 26 ปี อดีตกก.ก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ทุจริตเงินโครงการกว่า 68 ล้านบาท ขณะที่ศาลแพ่งชั้นอุทธรณ์ให้คืนเงินแก่คณะสงฆ์กว่า 55 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) พล.ต.สุวิทย์ แม้นเหมือน คณะกรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกันแถลงข่าวพร้อมกับแสดงภาพถ่ายและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อคณะสื่อมวลชนว่า ตามที่ทางคณะกรรมการโครงการฯได้ดำเนินการฟ้องร้องทางอาญาต่ออดีตคณะกรรมการโครงการฯ 3 ราย คือ 1.นางขนิษฐา รัตนพัฒนากุล 2.นายพฤติ รัตนพัฒนากุล และ3.นางสาวจันทร์เพ็ญ เหลืองไทยไชยพร และฟ้องร้องทางแพ่งต่อนางขนิษฐา...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทให้พระมหาเปรียญพากเพียรศึกษาพระบาลียิ่งๆ ขึ้น ไม่ให้พระสัทธรรมถูกบิดเบือน

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่วัดพิชยญาติการาม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จไปทรงประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 369 รูป และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 จำนวน 456 รูป โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ...

ผอ.พศ.แจงคดี “เณรปลื้ม” ทุจริตทรัพย์สินของวัด เตรียมหารือพระเถระเห็นชอบก่อนชงเข้ามส.ออกกฎรัดกุม

สำนักข่าว Thai R News - เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. เปิดแถลงข่าวกรณีคดีฆาตกรรมรุมฆ่าสามเณรศุภโชค เอกเกียรติกุล หรือสามเณรปลื้ม แล้วขุดหลุมฝังศพโบกปูนปิดทับภายในวัดวังตะวันตก อ.เมือง...

เปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา เชิญสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ให้รำลึกร่มเศวตฉัตรแห่งในหลวง ร.๙ ขอให้รักพระพุทธศาสนาเช่นพระองค์

 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้อ่านสาส์น จากสมเด็จพระหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในพิธีเปิดการประชุมว่าขออนุโมทนาพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาทุกรูปที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเสียสละ อดทน และมุ่งมั่น...

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเตือนสมภารสร้างวัดไม่ต้องเน้นหรูหรา ขอให้มีความพร้อมในการเป็นอารามก็เพียงพอ ทรงเน้นให้เผยแผ่ธรรมสู่จิตใจคือการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานโล่ ย่าม และเกียรติบัตรแก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2559 รวมจำนวน 68 รูป ซึ่งจัดโดยกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช...

มส.เห็นชอบการตรวจหมู่บ้านศีล 5 ภาคกลางเชิงคุณภาพ และเห็นชอบตั้งสถานปฏิบัติธรรม จ.เชียงใหม่ 10 แห่ง จ.ราชบุรี 6 แห่ง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า การประชุมวันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม และมอบให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานการประชุมแทน โดยที่ประชุมมส.ได้เห็นชอบการลงพื้นที่ตรวจโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ...

พศ.-วัดไร่ขิง จัดประชุมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง ชูวัดพัฒนาฯเป็นหัวหอกการเผยแผ่-สร้างศาสนทายาท ไม่เน้นเครื่องรางของขลัง

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นายกนก แสนประเสริฐ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2559 ที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ว่า วัดพัฒนาตัวอย่างถือเป็นความภูมิใจของแต่ละวัด เพราะมีการพัฒนาวัดจนดีขึ้นกว่าวัดอื่น แต่ความดีของแต่ละวัดไม่เหมือนกัน จึงต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน ซึ่งต้องหาทางพัฒนาให้ยั่งยืน ขณะเดียวกันกองพุทธศาสนสถาน ควรหาแนวทางในการส่งเสริมวัดพัฒนาตัวอย่างให้เกิดความยั่งยืนด้วยนายกนก...

วธ. ร่วมกับ มจร. ติวเข้มครูพระสอนศีลธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง-คุณธรรมสู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเสวนา “แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานการศึกษาด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนายวีระ...

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มอบวุฒิบัตรพระธรรมทูต รุ่น 23 จำนวน 112 รูป มีโอวาทการปฏิบัติงานให้ยึดหลักสาราณียธรรม 6 ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพิธีปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. จับมือซีคอน จัดงาน “เที่ยวเท่นอกกรุง 7 เมืองมาหานคร” นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นครพนม นครราชสีมา สกลนคร นครศรีธรรมราช

หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำเสนอเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนใหม่สไตล์ไทยโมเดิร์น 6 - 15 มีนาคม ณ ลานกลางชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแคเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมจัดงานถนนคนเดิน...

มจร สร้าง “สวนสันติภาพ” พื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก และคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ เมื่อวันที่ 28-29 ก.ย.2562 ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ดำเนินโครงการกิจกรรมนานาชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธทั่วโลกในการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 17  ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 2563 โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย...

“รก.เจ้าคณะใหญ่หนกลาง” ชี้ เจ้าอาวาสเป็นหน้าด่านพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 ที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล จ.นครปฐม  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 312 รูป โดยพระพรหมบัณฑิต กล่าวเปิดการอบรม ว่า เจ้าอาวาสเป็นตำแหน่งหน้าด่านของพระพุทธศาสนา มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งตำแหน่งหน้าด่านของพระพุทธศาสนานั้นมีเจ้าอาวาส และพระอุปัชฌาย์ โดยพระอุปัชฌาย์จะเป็นผู้คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา...