ศน. ร่วมกับสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย”

  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ บริเวณถนนพาหุรัด กรุงเทพมหานคร พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรม “ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวรน้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย” และงานเดิน-วิ่ง การกุศล ไทยซิกข์ครั้งที่ ๒๓ พร้อมด้วยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.34 น. ข่าวในพระราชสำนักรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร...

“พระองค์เจ้าโสมสวลี” เสด็จประทานเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๕๐ รูป/คน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 15.30 น. ที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2560 โดยมี พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ข้าราชการ...

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะทูตานุทูต ๔ ประเทศ ที่นับถือพระพุทธศาสนาตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 06.45 น. ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมตักบาตรกับคณะทูตานุทูต เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศานิกชนจำนวนมาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมความเป็นไทย...

“พนม” เข้ากราบเรียน มส. รับทราบการสถาปนาพระสังฆราช มีมติให้ทุกวัดทั่วโลกย่ำระฆัง 3 ลา เมื่อพระเจ้าอยู่หัว หลั่งน้ำมหาสังข์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.39 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์เข้าถวายสักการะและถวายผ้าไตร พุ่มดอกบัว แด่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เนื่องในการได้รับสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 จากนั้นในเวลาต่อมา นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)...

พระสงฆ์ 1,250 รูป ร่วมสวดโอวาทปาฏิโมกข์ เจริญจิตภาวนาใน มมร. อุทิศถวายในหลวง ร.๙ ถวายพระพรชัยมงคลแด่รัชกาลปัจจุบัน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ภายใต้ชื่องาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย” ณ บริเวณลานหน้าอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีพระภิกษุ สามเณร 1,250 รูป และพุทธศาสนิกชนมารวมตัวกันร่วมสวดพระพุทธมนต์ และสวดพระโอวาทปาฏิโมกข์...

“ผู้แทนพระองค์” เสด็จในการพระราชพิธีจารึกพระนามในพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(อัมพร)

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ เมื่อได้เวลามงคลพระฤกษ์ 10.49 น. ถึงเวลา 11.29 น. โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ผู้แทนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล เจ้าพนักงานอาลักษณ์...

วันที่ 9 เวลา 10.49 น. ฤกษ์จารึกพระสุพรรณบัฎ “รมต.ออมสิน” จะถวายฎีกานิมนต์ “สมเด็จอัมพร” 10 ก.พ.นี้ เพื่อเข้าพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วนั้น เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่วัดราชบพิธฯ ได้มีเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครมาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด ขณะที่บริเวณตำหนักอรุณ...

กลุ่มพิธี ศน. ทำรายนามพระสงฆ์ทั่วประเทศ 172 รูป ในการพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ณ วัดพระแก้ว 12 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แล้ว โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนมาโดยตลอด และได้มีการนำรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่ได้บอกไว้สามประการ ทูลเกล้าฯขึ้นไปทั้งห้ารูป ซึ่งคงไม่ต้องถามว่าเป็นใคร และวันเดียวกันนี้ได้รับการแจ้งมาว่ามีการโปรดเกล้าฯ ลงมาเรียบร้อยแล้ว คือสมเด็จวัดราชบพิธ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จะมีการสถาปนาที่วัดพระแก้วในเวลา 17.00 น....

กรมการศาสนา เปิด “ศูนย์จริยศึกษา” “วันมาฆบูชา” 7-11 ก.พ. ณ สวนลุมพีนี บูรณาการทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกประชาชนทุกวัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จัดพิธีเปิด “งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2560” ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมํกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์ศักติฐ์...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ.จัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓

เป็นเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม  – ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พุทธศาสนา และยังเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทย เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร...

วัดไผ่ล้อมส่งตัวแทนมอบหน้าผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” (แบบเด็ก) ให้นักเรียน

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  ได้มอบให้ นายไชยอนันต์ ดลชัยกรร์สกุล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิหลวงพ่อพูล นำหน้ากากผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” (แบบเด็ก) จำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง รับมอบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง อ.สามพราน...

วัดไผ่ล้อม เชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล บวชฟรี!!!

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม กล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราวโดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า พระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดี ที่พสกนิกรไทยควรยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป และเนื่องในโอกาสสำคัญตามที่ทางวัดไผ่ล้อมได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...