“สสอท.” บุคลากร-นักศึกษาดีเด่น ปี 2563 คว้ารางวัลมากสุด ม.เอกชน สามปีซ้อน

SRIPATUM DYNAMIC UNIVERSITY โชว์ศักยภาพทางด้านวิชาการ กวาด 15 รางวัลคุณภาพ บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตชลบุรี ในโอกาสเข้ารับรางวัล "บุคลากรดีเด่น" และ "นักศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2563 จำนวน 15...

เปิดงาน “ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” คึกคัก อธิบดี พช.ปลุกชาวศรีสะเกษร่วมรักษาอัตลักษณ์ล้ำค่าของดินแดนสี่เผ่าไท

  ชูของดีความโดดเด่นด้านศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต ผ้าทอศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 พ.ย.63 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในกิจกรรม “ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” ณ บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา...

“โคก หนอง นา โมเดล” สุดฮอต คนแห่สมัครเป็นลูกจ้าง พช.ร่วม 3 หมื่นคน พุ่ง 322 % จาก 9,188...

พร้อมลงพื้นที่ 3,246 ตำบลใน 73 จังหวัด “อธิบดี พช.” มุ่งสร้างนักพัฒนาด้วยการฝึกปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ พร้อมนำกลับไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองและครอบครัวต่อไป นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  "โคก หนอง นา โมเดล" ระหว่างวันที่ 11 – 17 พ.ย.63...

อธิบดีพช. ติวเข้มนักพัฒนา ต้องมีทัศนคติดี มีความเสียสละ จิตใจมุ่งมั่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อความผาสุกของประชาชน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นักพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน” ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 30 ภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว...

เครือข่ายสถานศึกษา เร่งขับเคลื่อนงานปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ทั่วประเทศ

หวังยกระดับขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพสู่สังคมที่ดี ในขณะที่ผลวิจัยเผยเด็กไทยเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ตั้งแต่ 7 ขวบ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและภาคีสถานศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภายใต้โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการวางรากฐาน เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมเวิร์คช็อป โดยใช้ชุดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย...

อธิบดี พช. ลงพื้นที่ร่วมกับอนุกรรมการฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานการโคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ศรีสะเกษ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล และโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ในโอกาสการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563...

อธิบดีพช.ปลื้มโครงการ “10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี” สำเร็จตามเป้าหมาย

กระตุ้นบุคลากร พช.หันมาออกกำลังกายเพื่อให้การปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนมีประสิทธิภาพ พร้อมแจกเงินรางวัล 57 รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูความตั้งใจ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้จัดทำ “โครงการ 10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี” ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน...

GISTDA ร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม นำร่อง Big serpire การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สาระสนเทศด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในกิจกรรมที่เจ็ดสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy   ในระบบ Pigital Platform ด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศสำหรับสำรวจพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล (CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 1113 แปลงทดลอง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  เวลา...

อธิบดี พช. เชิญชวนคนไทยส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

พร้อมชวนเลือกซื้อในงาน OTOP City 2020 จัดขึ้น 19 - 27 ธ.ค. 2563 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีงานแถลงข่าว “รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่”...

สมัครด่วน ! กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา ปฏิบัติภารกิจ 73 จังหวัด

เสริมทัพขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” สนองนโยบายรัฐสร้างงานสร้างรายได้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มุ่งหวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมามั่นคงอย่างยั่งยืน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  "โคก หนอง นา โมเดล" จำนวน 9,188 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้างนับแต่วันที่จ้างถึงวันที่...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช. ปลุกพลังคนบ้านสวน “Change for Good มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Change for Good มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี โดยมี นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี เป็นผู้จัดโครงการฯ มีเป้าหมายเป็นคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนจาก...

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงย้ำบัณฑิตมมร.สร้างประโยชน์ส่วนรวม-อย่าหยุดหาความรู้

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทในโอกาสเสด็จประทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 พ.ย.63 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมมร. ประจำปี 2563 โดยมีอธิการบดีมมร. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม...

“ข้างๆ” หนังสั้น เด็กภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ป.ป.ช.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ “ทีม Untitled” ประกอบด้วย นายธนภูมิ อินทร์ปรางค์, นางสาววริศรา แซ่อึ้ง และนายวิธวิทย์ พอสินธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน “ข้างๆ” เข้ารับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000...