อธิบดี พช. เป็นประธานเปิดงาน “พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัดนครนายก” สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว

วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน "พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัดนครนายก" ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และศิลปินที่นำภาพมาร่วมจัดแสดง ร่วมพิธีดังกล่าว โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ "วัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย" ผู้ร่วมเสวนา  รศ.ดร.สาธิต...

มจ.อุทัยกัญญา พร้อมราชสกุลภาณุพันธ์ เสด็จวางพานพุ่ม เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม

วันนี้ (4 ส.ค.63) หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พร้อมสมาชิกราชสกุลภาณุพันธุ์ เสด็จวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ พ.ศ.2563 ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเกาะกลางน้ำ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่...

พช. เตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย 8- 16 สิงหาคม นี้

รวมสุดยอดงานหัตถศิลป์ และสินค้า OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” ตระการตากับผ้าอัตลักษณ์ ผ้าชนะการประกวด พร้อมชมแฟชั่นโชว์ผ้าไทย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ฝีมือสุดประณีตจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วไทย ตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่ต่ำกว่า...

พช. เสนอผลการดำเนินงานเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ

ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย...

อัมพวาโมเดล สวมหมวกนิรภัย100%

ตำรวจอัมพวา จับมือ สสส.และภาคี จัดโครงการนำร่องสวมหมวกนิรภัย100% จับปรับเข้ม ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนน หวังเด็กนักเรียนช่วยกระตุ้นเตือนผู้ปกครองให้สวมหมวกทุกครั้งก่อนออกเดินทาง พร้อมชวนพื้นที่ร่วมสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชน หวังลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ “สวมหมวกนิรภัย รักษาวินัยจราจร” ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเทศบาล3วัดอัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภออัมพวา...

1 สิงหาคม “วันสตรีไทย” 2563 สภาสตรีแห่งชาติฯถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และรับฟังสัมโมทนียกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันนี้ (1 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องใน วันสตรีไทย...

มท. เชิญชมนิทรรศการ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” วันสุดท้ายคึกคักประชาชนเข้าชมต่อเนื่อง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) เปิดเผยว่า พช.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายคือสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปราชญ์ชุมชนและผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล จัดนิทรรศการโดยบรรยากาศบูธนิทรรศการจิตอาสา ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ซึ่งภายในบูธมีกิจกรรมสาธิต กิจกรรมส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมทักษะอาชีพตามภารกิจที่เกี่ยวข้องในประเด็น “การบริหารจัดการชุมชน” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันระดับครัวเรือน ชุมชนในสถานการณ์วิกฤต...

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีฯ ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เยือนสระบุรีมอบถุงยังชีพ 600 ชุด เติมความสุขแบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร...

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ม.7 ต.พรุพี  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี

“สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ม.7 ต.พรุพี  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม 2563  นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางประภัสสร  ลิ้มสุวรรณ  พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์  “โคก...

นายกฯชื่นชมนิทรรศการกรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำแนวทางพระราชดำริ “ปลูกพืชผักสวนครัว” และ “โคก หนอง นา”

มุ่งเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและช่วยชุมชนพึ่งตนเองได้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมหนุนสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินของสภาสตรีแห่งชาติฯ วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา ของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

OTOP ศิลปาชีพประทีปไทยจัดยิ่งใหญ่ เปิดตัว 4 ทหารเสือราชินีผ้าไหมไทย เชิดชูเป็นครูศิลป์แห่งแผ่นดิน

ผู้สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการถวายงานอนุรักษ์และรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ต่อยอดสู่รุ่นลูกหลานไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2563 ระหว่างวันที่ 8–16...

พช.พร้อมรับแฟนพันธ์แท้ OTOP กับงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี”

รวมงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย ไว้ไนที่เดียว  อลังการงานสร้างจากฝีมือคนไทย จัดเต็มพื้นที่ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันนี้ (8 สิงหาคม 2563) เวลา 07.29 น . นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี...

กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร...