พช. เดินหน้าผลักดันสินค้า OTOP 982 ผลิตภัณฑ์ ขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบิน

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย คุณสุธีรัชต์ สิริพลานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน...

พช.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยในเวลา 06.30 น. ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ 60...

เตรียมพร้อม! 5 พ.ย.นี้ พช. เรียกรายงานตัว เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 100 อัตรา

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จากที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ซึ่งมีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จำนวน 1,141 ราย และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้จะเป็นอันยกเลิก กรมฯ...

อธิบดี พช. ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ มอบนโยบาย รับฟังข้อเสนอแนะในการทำงาน มุ่งหวังงานสำเร็จเกิดผล ประชาชนมีความสุข

วันนี้ (10 ต.ค.62) เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้แก่พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน , จ่าเอกสงัด...

“เลิกหวยชีวิตเปลี่ยน” เปิดประสบการณ์จริง 50 ชุมชน 9 จังหวัดนำร่อง เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม

เลิกหวยชีวิตเปลี่ยน “มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน” เปิดประสบการณ์จริง 50 ชุมชน 9 จังหวัด นำร่อง เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม นำชุมชนหลุดวิกฤตบริวารหวย สร้างปรากฏการณ์ระเบิดจากข้างใน เปลี่ยนพลังชุมชนจากฐานราก เกิดจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มกันคอหวยอย่างรู้เท่าทัน ขณะที่ชาวบ้านวอนรัฐคุมหวยอย่าปล่อยเสรี ต้องล้อมคอกจำกัดให้แคบลง  ด้าน “ดร.เจิมศักดิ์” ยกคนไทยอยู่ในวังวน “พจมาน สว่างวงศ์” อยากรวยโดยไม่ต้องออกแรง หนุนตัดวงจรคนกลางทิ้ง ให้ผู้ซื้อซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น...

อธิบดี พช. เร่งออกมาตรการช่วยเหลือสตรีที่ประสบอุทกภัย ให้เงินกู้ยืม-พัฒนาทักษะฟื้นฟูอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

วันนี้ (8 ต.ค.62) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการชำระเงินกู้ของสมาชิกกองทุนฯ กรมการพัฒนาชุมชน ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย จึงได้จัดทำมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ในการสำรวจและรวบรวมรายชื่อสมาชิกลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย...

อธิบดี พช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

วันนี้ (5 ต.ค.62) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน “โครงการทางสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ สู่การพัฒนาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ”  โดยมีนายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวต้อนรับ และ ดร.รอยล จิตรดอน...

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาทิตย์ที่ 1 ธ.ค.นี้

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย(มท.) มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)  เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน–วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดโครงการดังกล่าวฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ โดยแบ่งประเภทวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่...

อธิบดี พช. ฟิต ลุยเมืองสามหมอก มอบนโยบายปี 63 ชูนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างรายได้ประชาชน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแห่งแรก เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2563 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการสร้างศรัทธา สร้างอาชีพ ให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ สนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง...

อธิบดี พช. ลุยงานแรก ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมผลักดันเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของนายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ ที่บ้านปางหมู ม. 1 ต.ปางหมู อ.เมือง...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อธิบดี พช. ประชุมกรมฯ ครั้งแรก ชู “โก่งธนูโมเดล” ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ผ่านระบบวิดีโอ Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีฯ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ...

กรมการศาสนา สืบทอดการพระสวดมหาชาติคำหลวง-สวดโอ้เอ้วิหารราย มรดกทางวัฒนธรรม

ช่วงเข้าพรรษา พระราชสำนักมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน คือ “การสวดพระมหาชาติคำหลวง”การสวดพระมหาชาติคำหลวงนั้น มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และได้ปฏิบัติสืบต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย ปัจจุบันการสวดพระมหาชาติคำหลวง จะสวดกันเฉพาะช่วงเข้าพรรษา โดยกำหนดการสวดพระมหาชาติคำหลวงที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวังกำหนดไว้ ดังนี้ช่วงต้นพรรษา ๓ วัน ตั้งแต่วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ (หากเป็นปีที่มีอธิกมาส...

อธิบดี พช. ร่วมให้การต้อนรับ-สรุปภารกิจพช.แก่คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 62

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 ในการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคการปฐมนิเทศ (กรุงเทพมหานคร) โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 6 กรม...