คพร. จับมือกลุ่มเกษตรฯ แก้ปัญหานาแปลงทดลองปลูกข้าวหยอดเมล็ด อ.นครหลวง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท สนองแนวพระราชดำริ (คพร.) สำนักบริหารงานส่วนกลาง นำโดย ดร. ณัฐณรงค์  ธนันชัย ผู้บริหารระดับสูง คพร. พร้อมด้วยอาจารย์ทวี  สุคนธ์ คณะทำงาน คพร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิจัยการปลูกข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดฯ บูรณาการร่วมกับผู้แทนเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองปลิง...

พช.นครพนมจัดกิจกรรม “ถือจอบเสียม เอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน กินข้าวโฮมกัน”

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรม "ถือจอบเสียม เอามื้อสามัคคี...

“พช.พัทลุง” เดินหน้ารับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

         เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง รับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านสำนักวา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า...

สะพายกระติ๊บข้าว เอามื้อสามัคคี สร้างวิถีเรียนรู้สู่ความพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อน โคก หนอง นา พช. กิจกรรม สะพายกระติ๊บข้าว เอามื้อสามัคคี สร้างวิธีเรียนรู้ สู่ความพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. วันที่ 17 มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 น....

พช.เปิดเวทีเฟ้นหาผ้าถิ่นล้านนา ลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กระแสดี ทั่วภาคเหนือร่วมส่งผลงานเข้าประชันกว่า 400 ผืน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค โดยมี นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

วงเสวนา แฉปมคุกคามทางเพศในสถานศึกษา อึ้ง มีทั้งครู รุ่นพี่ อนาจาร คุกคามนักเรียน รุ่นน้อง ชี้ เป็นปัญหาซุกใต้พรมมานาน

จี้สถานศึกษาเร่งแก้ไข นโยบายต้องชัด เปิดพื้นที่ร้องเรียนเป็นมิตร หลากหลาย เป็นธรรม พร้อมเปิดหลักสูตรปรับทัศนคติคนรุ่นใหม่ เคารพสิทธิ เนื้อตัวผู้อื่น ด้านสองมูลนิธิจับมือเป็นพันธมิตร ลั่นพร้อมยื่นมือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ถูกกระทำจนถึงที่สุด  เมื่อวันที่16 มิ.ย.ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ มูลนิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ มูลนิธิเด็กเยาวชน และครอบครัว สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “สถานศึกษากับปัญหาคุกคามทางเพศ” น.ส.อังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ...

พช. จับมือภาคีเครือข่าย สนับสนุนการตรวจติดตาม “โคก หนอง นา พช.” จาก ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. ในพื้นที่ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางไพลิน ขาวแปลก พัฒนาการอำเภอบุณฑริก นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงานในโอกาสที่ ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ หัวหน้าคณะตรวจติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต...

พช.นาตาล จ.อุบลราชธานี รวมใจปลูกพันธุ์ไม้ย้อมผ้าและพืชสมุนไพร ในแปลง CLM “โคก หนอง นา พช.” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ  นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้นำชุมชน ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ที่ใช้สำหรับย้อมสีธรรมชาติ (ย้อมผ้า) ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ที่ใช้สำหรับย้อมสีธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยการเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้นำชุมชน...

อธิบดีพช. ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม “โคก หนอง นา พช.” อำเภอพรหมคีรี ท้องที่ท้องถิ่นขานรับ การขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ครัวเรือนของนายบุญฤทธิ์ รัศมีสมศรี เจ้าของแปลง พื้นที่ขนาด 1 ไร่...

ประชาชนภาคใต้ ปลื้มปีติ ส่งประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กว่า 200 ผืน ยกระดับความร่วมสมัย ก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค ร่วมด้วย นายไกรสร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สพอ.ชุมแพ ร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” พช. แบกจอบหอบฟาง สร้างแปลงนาพายั่งยืน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00​ น. นายสุทธิชัย​ ชัยมงคล รองนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลวังหินลาด​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”  ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยนางสาวสุพิชา  สอนบุญลา  พัฒนาการอำเภอชุมแพ...

รองผวจ.ร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ รอบตัดสิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 รอบที่ 2 รอบตัดสินระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์...

คพร. จับมือกลุ่มเกษตรฯ แก้ปัญหานาแปลงทดลองปลูกข้าวหยอดเมล็ด อ.นครหลวง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท สนองแนวพระราชดำริ (คพร.) สำนักบริหารงานส่วนกลาง นำโดย ดร. ณัฐณรงค์  ธนันชัย ผู้บริหารระดับสูง คพร. พร้อมด้วยอาจารย์ทวี  สุคนธ์ คณะทำงาน คพร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิจัยการปลูกข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดฯ บูรณาการร่วมกับผู้แทนเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองปลิง...