เปิดมหาอาณาจักรหลวงปู่ทวดเขาใหญ่ “องค์ใหญ่ที่สุดในโลก” สมณะ ฤๅษี ชี พราหมณ์ ผู้มีศรัทธาร่วมพิธีอัญเชิญดวงเนตรขึ้นประดิษฐานเนืองแน่น

0
14879

วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.11 น. ณ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงเนตรหลวงปู่ทวด ขึ้นประดิษฐาน ณ องค์หลวงปู่ทวด โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านโองการคำบวงสรวง ท่ามกลางคณะสงฆ์ สมณะ ฤๅษี ชี พราหมณ์ ข้าราชการ คณะบดีผู้มีเกียรติ และศรัทธาสาธุชนผู้เคารพนับถือในองค์หลวงปู่ทวดเข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

นายชัยรัตน์ ตระกูลรังสิ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน กล่าวว่า หลวงปู่ทวด ถือได้ว่าเป็นพระมหาเกจิอาจารย์ที่สำคัญของประเทศไทย นับเป็น 1 ใน 2 ของมหาเกจิอาจารย์คู่กับสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ที่มีตัวตนจริงตามจารึกในประวัติศาสตร์และมีผู้เคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้เคยสร้างรูปหล่อ หรือรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดหลายสถานที่หลายแห่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้อธิฐานขอพร ทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดมา ในขณะนี้ที่เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นพุทธอุทยานแห่งใหม่ล่าสุด เป็นที่สถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงปู่ทวด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงเปรียบได้กับมหาอาณาจักรหลวงปู่ทวด ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 35 ไร่เศษ โดยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นรูปร่างคล้ายเรือสำเภา ด้านหน้าและด้านหลังของอุทยานเป็นเทือกเขาสวยงาม ประกอบด้วยสวนหย่อมตกแต่ง มีรูปปั้นรูปหล่อหลวงปู่ทวดทั้งองค์ขนาดเล็ก ใหญ่ และที่กำลังสร้างเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากสร้างเสร็จแล้วจะมีความสูงมากถึง 111 เมตร ซึ่งมหาอาณาจักรหลวงปู่ทวดแห่งนี้ จะเปิดให้ประชาชนได้เดินทางมากราบสักการะนับจากวันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้มีพระพิฆเนศเพื่อการขอพรให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา นำพาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข เจริญก้าวหน้าทั้งตำแหน่งและหน้าที่การงาน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งใหม่ล่าสุดของเขาใหญ่  และพร้อมที่จะรองรับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวและการกีฬาต่างๆ เช่น กิจกรรมแข่งขันวิ่ง-เดิน ปั่นจักรยาน เป็นต้น

นายชัยรัตน์ กล่าวต่อไปว่า พุทธอุทยานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ ถนนธนะรัชต์ (เส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยหากเดินทางจากกรุงเทพฯ เมื่อผ่านห้างโลตัสและวิ่งขึ้นสะพานยกระดับมุ่งสู่ถนนเขาใหญ่ วิ่งตรงเข้าไปเรื่อยๆ จะมีป้ายบอกทางเข้า-ออกได้ 2-3 เส้นทาง ที่อยากจะแนะนำคือ ทางเข้าบริเวณถนนธนะรัชต์ประมาณกิโลเมตรที่ 11-12 จุดสังเกตคือ ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางเข้า จะเห็นเขาใหญ่โกคาร์ท และร้านสเต็คอินเขาใหญ่ พอขับผ่านไปนิดเดียวไม่ถึง 100 เมตร จะมีซอยแยกซ้ายให้เลี้ยวซ้าย แล้ววิ่งตรงเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะผ่านวัดศิมาลัยทรงธรรมทางด้านซ้าย ตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นองค์หลวงปู่ทวดสูงตระหง่านด้านขวามืออย่างชัดเจน

นายชัยรัตน์ กล่าวด้วยว่า ความเป็นมาของมหาอาณาจักรหลวงปู่ทวด มาจากแนวคิดของคณะผู้มีศรัทธาในหลวงปู่ทวดที่รวมกลุ่มกันขึ้นมา ร่วมหาทุนในการจัดสร้างในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งพ่อค้าและประชาชนที่มาช่วยกัน สิ่งที่ตั้งใจไว้คือ จะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิให้ถูกต้องเพื่อดำเนินการทางสาธารณกุศล ดำเนินการในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธให้เป็นที่ดึงดูดใจให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้สถานที่จัดกิจกรรม นอกจากนี้คณะของเรายังมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ค้าขายสินค้าทางการเกษตรหรือหัตกรรมต่างๆ ของคนในพื้นที่ รวมทั้งจากพื้นที่ใกล้เคียง เช่น นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี ลพบุรี ที่จำเป็นต้องจดเป็นมูลนิธิเป็นก็เพื่อให้เป็นที่ชัดเจนในการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งการจะจัดตั้งให้เป็นองค์กรการกุศลควรให้ถูกกฎหมาย ควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หากมีศรัทธาของประชาชนเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคหรือการบริจาคในรูปแบบต่างๆ จะมีการนำไปใช้จ่ายให้เป็นสาธารณกุศลแบบไหนอย่างไร สิ่งที่เน้นในเบื้องต้นคือ การส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งของพระสงฆ์สามเณร เด็กเยาวชน รวมถึงผู้ยากไร้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนดี เพียงแต่เป็นเด็กดี เป็นคนดีแต่ไม่มีทุนการศึกษาซึ่งก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับทุน หรือจะเป็นด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งโรงพยาบาลในพื้นที่และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีความจำเป็น

“อาณาจักรหลวงปู่ทวดแห่งนี้เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วผมถือว่าเป็นของของทุกๆ คน โดยทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ และอยากจะให้มีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ด้วย อย่างทุกวันนี้ที่รัฐบาล คสช. มหาเถรสมาคม ที่มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หรือโครงการหน่วยอบรมประจำตำบล(อปต.) ถ้าจะมาใช้สถานที่แห่งนี้ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ ถือว่าเราได้ทำงานสนองงานคณะสงฆ์ หรือจะใช้สถานที่เพื่อโยชน์แก่หน่วยงานราชการและภาคองค์กรเอกชนต่างๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้เช่นกัน ซึ่งห้องโถงชั้นล่างและชั้น 2 ของฐานองค์หลวงปู่ทวดมีพื้นที่สามารถรองรับผู้เข้ามากิจกรรมได้ถึง 5,000 คน  โดยนับจากวันนี้จะเปิดให้ทุกคนได้เข้ากราบสักการะ เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ และหลังจากจดเป็นมูลนิธิแล้ว จะเปิดรับการบริจาคทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมสร้างองค์หลวงปู่ทวดซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จกว่า 60 เปอร์เซ็นต์  ผมถือว่าทุกคนสามารถร่วมสร้างประวัติศาสตร์นี้ได้ด้วยกัน และสร้างสาธารณะกุศลร่วมกัน”  นายชัยรัตน์ กล่าว