“เจ้าคุณแย้ม” จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดร ๑๓ กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.๑๐ สมเด็จพระราชินี ใน ร.๙พระเถระ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพ

0
1667

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ (1 ตุลาคม) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (ท่านเจ้าคุณแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานในพิธีการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 85 พรรษา 12  สิงหาคม 2560 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ท่ามกลางคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ยังได้รับความร่วมมือจากพระเถรานุเถระ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมรับเป็นเจ้าภาพแต่ละกัณฑ์เป็นจำนวนมากอีกด้วย อาทิ กัณฑ์ทศพร พระเทพศาสนาภิบาล และ ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน เป็นเจ้าภาพ กัณฑ์หิมพานต์ พระราชวิสุทธาจารย์, ดร.พชรพร ชาญตะกั่ว, เทศบาลเมืองไร่ขิง และร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพ กัณฑ์ทานกัณฑ์ พระรัตนสุธี, อบต.ท่าตลาด และร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ กัณฑ์นวปเวสน์ พระครูปฐมธีรวัฒน์, วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 เป็นเจ้าภาพ

กัณฑ์ชูชก พระครูปฐมธรรมวงศ์, ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา และวิทยาลัยทองสุข เป็นเจ้าภาพ กัณฑ์มหาพน พระครูพิสิฐธรรมนันท์, โรงพยาบาลสามพราน และร.ร.พระปฐมวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ กัณฑ์มัทรี พระธรรมมงคลวุฒาจารย์, วัดบวรนิเวศวิหาร และคณะญาติธรรม พระปลัดอภิเชษฐ์ อภิเชฏโฐ กศน.อำเภอสามพราน กรมการขนส่งทางบก สาขาสามพราน เป็นเจ้าภาพ เป็นต้น ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานและธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันสำคัญทางพระพุทธศาสนา น้อมนำพระธรรมคำสอนไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน โดยรายได้จากการเทศน์มหาชาติทั้งหมด ทางวัดไร่ขิงจะนำไปมอบแก่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่อไป