เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบตราตั้ง พระครูสังฆรักษ์รังสฤษฏ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

0
2513

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟสบุ๊ค ชื่อ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จ.ปทุมธานี ได้เผยแพร่ภาพการมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จ.ปทุมธานี ฝ่ายมหานิกาย โดยมีพระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบตราตั้งให้กับเจ้าอาวาสวัด 6 รูป เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่พระอุโบสถวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี  โดยในจำนวนนั้นมีภาพพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทธิจินตโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เข้ารับตราตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมอยู่ด้วย ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามไปยัง พระมหานพพร ปุญญชโย ผู้ช่วยผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้รับการยืนยันว่า พระเทพรัตนสุธี ได้มอบตราตั้งเจ้าอาวาสแต่งตั้งพระครููสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทธิจินตโก ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องของการบริหารจัดการวัดยังอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ตั้งขึ้น 2 ชุด คือ คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อคอยกำกับดูแลการบริหารจัดการวัด

สำหรับระวัติ พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์  อิทธิจินตโก นามเดิม รังสฤษดิ์ จินตมากุล  ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2498 อายุ 63 ปี   พรรษา 30  การศึกษาโลก ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก อุปสมบทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2531 ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมีพระพิพัฒน์ธรรมคณี  เป็นพระอุปัชฌาย์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550  และรับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560