“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จ ฯ สดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ในร.9 ณ พุทธมณฑล พศ.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม 1-4 ก.ย.นี้

0
2224

สำนักข่าว Thai R News – นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า พศ.ได้จัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2560 ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งการเทศมหาชาติจัดเป็นโบราณประเพณีอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษไทยได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยวัดต่างๆ นิยมจัดให้มีการเทศน์มหาชาติขึ้น เพื่อร่วมจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา เป็นการเทศน์ลำดับเรื่องราวในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดร

ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล กล่าวต่อว่า การจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเชิญชวนให้กระทรวง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในแต่ละกัณฑ์และได้ฟังเทศมหาชาติ ตั้งแต่เวลา 18.30 -17.00 น. ทั้งนี้ได้อาราธนาพระภิกษุที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติมาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์ โดยในวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. จะมีพิธีเปิดงานในเวลา 14.00 น. โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จฯเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นจะเริ่มมีการเทศน์กัณฑ์แรก กัณฑ์คาถาพัน วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. เทศน์กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. เทศน์กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาชน กัณฑ์กุมาร และในวันจันทร์ที่ 4 ก.ย. เทศน์กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกกษัตริย์ กัณฑ์นครกัณฑ์ และเทศน์ปุจฉาวิสัชนา 2 ธรรมมาสน์ เรื่องอริยสัจ 4

“สำหรับวันเสาร์ที่ 2 กันยายน เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ สดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทานกัณฑ์ จึงขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ และร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพุทธมณฑล โทร. 02-441 7963” ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล กล่าว