คณะสงฆ์ชินงอน สาธยายพระสูตรถวายพระราชกุศล ร.9 ฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

0
2284

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า คณะสงฆ์นิกายชินงอน ปูซาน นำโดยพระธรรมาจารย์ใหญ่ทาชิโร่ โกเกียว และศ.โอซุกะ โนบุโอะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยไทโซ จากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น  และสาธยายพระสูตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ด้านหน้าพระเมรุมาศ และที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีพระเทพเมธี(สมเกียรติ โกวิโท) รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ทางคณะสงฆ์นิกายชินงอน ยังได้นำพระพุทธรูปปางสมาธิ พุทธลักษณะแบบมหายาน ที่ทางคณะสงฆ์นิกายชินงอน สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาถวายให้กับทางวัดอรุณฯด้วย

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวด้วยว่า คณะสงฆ์ของญี่ปุ่น ให้ความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย มีการเสด็จฯเชื่อมสันพันธไมตรีกับทางประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอดตั้งแต่อดีต ทั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 และสมัยรัชกาลที่ 9  การเดินทางมาประเทศไทยของคณะสงฆ์ชินงอนในครั้งนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการมาสาธยายพระสูตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเฉพาะ นอกจากนี้ในส่วนมหาวิทยาลัยไทโช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับมจร. ก็จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมจร.อีกด้วย