วธ.รวมพลังวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เน้นรูปแบบออนไลน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า...

วธ.ช่วยเหลือผู้ประกอบการ CPOT ชุมชนคุณธรรมฯ-เครือข่ายทางวัฒนธรรมได้รับผลกระทบ โควิด-19

สร้างงานสร้างรายได้ จัดกิจกรรมจำหน่าย CPOT ในรูปแบบเฟซบุ๊คไลฟ์(Live)สด เดือนพ.ค.-มิ.ย.นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและขับเคลื่อนวาระปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2564 และนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการนำคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันวธ.ได้ขับเคลื่อนโดยดำเนินโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand :...

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 2 ราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 2 ราย  ดังนี้ 1. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง...

สุดยิ่งใหญ่อลังการ วธ.เปิดวันแรก มหกรรมการแสดง “โขน” กลางกรุง ประชาชน-นักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่ชื่นชมเนื่องแน่น

เฉลิมฉลองโขนไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เปิดการแสดง ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรม โซน C หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๒ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)...

วธ.เปิดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตให้ข้าราชการทั่วประเทศ

หวังสร้างแกนนำที่ดี วางแผน ขยายผล สร้างเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัด วธ. ผู้บริหาร วิทยากร...

อนุกก.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมฯ ประชุมแผนดำเนินงานปี 66 เน้นสร้างการรับรู้เชิงรุก เผยผลการประกวดคลิปสั้น-Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย”

วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม นายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายกิตติพันธ์ ใจดี ที่ปรึกษาอนุกรรมการ นายปรารพ เหล่าวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง องค์กรที่เกี่ยวข้อง...

วธ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวาระครบรอบ 151 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก 20 ม.ค.นี้ ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชมถ่ายทอดสดทางเฟซบุคไลฟ์กรมการศาสนา ร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการพร้อมนำหลักคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ และมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล วันที่ 20...

นายกรัฐมนตรี ภริยา-ครม. และคู่สมรสเยี่ยมชมกิจกรรม ร่วมลอยกระทงในงาน“ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย”

วธ.เชิญชวนส่งบัตรอวยพรออนไลน์ถึง 30 พ.ย.นี้ จัดทำหนังสือการ์ตูนเผยแพร่ความรู้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา  คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เยี่ยมชมกิจกรรมในงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง...

วธ. เดินหน้าคัด 226 ชุมชนต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

“บวร On Tour” ค้นหาอัตลักษณ์ เสน่ห์  สัญลักษณ์ที่โดดเด่น (Branding) ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยวชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.)  ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” เน้นกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทุกมิติและมีความยั่งยืน จังหวัดละไม่เกิน...

๓ พฤศจิกายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท มีพระนามเดิมว่า บุญมา...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคกลาง เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)...

วธ.ผลักดันผู้บริหารรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พัฒนาข้าราชการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน – เป็นนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อเร็วๆนี้ วธ. จึงได้จัดโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับต้น (นบต.วธ.) ปี 2566 ขึ้น ให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการพัฒนาตนเองได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ให้พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะที่จำเป็นและทันสมัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดแนวคิดสู่การพัฒนาและนำไปปฏิบัติได้จริง ปลัด...

วธ.เผย 21 แหล่งเรียนรู้ในงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เปิดไหว้พระ เที่ยววัด ยลวัง สัมผัสพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก  21 – 25 เม.ย. 2566 ณ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสวนสันติชัยปราการ 21 เม.ย. – 7 พ.ค. 2566 พร้อมจัดรถขสมก.-รถรางรับส่งฟรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม...