Young สุข Young ไม่เสี่ยง สานพลังเยาวชนอีสาน “บุรีรัมย์-สุรินทร์” ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง

0
233

Young สุข Young ไม่เสี่ยง สานพลังเยาวชนอีสาน “บุรีรัมย์-สุรินทร์” ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง

​                สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จัดค่ายกิจกรรม “Young สุข Young ไม่เสี่ยง สานพลังเยาวชนอีสานห่างไกลปัจจัยเสี่ยง” ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง โดยมีเยาวชนจาก 10 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์, โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, โรงเรียนแคนดงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์, โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์, โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์, โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนบ้านทิพย์นวด จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนแตลศิริวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และ โรงเรียนยางวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนมีความเข้าใจต่อเหตุปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโทษกับร่างกาย เช่น ปัญหาการติดบุหรี่ ติดเหล้า ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติด ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน ร่วมถึงนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายครั้งนี้ไปเผยแพร่ในสังคมในการขยายการป้องกันเหตุปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. เปิดเผยว่า จากการจัดค่ายครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น ทำให้เรารู้ว่าเยาวชนสามารถนำความรู้จากการเข้าค่ายไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งการจัดค่ายนี้ ได้พัฒนากิจกรรมให้มีความเข้มข้น โดยเฉพาะความเข้าใจในปัญหาแอลกอฮอล์ และปัญหาบุหรี่ เพราะถือเป็นปัจจัยเริ่มต้นของปัจจัยเสี่ยงอื่นทั้งหมด

“เราจะเน้นไปที่ปัญหาเหล้า บุหรี่ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีเยาวชนดื่มเหล้า ร้อยละ 13.6 ในช่วงอายุ 15-19 ปี ขณะที่กฎหมายกำหนดต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงแม้ตัวเลขจำนวนจะน้อย แต่ว่าเด็กเหล่านี้มีโอกาสที่จะไปสู่ปัญหาอื่นๆที่ตามมา เช่น การถูกหลอกลวงล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำ หรือผู้ถูกกระทำ ปัญหาการพนันที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะที่ผ่านมาเราพบว่า มีเยาวชน ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วมีเพื่อนชักชวนไปต่อการมั่วสุม รวมถึงเข้าถึงการพนัน หรือปัญหาอาชญากรรมในอนาคตด้วย เราจึงอยากจะให้เขาเห็นตั้งแต่ต้นทางว่า ถ้าจะป้องกัน ต้องเริ่มจากเหล้า บุหรี่” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว

​                กิจกรรมในค่ายครั้งนี้เริ่มต้นด้วย Wall Rally บุหรี่มหันตภัย ทริคเด็ดมัดใจวัยโจ๋ ประกอบด้วย 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ปีศาจร้ายในควันบุหรี่, ปริศนาคำทายโรคร้ายจากบุหรี่, บุหรี่ซ่อนโรค, อักษรซ่อนโรค และจิ๊กซอว์ต่อพิษบุหรี่ ทั้ง 5 ฐานการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้เยาวชนรู้ถึงโทษภัย และการป้องกันด้วยวิธีที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ “Young สุข Young ไม่เสี่ยง” นายประพจน์ ภู่ทองคำ ระบุว่า ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลัก คือปัญหาทางครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาหย่าร้าง ทำให้เด็กขาดความอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากอิทธิพลของเพื่อน ที่ทำให้เด็กอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าหรือความเสี่ยงต่างๆ

“จากการพูดคุยกับคุณครูถึงเป้าหมายสำคัญในการดำเนินโครงการ เห็นพร้องกันว่า เด็กและเยาวชนจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยกันก็อาจจะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จากการดำเนินการของโรงเรียน และจากการที่ สสส. จะไปติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจกับโรงเรียนที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ก็จะนำไปสู่การประสานนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อที่จะส่งผลไปยังตัวนักเรียน ให้ได้ประโยชน์จากการทำกิจกรรม young สุข young ไม่เสี่ยง” นายประพจน์ กล่าว

Young สุข Young ไม่เสี่ยง โครงการสานพลังเยาวชนอีสานห่างไกลปัจจัยเสี่ยง เป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจ ที่ช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนมีศักยภาพในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำต่อสู่กับปัจจัยเสี่ยง โดย สสส. เชื่อว่าเยาวชนเป็นพลังสำคัญของประเทศ หากเยาวชนได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้ว จะสามารถเสริมสร้างศักยภาพที่ดีต่อไปในอนาคต