TG RUN ครั้งที่ 2 ระดมพลคนวิ่งกว่า 3,500 คน มอบเป็นทุนการศึกษาช่วยเด็กยากไร้ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

0
251

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 6.20 น ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กทม. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานฝ่ายหาทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากไร้ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และปรึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ฝ่ายหาทุนการศึกษา ร่วมงานเดินวิ่ง การกุศล TG RUN Smooth as silk 2020 ครั้งที่ 2 จัดโดยการบินไทย โดยมีกัปตันพีรศักดิ์ นพอนันต์ชัย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน เป็นประธานเปิดงาน และกับตันจำนงค์ โอสถานนท์ เป็นประธานจัดงาน วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกอำเภอ ทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ร่วมเดินวิ่งกว่า 3,500 คน แบ่งเป็น ระยะทาง 10 กม 5 กม และ 2.5 กม ทั้งยังมีรางวัลและอาหารมอบให้แก่นักวิ่งทุกคน

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยให้เยาวชนมีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ต้องการให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่อ้างว้างท้อถอย หรือหมดหวัง ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพของตน เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยกันรับช่วงสืบทอด  รักษาเอกราช วัฒนธรรมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคต

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มีเด็กนักเรียนในการอุปถัมภ์ดูแลกว่า 2,500 คน ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องมากว่า 40 ปี องค์ประธานมูลนิธิ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานไทยที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศมาแล้วกว่า 20,000 คน นักเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ อยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทย