“PSC เทคโนฯ พงษ์สวัสดิ์” สืบสานโครงการอิ่มท้องก่อนพบหมอ ปีที่ 4 แจกบริการอาหารว่างให้ผู้ป่วยที่รอพบแพทย์และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

0
565

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้แพทย์และพยาบาลกลับมาทำงานหนักอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ภาครัฐจะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นของประเทศไทยไปแล้วก็ตาม แต่ทุกคนก็ต้องดูแลรักษาตัวเองภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดอยู่เหมือนเดิม นี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ PSC วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ภายใต้การบริหารของ ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา อาจารย์หัตถพงศ์ จารุจินดา และ ดร.กัณฐชา จารุจินดา เร่งสืบสานโครงการอิ่มท้องก่อนพบหมอ ปีที่ 4  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยการมอบอาหารว่างให้ผู้ป่วยที่รอพบแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตจังหวัดนนทบุรี แห่งละ 700 – 1,000 ชุด ในรูปแบบสลับสับเปลี่ยนกันไป ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นผู้ปรุงรสชาติ และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ร่วมเป็นจิตอาสาเข้าร่วมให้บริการผู้ป่วย สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย ได้หายป่วยเร็ว ๆ และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทุ่มเทแรงกายแรงใจและแรงสติปัญญาเพื่อให้สังคมไทยปราศจากโรคติดต่อที่ร้ายแรงอย่างยั่งยืน

ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ผู้เข้ารับรางวัลเสาอโศกพระราชทาน สถานศึกษาผู้นำศีลธรรม ต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า โครงการอิ่มท้องก่อนพบหมอ เราตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้ป่วยที่นั่งรอการเรียกตรวจรักษาพยาบาล นั่งรอไม่กล้าออกไปซื้ออะไรมารับประทาน เพราะเกรงว่าเวลาถูกเรียกเข้าตรวจรักษา จะเลยคิวเรียกไป

ส่วน อาจารย์ธัญพิสิษฐ์ มากเอียด หัวหน้างานอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “เด็ก ๆ นักศึกษาจิตอาสา เป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ของสังคม PSC เป็นอาชีวะ แต่เป็นอาชีวะดีวิถีพุทธ ที่มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ และมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เด็ก ๆ เขาได้รับการเรียนรู้ความเป็นผู้ให้จากประสบการณ์ตรง  ทำให้มีความสุข ถ้าคิดอยากจะให้ก็ไม่ต้องคิดอะไรให้มากมาย ให้ก็คือให้ครับ เพราะความสุขอยู่ที่ความตั้งใจ ใส่ใจ ที่จะมอบให้ครับ”

*****************************************************************