- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อีกแล้ว!! “พงศ์พร” สั่งพศจ.ตรวจทุกเม็ดเงินอุดหนุนร.ร.พระปริยัติธรรมฯ ประธานกลุ่ม 9 เซ็ง จะตรวจสอบอะไรอีก รายงานพศจ.อยู่แล้วทุกเดือน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ลงนามในหนังสือ เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การลงบัญชีทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถึงผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)ทั่วประเทศ มีข้อความในหนังสือดังกล่าวว่า ด้วยพศ. โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งพศ.ได้มีการอุดหนุนงบประมาณจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ...

“รมต.ออมสิน” หนุนสมัชชาเผยแผ่ฯ ให้อาสาฬหบูชาเป็นวันเผยแผ่พุทธศาสนา แนะทำแผน-แนวทางปฏิบัติก่อนเข้าสู่ครม.

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ในฐานะเลขานุการ และกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) กล่าวว่า จากการเข้าหารือกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันมติสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา...

วธ.ร่วมมือวัดอรุณฯ หน่วยงานรัฐ-เอกชน เตรียมจัดงานสมโภชสุดยิ่งใหญ่ “เล่าขานตำนานวัดอรุณ” ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 60 – 5 ม.ค. 61

สำนักข่าว Thai R News - เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม (เผือกวิทยาประสาธน์) ภายในวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภชพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ครั้งที่ 1/2560 ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานบูรณะพระปรางค์และพระมณฑปวัดอรุณราชวรารามฯ...