โอวาท “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” พระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติกัมมัฏฐานและสอนกัมมัฏฐานเบื้องต้นแก่ผู้รับการอุปสมบทและญาติโยม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระอุปัชฌาย์ใหม่ในเขตปกครองหนกลาง 23 จังหวัด จำนวน 45 รูป ที่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยปฏิบัติเป็นเวลา...

At colleges in Nyc, the colleges are a relatively tiny region of the town.

When you purchase composition at Exclusivepapers, be certain to get an authentic, distinctive document predicated on satisfactory history study that's provided punctually. If you...

How to get a Sweetheart in Portugal or Ukraine

How to surprise your girlfriend and wife? How to make her middle melt? Although these questions may seem easy, it is often really difficult...

Quick Solutions In The Best Dating Sites – For Adults

Considering wondering in case the man is truly, crazily, crazy about you? Are you wanting to learn undoubtably makeis actually as seriously interested...

Quick Solutions In The Best Dating Sites – For Adults

Considering wondering in case the man is truly, crazily, crazy about you? Are you wanting to learn undoubtably makeis actually as seriously interested...

Suggested Dating Sites How to Choose The Best Online dating sites providers alternatives

Internet dating is very dynamic. Consequently, you will see all kinds of dating going on. Via single parents online dating to senior dating, it...

Beautiful Dates With Charleston Easy to do Professionals

Nowadays people are all engrossed within their busy schedule of life and lost that energy and keenness to find a suitable girlfriend and boyfriend....

Creating Quality Info to Women of all ages You Wish to Period

Guys looking for women should regularly be on excellent manners. Various young women like natural male manners more than financial secrets or monetary wealth....

I really have got Something Wrong And My Partner Is Agitated With Me

Men looking for women should continuously be on excellent manners. Many young women like natural male manners more than financial treasures or monetary wealth....

How come A Dirty Car Can Cause Easy Women Not necessarily require To Date...

Technological innovation has had a tremendous impact on the best way we currently date. Due to computer over the past number of years online...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รบ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร. 10 – เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 11 ริ้วขบวนแห่ “พระบรมธาตุ” 5 ยุค สุดอลังการ ประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้ ( 18 ก.ค.2561 ) ที่ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารวธ. อาทิ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม...

“พระสังฆราช” ประทานประกาศเกียรติคุณ 107 วัดผลงานดีเด่น – วัดพัฒนาตัวอย่าง ทรงเตือนให้พัฒนาวัด ศึกษาวัด-ชุมชนให้ถ่องแท้

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อัมพโร) เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีประทานประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2560 จำนวน  107 วัด ในการนี้สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทความว่า เจ้าอาวาสคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า วัดเป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม...

3 องค์กรใหญ่ผุดโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ รู้-เข้าใจการถ่ายทอดธรรมะ

3 องค์กรใหญ่ผุดโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ รู้-เข้าใจการถ่ายทอดธรรมะบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้าน “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผสานความร่วมมือเปิดตัวโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพเรียนรู้หลักธรรมะ หล่อหลอมพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ...