- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กสถ. แจงเสียงวิจารณ์ข้อสอบท้องถิ่นรั่ว !! เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบ ย้ำทุกการจัดสอบมุ่งแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ เรียกรับผลประโยชน์ ยึดระบบคุณธรรม

วันนี้ (17 สิงหาคม 2562) รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงในการสอบแข่งขัน เนื่องจากสงสัยว่ามีการรั่วไหลของข้อสอบ ทั้งยังพบบุคคลที่อ้างตัวสามารถฝากบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้นั้น กสถ. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสอบแข่งขัน รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์ และเพื่อให้การสอบแข่งขันเกิดความเป็นธรรม...

“สมเด็จพระวันรัต” ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช มอบประกาศนียบัตรบาลี

แนะมหาเปรียญให้ทำตามพุทธประสงค์ นำความรู้นี้ไปอนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อความสุขความเจริญในชีวิตวันที่ 16 ส.ค. 2562 ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม แม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.4, 5, 6,7 และป.ธ.8 จากทั่วประเทศประจำปี 2562 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร...

วันที่ 9 เดือน 9 พิธีสวดนพเคราะห์ตำรับหลวงพ่อพูล ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ

วันที่ 9 เดือน 9  พิธีสวดนพเคราะห์ตำรับหลวงพ่อพูล ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ พุทธมณฑลสาย 4 แจกฟรี เหรียญปลามหาลาภ            พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  ขอเชิญญาติโยม ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์เสริมบารมี ตำรับหลวงพ่อพูล วันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา...