- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช. เดินหน้าจัดงาน OTOP To The Town ขนผลิตภัณฑ์ชุมชนโชว์ในห้างใหญ่ทั่วกรุง 11 จุดทำเลทอง

ให้แฟนพันธุ์แท้โอทอป ช้อปอย่างจุใจ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท วันที่ 10 กรกฎาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP To The Town “โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด” โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง...

“เทวัญ” จี้สำนักพุทธฯไล่ตรวจสอบ “ช่องส่องผี” บิดเบือนคำสอนหรือไม่

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลพศ. ได้สั่งการให้พศ. รวบรวมข้อมูล เพื่อสนับสนุนข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร รวมไปถึงจังหวัดต่างๆ ที่ต้องการจะดำเนินการกับรายการช่องส่องผี ที่มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ทางพศ.กำลังไล่ตรวจสอบรายการช่องส่องผีตั้งแต่ตอนแรก เพื่อดูว่ามีการนำคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาไปบิดเบือนด้วยหรือไม่ หากพบว่ามีการบิดเบือนคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ทางพศ.ก็จะส่งของมูลไปให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ต่อไป...

มส.เข้มแนวทางปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชี้พระสงฆ์ต้องเป็นต้นแบบ

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ตามที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เสนอ โดยกำหนดให้วัดต้องมีเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด ให้เห็นชัดเจน มีข้อความชัดเจนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งระบุโทษปรับตามกฎหมาย และในวัดต้องไม่มีอุปกรณ์ส่งเสริมให้มีการสูบบุหรี่ เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ เป็นต้น พร้อมทั้งให้วัดต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการห้ามขายบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในวัด รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่...