- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. จับมือซีคอน จัดงาน “เที่ยวเท่นอกกรุง 7 เมืองมาหานคร” นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นครพนม นครราชสีมา สกลนคร นครศรีธรรมราช

หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำเสนอเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนใหม่สไตล์ไทยโมเดิร์น 6 - 15 มีนาคม ณ ลานกลางชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแคเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมจัดงานถนนคนเดิน...

มจร สร้าง “สวนสันติภาพ” พื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก และคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ เมื่อวันที่ 28-29 ก.ย.2562 ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ดำเนินโครงการกิจกรรมนานาชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธทั่วโลกในการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 17  ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 2563 โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย...

“รก.เจ้าคณะใหญ่หนกลาง” ชี้ เจ้าอาวาสเป็นหน้าด่านพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 ที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล จ.นครปฐม  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 312 รูป โดยพระพรหมบัณฑิต กล่าวเปิดการอบรม ว่า เจ้าอาวาสเป็นตำแหน่งหน้าด่านของพระพุทธศาสนา มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งตำแหน่งหน้าด่านของพระพุทธศาสนานั้นมีเจ้าอาวาส และพระอุปัชฌาย์ โดยพระอุปัชฌาย์จะเป็นผู้คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา...