- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รพ.จอมทอง เผย “หลวงปู่ทอง” กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน กำหนดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ 17.00 น. วันที่ 14 ธ.ค.62

วันนี้ (13 ธ.ค.62) โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การอาพาธของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีจอมทอง วรวิหาร ว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 14.48 น. รพ.จอมทองได้รับแจ้งจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ว่า...

มท.1 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) บูรณาการทุกภาคส่วนสู่เป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”

วันนี้ (13 ธ.ค.62) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.)ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ...

จังหวัดปทุมธานี รับโล่เกียรติคุณ “สัปปายะอะวอร์ด” ต้นแบบ ระดับประเทศ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2” โครงการวัด...