ไม่มีโพสต์ที่แสดง

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ศน. จัดธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรม สร้างโอกาส ความเท่าเทียมทางสังคม

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (อธิบดี ศน.) มอบหมายให้นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร” โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...

อธิบดี สถ. เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและศูนย์เรียนรู้ “แปลงนากลางเมือง” อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อธิบดี สถ.) เป็นประธานพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและศูนย์เรียนรู้ “แปลงนากลางเมือง” โดยมีนางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง นายอนันต์...

พระภิกษุ ภิกษุณีเวียดนามกว่า 200 รูป แห่สอบเข้าเรียนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร.

Road_Show  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร พระสงฆ์เวียดนามแห่สอบเข้าศึกษาอย่างล้นหลามวันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) ณ จังหวัดญา จาง เวียดนาม ประเทศเวียดนาม วิทยาลัยพุทธศาสตร์ศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  นำโดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์ศาสตร์นานาชาติ และคณะเดินทางมาทำกิจกรรม Road Show วิทยาลัยฯ...