จากเรือนจำสู่พระครู

จากเรือนจำสู่พระครู                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อาตมาได้เล่าเรื่องที่พระสงฆ์ในวัดไผ่ล้อมจำนวน 8 รูป ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระฐานานุกรมในพระราชาคณะ ซึ่งก็นับเป็นความกรุณาของพระเถรานุเถระ ได้แก่ พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระเดชพระคุณพระราชสุรวาที วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี และพระเดชพระคุณพระราชธีรคุณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่ได้ให้โอกาสแก่พระสงฆ์บ้าน ๆ ให้ได้มีหน้าที่ มีตำแหน่ง มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น                 แต่พระรูปที่เรียกว่า...

ทิ้งกระจาด เก็บกุศล “วัดไผ่ล้อม” สืบทอดมายาวนาน

ทิ้งกระจาด เก็บกุศล “วัดไผ่ล้อม” สืบทอดมายาวนาน                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน อีกไม่กี่สัปดาห์ วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จะจัดให้มีพิธีใหญ่ประจำปีพิธีหนึ่งซึ่งเว้นการจัดไปหลายปีเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด นั่นคือ งานทิ้งกระจาด ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2566 อาตมาเคยเล่าเรื่องทิ้งกระจาดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ฉบับก่อนหน้านี้ โดยอาตมาได้เล่าถึงมูลเหตุของการทิ้งกระจาดว่าเป็นประเพณีจีน เรียกว่า ซีโกว หรือ โพวโต่ว หรือ อูหลั่งเซ่งหวย มีที่มาจากพระสูตรฝ่ายมหายานชื่อ อัคนีชวาลมุขเปรตสูตร...

ขอให้เตือนใจตนเองว่า หมั่นดูแลพ่อแม่ ก่อนไม่มีพ่อแม่ให้ดูแล

ขอให้เตือนใจตนเองว่า หมั่นดูแลพ่อแม่ ก่อนไม่มีพ่อแม่ให้ดูแล เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับที่แล้ว อาตมาก็บอกกล่าวถึงความสำคัญของปีใหม่ ว่าแม้จะเป็นวันสมมติตามปฏิทิน แต่ก็เป็นเหมือนหลักไมล์ชีวิตที่เราจะเลิกสิ่งเก่าที่ไม่ดี เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดี ได้ทบทวนตนเองว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง เจออะไรมาบ้างในปีหนึ่ง วันปีใหม่ก็เป็นโอกาสอันที่ที่จะตั้งสัจจะ เลิกสิ่งไม่ดี เริ่มต้นสิ่งที่ดี เริ่มต้นทำความดี คิดดี พูดดี ให้ปีใหม่นี้เป็นสิ่งที่ดี ความดีที่เราทำได้คืออะไร เมื่อพูดว่าความดี ความดีนั้นมันกว้างขวาง ทำได้หลายอย่าง หลายระดับ ถึงกับมีคนถามว่า ทำอะไร ทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าดี...

มองหมาแมวจรปล่อยวัด สะท้อนสำนึกคน

มองหมาแมวจรปล่อยวัด สะท้อนสำนึกคน                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ถ้าใครถามว่า อะไรเอ่ย อยู่ในวัดมากที่สุด ถ้าตอบว่า พระสงฆ์องค์เณร หรือเด็กวัด นี่ถือว่าตอบผิดนะ ที่อยู่ในวัดมากที่สุดน่ะไม่ใช่พระ ไม่ใช่เณร แล้วก็ไม่ใช่เด็กวัดด้วย แล้วมันอะไรล่ะ                 “หมาจร แมวจร” อย่างไรล่ะโยม บางวัดนี่อยู่กันเป็นฝูง สภาพหมาแมวก็ดีบ้าง ขี้เรื้อนหนังกลับบ้าง ตัวเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เชื่องบ้าง ดุบ้าง ต่างกันไป...

ความดีไม่มีวันตาย แต่ความตายนั้นแน่นอน

ความดีไม่มีวันตาย แต่ความตายนั้นแน่นอน                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ก้าวเข้าสู่ปีใหม่อีกปีหนึ่งที่เราทุกคนก็หวังว่าจะมีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคน อาตมาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีแห่งหลวงพ่อพระพุทธเมตตาประทานพร พระพุทธไตรโลกนาถโอภาสนฤมิตร พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ท้าวเวสสุวรรณ กุเวรมหาราช เทวดานพเคราะห์ทั้งเก้าพระองค์ เป็นต้น ได้โปรดอำนวยพรแก่ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญ มีเงินทองไหลมาเทมานะชาลีติ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปีใหม่ที่มาถึงแล้วนี้...

กลับมาอีกครั้ง กับงาน “ทิ้งกระจาด”

กลับมาอีกครั้ง กับงาน “ทิ้งกระจาด”                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในแต่ละปีที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จะจัดประเพณีทิ้งกระจาดเป็นประจำ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพวิญญาณทั้งหลาย โดยเฉพาะวิญญาณไร้ญาติตามคตินิยมอย่างจีน และเป็นการบำเพ็ญทานบารมี โดยจะจัดขึ้นในเทศกาลสารทจีน แต่ละปีก็จะมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญกันในงานนี้ ไม่ว่าจะมาเป็นปัจจัย มาเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ สำหรับบริจาคทาน หรือมาร่วมงาน ร่วมด้วยช่วยกันแจกทาน ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีผู้มาขอรับข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเต็มลานวัดไปหมด กว่าจะแจกหมดก็กินเวลาหลายชั่วโมง แต่เสร็จแล้วทุกคนต่างอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน ผู้ได้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใส...

กัลยาณมิตรในเส้นทางสายบุญ

กัลยาณมิตรในเส้นทางสายบุญ                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลยังมีชีวิตอยู่ พระเดชพระคุณท่านไม่นิยมชมชอบ ไม่สนับสนุนให้มีการเรี่ยไรอะไรญาติโยมเลย เวลาท่านดำริจะทำอะไร ท่านแค่บอกว่าท่านจะทำอะไร แค่คิด ปัจจัยเงินทองก็ไหลมาด้วยจิตศรัทธา เพราะเมื่อคนรู้ คนก็อยากร่วมบุญกับหลวงพ่อ และหลวงพ่อท่านก็ถือว่าตัวท่านเป็นแค่สะพานบุญที่นำพาบุญของแต่ละคนให้ไปถึงยังที่หมาย ด้วยเหตุนี้หลวงพ่อพูลจึงสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะการสร้างเสนาสนะต่าง ๆ วัตถุมงคล และการสาธารณสงเคราะห์ต่าง ๆ พอมาถึงสมัยของอาตมา อาตมาก็ยึดถือหลักการนี้มาโดยตลอด เวลาอาตมาจะดำริทำอะไร อาตมาก็ไม่ได้เรี่ยไรผู้ใด แต่ผู้ที่รู้ว่าอาตมาจะทำอะไรก็จะเข้ามาร่วมแรงร่วมใจ...

บวชกาย บวชใจ กลายเป็นคนใหม่ อยู่ให้วัดอาศัย ได้บุญ

บวชกาย บวชใจ กลายเป็นคนใหม่ อยู่ให้วัดอาศัย ได้บุญ                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในวันที่อาตมาเขียนต้นฉบับจุดไฟในใจคนประจำสัปดาห์นี้ตรงกับวันตรุษจีนพอดี อาตมาก็ขออวยพรอีกครั้ง แม้วันที่จุดไฟในใจคนเล่มนี้จะถึงมือผู้อ่านล่วงเลยไปแล้วเป็นสัปดาห์ ว่าเนื่องในวันตรุษจีนนี้ อาตมาขออัญเชิญอำนาจบารมีแห่งองค์พระอาทิพุทธเจ้า พระไวโรจนพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าทั้งหลายในจักรวาล พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม และพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุ เทพเจ้าจตุโลกบาล ไฉ่ซิงเอี๊ยะ ไท่ส่วยเอี๊ยะ เทพเจ้าน้อยใหญ่ เจ้าพ่อ...

ทำเพื่อตัวเองก็อยู่ได้แค่สิ้นลม แต่ทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่ : พระ หมอ ร่วมใจให้ญาติโยม

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน วันนี้อาตมาจะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ได้อ่านกันก่อน อาตมาเชื่อว่าญาติโยมหลาย ๆ คนน่าจะรู้จักกับ ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า ก่อนที่ท่านจะมาเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้า ท่านเป็นหมอหลวงประจำพระองค์พระเจ้าพิมพิสารแห่งราชคฤห์มาก่อน และท่านก็ได้รับสวนมะม่วงพระราชทาน อยู่กลางกรุงราชคฤห์ทีเดียว เมื่อหมอชีวกมีความศรัทธาในพระพุทธองค์ ก็ได้อุทิศสวนมะม่วงของตนให้เป็นพระอาราม ชื่อ ชีวกัมพวัน ทุกวันนี้ก็ยังมีซากรากฐานของพระอารามให้ได้เห็นอยู่ ชีวกัมพวันนี้นอกจากเป็นพระอารามแล้วก็ยังเป็นสถานพยาบาล รักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในเมือง เป็นเหตุให้ชีวกโกมารภัจจ์เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมาถึงปัจจุบัน ถ้าใครเคยไปทางภาคอีสาน อาจจะมีโอกาสได้ไปตามกู่ต่าง ๆ ปราสาทต่าง ๆ ที่เป็นของพวกขอม ส่วนหนึ่งของปราสาทของเก่า...

อะไรคือตัวทุกข์? ปลดทุกข์หมดไส้ เปิดใจหมดเปลือก

อะไรคือตัวทุกข์? ปลดทุกข์หมดไส้ เปิดใจหมดเปลือก                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิต เป็นสัตว์ มนุษย์เราก็หนึ่งในนั้นแหละ ชีวิตมันไม่หลุดไปจากสี่คำนี้ พูดแบบหยาบ ๆ เขาพูดว่า กิน ขี้ ปี้ นอน ชีวิตสัตว์โลกวนเวียนอยู่กับสี่อย่างนี้ ถ้าพูดแบบดี ๆ มันก็คือปกติทั่วไปของมนุษย์และสัตว์ จะสุขจะทุกข์อยู่ที่สี่อย่างนี้ กิน ก็คือการบริโภค กินอาหาร ดื่มน้ำ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง “องค์กรคุณธรรม” กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม สร้างกำลังใจ เสริมแรงจูงใจ ยึดมั่น ต่อยอด ขยายผลความดี ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล...

เมตตาล้นสายธาร “หลวงพ่อเณร” วัดศรีสุดาฯ เร่งปรับพื้นที่เตรียมสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหม ขนาด 120 เตียง

พระธรรมวชิรคุณาธาร  (โกศล มหาวีโร) หรือ "หลวงพ่อเณร" เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนได้รับเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นในการปรับพื้นที่ สร้างอาคารรองรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขตสายไหม  ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสำนักการแพทย์ ได้รับมอบที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลนี้มาจากทายาทตระกูลเพชรคล้อย จำนวน 25 ไร่ ที่แขวงออเงิน เขตสายไหม โดยจะอยู่ในการกำกับดูแลของโรงพยาบาลกลาง และทางนพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผอ.โรงพยาบาลกลาง...

ภาคประชาสังคมสุราษฎร์ ระดมความเห็นสรุป 5 ข้อยื่น สส.พิพิธ และกรรมาธิการ เขียนกฎหมายคุมน้ำเมาเห็นการสุขภาพสังคม

เพิ่มโทษจัดหนักคนขายเหล้าให้เด็ก-คนเมาขาดสติ ปิดทางธุรกิจใหญ่นั่งกรมการทุกระดับกิจรวบตลาด  หนุนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในการออกมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา นักวิชาการ ซัดหยุดภูมิใจการเดินหน้าหารายได้เข้าประเทศด้วยการท้องเที่ยวแบบขาดสติ ปล่อยผีอบายมุขเต็มเมือง เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน เครือข่ายงดเหล้าสุราษฎรธานี  กลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ และภาคีภาคประชาสังคม ได้ร่วมประชุมหารือถึงข้อห่วงใยต่อการแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีนายพิพิธ รัตนรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ....