กระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2565

วธ.ประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี 2565 จำนวน 395 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 3 ต.ค. 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ทำให้ชุมชน สังคม...

“นายกรัฐมนตรี” เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วธ.เผยการจัดงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยใช้มิติทางศิลปะร่วมสมัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขณะนี้มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 3.4 แสนคน วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่ 3 Thailand Biennale, Chiang...

วธ.จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยฯ ภาคกลาง 30 ก.ค.-1 ส.ค.นี้ เปิดตัวขบวน “เพลงเรือ” สืบทอดมากว่า 200 ปี

ชม ช้อป ชิมอาหารท้องถิ่น ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ของดี 25 จังหวัดภาคกลางและตะวันออก ตื่นตากับการแสดงโขน หนังใหญ่ ศิลปินดารา แฟชั่น 10 รัชสมัย ถนนสายศิลปิน ขับเคลื่อน “Soft Power” ความเป็นไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ยกระดับตลาดน้ำสุครีพเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)...

วธ. ห่วงขายสินค้าออนไลน์ ภาษาหยาบคาย แต่งกายไม่เหมาะสม เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ วอนผู้ขาย ผู้ซื้อร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากกรณีมีการนำเสนอข่าวสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ตั้งกระทู้ถามกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ค้าออนไลน์บางราย มีการใช้ถ้อยคำพูดหยาบคายและแต่งกายไลฟ์สดขายสินค้าไม่เหมาะสม และมองว่ากระทรวงวัฒนธรรมละเลยไม่ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น วธ.ขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาและสื่อมวลชน ที่ให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมกันธำรงรักษาไว้ซึ่งศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ขอยืนยันว่า วธ. ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและเห็นว่าการผลิต การจำหน่ายสินค้า การโฆษณา และการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าหรือผู้บริโภค...

วธ.เปิดความยิ่งใหญ่ “งานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ชวนประชาชน นักท่องเที่ยว สวมใส่ชุดไทยย้อนยุค เข้าชมแหล่งเรียนรู้ 21 แห่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์

พร้อมชมโชว์ทางวัฒนธรรมสุดตระการตา ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคล ชมตลาดย้อนยุคช้อป CPOT แชะถ่ายภาพที่ระลึก ฟรีทุกวัน 21 – 25 เม.ย. 2566 ณ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และ 21 เม.ย. - 7 พ.ค. 2566 ณ สวนสันติชัยปราการ เมื่อวันที่...

วธ.ปลื้ม ธนาคารออมสินพร้อมหนุนชุมชนยลวิถีฯ ให้เด็กและเยาวชนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ช่วยชาวบ้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม นำนวัตกรรมความรู้สมัยใหม่ทำจุดเชคอิน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมบูรณาการโครงการระหว่างธนาคารออมสินกับกระทรวงวัฒนธรรม “โครงการออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย” กับ “โครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ นายณัฐวุฒิ ธรรมตานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสินและคณะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ...

วธ.ปักหมุดเที่ยวชุมชน ยลวิถี ชุมชนคุณธรรมแหลมสัก กระบี่ ชวนสวมผ้าปาเต๊ะ เที่ยว “แหลมสัก ชุมชนมากเสน่ห์ ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม...

ชาวไทยพุทธ มุสลิม จีน (บาบ๋า ย่าหยา) ชมอาคารบลูเฮ้าส์บ้านทรงชิโนโปตุกีส ลิ้มรสอาหารแดนใต้หลายอารยธรรม เช็คอินสุดแหลม @ แหลมสัก ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน สอดรับไทยปลื้มฟอร์บส์ จัดอันดับไทย อันดับ 1 ในเอเชีย    อันดับ 9 ของโลก ประเทศที่น่าพำนักหลังเกษียณ  ประจำปี...

“คำไทยกับคนไทย” สำคัญอย่างไร? วธ.-จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “คำไทยกับคนไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565

เผยแพร่คำไทย ทั้งในมุมมองเชิงภาษา วรรณคดี และคติชนไทย ปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่ากับการศึกษาภาษาไทยต่อไป นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ อีกทั้งปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์...

วธ.รับโล่ “องค์กรเกียรติยศ” และ “องค์กรคนดี” ด้านการส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ปี 66

ประกาศพร้อมร่วมมือทุกฝ่ายสร้างคนดี ตามแผนคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) มุ่งสร้าง “คนดี สังคมดี” เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” และ โล่รางวัล “องค์กรคนดี” จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

รมว.วธ. “เสริมศักดิ์” เข้าปฏิบัติงานในกระทรวงวัฒนธรรมวันแรก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง

เสริมสิริมงคล และร่วมกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม สร้างสุข สู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ในช่วงสาย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ผู้ได้รับการโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ ๑๕ พร้อมคู่สมรส และคณะทำงาน โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“หลวงพี่น้ำฝน” ระบุวันครีษมายัน ไม่ส่งผลกระทบดวงชะตาคนไทย แนะให้นำศีล สมาธิ ปัญญา ใช้ชีวิตคู่วิทยาศาสตร์

ฮือฮา "วันครีษมายัน" พระอาทิตย์ร้อนแรงสุดในประเทศไทย หลวงพี่น้ำฝน ชี้ไม่ส่งผลกระทบกับดวงและเหตุอาเพศในประเทศประเทศไทย ขอให้อิงหลักความจริงนำวิทยาศาสตร์มาศึกษาควบคู่กับไสยศาสตร์ และใช้ความจริงดำเนินชีวิตโดยนำ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นที่ตั้งก็จะทำให้ชีวิตเกิดความมั่นคงและมีความสุขได้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 67  "วันครีษมายัน" (อ่านว่า ครีด-สะ-มา-ยัน) (Summer Solstice) ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์...

รมว.วธ.ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธี พร้อมเตรียมแผนรองรับการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฯ เรือพระราชพิธี

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธี และเยี่ยมชมการฝึกซ้อมฝีพาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และ แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนางยุพา...

วธ.เตรียมโชว์ Soft Power – มวยโคราชในการประชุม ครม.สัญจรเดือนก.ค.นี้ ยกขบวนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของดี จุดเด่นอัตลักษณ์วัฒนธรรม 32 อำเภอ

เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินด่านเกวียนให้ทันสมัย จูงใจนักท่องเที่ยวชม-ช้อป หนุนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินด้วย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)นครราชสีมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริม Soft Power  11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมานำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมาและส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมารวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของดีและจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอที่มีทั้งหมด 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เช่น งานเทศกาลประเพณี ...