ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชมผลงานศิลปะและให้กำลังใจศิลปิน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

และอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เมื่ิอวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชมผลงานศิลปะและให้กำลังใจศิลปิน ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร...

รมว.วธ.เป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบนมัสการและถวายของที่ระลึกแด่พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พร้อมเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน  โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...

วธ. จัด 2 กิจกรรมบุญ “สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้สวดมนต์เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมจัดกิจกรรมส่งบุญต่อเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคสิ่งของในโครงการ เหลือ – ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กด้อยโอกาส วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรม “สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา” และกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการ เหลือ - ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กด้อยโอกาส โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)...

“นิภัทร์ สมาร์ทอิมเมจ” ฝากผลงานศิลป์ พญาศรีสุวรรณหงส์สัตนาคราช – พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ไว้เป็นมรดกแผ่นดินไทย

พญาศรีสุวรรณหงส์สัตนาคราช พญานาคเจ็ดเศียร ณ ลานเบิ่งเวียง ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ตรงข้ามนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามคำบอกเล่าของ หลวงปู่คำพันธ์ มีดังนี้ พญานาคาธิบดีสีสัตนาคบาดาล สายพันธุ์ของพญามุจลินท์นาคราช คือ พญานาค ๗ เศียร ซึ่งสืบสายพันธุ์มาจนถึงพญาศรีสัตตนาคราช (นาคาธิบดีสีสัตตนาคบาดาล) ซึ่งเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาว ส่วนฝั่งไทยคือ พญาศรีสุทโธนาคราช...

เปิดผลศึกษาครั้งแรกของไทย วธ.- ศศินทร์ เผยอาหาร หัตถกรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยครองใจคนทั่วโลก

ขณะที่แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย จีนและอินเดียชื่นชอบศิลปะ วรรณกรรม ภาพยนตร์ ซีรี่ส์และอาหารไทยมากที่สุด เดินหน้าจัดทำแผนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพของไทยในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลก โดยร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการสำรวจรสนิยม ความชอบ ทัศนคติ พฤติกรรมที่มีต่อศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศที่มีศักยภาพจำนวน 12 ประเทศ ใน...

จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอแผนพัฒนามรดกโลก “เมืองโบราณศรีเทพ” ชงจัดทำแอพพลิเคชัน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพิ่มรถรางไฟฟ้า

พัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกอื่น จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวต่อเนื่อง  รมว.วธ.มอบกรมศิลปากรหารือจังหวัดและทุกฝ่ายเกี่ยวข้องจัดทำแผน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงนามแต่งตั้ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการและวัฒนธรรมจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนารองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการฝ่ายติดตามโบราณวัตถุเมืองโบราณศรีเทพคืนสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการฯได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนและพัฒนามรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม...

สุดยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ การแสดงโขนประกอบแสงสี ณ วัดไชยวัฒนาราม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จัดการแสดงสุดยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ผสานสองมรดกที่ขึ้นทะเบียนรับรองโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) “โขน - มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” และ “วัดไชยวัฒนาราม – โบราณสถานที่ตั้งอยู่ในเขตมรดกโลก” กับการแสดงโขนประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี...

ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” และ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร”

กรมศิลปากร ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ และนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร” ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการปิดบริการแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรเป็นการชั่วคราวอยู่เป็นระยะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

บอร์ดพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เห็นชอบตั้งอนุกรรมการ 3 ชุด พร้อมให้ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกฯปี 2551

พัฒนาการทำงานมีประสิทธิภาพ-บูรณาการเชื่อมโยงส่วนกลางและจังหวัดมากขึ้น เผยผลงานปี 2563 ดำเนินงาน 556 โครงการ มีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน 459 หน่วยงาน                               ...

ครม.แต่งตั้ง “เพชรรัตน์ สายทอง” นั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“หลวงพี่น้ำฝน” เผยนาทีช่วงรถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ไร้บาดเจ็บ เซียนพระฮือฮา คอหวยไม่พลาด

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เผยนาทีรถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ รอดปาฏิหาริย์ แถมไร้บาดแผล หลังตรวจร่างกายเสร็จออกปฏิบัติกิจมอบเครื่องปรับอากาศให้เรือนจำธัญบุรี ติดตั้งห้องพบญาติเยี่ยมผู้ต้องขังทันที เตือนญาติโยมขับรถอย่าประมาทเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ขอให้ทุกคนมีสติกับการดำเนินชีวิต ปัดให้มองเป็นเรื่องอภินิหารแต่ให้เรียนรู้การทำความดีจะเป็นเกราะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยในชีวิต ขณะเซียนพระเริ่มมีการตรวจสอบวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมแล้ว ส่วนคอหวยไม่พลาด ตามทะเบียนรถคันดังกล่าวไว้พิชิตกองสลากในอีกไม่กี่วันนี้ วันที่ 21 เม.ย. 67  จากกรณี Pages ดังหลายสำนัก...

“หลวงพี่น้ำฝน”ลั่น!! ศาสนาไม่ใช่ที่ทำ คอนเทนท์ เข้าไปสานสัมพันธ์พระวัดจันทร์ใน แต่มีบางคนไม่อยากให้เรื่องจบ

“หลวงพี่น้ำฝน” ยกการ์ด บอก อัพ ทู โยม ทนายอนันตชัย  เผยเรื่องวัดจันทร์ในกำลังจะเริ่มสานสัมพันธ์ให้จบ มีหลักฐานการพูดคุยกับพระ 12 รูป ในการน้อมรับปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบของเจ้าอาวาสไว้แล้ว พร้อมได้พูดคุยกับเจ้าอาวาสแล้วด้วย แต่พอแถลงข่าวกลับมาเป็นคนละเรื่อง ชี้เข้าไปเพื่อระงับปัญหาให้จบเพื่อความสงบ กลับถูกสวนเข้าไปบงการเรื่องวุ่นวาย ถามกลับใครกันแน่ไม่อยากให้เรื่องจบ และชี้ศาสนาไม่ใช่ที่ทำคอนเทนท์ และบางคนติดหลงในตัวเองเป็นศูนย์กลางความถูกต้อง ส่วนคนที่ให้ข้อมูลมีมาเฟียพระบงการเรื่องนี้ ถือว่าชั่วช้ามาก เพราะตั้งใจไปช่วยให้จบปัญหา แต่มีคนไม่อยากให้จบ เมื่อวันที่ 19...

วธ.จัดพิธีบวงสรวงเทพยดา งาน “ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

วันนี้ (19 เมษายน 2567) เวลา 08.19 น.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา งาน “ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ...