กรมศิลปากรขอเชิญชม “นิทรรศการวารสาร และนิตยสารฉบับแรก”

กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชม “นิทรรศการวารสาร และนิตยสารฉบับแรก” ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องวชิรญาณ ๒ - ๓ ชั้น ๑ อาคาร ๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล...

ปลัดวธ. ปลุกพลังข้าราชการใหม่ สืบสาน รักษา ต่อยอดงานวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ โดยการอบรมครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้าราชการพลเรือนให้ข้าราชการได้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปลูกฝังอุดมการณ์ของการเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ การให้บริการประชาชน...

วธ.จัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” หนุนบุคลากรร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ออกกำลังกายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ พัฒนาทักษะสร้างรายได้ ลดผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” และเยี่ยมชมกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงกระบี่กระบอง การแสดงดนตรีไทย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและอาหาร และกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น เต้นแอโรบิค ปั่นจักรยาน แบดมินตัน โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

กรมศิลปากรพบภาพเขียนสีโบราณ แหล่งโบราณคดีเขากะไดม้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

อธิบดีกรมศิลปากร เผย พบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีเขากะไดม้า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง บ้านโคก ผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักโบราณคดี จากสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย พร้อมด้วยนายสุริยา เสนานุช ปลัดอาวุโส อำเภอชาติตระการ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ...

วธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูปถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

สนง.เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติถกแผนคุณธรรมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมยกระดับความเข้มแข็งคุณธรรม ๕ ประการ

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ...

วธ.ส่งเสริมกิจกรรมและเปิดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วและตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย” ณ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่

กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดโชว์ภาพจิตรกรรม เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรม ไทย-จีน และวิถีชีวิตชาวบ้านชากแง้วแต่ดั้งเดิม พร้อมทั้งสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปะ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน "ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วและตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย" ณ...

วธ.แบ่งงานผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่-ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีนาคมเป็นต้นไป

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 68/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้ 1.นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  รับผิดชอบ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เขตตรวจราชการที่ 1 ภาคกลางตอนบน ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา...

รมว.วธ. สั่งคุมเข้มร้านเกม-คาราโอเกะ ป้องกันติดเชื้อโควิด-19

สวธ. รับนโยบายแจ้งผวจ.ทั่วประเทศและผู้ประกอบการร้านเกม - คาราโอเกะ  ตรวจเข้ม คัดกรอง เฝ้าระวัง ดูแลความสะอาดสถานที่-อุปกรณ์ ป้องกันไวรัสโคโรนา แนะจัดจุดล้างมือ-จัดวางแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทุกทวีปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการต่างๆ โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน...

วธ. เชิญรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ถวายประธานสงฆ์ สปป.ลาว ชูมิติศาสนาเชื่อมสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมสงกรานต์-สวดมนต์ข้ามปี

สำนักข่าว thairnews - เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีถวายรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 แด่พระมหางอน ดำลงบุน (พระอาจารย์ใหญ่มะหางอน) ประธานสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) และมอบรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรให้กรมศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สปป.ลาว...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สคล.ปลื้ม! ถอดบทเรียนได้ผล ลดพื้นที่ดื่มเหล้าเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติ

ลดปัญหา ลดความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ภูมิใจ เขตอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ปลอดภัย เตรียมรับสถานการณ์ในฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สนับสนุนโดย สสส. ร่วมจัดเวทีประชุมถอดบทเรียน “ไม่ขาย ไม่ดื่มในเขตอุทยานฯ และพื้นที่สาธารณะ” ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2564 ภายใต้ พรบ.อุทยานฯ ปี 2562 ...

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งเดียวของประเทศไทย ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 10 ของ สปอว.

พระเมธีวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) เผยว่า ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 18 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมิน...

อนุโมทนาบุญใหญ่ เจ้าภาพงานทิ้งกระจาดวัดไผ่ล้อม ปี 2566

อนุโมทนาบุญใหญ่ เจ้าภาพงานทิ้งกระจาดวัดไผ่ล้อม ปี 2566                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ก็ผ่านไปแล้วด้วยดีสำหรับงานบุญใหญ่ประจำปีของวัดไผ่ล้อม คือ งานทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาด ปีนี้ก็คลี่คลายลงจนสามารถกลับมาจัดได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ปกติแล้วงานทิ้งกระจาดของวัดไผ่ล้อมก็ถือว่าจัดเป็นการใหญ่ทุกปี โดยแต่ละปีจะมีผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้งสำหรับนำมาแจกทาน โดยที่การทิ้งกระจาดนั้น ผู้ที่ได้ร่วมงานก็ถือว่าได้ทำบุญสองต่อ เพราะต่อหนึ่งคืออุทิศให้แก่บรรพชน และบรรดาสัมภเวสีผีไร้ญาติที่ต้องการส่วนบุญส่วนกุศล...