วธ.- “มจร วัดไร่ขิง”-โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 –กองทุนสื่อปลอดภัยฯ ร่วมจัดงาน “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

วันที่ 20 พ.ย.65 ที่อาคารวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระธรรมวชิรานุวัตร (หลวงพ่อแย้ม) ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานมหกรรม “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ”...

กรมศิลปากรขอเชิญส่งผลงานประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๒

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพทั้งการประพันธ์คำร้องและผู้ขับร้อง ผู้สนใจส่งผลงานได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๔๐ - ๕ ต่อ ๓๐๐๑ หรือทาง Facebook...

วธ.พร้อมลุย นำข้อมูลเทศกาลงานประเพณี ชุมชลยลวิถี พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าถึงประเทศไทยมากขึ้น

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการให้บริหารประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประเด็น “การพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling)” โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ขับเคลื่อนงานบริการ Agenda ระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling)...

วธ. จับมือ อสมท. ต่อยอด “ผ้าไทยสวมใส่ได้จริง” สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ผ้าไทย เผยแพร่สู่นานาชาติ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ช่อง 9 MCOT HD กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” โดยมีดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และสื่อมวลชนเข้าร่วม นายอิทธิพล...

“อิทธิพล” ชี้ ปรับรูปแบบให้งบฯสภาวัฒนธรรมเน้นผลสัมฤทธิ์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกมาระบุว่า โดนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ตัดงบประมาณประจำปีมานานกว่า 2 ปี หวั่นจะเกิดผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ว่า ตนรับทราบปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรมว.วธ. และได้สอบถามไปยังสวธ.มาโดยตลอด ซึ่งสวธ.ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2564 สวธ.ได้รับงบฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศอยู่ที่กว่า 81 ล้านบาท และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบฯที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ทางสวธ.จึงปรับรูปแบบการให้งบฯสภาวัฒนธรรม  จากที่ให้เป็นรายแห่ง...

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ พร้อมเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร”

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการถวายสักการะ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ และเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี...

วธ.รับมอบโบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุจากชาวอเมริกัน-คนไทยในสหรัฐอเมริกา 46 รายการ นำไปจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน

....กำไลสำริด-กระดิ่งสำริด-ภาชนะดินเผา-ช้อนดินเผา-หินดุดินเผา-ลูกกลิ้งดิน เผยเป็นโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียง อายุ 1,500-2,500ปี กรมศิลปากร เตรียมนำจัดนิทรรศการ-จัดแสดง ให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้ วันนี้ (17 มกราคม 2562) ณ ห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีส่งมอบ-รับมอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย โดยนางรุยาภรณ์  สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)...

วธ.ประกาศรางวัลประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ภูษาศิลป์ร่วมสมัย ผ้าไทยใส่สบาย เผยรางวัลชนะเลิศ

วธ.เผยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนรบดี ศรีหะจันทร์ กับผลงาน CONCEPT : RE อีสาน ปลัดวธ.ชื่นชมคนรุ่นใหม่กล้าคิด  กล้าทำ ค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ออกแบบผ้าไทยให้ทันสมัยทุกยุคทุกสมัย  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" และร่วมชมการจัดแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายร่วมสมัย ในนิทรรศการ...

ฮือฮา “บัวขาว บัญชาเมฆ” ร่วมเป็นนายแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT ระดับ I CHAMP โชว์เสื้อคลุมมวยไทย วินเทอร์ วินเนอร์ ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมวยไทย

วธ.ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้างาน CCPOT GRAND EXPOSITION สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท  หนุนเจรจาจับคู่ธุรกิจต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร...

กรมศิลปากรขอเชิญชมการแสดงดนตรี “เพลงรักในบทเพลงพระราชนิพนธ์”

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “เพลงรักในบทเพลงพระราชนิพนธ์” โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. ประกาศ 16 เทศกาลประเพณีไทย พร้อมยกระดับให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ดึงนักท่องเที่ยวซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนงานตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ตลอดจนนโยบายวธ. สนับสนุนส่งเสริมการยกระดับเทศกาลประเพณีของไทยสู่ระดับนานาชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน สร้างรายได้แก่ประชาชน...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานเฟสติวัลมวยไทยประจำปี 2566 “Amazing MuayThai Festival 2023” Guinness World Records บันทึกสถิติโลก 3,660 คน

ไหว้ครูมวยไทย-แสดงแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ ณ อุทยานราชภักดิ์ อย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฟสติวัลมวยไทย ประจำปี 2566 “Amazing MuayThai Festival 2023”  โดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

กรมศิลปากรขอเชิญชมการแสดงดนตรี “เพลงรักในบทเพลงพระราชนิพนธ์”

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “เพลงรักในบทเพลงพระราชนิพนธ์” โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่...