๑๐๗ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร จัดบำเพ็ญกุศล อธิบดี มอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

วันนี้ (วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ ๑๐๗ ปี (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) และมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากร ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ...

เชิญร่วมงาน ๑๐๗ ปีแห่งการสถาปนา “กรมศิลปากร” เปิดเข้าชมฟรีโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกยุคสมัยของไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน ๑๐๗ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร พบกับนิทรรศการ “แผ่นดินไทยในอดีต” นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร การเสวนา การออกร้าน Creative Fine Arts พร้อมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร...

วธ.หนุน “บุพเพสันนิวาส” บุกตลาดต่างประเทศ จับมือ 24 ผู้ประกอบการ ร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์ฮ่องกง ปี 2561 19-22 มี.ค.นี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมอบหมายให้ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ชื่อ “ทีมไทยแลนด์” สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่นั้น ล่าสุดได้รับรายงานจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ว่า ในปีนี้จะเร่งผลักดัน 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ....

วธ. เปิดตลาดนัดศิลปะ ขาย-โชว์ผลงานศิลปะดีไซน์เก๋ บนพื้นที่สร้างสรรค์ ณ สยาม ส่งเสริมเยาวชนใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างอาชีพ สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่บริเวณเวทีศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ณ สยาม” (The 3rd Bangkok Art Festival @ Siam)...

สวจ.อยุธยา ชวนเครือข่ายเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวตามรอยละครดัง บุพเพสันนิวาส

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัด วธ.) เปิดเผยว่า ด้วยกระแสความนิยมของละครบุพเพสันนิวาสขณะนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ปรากฏในละคร อาทิ วัด แหล่งโบราณสถานต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในช่วงวันหยุดและวันธรรมดา จึงประสานไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) พระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานเครือข่ายทางวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่...

กระแสนิยมแรงต่อเนื่อง “บุพเพสันนิวาส” ละครดังช่อง 3 วธ. จัดเสวนาต่อยอด เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา “ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส” เพื่อต่อยอดกระแสความนิยมละครโทรทัศน์ดัง “บุพเพสันนิวาส” ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยทั้งประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายวีระ กล่าวว่า  ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้...

วธ.กำชับเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนภายใน มี.ค.นี้ สั่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสนา-ศิลปวัฒนธรรมทุกสาขาเป็นมรดกแผ่นดิน จัดพิมพ์เผยแพร่ปีนี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561...

วธ.ตั้งคณะทำงานติดตาม-ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ 76 จังหวัด มอบ วธจ. ต่อยอด และพัฒนาสินค้าชุมชนต้นแบบเป็นของขวัญของฝาก

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างคนดี สังคมดี ให้คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่ทุกจังหวัดโดยใช้กลไก  “พลังบวร” หรือกลไกประชารัฐ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๓๖/๒๕๖๑...

วธ.สุดปลื้มละคร “บุพเพสันนิวาส” ปลุกคนไทยสนใจประวัติศาสตร์ พระราชวังโบราณ ภาษา-อาหารไทย ต่อยอดจัดถ่ายทอดความรู้ ตามรอยเรียนรู้สถานที่จริง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร วธ. และผู้แทนหน่วยงานในสังกัด วธ. อาทิ กรมศิลปากร (ศก.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ว่า ในการประชุมได้มีการหยิบยกประเด็นละครโทรทัศน์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส มาหารือถึงกระแสละคร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามในขณะนี้ โดยเฉพาะการร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์ความเป็นไทย ทั้งวัฒนธรรม อาหารไทย การแต่งกาย...

วธ. เดินหน้าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 17 จว.ภาคเหนือ มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดประชุมวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ท่องแดนธรรมวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม

จุดเช็คอินวัดไผ่ล้อมที่ไม่พลาด!!!   https://youtu.be/PHEiFWpvBOA

กระแสตอบรับดีเกินคาด วธ.ปลื้มใจและพร้อมผลักดัน Soft Power ของไทย-ทุนทางวัฒนธรรม-ศิลปินพื้นบ้าน ผ่านกิจกรรมงานวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในชุมชนอย่างยั่งยืน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เป็นประธาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานที่มุ่งส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสินค้า และบริหารทางวัฒนธรรม...

องคุลีมาลยังเอาไม่อยู่ เมื่อพระติดพนันออนไลน์

องคุลีมาลยังเอาไม่อยู่ เมื่อพระติดพนันออนไลน์                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน อย่างที่ผู้ติดตามอ่านจุดไฟในใจคนได้รับทราบมาโดยตลอดถึงโครงการต่าง ๆ ที่อาตมา และคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไม่ดีได้กลับตัวเป็นคนดี กลับคืนสู่สังคม ก็มีพระองคุลีมาลเถระเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งการกลับตัวกลับใจใหม่ ปัจจุบันรูปพระองคุลีมาลเถระก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ที่ใคร ๆ มาถึงวัดก็จะได้เห็นแก่สายตาอย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์แห่งการให้อภัย การปรับปรุงตนเอง การรู้ตนเอง และแน่นอน ผู้ที่ได้เห็นรูปพระองคุลีมาลมากกว่าใครเพื่อน ก็คือพระสงฆ์ในวัดไผ่ล้อมเรานี่แหละ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา พระสงฆ์วัดไผ่ล้อมจำนวนหนึ่ง จะว่าไปแล้วก็คืออดีตคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนชั่ว คนทำไม่ดี...