ไทยปลื้ม The Telegraph สื่อใหญ่อังกฤษ ยกไทยติดอันดับ 6 ใน 20 สถานที่ที่ควรไปเที่ยวในปี 2024 ติดอันดับประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชีย

เดินหน้าขับเคลื่อน Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยว ชูไทยเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ  นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า รัฐบาล มอบหมายให้ทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อน Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) และในส่วนของ วธ.มีนโยบาย Soft...

วธ.เปิดรับผู้ประกอบการ-สมาคมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เข้าร่วมโรดโชว์ งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ปี 67 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ม.ค.นี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์  11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น  ภาพยนตร์ ละครและซีรีส์  อาหาร ท่องเที่ยว ศิลปะ เฟสติวัล เพื่อสนับสนุน Thailand Creative Content Agency  (THACCA) ของรัฐบาล และวธ.มีภารกิจในการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ...

วธ. เปิดสนามเด็กเล่นวัฒนธรรมไทย ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ทั่วประเทศ

แวะทำเนียบพบปะนายก ชมคอสเพลย์ ฟังดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิเศษเปิดฉายภาพยนตร์-พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ เล่นสีที่แปรงที่หอศิลป์ร่วมสมัยฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ Soft Power ผ่านเกมมากมาย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดกิจกรรมให้สาระ...

บอร์ดคกก.ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศฯ เห็นชอบแนวทางรับมอบประติมากรรมสำริด 2 รายการสหรัฐอเมริกา

พร้อมกับเร่งรัดติดตามโบราณวัตถุที่ยังอยู่ระหว่างติดตามอีก 35 รายการ รวมทั้งโบราณวัตถุจากเมืองโบราณศรีเทพด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) และประธานคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สืบเนื่องจากกรณีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน สหรัฐอเมริกา ประสงค์ส่งคืนประติมากรรมสำริด 2 รายการ ได้แก่ พระศิวะและสตรีนั่งพนมมือ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ หรือประมาณ...

วธ. เผยบทบาทวัด-ศาสนสถาน สร้างสังคมคุณธรรม-ส่งเสริมพระพุทธศาสนา-ดันแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายบุญ

ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม พร้อมหนุนวัดทั่วประเทศทำงานควบคู่ สวจ. ทั่วประเทศด้วยมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีจุดมุ่งหมายให้ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” มุ่งขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และพร้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้งานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยเมื่อไม่นานมานี้ วธ. ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนและพูดคุยในการประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุต ประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุตครั้งที่ 1/2566 โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์...

อ่วม! วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน ชุมชนคุณธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ น้ำท่วมหนัก กระทรวงวัฒนธรรมเร่งให้ความช่วยเหลือ

วธ.เผยวัด ศาสนสถาน โบราณสถาน ชุมชนคุณธรรมและบุคลากรใน 3 จังหวัดทั้งนราธิวาส ปัตตานีและยะลาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ ช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล กรมการศาสนาเร่งสำรวจศาสนสถาน ช่วยซ่อมแซมสถานที่-สาธารณูปโภค นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2566 จำนวน...

วธ. เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี 2567 เสริมสิริมงคลทั่วไทย 31 ธ.ค. 66 พร้อมกันทั่วประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้ชื่อ “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567” ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลด...

แสงแห่งศรัทธา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ – อาจารย์คฑา – ฟิวส์ กิติกร ร่วมกิจกรรมเปิดอารามอร่าม ๑๐ วัด ส่งเสริม Soft Power ด้านท่องเที่ยว

ชมความงดงามของวัด ไหว้พระทำบุญ -พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ยามค่ำคืน สร้างรายได้สู่ชุมชน-ประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา 18.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “อารามอร่าม 10 วัด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ประดับไฟฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗” และชมไฟอารามอร่ามฉลองเทศกาลปีใหม่...

วธ.เตรียมจับมือสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ขึ้นทะเบียนศิลปินพื้นบ้านทั่วประเทศ

ชี้มีข้อมูลกลางสนับสนุนช่วยเหลือได้ทั่วถึง หนุนจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้าน สร้างงานสร้างรายได้ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยไปทั่วโลก  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัดวธ.)  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ผู้แทนสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมและแนวทางการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสาขาต่างๆ  ซึ่งผู้แทนสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ดำเนินการขึ้นทะเบียนศิลปินพื้นบ้านสาขาต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อวธ.จะได้มีข้อมูลกลางเกี่ยวกับศิลปินแต่ละคนและจำนวนศิลปินพื้นบ้านทั้งหมดอย่างชัดเจนสามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้านได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เช่น กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รวมทั้งจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้าน นอกจากนี้ เสนอให้วธ.สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ศิลปินพื้นบ้านและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแสดงพื้นบ้านให้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งนักเรียนในโรงเรียนและเด็กทั่วไป โดยขอให้วธ.ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ส่งเสริมให้การแสดงพื้นบ้านเป็นหนึ่งในรายวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดศธ. รวมทั้งการจัดกิจกรรมสอนการแสดงพื้นบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

วธ. จัดติวเข้มความรู้ด้านกฎหมาย ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

พัฒนาทักษะ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ทำงานซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รมว.วธ.ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธี พร้อมเตรียมแผนรองรับการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฯ เรือพระราชพิธี

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธี และเยี่ยมชมการฝึกซ้อมฝีพาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และ แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนางยุพา...

วธ.เตรียมโชว์ Soft Power – มวยโคราชในการประชุม ครม.สัญจรเดือนก.ค.นี้ ยกขบวนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของดี จุดเด่นอัตลักษณ์วัฒนธรรม 32 อำเภอ

เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินด่านเกวียนให้ทันสมัย จูงใจนักท่องเที่ยวชม-ช้อป หนุนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินด้วย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)นครราชสีมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริม Soft Power  11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมานำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมาและส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมารวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของดีและจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอที่มีทั้งหมด 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เช่น งานเทศกาลประเพณี ...

“หลวงพี่น้ำฝน” ช่วยประสานติดตามผลทีมแพทย์รักษาน้องมินนี่ แจงการรักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชนิดขึ้นสมองเฉียบพลัน

  ทีมบริหารโรงพยาบาลนครปฐม ประสานความเข้าใจกับพ่อแม่น้องมินนี่ หลังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นอนไม่รู้สึกตัวนาน 12 วัน โพสต์ผ่านเพจดังหาหมอช่วยรักษาลูก โดยมีการทำความเข้าใจชี้แจงการรักษาเต็มที่ทุกขั้นตอน "หลวงพี่น้ำฝน" รุดเข้าประสานงานหลังลูกศิษย์เห็นในข่าวและขอความช่วยเหลือโดย พ่อแม่ยังประสงค์ขอย้ายไปรักษาศิริราช หวังโอกาสมีปาฏิหาริย์ช่วยลูกสาวหายเป็นปกติโดยเร็ว เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 67 จากกรณีเพจ "Survive-สายไหมต้องรอด" ได้มีการโพสต์ข้อความ #เตือนภัยไข้หวัดสายพันธุ์A #แชร์ให้ถึงคุณหมอ แอดคะ ช่วยชีวิตลูกหนูด้วยค่ะ ลูกหนู...