กรมศิลปากรส่งนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบปืนใหญ่ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช พบจารึกอักษรยาวี ระบุปีที่สร้างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ร่วมกันตรวจสอบสภาพความชำรุดของปืนใหญ่ทั้ง ๙ กระบอก ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่ได้รื้อย้ายจากบริเวณโดยรอบวิหารพระกัจจายนะ (วิหารพระแอด) มาเก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์วัด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าปืนใหญ่ที่เก็บรักษาไว้ที่วัดพระมหาธาตุ...

กรมศิลปากรส่งภูมิสถาปนิกลงพื้นที่วัดสระเกศแล้ว ถวายคำแนะนำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี เชื่อมโยงสมัยพุทธกาล

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า หลังจากที่มีกระแสข่าวแสดงความเป็นห่วงกรณีวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ปรับภูมิทัศน์เทคอนกรีตเต็มลาน หวั่นส่งผลกระทบต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์   อายุกว่า 200 ปี และต้นไม้อื่นๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งฝากกรมศิลปากรช่วยดูแลนั้น ได้มอบหมายให้ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการปรับภูมิทัศน์เข้าสำรวจพื้นที่และพบกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อถวายคำแนะนำ โดยเบื้องต้นได้ให้ทางวัดระงับการดำเนินการ และให้สกัดคอนกรีตที่เทบริเวณลานต้นพระศรีมหาโพธิ์ออกก่อน...

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณให้พสกนิกรไทยได้ศึกษา เรียนรู้ และเชิดชูพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และวันแม่แห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมถวายพระพร การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การจัดแสดงนิทรรศการภาพจากหนังสือ...

กรมศิลป์ส่งนักโบราณคดีตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช คาดคงมีอายุอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีการขุดพบกระดูกมนุษย์ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบสนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช จึงส่งนักโบราณคดีเข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้รับเหมาก่อสร้าง จากการตรวจสอบพบว่ามีการขุดดินเป็นแนวยาวบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกของสนามฟุตบอล 2 เป็นระยะทางประมาณ...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้...

โพล-วธ. เผยแข่งแต่งกลอน คัดลายมือ สวดมนต์ หนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ด้าน “ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ” มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุดในปัจจุบัน

พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เด็กและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าภาษาไทย ภาษาประจำชาติ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2566  (29 กรกฎาคม 2566) จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  6,402 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค...

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ทุกวันที่...

กรมศิลปากร ร่วมกับ 7 จังหวัดภาคใต้ขยายเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม คณะสงฆ์ ท้องถิ่น ชุมชน และภาคสังคม

พร้อมใจปกป้องแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ หนุนเป็น Soft Power แหล่งศึกษา ท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร...

วธ. มอบหนังสือหายาก “ปกีรณำพจนาดถ์และอนันตวิภาค” ให้นายกรัฐมตรี- ครม. เผยแพร่ความรู้คำศัพท์ในภาษาไทย

พร้อมชวนชมคลิป 19 สถานฑูตประจำประเทศไทย สร้างสีสัน พูดไทย ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินการจัดงานเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง...

วธ. โชว์ 5 ผลงานคว้ารางวัลสุดยอดเพลงแรป “มนต์รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

เตรียมรับมอบโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี เกียรติบัตรจาก วธ. และเงินรางวัล  24 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินการจัดงานเนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สคล.ปลื้ม! ถอดบทเรียนได้ผล ลดพื้นที่ดื่มเหล้าเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติ

ลดปัญหา ลดความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ภูมิใจ เขตอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ปลอดภัย เตรียมรับสถานการณ์ในฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สนับสนุนโดย สสส. ร่วมจัดเวทีประชุมถอดบทเรียน “ไม่ขาย ไม่ดื่มในเขตอุทยานฯ และพื้นที่สาธารณะ” ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2564 ภายใต้ พรบ.อุทยานฯ ปี 2562 ...

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งเดียวของประเทศไทย ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 10 ของ สปอว.

พระเมธีวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) เผยว่า ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 18 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมิน...

อนุโมทนาบุญใหญ่ เจ้าภาพงานทิ้งกระจาดวัดไผ่ล้อม ปี 2566

อนุโมทนาบุญใหญ่ เจ้าภาพงานทิ้งกระจาดวัดไผ่ล้อม ปี 2566                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ก็ผ่านไปแล้วด้วยดีสำหรับงานบุญใหญ่ประจำปีของวัดไผ่ล้อม คือ งานทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาด ปีนี้ก็คลี่คลายลงจนสามารถกลับมาจัดได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ปกติแล้วงานทิ้งกระจาดของวัดไผ่ล้อมก็ถือว่าจัดเป็นการใหญ่ทุกปี โดยแต่ละปีจะมีผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้งสำหรับนำมาแจกทาน โดยที่การทิ้งกระจาดนั้น ผู้ที่ได้ร่วมงานก็ถือว่าได้ทำบุญสองต่อ เพราะต่อหนึ่งคืออุทิศให้แก่บรรพชน และบรรดาสัมภเวสีผีไร้ญาติที่ต้องการส่วนบุญส่วนกุศล...