นายกรัฐมนตรี-ครม. เชิญชวนคนไทยชมโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY

ถ่ายทอดเรื่องราวโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบภาพยนตร์ สนุก ตื่นเต้น เน้นเทคนิคพิเศษเข้าถึงคนรุ่นใหม่ เผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล พร้อมฉายรอบปฐมทัศน์ 4 ธ.ค. นี้ ณ โรงภาพยนตร์ฯ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ดัน “Soft Power” ภาพยนตร์ไทยสร้างรายได้แก่ประเทศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)...

วธ.- “มจร วัดไร่ขิง”-โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 –กองทุนสื่อปลอดภัยฯ ร่วมจัดงาน “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

วันที่ 20 พ.ย.65 ที่อาคารวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระธรรมวชิรานุวัตร (หลวงพ่อแย้ม) ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานมหกรรม “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ”...

กรมศิลป์เร่งบูรณะ โบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า จำนวน 83 แห่ง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนเปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนวคันกันน้ำที่วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า สถานการณ์อุทกภัยในปี 2565 นี้ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางของประเทศไทย ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลผ่านได้รับผลกระทบ ระดับน้ำได้เริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและเริ่มลดระดับลงในช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยน้ำที่ท่วมในปีนี้มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดในปี 2554 อยู่ 35 เซนติเมตร ทำให้โบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 394 แห่ง แบ่งเป็น...

วธ.รวมใจ 5 ศาสนาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยุธยา

ผู้นำพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ และเครือข่าย นำเครื่องสมณบริขารถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ชาวบ้าน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจศิลปินพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย...

วธ. เผยผลโพล “พลิกโฉมงานด้านศาสนาสู่ใจประชาชน” พบประชาชนต้องการให้ขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชี้คนไทยต้องมีคุณลักษณะรักชาติ-นำเทคโนโลยีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา แนะ สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาครอบคลุมทุกศาสนา – สร้างความตะหนักรู้ความสำคัญ และคุณค่าหลักศาสนา แนะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรมได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หัวข้อ “พลิกโฉมงานด้านศาสนาสู่ใจประชาชน” โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค จำนวน 4,069 คนทั่วประเทศ ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นสิ่งที่ประชาชนต้องการให้กรมการศาสนาขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า...

วธ.ร่วมงานประเพณียี่เป็งภาคเหนือยิ่งใหญ่ ยกระดับ “งานโคมแสนดวง” เมืองลำพูน ให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ

ชมขบวนแห่โคมแสนดวง การแสดงชุดอัญเชิญเทวดา ฟังพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองล้านนา ถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระธาตุหริภุญชัย ชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานตั้งแต่บัดนี้ – 8 พ.ย. 65 ณ  วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมชมขบวนแห่โคมยี่เป็ง และร่วมงานพิธีถวายโคมแสนดวง  “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย...

วธ.จับมือกรมประชาสัมพันธ์ ลุยงาน ปชส. ด้านศาสนา-ศิลปวัฒนธรรมชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา กล่าวในที่ประชุมว่า จากการที่...

รัฐบาลเชิญชวนองค์กรภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน”

นายกรัฐมนตรี-ครม.ชวนสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ทั่วประเทศ ส่วนกลาง วธ.จัดใหญ่ธีมตลาดวัฒนธรรมงานวัดย้อนยุค ณ วัดอรุณราชวราราม ๘ พ.ย.นี้ สืบสานประเพณี ต่อยอด soft power ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชวนนุ่งผ้าไทย-ผ้าท้องถิ่น เผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย  เมื่อวันที่ ๑...

สนง.เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติถกแผนคุณธรรมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมยกระดับความเข้มแข็งคุณธรรม ๕ ประการ

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ...

วธ.พร้อมนำอัตลักษณ์ชุมชนใน 5 จังหวัดแรก สมุทรปราการ ลำปาง ปัตตานี ระยอง สุรินทร์ บอกเล่าเรื่องราวหรือ Story Telling เป็นโมเดลต้นแบบ

ยกระดับสินค้า บริการทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เส้นทางท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ ผ่านแอปพลิเคชั่น เที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทย กับ แอพลิเคชัน TAGTHAi นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. ประกาศ 16 เทศกาลประเพณีไทย พร้อมยกระดับให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ดึงนักท่องเที่ยวซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนงานตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ตลอดจนนโยบายวธ. สนับสนุนส่งเสริมการยกระดับเทศกาลประเพณีของไทยสู่ระดับนานาชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน สร้างรายได้แก่ประชาชน...

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานเฟสติวัลมวยไทยประจำปี 2566 “Amazing MuayThai Festival 2023” Guinness World Records บันทึกสถิติโลก 3,660 คน

ไหว้ครูมวยไทย-แสดงแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ ณ อุทยานราชภักดิ์ อย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฟสติวัลมวยไทย ประจำปี 2566 “Amazing MuayThai Festival 2023”  โดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

กรมศิลปากรขอเชิญชมการแสดงดนตรี “เพลงรักในบทเพลงพระราชนิพนธ์”

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “เพลงรักในบทเพลงพระราชนิพนธ์” โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่...