วธ.เผย ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ให้ “ชัยพล” เป็นอธิบดีกรมการศาสนา

“พนมบุตร” เป็นอธิบดีกรมศิลปากร “ประสพ” เป็นผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขณะที่ “โกวิท” เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม    เมื่อวันที่  30 ส.ค.ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม...

ศูนย์คุณธรรม จับมือกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนคุณธรรม “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส อยู่รอด อยู่ร่วมสังคมไทย เป็นสุขอย่างยั่งยืน”

เปิดแล้ว งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม วันนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วนทั่วประเทศ ผนึกกำลังจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้แนวคิด “Sustainability with...

วธ.เผยทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ บุรีรัมย์ และปราสาทเขาโล้น สระแก้ว จัดแสดงแหล่งกำเนิด พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมแล้ว เดินหน้าเจรจาทวงคืนจากสหรัฐอเมริกากลับไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)  เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ตนเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 ประกอบด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร  ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารกรมศิลปากร...

กระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2565

วธ.ประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี 2565 จำนวน 395 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 3 ต.ค. 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ทำให้ชุมชน สังคม...

ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ๖ ภาคส่วน จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ “อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายแถลงข่าวการจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๒” ภายใต้แนวคิด "Sustainable with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ณ ห้องสโรชา ชั้น ๓ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ศูนย์คุณธรรม...

วธ. เปิดอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แบบบูรณาการ

 ฝึกอบรมความรู้ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ และแนวทางงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานอย่างเหมาะสม เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานพิธี (หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการและพนักงานราชการแบบบูรณาการ) ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชนะกิจ  คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นายชวลิต ศิริภิรมย์  ที่ปรึกษากรมการศาสนา...

วธ.ประกาศรางวัลประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ภูษาศิลป์ร่วมสมัย ผ้าไทยใส่สบาย เผยรางวัลชนะเลิศ

วธ.เผยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนรบดี ศรีหะจันทร์ กับผลงาน CONCEPT : RE อีสาน ปลัดวธ.ชื่นชมคนรุ่นใหม่กล้าคิด  กล้าทำ ค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ออกแบบผ้าไทยให้ทันสมัยทุกยุคทุกสมัย  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" และร่วมชมการจัดแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายร่วมสมัย ในนิทรรศการ...

กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ -...

“ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล” นิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติฯยิ่งใหญ่ ตามรอยพระยุคลบาทเสด็จพระราชดำเนินต่างแดน และราชศิลป์พัสตราภรณ์

เพื่อให้นานาชาติรู้จักศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยผ่านฉลองพระองค์ ชมความงดงามชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา  ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน  ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรี ในงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” 11 - 14 ส.ค. นี้ ชั้น 5 สยามพารากอน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)...

วธ. ดันซอฟพาวเวอร์ “ผ้าไทย” ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติ ชวนร่วมงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” งานแฟร์ผ้าไทยครั้งใหญ่แห่งปี

ชมนิทรรศการและการแสดงสุดพิเศษ ช้อปของดีผ้าไทยจากทั่วประเทศ วันที่ 11-14 ส.ค. 65 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. รวมพลัง สสส. สคล. และเครือข่ายโครงเรียนคำพ่อสอน เสริมแรงสร้าง “ความเพียรผลิใบ” แสดงจุดยืนผลลัพธ์ส่งถึงคนรอบข้าง

 ย้ำ ต้องเร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก ปูรากฐานสังคมที่ดีสู่อนาคต เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้รับมอบหมายจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ความเพียรผลิใบ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่ เลิกเหล้า ภายใต้โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน โดยมี​ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยารัตน์ คณะกรรมการบริหารแผน...

วธ. เปิดตัวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จ.สุรินทร์ “พาเที่ยวชุมชน ยลวิถีคนกับช้าง วิถีกูยอาเจียง หนึ่งเดียวในโลก”

สัมผัสเสน่ห์ช้างไทย ชมโลกของช้าง ขึ้นหอชมทิวทัศน์อิฐ แวะลานแสดงช้าง ชมช้อปสินค้าทางวัฒนธรรม ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น...

โยมบิดา “เจ้าคุณประสาร” เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา สิริอายุ 85 ปี

นายทองสา หนองพร้าว อายุ 85 ปี ซึ่งเป็นโยมบิดาของพระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 16.35 น. ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวว่า ไม่ทันได้ไปดูใจโยมพ่อที่โรงพยาบาล ได้แต่วีดีโอคอลเยี่ยม ส่วนลูกหลานนั้นทุกคนทำใจมานานแล้ว โยมพ่อป่วยหนักมาประมาณหนึ่งเดือน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น แลโรงพยาบาลร้อยเอ็ดตามลำดับ วันนี้โยมพ่อได้จากไปอย่างสงบ...