กระแสนิยมแรงต่อเนื่อง “บุพเพสันนิวาส” ละครดังช่อง 3 วธ. จัดเสวนาต่อยอด เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา “ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส” เพื่อต่อยอดกระแสความนิยมละครโทรทัศน์ดัง “บุพเพสันนิวาส” ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยทั้งประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายวีระ กล่าวว่า  ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้...

วธ.เปิด “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์” คึกคัก ขนผลงานเด่นมากกว่า 50 ชิ้น ต่อยอด “สื่อปลอดภัย” ณ สยามพารากอน

เมื่อวานนี้( 4 ธ.ค.64) เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 1 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ดร.ธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้บริหารกองทุนสื่อสร้างสรรค์และผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสื่อสร้างสรรค์ที่ได้รับผลงานมาจัดเป็นนิทรรศการมากกว่า 50 ชิ้น มาร่วมจัดแสดง...

กรมศิลปากรเผย สถิติผู้ใช้บริการข้อมูลออนไลน์ปีงบประมาณ 2562 มากกว่า 15 ล้านครั้ง

ยอดผู้ใช้บริการข้อมูลออนไลน์ของกรมศิลปากรในรอบ 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 15,100,5699 ครั้ง พร้อมปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติได้มากยิ่งขึ้น นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ได้รายงานสถิติการเข้าใช้บริการข้อมูลออนไลน์ของกรมศิลปากร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น...

วธ.รุกขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เปิดเวทีออนไลน์ให้ความรู้ข้าราชการในสังกัดทั่วประเทศ

เล็งจัดทำโครงการสำคัญปี 66 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคมนี้ หวังให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข...

วธ.-มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ จัดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่ 3” จัดแสดงโขน-นาฏศิลป์โดยผู้พิการประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ด้วยการปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของวธ. อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อรองรับอารยสถาปัตย์โดยมีที่จอดรถ ทางลาด ลิฟต์ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กผู้พิการได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ดังนั้น...

วธ.บูรณาการ ๓๒ หน่วยงาน จัดใหญ่งานประเพณีสงกรานต์ปี ๒๕๖๖

ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” เน้นเผยแพร่คุณค่าอัตลักษณ์สงกรานต์ไทย สู่มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ...

กรมศิลปากรพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารโบราณให้บริการออนไลน์

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้พัฒนาฐานข้อมูลจารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย และตู้พระธรรม (เอกสารโบราณ) ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางด้านเอกสารโบราณออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://manuscript.nlt.go.th เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการให้บริการวิถีใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรมศิลปากร ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลจารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย และตู้พระธรรมเป็นฐานข้อมูลสืบค้นเกี่ยวกับเอกสารโบราณ...

ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ “๑๐ หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ”

กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดทำนิทรรศการออนไลน์ “๑๐ หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ” เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยที่อยู่ในเอกสารโบราณ ในรูปแบบ E-book จากต้นฉบับเอกสารโบราณ และหนังสือที่ตีพิมพ์ในปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทาง mobile.nlt.go.th หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “NLT Library” นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญของชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจำกัด...

วธ.รวมพลังวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เน้นรูปแบบออนไลน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า...

วธ. เดินหน้าส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย ชี้สอดคล้องกับนโยบาย-ยุทธศาสตร์การทำงานของรมว. วธ. คนใหม่

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพลที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,586 คน ประเด็นคนไทยคาดหวังอะไรจาก 20 กระทรวง โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประชาชนร้อยละ 66.67 คาดหวังให้ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย ร้อยละ 33.36 ระบุร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ทั้งนี้จากผลการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของ วธ....
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

เผยโฉม 20 ศิลปินเฟสแรกจากทั่วโลกพร้อมโชว์ผลงานสร้างสรรค์ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วธ.ร่วมกับชาวเชียงรายประกาศแนวคิด The Open World หรือ “เปิดโลก” รับรู้ทางศิลปะ คิกออฟ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 วันที่ 9 ธ.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2567 ณ จังหวัดเชียงราย สร้างชื่อ Soft...

รวบคาผ้าเหลือง “ดุ่ยมหาชัย” แอบมาบวช หลังก่อนคดีใช้อาวุธปืนทำร้ายสาวสาหัสหวังข่มขืน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ภายใต้ การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.ศราวุธ จันต๊ะวงค์ ผกก.2 บก.ป., พ.ต.ท.นฤทธิ์ ผูกจิตร,...

ร่วมมือ ร่วมใจ ปกป้องพุทธศาสนา

ร่วมมือ ร่วมใจ ปกป้องพุทธศาสนา                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เรามักจะได้เห็นข่าวอลวน พระอลเวงเกิดขึ้นหลายคดีด้วยกัน ติดต่อกันหลายข่าว จนเชื่อแน่ว่าญาติโยมผู้เป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องตั้งคำถามว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพุทธศาสนา เกิดอะไรขึ้นกับพระสงฆรัตนะ คดีรายวันแบบนี้ แล้วเราจะกราบไหว้ใครได้ อันที่จริงแล้ว พระสงฆ์เป็นสถาบันทางศาสนาที่เปิดรับทุกคนที่ต้องการจะใช้ชีวิตแบบนักบวช ขอเพียงยอมรับข้อกำหนดบทวินัยที่พระบรมศาสดาวางเอาไว้ คือ พระปาติโมกข์ 227 ข้อ ยอมรับในนิสสัย 4 และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระวินัย คือ อันตรายิกธรรม พูดแบบง่าย...